Kdo je Online

Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen

2184330
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
527
929
2933
965876
24975
36429
2184330

Your IP: 54.145.124.143
2017-11-21 09:42

 

 

 

Otazníky kolem hradu Houska

 

 

 

Tato stavba tvoří romantickou dominantu Dubské pahorkatiny, plné krásných pískovcových útvarů. Hrad byl zbudován počátkem 14. století a jeho prvním majitelem se stal Hynek Berka z Dubé. Po řadě dalších pánů přechází hrad po roce 1620 do majetku Albrechta z Valdštejna. Na základě císařských rozhodnutí z poloviny 17. století měl být hrad pro svou zchátralost zbořen. Později bylo toto rozhodnutí zrušeno a jsou zbořeny pouze stavby obranného charakteru, obytná část je zachována. V roce 1823 byly na chátrajícím hradu provedeny stavební úpravy. Dnes je Houska v dezolátním stavu….

 

Kolik historie, která nám toho příliš neřekne. Obraťme se proto na legendy a zápisy starých kronik. Traduje se, že hrad Houska by měl být starší než hrad Bezděz, který patří mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. I když dnes můžete vidět jenom torzo kdysi majestátního hradu, staré plány napovídají, že šlo o velmi rozsáhlou stavbu. A tady začínají první otazníky.

 

Hrad Houska stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu, byl postaven v naprosto pusté krajině a navíc bez dostupného zdroje vody. Neexistuje tedy žádný rozumný důvod, proč byl vlastně zbudován.

 

Velmi zajímavý je tento hrad i po architektonické stránce. Stavba je čtvercového půdorysu a na rozdíl od ostatních hradů je zbudován ne tak, aby se bránil proti nájezdníkům a oblehatelům, zkrátka proti nebezpečí přicházejícímu zvenčí, ale naopak tak, aby se co nejlépe střežilo něco, co je uvnitř. Tomu napovídá i rozmístění dnes už neexistujících věží, které byly postaveny ve vnitřním areálu hradu. Samozřejmě i dnes známe stavby podobného charakteru – totiž věznice se svými strážními stanovišti. Celý „obranný“ systém zaměřený proti „vnitřnímu nepříteli“ svíral jako v kleštích tu část hradu, která se jako jediná zachovala dodnes. Ano, jedná se o obytnou část, která – jako jediná – nebyla v 17. století zbořena. Její součástí je hradní kaple, která stála v centru celého hradního systému, a jak se zdá, je tím nejdůležitějším místem….

 

Staré kronikářské zápisy potvrzují výjimečnost Housky; odedávna zde konali službu nejlepší páni z celé České země. Proč asi tehdejší elita sloužila právě na hradě strategicky tak bezvýznamném? Kronikáři dále naznačují, že se zde střežilo „něco“, co se nesmělo dostat ven. Vodítkem by snad mohla být legenda o tom, že ve skále, na níž byl hrad zbudován, vedla průrva až do pekla. Za pojem peklo si můžeme dosadit prakticky cokoliv. Nechme ale promluvit kronikáře Václava Hájka z Libočan:

 

Léta 878: Slavibor Bšovský, jinák Mělnický, kterémuž proto, že byl z rodu Hrabova, někteří Hrabě a jiní Hrabovec říkali, maje syna krásného vzrostu a mužné postavy, velmi jej miloval, jemuž bylo jméno Housek. Protož rozkázal na jedné vysoké skále hrad pevný postaviti a od jména syna svého kázal jej Housek neb Houskov jmenovati. A když byl dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále, v kteréžto díře množství rozličných duchuov obývalo, kteříž pomalu více a více lidem tu obývajícím překážku činili a někdy rozličných hovad tvářností proměňujíce se lidem tu obývajícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi, takže pro rozličné lidem od tých duchuov překážky a přísahy ten hrad byl pustý zuostaven.

 

No, tomu už říkám zajímavá zpráva. Je možné, že právě nad touto průrvou byla zbudována hradní kaple. Mimochodem, je zvláštní, že stěny této kaple jsou porostlé lišejníkem a neustále vlhké i za toho nejparnějšího léta, zatímco stěny sousedních místností jsou zcela suché. Sama kaple je považována za nejpozoruhodnější prostoru hradu. Zaujímá na výšku celé přízemí a první patro. Na východě je uzavřená pěti stranami osmiúhelníka, na západě ji zakončuje tribuna přístupná buď z vnější dřevěné pavlače, nebo točitým schodištěm z dolní části kaple. Tím nejdůležitějším v kapli je fresková výzdoba, nalezená při opravách hradu v letech 1928-29. Fresky pocházejí s největší pravděpodobností z 30. let 14. století a zachovaly se téměř v původní podobě. Patří jak tematicky, tak výtvarně k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Pokrývají stěny v obdélníkových pásech. Ústředním motivem je obraz ukřižování, v té době nepříliš obvyklý. Na bočních stěnách jsou výjevy ze života Panny Marie. Na stranách lodi jsou proti sobě umístěny dvě velké postavy archanděla Michaela, vůdce nebeského vojska proti padlým andělům, ochránce proti mocnostem zla, a ochranného ducha anděla Izraele, vůdce křesťanských vojsk. Na jedné straně Michael váží duše při posledním soudu, na druhé straně bojuje s drakem, symbolem zla, ďábla.

 

Nad tribunou se tyčí, obklopen postavami světic, svatý Kryštof, legendární mučedník ze třetího století. Další fresky se nacházejí na oblých stěnách schodiště a znázorňují opět boj dobra se zlem; zajímavá je postava bojovníka s obrovským lukem, u nás v té době nepříliš obvyklá.

 

Vzhledem k zlověstným pověstem, které se vztahují k hradu, nás výzdoba kaple ani příliš nepřekvapuje. Zato je stále naléhavější otázka – co se zde skrývalo, že byl kvůli „tomu“ vybudován celý hrad, navíc střežený elitní posádkou své doby? Pojďme dál, možná že nám další vyprávění poodkryje závoj tajemství…

 

Traduje se, že v podzemí hradu je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž má být pohřbena spousta „věcí“ a koster „nelidí“. Vodítkem pro vstup do těchto chodeb by mělo být znamení nad dnes už neexistující hradní bránou.

 

Otázek vyvstává víc než dost. Byl snad hrad Houska spolu s hradní kaplí postaven jako ohromná zátka, která brání vstupu čehosi z „pekla“ na tento svět? Kdo to jsou „nelidé“? Existovala nebo existuje zde „brána“ do jiného (paralelního?) světa, jehož obyvatelé jsou od nás natolik odlišní, že splňovali představu o obyvatelích pekel – ďáblech a démonech?

 

Možná se vám zdá, že obavy středověkého člověka do dnešní doby nepatří. Nenechte s mýlit, tajemství hradu je živé až do dnešních dnů a stále jsou lidé, které znepokojuje. Psychotronici v okolí hradu skutečně nalézají cosi, co nazývají bránami či přestupy „kamsi jinam“. Tomu věřit můžeme, ale nemusíme. Jisté však je, že spoluautor tohoto článku, redaktor Českolipského deníku, napsal v červenci letošního roku krátkou úvahu o hradu Houska i o výše naznačených skutečnostech. Hned druhý den poté, co zmíněná úvaha vyšla, se objevil v redakci Českolipského deníku velmi podivný člověk. Byl vyšší postavy, vypadal na sedmdesát a pohyboval se velmi vzpřímeně. Zarážející byl jeho propadlý a bledý obličej s velmi světle modrýma očima. Přesto že bylo pořádné vedro (kolem 30 stupňů), měl na hlavě černý klobouk a oblečen byl do černého dlouhého pláště. Vyjadřoval se velmi spisovnou češtinou, jakoby ze staré školy. Působil velmi rozumně a inteligentně. Káral redaktora za zveřejnění onoho článku, za zmínky o podzemí hradu s tím, že jsou to věci, do kterých by se lidé neměli pouštět, že on ví, o čem mluví a že by zveřejnění těchto věcí způsobilo paniku. Také ho velmi zajímal zdroj, ze kterého novinář svoje informace získal. Nepůsobil nikterak výhružně, spíš varoval jako člověk, který ví více než ti ostatní. Po půlhodině odešel, aniž se představil nebo nějak opodstatnil důvod svého varování. Ufologové podobné případy znají – že by se jednalo o nějakého „Man in black“ po česku? (Poznámka editora: všechno může být jinak – podívejte se ještě jednou na začátek kapitoly Pohled do tváře synů nebes z úvodního příspěvku tohoto čísla!)

 

Autoři článku také mluvili s odvážlivcem, který chtěl na Housce přespat. První pokus byl neúspěšný. Brána byla zavřená, začalo se schylovat k bouřce a navíc na něj padl zvláštní pocit strachu, takže od svého úmyslu upustil. O rok později se pokusil o totéž znovu. Brána byla tentokrát otevřená, ale z ničeho nic se obloha zatáhla těžkými šedivými mraky a začaly ji křižovat blesky, aniž by se dalo do deště. Sotva zmíněný odvážlivec prošel hradní bránou, bezdůvodně se roztřásl po celém těle, začal ho zalévat studený pot a přepadla ho podivná tíseň. Přestože není žádný bázlivec, uposlechl tohoto zvláštního varování a velmi rychle opustil prostor hradu. Odcházel za iluminace křižujících se blesků a měl nepříjemný pocit, že ho na strmé cestě vedoucí liduprázdnou krajinou sleduje postava v mnišské kápi, která nemá obličej…

 

Třetí a poslední pokus uskutečnil po zveřejnění onoho článku v Českolipském deníku. Tradičně zatažená obloha ani tíseň našeho hrdinu neodradily, takže pronikl až na nádvoří veřejnosti nepřístupného hradu. Co ho zde okamžitě zarazilo, byli dva mrtví dravci – zřejmě poštolky. Práci nebyli mrtví dlouho, poněvadž jejich těla byla neporušená. Dalšího ptáka – tentokrát havrana – nalezl na schodech uvnitř hradu. Pokud jste zvědaví na děsivé noční zážitky nezvaného návštěvníka, budete zklamáni. Celou noc prospal jako batole a nic zvláštního se mu nepřihodilo….

 

Vraťme se však na chvíli k mrtvým ptákům. Kdo nebo co je zabilo, sice nevíme, ale v souvislostech, které jsme naznačili, vyznívá tento nález více než zlověstně. Snad to mělo být varování. Například v oblastech rumunské Transylvánie přežívá zvyk přibíjet části šelem (vlčí či medvědí tlamy nebo tlapy) na vrata jako ochranu před zlem. Možná s tímto rituálem souvisí i mrtvé poštolky. Má snad někdo mezi obyvateli žijícími v podhradí Housky povědomost o zlu vycházejícím zevnitř hradu a snaží se proti němu bránit vlastními svéráznými prostředky poté, co byl hrad svými strážci nadobro opuštěn?

 

Zatím nejčerstvější zpráva stará jen pár měsíců se týká výpovědi dělníka, podílejícího se na rekonstrukčních pracích, které na Housce probíhají. Z ničeho nic uslyšel podivné hlasy, které vycházely z kaple, začal se cítit velice podivně. Když se pokusil porozumět oněm hlasům, jediné, co pochytil, bylo slovo „seraf“. Když nahlédl do kaple, byla prázdná…

 

 

 

 

Příliš mnoho majitelů

 

 

Důkladný průzkum hradu Houska jsme zahájili začátkem roku 2003. S ochotným kastelánem jsme prošli celou stavbu a vytipovali několik zajímavých míst k detailnějšímu zkoumání. Pátrání na hradě značně znesnadňují pozdější přestavby. Původní hrad pochází asi z konce 13. století, kdy jej nechal postavit pravděpodobně sám Přemysl Otakar II., ale prvním doloženým majitelem byl Hynek Berka z Dubé. V té době se jednalo o raně gotický hrad s obvodovou zástavbou s pravidelnou čtvercovou koncepcí, danou okolním terénem. Koncem 16. století  za  Tobiáše Hrzána  z Harasova   došlo  k  přestavbě  hradu  na  renesanční  zámek.

 

Dokonce i v kapli byl gotický strop nahrazen renesančním a kaple předělena dalším stropem na dvě patra. Krátce po třicetileté válce měl být hrad zbourán docela, aby se nemohl stát opěrným bodem případných nepřátel. Naštěstí byla v roce 1658 zbořena jenom tzv. Velká věž spolu s dožívajícím opevněním z konce 15. století, původně vybudovaným proti dělostřelectvu. Ani tento postupný zásah do stavby nebyl poslední. V roce 1924 kupuje Housku od poslední majitelky, hraběnky Eleonory Andrássyové, pan Josef Šimonek – prezident Škodových závodů. Ten dává chátrající objekt znovu přestavět v letech 1929-30. Při přestavbě se alespoň podařilo v kapli objevit unikátní nástěnné malby pocházející nejméně ze 14. století. Za druhé světové války byla na Housce německá posádka, po válce pak sociální ústav a po něm depozitář Univerzitní knihovny v Praze. A ještě jedna, poslední přestavba. V 80. letech 20. století vlastnila budovu Spolana Neratovice, která se zde neúspěšně pokusila vybudovat tzv. noční lázně.

 

 

 

 

Skryté schodiště

 

 

Obě schodiště do sklepů jsou tesány v pískovcové skále a obě vedou do malých sklípků. Jeden z nich, podle zčernalých a zvětralých stěn, patřil asi k nejstarším na hradě. Snad mohl sloužit k uchovávání masa a mléka, ale pro celý hrad nemohla jeho kapacita postačovat. Původně byl dokonce tvořen dvěma menšími souběžnými tunelovými chodbičkami, ty ale byly záhy propojeny do jedné prostory. Nad schodištěm do sklepa je dosud ve stěně patrný zazděný rám dveří. Snad vedly do hradní kuchyně, ale od té nás dělí více než dva metry silná stěna zjevně skrývající další prostor, ze kterého ústí ven z hradu odpadový otvor, patrný z podhradí.

Druhý sklípek vypadá značně novější, určitě byl v pozdějších dobách přetesáván. Traduje se, že sloužil jako zásobárna vody (hrad neměl studnu), ale po vodě nejsou na jeho stěnách žádné stopy. V rohu sklepa je dokonce puklina ve skále, kterou by se voda ztrácela. Ve stopě ovšem můžeme spatřit okrouhlou starou šachtu vedoucí až na nádvoří, kde je dnes překryta betonovou dlažbou. To by mohla být ona původní cisterna, v tom případě musela být značně hluboká a musela by nutně zasahovat pod podlahu současného sklepa. Ta je však tvořena pískovcovou skálou. Ale to je jen zdání! Část podlahy přímo pod schodištěm je totiž překryta tvrdou pískovcovou maltou, která skálu věrně imituje. Pod ní je dutina, zcela zaplněná dávným zásypem. Lze v něm nalézt staré střepy, úlomky cihel i rozbité dlaždice, původně zakrývající podlahu hradní kaple. A v zásypu jsme objevili náznak dalšího pokračování schodiště…

 

 

 

 

Propadlá dlažba

 

 

Hradní kaple působí pochmurně. Gotická klenba, temné výklenky, točité schodiště na královskou galerii. Zde by tedy někde měl být vchod do pekla. Prohlédli jsme si skutečně podivné nástěnné malby a zaměřili jsme se na podlahu pokrytou celkem novodobou dlažbou. Laserový paprsek vyslaný vodorovně těsně nad podlahou odhalil u stěny kaple jinou propadlinu. Spáry mezi dlaždicemi se zde zvětšují, dlažba se trochu sesedá a praská, na poklep zní dutě. Velmi dutě. Přes všechna staletí, přes všechny přestavby a opravy – kaple se stále propadá do hlubin. Nevěříme samozřejmě na peklo, je možné i jiné vysvětlení. Snad zde kdysi byla skutečně puklina, prasklina ve skále vedoucí až do podloží hradu. Potom bylo zcela pochopitelné, že se ji nedařilo zasypat, materiál se sesedal a zdola byl vyplavován spodní vodou. Je i teorie, proč se po okolí potulovali duchové a lidem škodili. Z hlubokých puklin totiž mohou vycházet různé plyny. Dovedeme si asi představit, jak by se lidem žilo u skály, ze které unikal třeba kysličník uhličitý. A což takhle třeba radon – obyvatelé, kteří by přebývali pod takovou puklinou po několik generací, by mohli být dost podstatně poznamenáni. Potom by se ostatním lidem mohli jevit i jako „rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se“. Kde by se zde radon vzal? I na to je odpověď. Kolem 20. století zde Spolana Neratovice nechala udělat vrt pro své noční lázně. Na vodu narazili až po 270 metrech! A voda byla tak radioaktivní, že vrt musel být ihned ucpán… Ještě jedna zajímavost je pod kaplí, zespodu hradu můžeme pod ní vidět velký odpadový otvor, snad stejně velký, jako pod bývalou kuchyní. Zdá se tedy, že i zde mohou být dosud neobjevené prostory, podobné třeba třetímu sklepu.

 

 

 

K tématu tajemné podzemí, je hrad Houska zajímavá lokalita s dávnou historickou anomálií.

 

 

Nejzajímavější jsou staré záznamy, vypovídající o něčem velmi zvláštním, co z dnešního pohledu může být stopa k podzemním tunelům, i když se tu konkrétně o nich nemluví. Proberme si některé stopy znovu.

 

 

A když byl dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále, v kteréžto díře množství rozličných duchuov obývalo, kteříž pomalu více a více lidem tu obývajícím překážku činili a někdy rozličných hovad tvářností proměňujíce se lidem tu obývajícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi, takže pro rozličné lidem od tých duchuov překážky a přísahy ten hrad byl pustý zuostaven.

 

Jaká hovada měl kronikář na mysli? Škoda, že nejsou popsána blíže, aby se dala lépe identifikovat. Pokračujme dále.

 

Traduje se, že v podzemí hradu je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž má být pohřbena spousta „věcí“ a koster „nelidí“.

Kronikáři dále naznačují, že se zde střežilo „něco“, co se nesmělo dostat ven. Vodítkem by snad mohla být legenda o tom, že ve skále, na níž byl hrad zbudován, vedla průrva až do pekla. Za pojem peklo si můžeme dosadit prakticky cokoliv.

 

Ovšem vzpomeňte si na článek o pověstech kolem Babí hory, ať už na polské či slovenské straně. Je tu jistá podobnost! Jasně je naznačeno, že podzemí mělo něco společného s neznámým podzemím, peklem a pod, které nevybudovali stavitelé hradu. Hrad je postaven na pískovci, což vylučuje přírodní jeskyně nebo přírodně vzniklé dutiny. Z geologického hlediska je to nemožné. Zbývá jedna možnost, někdo je vytvořil.

Vzhledem k tomu, že osídlení této lokality je dávné, kdo tedy toto podzemí vybudoval a komu patřilo? Nejsme malí, abychom věřili na peklo!

A nejzajímavější je poznámka o pohřbených kostrách „NELIDÍ“. Tato souvislost je opravdu zarážející! O jaké nelidi jde? Čerti to určitě nejsou a duchové nebo bytosti z jiných dimenzí těžko!

 

 

 

 

Doufám, že pomůžete najít další podobné lokality.

 

Gaspar

 

 

 

Tajemné podzemí

 

"Údolí smrti" na Sibiři

 

 

Valerij Uwarow

 

Na sibiřský "fantasy" Valerij Uwarowa napsal o kočovnících "Neznámý svět" a "Čas UFO, a na webových stránkách Centra pro výzkum a UFO jevy Anomalnych. V poslední plné verzi se objevila na stranách - sponzorovaný Národní bezpečnostní agenturou Ruské federace (to znamená, ex-KGB - zastíněný. Int.) A ruská Zeměpisná společnost měsíční "Nexus" č. 1 / 2004. Dle způsobu, se ukázalo, že Valerij Uwarow v současné době je ředitelem odboru pro výzkum Ufologie, Paleonauk a Paleotechnologií na Akademii národní bezpečnosti Ruské federace.
Pokud máte zájem o články vztahují se k výše uvedenému (nízké vstupní náklady - jen 999 výtisků) měsíčně, nebo na internetové adrese: www.nexusmagazine.ru.

 

55Uwarow, W.: Strange struktur na Sibiři, Unknown World, č. 8 (92) / 1998, ss.36-37 a 42

 

 

A zde je plné znění zprávy, které je uvedeno v ruské "Nexusie":

Na severo-západně od Jakutska, v horní Wiluja, je v zapomenuté tundře město se stezkou dávné obří katastrofy - velký rozvrácených lesů, které budou odhadnuty asi na 800 po sobě jdoucích let, a rozptýleny stovky kilometrů po krajině. Na zemi jsou tam nějaké divné, neznámé a nepochopitelné, kovové předměty, které se nachází hluboko ve věčně zmrzlé zemi. Jejich přítomnost je zjevně na povrchu země, pouze tím, že mění barvu a složení vegetace. Historicky, na území které se nazývá "Ułjuju Czierkieczech", což v překladu znamená tolik jako "Údolí smrti".

Již mnoho let Jakuti obchází neslyšící stovky kilometrů kolo regionu, který hrál a nadále hraje nejen o osudu civilizace, ale na celé planetě důležitou roli.

, Který sjednocuje velké množství různých zpráv a materiálů, tak jsme se rozhodli říci čtenáři o tom, které mohou změnit obraz okolního světa a místo člověka v něm, čte-li to, co je napsáno níže.

A za plného jasu obrazu, utajované historie do tří částí, první z nich bude prezentovat svědky a jejich vztahy v takové podobě, v níž přišli k nám. V druhé části legendy se čtenář dozví o obyvatelích, kteří žijí v těchto místech, a vztahy sousedních národů, kteří sledují podivný úkaz. To je důležité z toho důvodu, že čtenář je schopen číst a strávit každý detail z těchto příběhů. Takže proto informujeme čtenáře o tom, co se tam děje a kdo za tím stojí.

 

 

 

 

Část I.


Města, které budou uvedené, lze charakterizovat jako obtížně dostupné v bahně, na něž se vztahuje téměř nepřístupná tajga v oblasti téměř 100 000 čtverečních kilometrů - viz Obr. 1. Na stránkách jsou zajímavé příběhy vypovídající o kovových objektech neznámého původu.
Proto, aby se vrhlo světlo na to, co se děje, tak jsme se rozhodli přinést čtenářům staré legendy, která vypovídají o zemi. Kromě toho se podařilo nastavit některé prvky z místními paleotoponomiki (vědy, která se zabývá význam bývalých názvů zeměpisných objektů). Všechno ukazuje na skutečnost, že současné báje a pověsti vypovídají o konkrétní věcí a jevech.

A už dávno do Údolí smrti Evenk, kolem bývalé kočovné stezky - až Bodajbo z Annybaru a potom k pobřeží. Dokonce roku 1936 obchodník Sawwinow obchoduje, a když odešel do důchodu z úroků (jej donutila spolupracovat s NKVD - zastíněný. Int.), definitivně opouští obyvatelé těchto míst.

Nakonec, starší majitel obchodu a jeho vnučka Zina se rozhodli jet do Sjuldjukaru. Někde tam je v oblasti Międzyrzecza Chełdju - což znamená ve volném překladu z evenkejského jazyka "železné House" - vnučku dědeček vedl jen k malé, placaté červená kopuli, kde točitým vstupem se dostali k řadě kovových kotců, v nichž přenocovali.

Pro jistotu, jak vysvětlil dědeček, proti mrazu (i zde mohou být mrazy až -50°C)  Uvnitř existuje takové teplo jako v létě. Historicky, místní lovci byli mezi těmi smělými, který se nebáli více odpočívat a tábořit v těchto oblastech. Ale pak začali vážně trpět, a ti, kteří tam byli několikrát za sebou, rychle opouštějí údolí ... Jakuti říkají, že je "chudý lid a nemají kam jít." Umístění těchto staveb znali jen senioři, mládež, která se zabývala lovem často svého času opouštěly tyto místa. Byli donuceni zanechat kočovného života a tak už nevěděli o tomto místě. Jejich potomci měli budoucnost již vyřešenou, a proto pro ně tato informace byla ztracena s věkem. V současné době tyto pozice objektů  pouze vyčíst z místních názvů a pověsti.

Geologové podle následujících pokynů starších osob, objevili ze země vyčnívající hladké kovové polokoule, načervenalé barvy, velkého průměru s okraji tvrdými jako břitva. Tloušťka stěny byla 2 cm a ze země vystupovaly 1 / 5 jeho průměru. Vstup do ní byla tak vysoký, že člověk mohl klidně vstoupit do jeho interiéru. Název jeho jména byl zaslán Jakutsku.

Existují i jiné objekty - subjekt, z kovu a půlkulaté poklopy, které promítají do země obrovské trojúhelníkové, kovové ozubené a pyramidy.

 

V roce 1979 objevil geolog polokouli, když se snažil najít archeologickou expedici z Jakutska. S ní byl starý průvodce, kteří ve svém mládí spatřil toto "něco" jen jednou, ale podle jeho slov, místo se velmi změnilo. Je třeba poznamenat, že v tajze můžete jít 10 kroků od objektu a pokud si neoznačíte cestu, příští den můžete místo najít pouze náhodou. (To je pravda, tajga nemá nic do činění s lesy v Evropě - je víc, než prales v pravém slova smyslu.

Přestože v minulém století, dobře známý badatel – Wiluja - R. oprava – to vzali na vědomí:
V Suntarze (jakucký městys - zastíněný. Aut.) Poznamenal mě, že v horní části povodí Wiluja je potok Ałgyj Timirbit '(což přeloženo do ruštiny znamená tolik jako "velký utopený hrnec " - na vědomí. Aut.), Které spadají do Wiluja. Nedaleko od pobřeží v lese, je tam obrovský hrnec vyrobený z mědi. Jeho velikost je neznámá, protože na místě si můžete prohlédnout jen okraj, zarostlý, ale jen několik stromů. (1853 a dále)

 

Jan Pavel II rovněž poznamenal, že vědec dávných kultur Jakutska - NA Archipov:
... Mezi obyvateli povodí Wiluj, kde je dlouhou dobu cizí konstrukce v pravém horním toku, obrovský kotel s mosaznými - odlitky. Komentář si zasluhuje hlubší zvážení, a také oblasti, kde jsou tyto mytické nádoby, kde několik místních názvů, obsahují slovo "Ołgujdach" - což znamená "kotlem".

A toto jsou výňatky z dopisu jednoho člověka, který pobýval v Údolí smrti. Michail Korieckij od Vladivostoku (ryc. 3) píše takto:

Byl jsem tam třikrát. Poprvé v roce 1933, kdy mě bylo 10 let, spolu s otcem jsme tam jezdili pro peníze a pak v roce 1937 - už bez otce. V poslední době jsem tam byl v roce 1947 - s mládežnickou skupinou.

Údolí smrti se táhne podél přítoku řeky Wiluj. Ve skutečnosti je to celá řada roztáhlá podél říčního údolí. Ve všech případech jsem tam byl s průvodcem - Jakutem. Nešli jsme tam pro účely cestovního ruchu, potřebovali jsme v tomto lese rýžovat zlato.

Pohled na tajemné objekty, kterých je tam opravdu hodně, a to proto  jsem zde během posledních tří sezón viděl sedm takových "kotlů". Všichni vypadaly extrémně velké: 1 - Rozměry: 6 - 10 m v průměru, 2 - byl vyroben z neznámého kovu. Tento člověk napsal, že byli z mědi, ale já si nemyslím, že to byla měď. Pointa je v tom, že "kotel" nepodléhá žádnému řezání nebo sekání nástrojem, jak jsem jednou zkoušel. Tento kov není rozbitný a není kovatelný. Měď po kladivu zanechává stopy po nárazu. A tento "měděný" na kterém je stále na povrchu vrstvička materiálu podobný šmirglu. To však není vrstva oxidu kovu Pasivace - to se nedá odříznout ani odebrat.

Nemůžeme najít na místě nějaký vstup do hlubin země - viz Obr. 2b, ale uvedl, že okolní vegetace kolem těchto "kotlů", je nepřirozená. Docela rozdílná od rostlin, které rostly kolem nás. Ta byla více svěží: lopuchy ohromných listů, a velmi dlouhé lodyhy, velmi dlouhé, podivné trávy - 1,5 až 2 x vyšší než člověk. U jednoho z kotlů jsme odpočívali všech šest ze skupiny. Odpočívání není nic špatného, ale šli jsme od toho, aniž by to mělo na nás špatné účinky. Někomu po tom bylo vážně špatně. A jednomu z mých přátel za jeden měsíc slezly všechny vlasy. Mě na levé straně hlavy - o kterou jsem byl opřen a spal – se vyskytly tři malé vředy. Poté nás ošetřují celý život, ale nemůžeme  na tento den zapomenout ...

Z přestávky jsem si odnesl i tajemný kus kovu. Ten, který by mohl být kamenem. Ale ne tak obyčejným - to byla dokonalá polovina koule o průměru 6 cm. Byl černý a neměl na sobě žádné viditelné příznaky opotřebení, byl velmi hladký - podobně jako vyleštěný. Mluvím o tom z toho důvodu, že jsem ho našel uvnitř jednoho z těchto "kotlů". V Yakutsku jsem suvenýr přivedl do vesnice Samarki (Division Czugujewski, Primorskij země), kde moji rodiče žili v roce 1933 pospolu, dokud se babička nerozhodla k rekonstrukci domu. Bylo nutné vyměnit skleněné okna a diamant na řezání skla žádný nebyl v celé vesnici. Snažil jsem se o řezání skla okrajem této kamenné polokoule – a ukázalo se, že kámen řeže kusy skla s pozoruhodnou lehkostí, takže pak můj kámen jako se používal diamant u všech mých příbuzných a přátel. V roce 1937 jsem ten kámen dal dědečkovi, který byl na podzim zatčen a deportován do Magadanu, kde byl bez soudu držen až do roku 1968, kde tam i zemřel. Teď nikdo neví, co se stalo s mým kámen ...

Ve svém dopise Michail Korieckij zdůrazňuje, že v roce 1933 Yakutský průvodce mu řekl, že před 5-10 lety, našel několik "kulovitých kotlů" (byli naprosto kulaté), které jsou vysoké (vyšší než člověk) zabořené v zemi. Z zcela novým vzhledem. A pak lovec viděl, že jsou rozbité a rozhozené do okolí.

Korieckij uvádí, že byl dvakrát u jednoho "hrnce", a že i v průběhu let je stále v terénu. (Spíše ve věčné zamarzlé půdě.

Výzkumníci z města Mirnyj - A. Michajłowskij J. Gutieniew a řekli, že v roce 1971 někteří lovci Evenkové jim řekli, že v oblasti Międzyrzecza Njurgun Bootur (což znamená, TT: "Ohnivý hrdina") a Ataradak ( bod. "Místo Tříhranný ostroh") v projektu, byl uveden název celého města - "velká Trojhranný železný ostroh" - viz Obr. 4., na Międzyrzeczu Cheljugir (TT: "Lidé Železní") je železný brloh, v němž leží chudí a černí lidé v jednookých železných pancířích. Řekli také, že tam může přivést lidi, protože to je docela blízko, ale nevěřili mu. Bohužel, již není mezi živými ...

Všechny ze zajímavých objektů byly ztraceny v díle přehrady na Wiluju (Wilujska Vodní elektrárna - wew - viz. Obr. 5), není daleko od města Erbij. Podle příběhů zdejších stavitelů, když otevřeli odvodňovací kanál a osušili spodní části nádrže se tam nacházely konvexní kovové stěny nebo letadla - mírně vypouklá. Tento plán je tlačil, časově a směru výstavby, honily je rozhodli že to není zase jejich starost a pokračovali mrzutě ve vědeckých prací.
Existuje mnoho dalších příběhů lidí, kteří se setkali s podobnými strukturami, ale najít místo je na zemi, je nesmírně obtížné. (To je pochopitelné, protože v dobách Sovětského svazu, ještě nepoužívali GPS přístroje, který by měly být schopny zadat zeměpisné souřadnice místa na několik tisícin stupně.) Jeden starší jednou řekl, že rozsah Tong Duur Ottoamoch proudu toků (což znamená doslova "díru na Zemi"), že je tam díra do hlubin nebezpečných jeskyní, které nazval "Rachotící bezedné." Takové jméno se objevuje v legendách, které říkají, že tam bydlí drak ohně, který hoří všude okolo. Přesně tak každých 6-7 staletí se tam zázračně vyrval nahoru na nebe "zázračný bolid", který odlétal někde v jejich dal, a - soudě podle kronik jiných národů Sibiře - vybuchoval, nebo následně po výbuchu na místo odjezdu, což je v tomto místě v okruhu stovek kilometrů od epicentra výbuchu a změnil ve vypálenou poušť s jeho roztříštěnými energetickými kameny ... (Tato skutečnost je nějak spojena s událostmi na Sibiři, která se konala dne 30. června roku 1908 - to také došlo k výbuchu, jen jeden? / Tunguské Body vesmíru. Mohl by to být také výbuch a "zázračného bolidu", jako důsledek kolize s asteroidem, který byl téměř nad Zemí? - poznámka davu.)

Yakutské legendy obsahují mnoho zmínek o záhadných explozích, ohni a sloupech ohně vzlétajících nábojů - viz Obr. 6 a 7. Všechny tyto jevy jsou spojeny tajemnými způsoby, i s tajemnými kovovými konstrukcemi, běžné v Údolí smrti. (V roce 2001, přišel ke mně v Jordanowie Yakut Polonus - Antoni pana Bonaventure Cywinski z Mirnego, jehož žena - rodná Ewenkijka mu řekla o explozích a záhadných jevů světla, které tam Yakutský obyvatelé sledovali v lokalitách povodí Wiluja v 60tých letech XX století, ale spojují většinu těchto jevů s existencí vojenské pozemní jaderné energii a provedeným jaderným testům, a existující základny, z kterých tam byla odpálena střela z vojenského kosmodromu sovětských / ruské / kosmických sil v blízkosti Pliesiecku Archangelsku, než s tajemnými 'kotly.

Některé z nich jsou obrovské, kulaté "železné domy", - viz Obr. 8. ani okna ani dveře - pouze v horní části kopule je "prostorný poklop." Některé z nich se už docela propadly do věčně zmrzlé půdy, a pouze na povrchu zůstaly tyto výčnělky v podobě kopulek - viz Obr. 9.

Pamětníci, kteří se navzájem neznají, popisují objekty stejným způsobem "hromové železné domy  s bočnicemi" do všech podrobností.

Ostatní objekty - roztroušeny po celém území vrcholy kovových polokoulí (viz obr. 2), jsou přikryty a  není známo, správně - co je to. Ale Yakutské legendy říkají, že absorbují létající zářivé kulky "Pohonné kouřové hmoty a ohně náhubek" z "klapacími ocelovými střechami."
Proto je také vylétají ohnivé objekty, které jsou podle popisu činnosti, podobné jako moderní jaderné výbuchy. Každý výbuch nebo sérii explozí se se objevují za století "železné ústa" vyletují a létají ve vzduchu, ohňové míče a nevytváří větší vliv v létání, než do tvaru tenkého sloupu ohně. Na vrcholu své formy je pak velká ohnivá koule. Rozléhá se čtyřikrát mocný hrom - znovu a znovu, v kuse, to se vyšplhá do ještě vyšší výšky a odlétá zanechajíc za sebou dlouhou ohňovou cestu dýmu. A pak se z dálky se ozve silná exploze ...

Mezi 50ti těmito prakticky pustých území, ale spíše v jeho severní části, operují vojenské jednotky, které se dopustili řady testovacích jaderných výbuchů. Jedním z nich doprovázela zvláštní situace. Zahraniční odborníci dodnes nemůže pochopit, co se tam stalo. Bylo to v září 1990, kdy oznámila německá rozhlasová stanice Deutsche Welle, že Rusové provedli v roce 1954 jaderný test o síle 10 kt TNT. S vypuknutím neznámých příčin parametry byly 2-3 tisíc krát vyšší, než se předpokládalo, výbuch byl kapacity 20-30 milionů tun, které zaznamenaly všechny světové seismické stanice. Důvodem pro toto podivné posílení energetické exploze, je stále nejasné. Agentura TASS vydala prohlášení, že omylem odpálili kompaktní vodíkovou hlavu, ale jak čas ukázal, "vysvětlení", neodpovídá realitě

 

 

 

 

 Část II.

Zkusme si podívat do dávné minulosti, která je popsána v epickém materiálu místních obyvatel.
Byla přenesena z místa na místo legenda, v těch dávných dobách, kdy všechno začalo, usadilo se v této oblasti pár kočovníků v Tunguzi. Poté, co viděli jejich odlehlé sousedy, ve stejné době když je obstoupila neproniknutelná mlha a děsivý řev otřásl okolím. Rozpoutal se neuvěřitelně silný hurikán, a monstrózně se zatřásla zem. Slétaly ve všech směrech obrovské blesky z oblohy. Když vše utichlo a mlhy se rozplynuly, před jejich očima zírali na neuvěřitelnou scenérii: totiž že natažen směrem k horní polovině země, ležela lesklý podélný objekt, který byl viditelný v okruhu několika dnů 'cesty od ní ...

Během příští dnů přístroje emitovaly nepříjemný, slyšitelný drásající hluk, a pomalu, postupně snižoval jeho výšku, zatímco mizel úplně do země. Na jeho místě havárie bohužel zůstal jen ze země vyčuhující velký "čumák" a pak jen díra. (Tento motiv použít, mimo jiné, sovětský spisovatel Vladimir Afanasjewicz-fantasta Obruczew / 1863-1956 / v románu "Pluto", a jeden americký - Edgar Rice Borroughs / 1875-1950 / tvůrce pohádek na Tarzana Pellucidarze - zastíněný. Int.) Z otvorů vystupoval dusivý smrad, a proto se v blízkosti nikdo nezdržoval. (Podobný motiv byl později použit americkými spisovateli: Howardem Phillipsem Lovecraftem (1890-1936) a Robertem E. Howardem (1906-1936) ve svých hrdinských příbězích fantasie a hororu - poznámka.) V díře v zemi, bylo vidět, jak se čas od času ukazuje "rotující ostrov", který vypadá jako by býl krytem kryjící díru. Kdo ze zvědavosti zabloudil na tomto území, nikdy se nevrátil ...

Uběhlo mnoho staletí. Život šel dále svou cesto ... Nic nepřipomínalo některé dřívější události, ale jednou došlo k malému zemětřesení a vylétlo do nebe tenké "Ohnivé tornádo." Na jeho vrcholu byl oslnivě jasný Ohnivý míč. Tuto oblast přelétávala "za hřmotu čtyři hodiny v kuse" na vodorovné trase letu a zanechala za sebou hořící stopu, pak letěl k zemi a zmizel za obzorem, kde se ozval výbuch. Kočovníci byli nervózní, zda toto není "démon", a nepřinese jim nějakou újmu, ale zdálo se, že po výbuchu na okolní krajině se nic nedělo. Během několika málo desetiletí, se historie opakovala: "Ohnivá koule" letěla ve stejném směru a zničila jejich sousedy. Viděli, že "démon" je, jakoby jejich ochránce, začaly vznikat o něm legendy a nazvali ho Njurgun Bootur (Bator, Batur, Batyr, Baatar - v různých jazycích Střední Asie - zastíněný. Int.) - Hrdina požáru.

Ale kdysi stalo něco, dokonce na nejodlehlejším pozemku ... z podsvětí, se s ohromujícím hukotem z praskliny vystřelil obrovský ohnivý bolid i. .. Exploze byla přímo nad ní. Země se zatřásla v hrozném rachotu. Zastínilo to i projev některých sopek popřetínaly vrstvy v hloubce více než 100 m. Po tomto vypuknutí tam dlouho bublalo "moři ohně", "rotující ostrov." Následná exploze porazila oblastech lesy v okruhu nejméně 1000 km. Kameny se rozprskly po celém světě, stejně jako po útoku v místě výbuch hromadného ničení, a neuchránilo nikoho před smrtí. Všichni z okolí vymřeli pro nějakou podivnou nemoc.

Zhruba po 600 letech mnoho generací změnilo trasy cest. Zapomněli při rozhodování na osud svých předchůdců, a tyto stránky byly zapomenuty. A. .. vše se opakuje. Na obloze se objevily jasné, ohnivé koule Njurgun Bootura a letěly opět za horizont, kde výbuchly. Po několika letech na oblohu vystřelil další bolid - tentokrát nazýván Kjun erbij (TT: "průzračný posel vzduchu" nebo "kluk" - na vědomí. Aut.). Pak zase se stal ohromný výbuch, také "podobný" legendě. Obdržel jméno uot Usumu Tong duur - což lze přeložit jako "nepřátelský nováček, který převrátil zemi, a skryl se ve své sluji, ničící vše kolem ohňovým tornádem." Byla to výzva k boji dvou protivníků - Tong Duuraja s Njurgunem Booturem.

Nejdůležitějším prvkem těchto legend byl podklad v odletu z Duuraja Tong a jeho bitva s Njurgunem Booturem. A stalo se toto: první Sytič se vyrval nahoru na nebe věži podobné ohnivé tornádo, na jehož vrcholu je poháněn "velký míč Fiery", který po pár taktech bleskově vylítl vysoko na oblohu. Spolu s ní vylítli jeho následovníci - "hejno červených horkovzdušných trub", což vyústilo v paniku po celé zemi.

, Ale také znalosti a události, kdy Tong Duur se setkat s Njurgunem Booturem nad místem jeho odjezdu. Poté, co se stalo něco podobného, byly tyto pozemky dlouho opuštěné! ...

Foto z akcí zhruba vypadat takto: z "úst", by mohlo vyletět několik "horký hrdinové", a po průchodu do některé z výše uvedených vzdáleností explodovali na jednom místě. Cokoliv, co se stalo při výstupu Tong Duuraja. Testy vrstev půdy z toho důvodu, naznačují, že tato ohniska nastávají každých 600-700 let.

Legendách se tyto události živě odrážely, ale chybí jim zápis, nedovolený pro registraci a dokumentace o nich. Nicméně, tento problém byl odstraněn díky historickým záznamům jiných asijských národů.

 

 

 

 

Část III - Kronika jiných národů.


K několika explozím došlo v době, kdy lidé byli schopni psát a byly zdokumentované v tomto směru důležité události v interval 600-700 let, kde byly nějaké problémy, a nebyly překážkou ani pro jasnovidce.

Všechny tyto události jsou zaznamenány v materiálu sepsaných eposů - podložených  legendami. Je zajímavé, že podobná legenda se objevila v rovníkové oblasti naší planety, kde se náhle zobrazující výbuchy na nebi "koule s ohněm" staly frustrací center starověkých civilizací.
Soudě podle výsledků výzkumů prováděných v oblasti Horního Wiluja od SA Fiedosiejewą Wave, zaznamenávají lidé podobné zážitky v těchto oblastech již od začátku IV tisíciletí př. n. l. V prvním tisíciletí Anno Domini linie historického vývoje, je podobný záznam, který není v rozporu s možným datem posledního výbuchu, který proběhl v září roku 1380. Vybuchlý rachlý oblak zatmí na pár hodin sluneční světlo v celé Evropě. V některých zemích měly silné zemětřesení. Tyto události se přesně popisují v historických pramenech. V Ruských letopisech (kronikách - zastíněný. Crowd.) Tato akce se konala v souvislosti s bitvou u Kulikowy oblasti;

               ... rozvála se oblačnost v druhé polovině dne.

 

 

 

Vítr vál takovou silou, že se proti němu nemohl vystřelit šíp z luku, skutečnost, že byl požehnán, aby Ruští vojáci velkovévody Dimitrij Dońskiego, nemohli udeřit na Tartars a distribuovat tak šípy ve velké bitvě. Ještě přesněji popisuje vypuknutí legendy Tunguzów. Soudě podle popisu v nich obsažených, můžeme připustit, že je to stále něco několikanásobně horší, než moderní zbraně s jadernou fúzí.

Budeme-li brát jako referenční bod události v letech 1380 a postupovat do jeho minulosti, je třeba si všimnout dalších takových momentů. Například v roce 830 byly zničeny Mayské indiánské kultury (autor myslí tak-zvaný kolaps staré říše) sídlící na poloostrově Yucatán v Mexiku. Mnohé z jejich měst byly zničeny, zatímco je potkal silný dopad. S jakuckými legendy jsou kompatibilní některé správy v Bibli: egyptských sedm pohrom nebo zničení Sodomy a Gomory. V jedné dnešní arabské oáze v poušti v minulosti bylo zcela zničeno a spáleno starobylé město. Podle legendy to byl výbuch ohnivé koule, která se kdysi objevila na obloze. V indickém městě Mohenjo-Chropyne archeologové objevili v troskách města stopy události roztavený kámen svědčící o výbuchu, který je srovnatelný s jadernou explozí.

 

 

 

Podobné události jsou popsány v čínské kronice ze čtrnáctého století, v nichž je zmínka o tom, že daleko na severu (Číňané nazývají tuto oblast "Pozemek Ďábla" - na vědomí. Int.) se objevila na obzoru na kterém vznikal obrovský černý mrak, z něhož létaly velké kamenné bloky. Kameny z nebe se sypaly také ve Skandinávii a Německu, kde padalo v několika městech. Vědci zjistili, že to jsou obyčejné kameny a došli k závěru, že zřejmě někde došlo k sopečné erupci.

 

 

  Snad právě to bylo příčinou těchto neštěstí Tong Duur vylétající z "citlivých" míst v průběhu mnoha staletí? Pokud Njurgyn Bootur při jeho vzniku zapálil polovinu nebe, Tong Duur výrazně ho překonal v jeho velikosti a - s odletem z top - doslova mizí z pohledu. Přesto je zaznamenáno, že v Údolí smrti se zdá být zvýšené pozadí záření Země, a žádní odborníci to nejsou schopni vysvětlit.


My tři centy ...

Když před pár lety jsem udělal první neúplný překlad vztahující se Valerij Uwarowa k Údolí smrti, prostě jsem si myslel, že to je další švindl, který autor vzhledem k tomu, že již jednou popsal o kanálu poslaných k Michaeli Hesemannovi UFO fotografie z oblasti Kavkazu, která se ukázaly být fotomontáží z polského filmu "Na Stříbrné koule", v režii Stanislawa Zulawskigo. Byl tam na Měsíci zavádějící program podobný MM-a-LM, jako U. S. program Apollo. Místní novinky, které přináší Uwarowa potom co sestřelil Hesemanna pro několik tisíc slov ... A Bronislaw Rzepecki, já a několik dalších polských ufologů, jsme museli řešit tento nesmysl již několik let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Pravda se ukázala být trochu odlišná – jak to bylo ve skutečnosti - která zahrnovala rudé Vadim K. Ilin ze Sankt-Petersburského týdenníku "NLO" - že Uwarow sám padl za oběť podvodu a obrázky prodal a zinkasoval peníze někoho jiného. No, teď z pohledu několika let, nebudeme brát za neplatná. Tento vztah se objeví v novém světle, protože je zveřejněn dopis sponzorovaný hlavních vědeckých společností a vládních agentur Ruské federace, což by zaručilo jeho spolehlivosti a objektivitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takže, co bude následovat? Předpokládáme-li, že Uwarow píše pravdu, budete se muset vypořádat s dalším artefaktem z dlouhého řetězce, jejichž buňky jsou podivné předměty nalezené v dolech po celém světě na jedné straně, a Atlantis tajemnou zemi, Šamballa a Agharta, na straně druhé. Jednalo by se o další důkaz o existenci naší civilizace paralelně s mimozemskou na celém světě, nebo existují paralelně na Zemi - to je důvod, proč jsem zmínil Obruczewa, Lovecrafta, Howarda a dalších spisovatele SF, fantasy, a hrdinských divných Fiction - nebo existenci mocné civilizace, která zde existovala dávno před námi -- Dr. Miloš Jesenský, kde píše ve své knize "Bohové jaderné války", a naší společné práce "Tajemství Měsíční jeskyně." Oba  s Dr. Jesenským nejde o hypotetické možnosti, ale o konkrétní fakta, nad nimiž již můžete začít na pořadu dne. Jednoduše již da ...

 

 

 

Máme se bát jen jednoho, a sice, že někdo může vyprostit tyto artefakty, a posoudí, jak se často v dějinách naší civilizace - střídaly úžasné technologie proti jiným lidem. A opět, se historie opakuje, a to se musí opakovat tolikrát, kolikrát se projeví jako výsledek našeho krátkého-vidění, nedostatek fantazie, nebo jen obyčejná lidská hloupost ...

Přeloženo z ruského originálu. poznámek pod čarou a komentáře : Robert K. Leśniakiewicz

 

 

 

 

* * * * * *

 

 

Sibiř, od Uralu až po Vladivostok, je země v podstatě nikoho, nedotčená civilizací, nedostupná a záhadná. To, že se tam nachází ve zmrzlé půdě mamuti, dobře konzervovaní, jejichž maso se dá dokonce po desítkách tisíc let jíst, jsme přijaly jako fakt. Ovšem tajga skrývá mnoho bohatství, ať už nerostného tak i historického. Je to země, která nám přichystá nejedno překvapení. Vzhledem ke skoro naprosté nedostupnosti tam mohou existovat věci, o kterých se nám ani nesní.

Nemohu posuzovat, jestli výše popsané skutečnosti jsou pravdou, ale jde jistě o velice zajímavou věc, což jistě budou všichni souhlasit.

Těžko říct, čím asi mohou být způsobené výbuchy létajících koulí, protože podle popisu se to nepodobá žádné přírodní činnosti dosud známé. O to je to zajímavější. Rovněž je zajímavé, že tyto projevy se periodicky opakují už minimálně tisíc let, možná i několik tisíc, těžko říct. Jasné je, že to je dlouhodobá tradice.

Ovšem nejzajímavější jsou popsané podzemní objekty kovových staveb neznámého původu a stáří. Možná jsou staré několik desítek tisíc let. Musíme brát v úvahu, že Sibiř byla před desítkami tisíci lety kvetoucí krajina s mírným podnebím, kde se proháněla různá zvěř i s uvedenými mamuty až najednou a prudce tuto oblast zasáhla doba ledová a zmrazila vše, co v té oblasti bylo. Psal jsem o tom, že v oblasti dnešní pouště Goby bylo jezero, na kterém byl ostrov na kterém a pod ním v podzemí žila dávná vyspělá civilizace. Pozůstatkem je dnešní, nebo chcete-li dřívější Agharta, ovšem v jiném místě. V dnešní oblasti Sibiře, mohly existovat města a jiné objekty těchto civilizací. Nebo, a to považuji za pravděpodobnější, tyto popsané objekty jsou cizích kosmických civilizací. Nasvědčuje tomu to, že jsou vyrobeny kvalitně a z kovu, nebo slitiny, která je nám asi neznámá. Ani v nejmenším si nedovedu představit jaký kov by mohl mít takové vlastnosti. Záhadné je i to, že vydává nějakou radiaci, která neprospívá lidem, ale rostliny kolem ní jsou až nepředstavitelně bujné. Pokud to neprospívá živým tvorům, neprospívalo by to ani mimozemšťanům, pokud by neměli skafandry, což považuji za nesmysl.

Otázka neméně důležitá je, k jakému účelu tyto objekty sloužily. Když se podíváte na obrázky, jak vypadají, tak nějak mě připomínají Měsíční jeskyni a nákres popsaný médiem z Brna až na to, že je tam více komor a mají poklopy. Stáří je možná taky několik desítek tisíc let a patří možná vznikem do stejné doby. Kdo ví, co je v podzemí, protože samostatný objekt tak, jak tam je nedává smysl.

Co vy na to? Co si o tom myslíte? Jsou na naší Zemi další takové a podobné záhady?

Jenom škoda, že nemohu tyto objekty spatřit na vlastní oči, to by bylo bádání.

 

Toto není ojedinělá zpráva o záhadných, uměle vyrobených tunelech a záhadných podzemních prostorách. Další vztahy řekneme, že sklo s dokonale kruhovou-sekcí objevili ve Spojených státech při práci provádějící v jednom z lomů ve státě Ohio. Šachta byla zasypána pracovníky, protože nevěděli, jaký význam by objev mohl mít. Podobné jeskyně jsou také umístěny někde v Austrálii.

Víte o nějakých dalších? Sem s nimi!

 

 

 

 

 

 

Tajemné podzemí

 

Skleněné tunely a Babí hora

 

 

ČÁST I.

 

 

VINCENTOVA LEGENDA O BABÍ HOŘE A SKLENĚNÝCH TUNELECH V NÍ,

 

KTERÁ ZAUJALA NEJEDNOHO BADATELE A OBLETĚLA SVĚT

 

 

Napsal: Prof. Dr. Ing. Jan Paják

Sepsal v polském originále Dr. Miloš Jesenský a kpt. Ing. Robert K. Leśniakiewicz

(Kráceno)

 

 

 

 

Vincentova legenda o Babí hoře

 

 

„Když jsem byl ve tvém věku, jednou večer mi otec oznámil, že se následujícího dne vydáme na dalekou cestu. Druhý den ráno mě udivilo, že místo přípravy na jarmark otec zabalil jen petrolejku, zápalky a také zásobu jídla. Moje zvědavost ještě narostla, když jsme se na cestu vydali pěšky a ne jako obvykle žebřiňákem.

Jen co jsme překročili hranice naší vsi, otec, který do té doby mlčel, řekl: Vincku, přišel čas, abys poznal tajemství našich předků. Odevzdáváme ho už dlouho z otce na syna. Uctíváme ho v rodině pro případ zlých časů. Kromě mě ho zná jen několik členů rodin roztroušených po jiných vesničkách. Tím tajemstvím je ukrytý vstup do podzemí. Dávej teď dobrý pozor na cestu, protože ti ji ukážu jen jednou. Musíš si ji proto dobře zapamatovat.

Další cesta probíhala mlčky. Přišli jsme na úpatí hory z české strany. (Autor měl na mysli zřejmě slovenskou stranu, protože Babí ani Beraní hora nemá svahy na českou stranu hranice. Poláci nikdy moc nerozlišovali mezi Čechami a Československem, což obvykle platí dodnes. Pozn. M. J.) Otec se znovu zastavil a ukázal na skálu ve třetině úbočí té hory.  ,Vincku´, řekl, podívej se na tu skálu, protože ta skrývá vstup do podzemí.

Vyšplhali jsme k ní, ale mě udivilo, že nebyl vidět žádný vchod. Otec se zády opřel o hranu a začal tlačit. Stál jsem tam jako opařený, protože zblízka vypadala skála příliš velká na to, aby se dala odtlačit. Sakra, zaklel otec, dlouho ji nikdo neotvíral, musela se vzpříčit. Nezahálej! Pomoz mi ji odtlačit! Přiskočil jsem, zatlačil, skála se zatřásla a po počátečním odporu se odsunula až podivuhodně lehce. Objevil se otvor tak velký, že by jím mohl projet i celý vůz. Otec zapálil petrolejku a pak zatlačil skálu na původní místo tak, že úplně zakryla vstup. Vyrazil do tunelu, který začínal hned za skálou a vedl strmě dolů. Tunel byl obrovský a vešel by se do něj nejen povoz, ale i celý vlak. Vedl rovně jako podle pravítka. Měl skoro kruhový průřez, ale byl tak trochu zploštělý. Povrch byl pokrytý jemnými záhyby, jako by byl vyhloubený hrotem obrovského vrtáku.

Stěny se třpytily, jako by byly ze skla. Chodba klesala dolů, byla obdivuhodně suchá, ani stopa po vodě stékající po stěnách a stropu. Také jsem si všiml, že naše boty, kráčející po skleněné podlaze, nevydávaly téměř žádný zvuk, jaký by člověk očekával při chůzi po skále – ozvěna kroků byla tlumená, jako by byl prostor vyložený nějakým izolačním materiálem.

Po dost dlouhém pochodu tunel vyústil do ohromné komory ve tvaru šikmo stojícího válce. Stěny této komory byly skleněné jako stěny tunelu, kterým jsme přišli, ale neměly rýhy. Zato strop byl zformovaný do jakéhosi zvláštního figurálního vzoru, který připomínal zmrzlý vodní vír. Do této komory ústilo několik tunelů, některé s trojúhelníkovým, jiné s kruhovým výřezem.

Otec položil lampu na zem a na chvilku si sedl, aby si odpočinul, a já si začal prohlížet jeskyni. U stěn, od ústí tunelů, byla podlaha pokryta nějakými předměty, truhlicemi, sudy a také rozličnými zbraněmi. Viděl jsem součásti zbroje, kyje, meče, šavle i starobylou střelnou zbraň.

Vzal jsem pušku, abych si ji prohlédl, případně abych si ji vzal domů, ale otec mě okřikl.  ,Nech ji, to všechno tady musí zůstat na horší časy´.

Přisedl jsem si k otci a on začal vyprávět: ´Tunely, které tady vidíš, vedou do každé země, do každého kontinentu. Můžeš se jimi dostat, kam jen chceš, samozřejmě pokud víš, jak se v nich orientovat. Tunel vlevo vede do Německa, potom do Anglie, dál až do Ameriky, kde se spojuje s tunelem z pravé strany. Tunel z pravé strany postupně vede do Ruska, potom na Kavkaz a do Číny, dál do Japonska a nakonec do Ameriky. Do Ameriky můžeš dojít i ostatními tunely vedoucími pod póly Země. V každém tunelu je po určité vzdálenosti místnost podobně velká, jako je tato, co v ní právě stojíme, kde se tunel spojuje s jinými tunely vedoucími jiným směrem. V tomto labyrintu bys mohl lehce zahynout. Proto už naši předkové používali návěstí, aby je informovala, který tunel si vybrat – pojď, ukážu ti, jak některé značky vypadají´. Vešli jsme do jednoho z  tunelů. Tehdy jsem zpozoroval při vchodu do něj množství primitivních obrázků malovaných černou barvou nebo zaschlou krví. Otec mi ukazoval obrázek po obrázku a vysvětloval mě jejich význam. Jeden z nich označoval Wawel v Krakově (Královský hrad Wawel v Krakově stojí na vyvýšenině, která skrývá celý podzemní labyrint. Jedna ze zpřístupněných jeskyní se nazývá „Dračí jáma“ – „Smocza jama“ – pozn. M. J.)

Když mi vysvětloval jednotlivé znaky, najednou se ozvalo dunění, syčení a kovové řinčení. Připomínalo to vlak s parní lokomotivou, který projíždí výhybkami nebo brzdí. Otec zmlkl a řekl: ´Zpátky, vysvětlím ti to cestou, teď se musíme rychle vrátit´. Začali jsme tedy rychle stoupat vstupní chodbou, následováni stále hlasitějším duněním a řinčením kovu. Znepokojený otec se často ohlížel za sebe. Když jsme dorazili ke skále u východu, hluk byl tak silný, jako by tajemný vlak už skoro brzdil za našimi zády. Jakmile jsme byli venku a zavalili otvor balvanem, otec padl úplně vyděšený k zemi. Až po dost dlouhém odpočinku začal znovu vysvětlovat.

,Tunely, které jsi viděl, nepostavili lidé, ale všemocné bytosti obývající podzemí. Tito tvorové používají tunely k přesunům pod zemí z jedné strany světa na druhou. K tomuto účelu používají ohnivé létající stroje. Kdybychom na takový stroj v podzemí narazili, nepochybně by nás to spálilo. Naštěstí se ozvěna nese dost daleko a je dost času, aby se jim dalo uhnout z cesty. Tito tvorové obývají jiné části světa a sem přilétají jen zřídka. Naši předkové využívali tunely jako úkryt před nájezdníky nebo k rychlému přesunu na jiná místa´. Na   zpáteční cestě mi otec vysvětlil význam ostatních znaků. Také mi přikázal, abych ve vhodném čase odevzdal toto tajemství někomu dalšímu, aby neupadlo v zapomenutí.“

 

 

John (Jan) Paják


Prof. Dr. Ing. Jan Paják se narodil dne 25. května 1946 v Polsku. Tam také získal vzdělání a prováděl vědecké experimenty. V roce 1982 Polsko opustil a odstěhoval se na Nový Zéland. Od 28. srpna 1985 nabyl na Novém Zélandě občanství.


Paják rozpracoval svůj magnetický pohonný systém nazvaný vehikulové létání. (Poznámka: Vehikl znamená česky vozidlo, dopravní prostředek starého typu.)  V roce 1972 studoval na univerzitě ve Vratislavi pohonné systémy. Odhalil nesmírně důležitou pravidelnost (později nazvanou "cyklická tabulka"), kterou se řídí vývoj další pohonné jednotky postavené na Zemi. Její význam může být pro srovnání vyjádřen jako "Mendělejevovy tabulky“ pro pohonné jednotky. První vyvinuté motory byly postaveny kolem roku 1836 a předpokládá se, že před rokem 2036 budou nástupci současných hnacích motorů vozidel či kosmických lodí s názvem "magnokraft", jejichž princip činnosti bude provozován odpuzujícím polem a přitáhnutím silného pole magnetismu. Po zveřejnění Tabulky cykličnosti v letectví, č. 5 / 1976, s. 16 a 21 začal Paják rozsáhlý výzkum ve vývoji, výstavbě a provozu magnokraftu. Tyto studie vyústily v článek v časopise Review pro technické inovace, č. 16/1980, s. 21 a 23.

Pro ilustraci uvádíme technický nástin této dříve neznámé technologie. Pohon magnokraftu tvoří jakýsi "magnet" (tzv. "oscilační komora") tak silný, že je schopen vytvořit společně (i s váhou přisuzovanou tomuto Vehiklu) vlastní produkcí odpuzující pole, působící na magnetické pole Země, Slunce nebo galaxií, který slavnostně odhaluje možnosti neobvyklého vynálezu pohonu magnokraftu a jeho schopnosti, které jsou z pohledu technické konstrukce vytvářeny za letu průnikem zemí podzemí skelných tunelů, popsané v této studii. Tuto studii je možno mj. chápat jako následné rozpracování teorie magnokraftu

 

 

 

 

 

Přispěvatelé - Kazimierz Pańszczyk


Pan Kazimierz Pańszczyk se narodil dne 10. února 1959 v polském městě Nowy Targ. Po absolvování základní odborné školy  v New Market v roce 1976 ve věku 17 let je fascinován fotografováním přírody, která mu umožňuje lépe poznat a pochopit její podstatu včetně povahy Babí hory. V roce 1996 začíná jeho zájmové hledání tunelu UFO pod Babí horou, popsaného ve studii.

 

 

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

Další den po Vincentově vyprávění o skleněném tunelu jsem hned začal pátrat po pramenech. Prostudoval jsem manuály fyziky, zeměpisu a dějepisu, kde jsem hledal informace o systému podzemních tunelů a používaných strojů a o všemocných bájných ohnivých stvořeních. Jediná zmínka o podsvětí ve škole byla o Vulkánu, římském bohu ohně a kovových výrobků, a o jeho řeckém protějšku, Héfaistovi.  Nicméně žádná z učebnic nenaznačila jakékoli poučení, že každý ze starých příběhů se může stát skutečnou událostí a že snad Vulkán je symbolem skutečně existující božské bytosti. Také desítky populárních, vědeckých a technických knih    nepoukazovaly na metodu nebo stroj, který by byl schopen vypalovat tunely na sklo. Vincentův příběh byl zpočátku (byť zajímavým) science-fiction zařazujícím se do stejné kategorie jako ostatní podobné příběhy a mýty, například horníci 'skarbniku" ve Slezsku, zbroj Achilla z Iliady nebo německá legenda "Pied Piper o Hamelinu"(Poznámka: Tohle je název filmu či muzikálu, který ovšem asi vychází ze středověké legendy o krysaři z města Hammeln. U nás dílo V. Dyka. Film ani muzikál s tímto textem nemá co dělat, jde jen o převzetí příběhu.), kde v roce 1284 ve městě Hamelin v Dolním Sasku nedaleko Hannoveru byly uneseny děti do takového „sklotunelu“, legendárního tunelu v masivu Untersberg (na hranici Německa a Rakouska), o nichž Petr a Richard Krassa Habeck píší ve své knize "Knihovna palmových listů“. Lze sem zařadit také popis cesty z centra Země v knize Jules Verna ("Cesta do středu Země"). Ubíhaly roky a nikdo z nás se již nevrátil k tématu pověsti o tunelu Babí hory. Na podzim roku 1981 Vincent odešel z tohoto světa a o půl roku později jsem se vydal na Nový Zéland.

V poněkud pozdějším období života jsem si začal uvědomovat, že vlastně může existovat vztah mezi příběhem Vincentova „sklotunelu“ z Babí hory, postaveného a užívaného některými všemocnými tvory, a různými neobvyklými událostmi, které se staly v této oblasti. V Polsku mnohé legendy a manifestace sabatu, čarodějnic, kouzelníků a jiných nadpřirozených bytostí údajně proběhly na Babí hoře a mohly by být jednoduchou podobou antického popisu těchto neobvyklých událostí. Pak jsem přemýšlel, že pokud je Babí hora skutečně ohniskem pro hledající současníky, že představa tunelu je patrně důsledkem analýzy antické báje. Označení případně popisy části území nebo dokonce přesného místa, kde byly události hlášeny, mohou dopomoci k nalezení skrytého vchodu do podsvětí. Tento způsob myšlení dále zesílil ve vztahu k "záhadám" kolem kopce, a to i v současných dobách.

Příkladem z událostí okolo svahů Babí hory je katastrofa letadla An-24 LOT EN LO-165 ze dne 2. dubna 1969. Příčiny katastrofy se ukázaly být velmi obtížně jednoznačně definovatelné. Byl zveřejněn poměrně zajímavý článek od Roberta K. Leśniakiewicza: "The Mystery letu LO-165 ukončen?", Čtvrtletní časpis UFO (PO Box. 38, 30-500 Krakow 77), č. 4, leden-březen 1998, s. 35 – 40. Mohlo by to být možná tak, že do roviny letu přiletěl jeden z těchto nebezpečných strojů vylétající z Babí hory? Nicméně letadlo kapitána Thomase Mantella z Fort Knox se roztříštilo ve vzduchu přesně na tomto místě.

Moje cesta na Nový Zéland ale neukončila vyšetřování případu a pod vlivem některých neobvyklých historek jsem byl donucen k návratu do oblasti, kde se nacházel Vincent. Jak a proč se to stalo, je třeba vyjasnit v další části, vysvětlující historii této studie.

 

Jan Paják

 

 

 

 

Historie této studie


Vývoj situace, která nakonec vedla k napsání této studie, se udál postupně, ale systematicky v průběhu mnoha let. Například ke zveřejnění této studie došlo až po 35 letech od původního příběhu, který jsem slyšel od Vincenta. Ve vývoji tohoto odstupu je celá řada milníků. Tyto objevy či události, které byly významným průlomem pro vývoj událostí prezentovaných v této studii, se obracejí novým směrem. Shrnujeme nejdůležitější z nich.

 

 

(1) Vincentova legenda z obecného hlediska

Vincent vypovídal o existenci jevů probíhajících na Zemi, které dosud nebyly známé, odporovaly mým životním zkušenostem, a proto všechny události směřovaly, jak se zdá, k těmto otázkám a nutily mě k tomu, že jsem se dokonce věnoval této problematice více než ostatním. V této souvislosti jistě nikoho nepřekvapí, že výše citovanou Vincentovu legendu o skleněných tunelech a o otázkách  problému obrovské skalní mašiny, vypadajících jako utopie, jsem slyšel poprvé v životě již ve věku „dítěte školou povinného“, tj. kolem roku 1963. Vincent, který byl pravděpodobně učitelem J. Pajáka, mi osobně řekl, že se to vztahuje k jakési encyklopedii antického folklóru. Vím, že to má vztah doslova k desítkám multi-příběhů a legend, z nichž mnohé byly značně neobvyklé. Z tohoto důvodu řada z těchto příběhů drasticky zasahovala do mého pozdějšího "vědeckého" světonázoru. Když jsem slyšel další vyprávění o skleněných tunelech z Babí hory, nevěnoval jsem tomu mnoho pozornosti a vše považoval jen za zábavu. Časem jsem zapomněl mnoho detailů. Proto jsem nebyl v době psaní tohoto příběhu v roce 1992 schopen zopakovat jeho obsah v podobě, v jaké je ho stále třeba mít na paměti, tj. pravděpodobně jsem zapomněl mnoho důležitých informací a detailů stejně jako některé subjektivní pocity a představivost v průběhu času, které je pozměnily.

 

 

(2) Rozpracování pravidla upravujícího činnost magnokraftu

Magnokraft je vozidlem/prostředkem k létání a mým vynálezem, který je schopen přetvořit skálu v sklo-tunely. Jeho stavba a provoz byly postupně vypracovávány během poměrně dlouhého časového období a konečná podoba byla poprvé publikována v roce 1980, asi 17 let poté, co jsem slyšel poprvé příběh od Vincenta. Principem je prodloužení akcejinak asynchronních elektromotorů. Vrtule k jeho použití jsou silným magnetem (tj. magnetické šrouby), který tvoří hybné síly díky přitažlivosti a odpuzování generovaného magnetického pole spolu s vnějším magnetickým polem (tj. polem Země, Slunce nebo galaxie). Podrobnější diskusi o výstavbě a provozu plavidla lze najít v souborné monografii [1 / 4] a [1 / 3].

 

 

(3) Možnosti vypalování podzemních tunelů pomocí magnokraftu

Povědomí o tom, že magnokraft bude moci vyrobit kluzké skály podzemních tunelů, se objevily v době, kdy byla rozpracována jeho výstavba a provoz. Nicméně během víření magnetických polí v okolí lodě musí jeho vrtule odevzdat oblak vířícího a nesmírně destruktivního plazmového plynu, kterým v případě podzemního letu musí vozidlo vypálit na své cestě skleněný tunel. Takže prakticky od roku 1980 jsem si vědom skutečnosti, že každá loď, která využívá principy magnokraftu letového provozu, musí být schopna vypálit zem do podoby skleněného tunelu.

 

 

(4) Uplatnění principu magnokraftu plavidly UFO

Pozveřejnění prvních jmen tvůrců magnokraftu mnoho čtenářů vrátilo mou pozornost k tomu, že se vozidla při jejich pozorování podobají kosmickým lodím lidově označovaným jako UFO. Formální důkaz o tom, že "UFO jsou magnokrafty, již vyspělejší kosmické lodi postavené některou naší civilizací" naopak vedla k formulaci tzv. "postulátu zaměnitelnosti UFO a magnokraftů" -  podrobnosti viz O2.15 v monografiích [1 / 4] a [1 / 3]. Obecně lze říci, že tato podmínka stanoví, že "všechna prohlášení o teorii magnokraftu se vztahují na UFO, když všechna fakta o UFO musí být rovněž použitelná pro magnokraftovou teorii." Pokud je magnokraft schopen vypálit podzemní tunely, jsou toho také schopny UFO. V tomto směru byla moje pozornost zaměřena na možnost existence podzemních tunelů vytvořených UFO.

 

 

(5) Setkání s první legendou podobnou Vincentovu příběhu

Na světě existují místa, která byla navštívena nebo dokonce navštěvována zvláštními bytostmi s létajícími dopravními prostředky. Tyto informace lze vyrozumět z nejstarších dochovaných a původně ústně předávaných příběhů. Často byly „zapleteny“ do historie lidí a území, kde se původně odehrály. Např. Nový Zéland je místem, kde se tyto úkazy objevují v mytologii původních domorodých obyvatel, Maorů. V mytologii existuje celá linie vyprávění zaměřených na tzv. legendy o "mlžných lidech", což je pravděpodobný fakt, že UFOnauti byli schopni rozplývání v mlhu. Podle těchto legend má "kmen" tajemných tvorů svůj původ v podzemních základnách nacházejících se někde v provincii "Fiordland" na jihozápadě Nového Zélandu a kolem Tasmánského přilehlého moře (zdá se vhodné zdůraznit, že na Novém Zélandu je kráter Tapanui vzniklý při explozi UFO lodi v roce 1178 n. l., který se nachází nedaleko od hranic Fiordlandu). Tyto skutkové podstaty jsou popsány tak, že tito lidé mají moc zmizet a proměnit se v mlhu. Proto se jim také říká, že jsou "mlha s lidmi" nebo "patupaiarehe" (tj. maorskými protějšky našich "trpaslíků" nebo "skřítků"). Můžete také dodat, že v literatuře o pozorování UFO poměrně často existují zprávy popisující UFOnauty, jak se postupně stávají transparentními, rozplývajícími se v mlhu. V Polsku byli dne 8. srpna v Chałupach Hel pozorováni UFO lidé, jako kdyby byli od pasu dolů vytvořeni z mlhy. Bylo to docela dobře zdokumentované v článku Kazimíra Bzowskiego "The meeting in Chałupach", zveřejněném v časopise Outlook v prosinci 1982, s. 9-12 (v  zubožené verzi zbavené UFOnaut. Obrázek byl také zveřejněn v časopise UFO č. 14 ( 2 / 1993) ze 17 na 26). V souladu s těmito legendami na Nového Zélandu mlžní lidé poměrně často opouštějí své podzemní základny pomocí systému skleněných tunelů, které vedou směrem k povrchu. Vzhledem k tomu, že jde o dodnes pustou provincii Fiordland, jen málokdo měl to štěstí vidět před sebou cizí bytost, která se vzápětí proměnila v mlhu. Bílí osadníci, kteří přišli na Nový Zéland, slýchali o těchto lidech z mlhy a snažili se nějak rozumně vysvětlit - jako všechno v maorské mytologii - i tento úkaz, že to jsou "patupaiarehe", nějací neznámí a plaší živočichové. Vzhledem k tomu, že zprávy o těchto bytostech se až do dneška neustále opakují (naposledy jsem slyšel, že takové zprávy probleskly 16. října 1991, kolem 18:35, a to jako součást večerních zpráv na televizním kanálu 3 Nový Zéland), objevil se dokonce pokus o vyjasnění těchto tajemství (viz článek Herries Beattie "Tajemství Fiordland: a Maori, pokolení duchů," z The NZ, věstníku Science and Technology, April 1921, pages 86-90.). Zajímavá největší část celé mytologie o lidech, kteří se mění v mlhu, je ta, jak jsem zjistil později, že hledají sklovitě technologické tunely, které skutečně existují ve Fiordlandu. Pozoruhodnost mýtů Nového Zélandu o "mlžných lidech" a jejich podzemních tunelech a základnách spočívá v tom, že jsou překvapivě podobné příběhu Vincenta, popsaného v předchozí části.

 

 

(6) Hledání UFO tunelu na Novém Zélandu

Vmém životě se objevila řada neobvyklých "zajímavých okolností". Jednou z nich byl fakt, že první majitel domu najatého bratrem právníka, se po svém příjezdu do Invercargill projevil jako dosti neobvyklý muž. Živil se geologickým průzkumem zlata jako prospektor a své práci byl zcela oddán. Ve snaze něco najít chodil měsíce po pustých planinách v řadě oblastí Nového Zélandu. Byl radiested odborník, což je schopnost, která se plně využívá při hledání zlata. Zajímal se o všechno neobvyklé a jeho život by mohl být popsán takto: cestovatel, dobrodruh a extravagant. Jmenuje se Alan Plank (PO Box 7051, Kralupy nad Vltavou, Nový Zéland. Byl jsem s ním v naprosto pevném přátelství a trávili jsme hodiny nad diskuzemi o teoriích magnokraftu, UFO, radiestezii, atd. Jednou při debatě o magnokraftech a skleněných tunelech Alan nečekaně přiznal, že objevil vchod do jednoho z nich. Našel ho na svazích hory nedaleko pobřeží jednoho z malých fjordů, nacházejícího se na jihozápad od jižního ostrova Nového Zélandu. Tunel byl široký asi 8 metrů v průměru, měl skleněnou stěnu se žlábky, jako by byl vyroben obrovským vrtákem, a pokračoval rovně jako šíp přes masiv k vrcholu, relativně pod malým úhlem. Alan ho zkoumal pěkně hluboko v zemi, ale pak se otočil, protože další cesta začala vzbuzovat strach. Dokonce se snažil mi tunel ukázat. Nicméně kvůli vysokým nákladům a pro dlouhé období nepohodlí pro řadu expedic do tohoto tunelu v pustém Fiordlandu a spolu s faktem, že výzkum by probíhal s omezenými finančními prostředky z jeho soukromých zisků, sám takový výlet nedoporučoval.

Při pozdějších průzkumech přišel i na několik dalších příběhů o objevech tohoto typu tunelů v bezprostřední blízkosti Fiordlandu. Další zprávy o podobných skelných tunelech mají pocházet z Wierceniu od horníků pracujících v podzemí drenážních systémů v blízkosti Clyde Fiordlandu. Dva takové tunely tam byly už náhodou otevřeny, ale ani se nesetkal se zájmem geologů dohlížet na tuto práci, a tak brzy poté byly zabetonovány. S ohledem na průmyslový charakter vrtání v dosti nejistých podmínkách nemohly být skleněné tunely Clyde odhaleny výzkumnými pracovníky z třetích zemí.

 

 

(7) První dva UFO tunely v Ekvádoru a v Austrálii

Poté, co jsem obdržel ujištění od Alana Planka, že tunely UFO skutečně existují, začal jsem intenzivně a záměrně hledat v literatuře. Popisy a fotografie z prvních takových tunelů dobře popsaných v literatuře UFO je možné najít ve dvou knihách Ericha von Dänikena, "V hledání starobylých Gods" (tj. "Při hledání antických bohů"), Souvenir Press, Leeds, Anglie 1973, a "Zlato bohů" - tj. "Gold Gods" (poprvé zveřejněna v Německu Econ Verlag pod názvem "Aussaat a Cosmos"), Souvenir Press, 1972, ISBN 0-285-62087-8 (opět vydal do Redwood Press, sro, Townbridge, Anglie, 1973). Systém tunelů byl objeven  Juanem Móriczem v červnu 1965 v provincii Santiago-Moron v Ekvádoru. Jedná se o podzemí Ekvádoru a Peru s rozlohou na tisíce mil. Všechny tyto tunely jsou popsány v knihách a přesně odpovídají i Dänikenově popisu. Jsou totožné s tunely vyraženými ve skále v podzemí během letů magnokraftu a UFO. Pro udržení této úrovně povědomí citujeme pár vět z knihy "Zlato bohů":

 

"Všechny odpovídají přechodné formě jednoduchého úhlu. Stěny jsou hladké a často vypadají jako vyleštěné. Roztažené stropy jsou ploché a lesklé, jako kdyby byly pokryté jakousi glazurou“.

"Když jsem se snažil použít svůj kompas, abychom zjistili, kde se tyto galerie nacházejí, nefungoval. Byl jsem nervózní, ale jehla se nehýbala“.

 

 

Pro další podrobnosti je vhodné, pokud jde o výše zmíněné knihy, aby byly přezkoumány.
Druhý z tunelů UFO jsem náhodou viděl v televizním seriálu "Zázraky Západní Austrálie" (výroba Guy'a Baskin, Channel 9 televizi ze Sydney Austrálie) nějakou dobu po zjištění, že první tunel se nachází v Ekvádoru. Je prokázáno, že byl učiněn průzkum podzemních tunelů zvaných "Jeskynní systém Cocklebiddy", nacházejících se v Nullarborské nížině v Jižní Austrálii. Producenti filmu byli poněkud překvapeni tím, že nepřirozené spojité a hladké tvary těchto nekonečných tunelů jdou do ztracena, avšak není uvedena ani naznačena možnost technologického původu. Já jsem naopak okamžitě rozpoznal rysy podobné UFO tunelu, běžícímu podle meridiánu. Okamžitě jsem začal korespondovat s výrobci této série a pak se speleology v Austrálii. Ale dodané potřebné informace se ukázaly být velmi málo srozumitelné a bylo mimořádně obtížné se z nich něco naučit. Tato korespondence prakticky neposkytuje žádné údaje a nevede k žádným závěrům nad rámec znalostí několika lidí, které jsem požádal, aby okomentovali mé vysvětlení, proč tyto údaje potřebuji. Přelomem ve výzkumu jeskyně Cocklebiddy byla jen další "náhoda“ včetně setkání s členy australského ilustrovaného časopisu „Lidé“, 5. prosince 1983, s. 7 až 10. Odkazy, fotografie, nákresy a popisy jeskyně Cocklebiddy v tomto článku mě ujistily, že tunel má skutečně technologický původ a je vyhledáván UFO loděmi. Křížový úsek tunelu je eliptický, tj. typický pro let magnokraftu směrem od jihu k severu. A tento tunel se skutečně rozšiřuje právě z jihu (vstup) směrem k severu. Má válcovitý systém stěn, přibližně konstantní průměr a vždy bude mít formu, což naznačuje, že byl v zemi po celou dobu ve stejné poloze (tj. od středové osy linie rovnoběžné se silami zemského magnetického pole). V dolní části tunelu jsou trosky kamenů vzniklé z kouře a úlomků. Kromě toho je na zdech tohoto tunelu střihově opakovatelné vlnité žebrování, což naznačuje cyklické pilování z víru magnetické lodi, která způsobila jeho tavení.

 

 

(8) Rozhodnutí zahájit pátrání po tunelu z Babí hory

Po odhalení některých dalších tunelů UFO skutečně existujících na naší planetě jsem postupně filosoficky a citově dozrál k rozhodnutí zahájit vyhledávání Vincentova tunelu. První kroky k  realizaci tohoto rozhodnutí začaly v roce 1992, což je přibližně 29 let od vyslechnutí původního příběhu. Kvůli neobvyklosti případu byla akce zahájena po poměrně dlouhém období filozofickch rozprav, teoretické přípravy a empirického výzkumu, které všemu předcházely.

 

 

(9) Zveřejnění Vincentova příběhu

Prvním krokem při hledání sklo-tunelu z Babí hory bylo zveřejnění toho, co mi řekl Vincent, konkrétněji, co je stále na paměti z jeho příběhů. Písemná podoba těchto informací existuje v mém článku "Pátrání po UFO-tunelech", který byl zveřejněn v polském časopise. Bylo chybou, že článek vyšel, aniž bylo uvedeno, kdo je jeho autorem. Toto záměrné "opomenutí autora" bylo provedeno pravděpodobně za účelem narušit nebo bránit čtenářům tohoto článku v kontaktu se mnou, a tím k úplnému zastavení, nebo dokonce jenom zpoždění zahájení průzkumu v oblasti UFO tunelu z Babí hory. Bez ohledu na článek byla Vincentova legenda zveřejněna v monografii v sérii [5], tj. v [5 / 4] a [5 / 3].


(10) Jiný příběh, stejný tunel?

V důsledku zveřejnění článku oslovila Vincentova zajímavá legenda několik lidí, kteří žijí v okolí Babí hory, aby začali hledat svou vlastní cestu k tunelu. Jedním z prvních výsledků tohoto vyhledávání byly dvě střihové série článků autora Roberta K. Leśniakiewicza (ul. Mickiewicza 53, 34-785 Jordanów) o tzv. "Měsíční jeskyni", které se objevily ve dvou po sobě jdoucích čísel časopisu Periferní Visions (tj. číslem 2 a 3, 1996), kterou vydal Ed. "Libra" Sp. z o. o, Krakov, ul. Gen. Joseph 22/14. Tato série naznačila, že Měsíční jeskyně může být jen dalším ze vstupů do systému chodeb, které popsal Vincent. Druhý článek v této sérii doslova zopakoval jeho již dříve popsanou legendu. Podobný byl také jiný článek nesoucí název "Měsíční jáma a skleněné tunely", jehož autorem je také Robert K. Leśniakiewicz, který se objevil v měsíčníku životního prostředí EKOświat na stránkách 28 a 28??, číslo 7-8 z roku 1999. (Redakční adresa: ul. Gen. Komandorska 58 B / 1, 53-342 Wroclaw)

 

 

(11) Přizvání pana Pańszczyka a započetí hledání v terénu

Průzkum sklo-tunelu z Babí hory nabral nejvyšší tempo, až když jsem se obrátil na pana Kazimierze Pańszczyka – k spolufinancování této smlouvy. V době psaní této studie bylo upozorněno na několik míst na Babí hoře, kde se pravděpodobně schovává již blokovaný vjezd do tunelu, a na některé souvislosti neobvyklých objevů. Ukazuje se  například, že na mapě v těchto místech tvoří jisté body obrys obdélníku se dvěma úhlopříčkami (nebo přehled typických "bran"), což není jev obvyklý pro přírodní formy. Tyto útvary byly jako značky vyryty na silnicích, jak vzpomíná ve svém příběhu Vincent. Je také pravděpodobné, že značky v těchto místech byly zkoumány již Němci během poslední války – rovněž to poskytuje podporu na výzvy obsažené v knize autora Aleca MacLellana "The Lost World of Agharti, tajemství Vril Power ", Souvenir Press, London 1982, ISBN 0 62521 7, (mimochodem překlad této knihy je již k dispozici v angličtině, Alec MacLellan, "Ztracený svět Agharti" Vydavatel Amber Sp. Z oo ul. Gen. Zielna 39, 00-108 Varšava 1997, ISBN 83-7169-301-X. V knize je popisováno, že Hitler se osobně zajímal o informace různých všemocných tvorů, kteří žijí v podsvětí na naší planetě a chtějí vstoupit na půdu naší Země ve velkém měřítku. Všechny naše nálezy Panszczykových objevů byly sesbírané tak dobře, že jsme se rozhodli věnovat se jim samostatně v této studii. Jeho výsledky a závěry naznačují velmi jasně, že sklo-tunel pod Babí horou musí skutečně existovat a místním lidem dokonce muselo být dobře známo několik vstupů (tzn. má více vchodů než jeden). Vstupy do tunelu jsou v současné době nedostupné, zřejmě byly záměrně zamaskovány UFOnauty, kteří nás okupují a jsou naším pátráním znepokojeni. Blokováním vstupů se snaží zabránit objevení důležitého důkazu jejich dlouhodobé existence a činnosti na naší planetě. Je třeba usilovat o odkrytí a kontrolu provozu některého z těchto vstupů do tunelu, aby tak byl lidstvu přinesen konkrétní důkaz o pobytu a působení mimozemšťanů na Zemi. Nález by měl i nepochybný význam pro Polsko a region Babí hory by se stal obrovskou atrakcí.

 

 

(12) Návštěva jeskyně Deer na Borneu

Co ještě dodat k tvrzení o existenci tunelů v cestě UFO teorie, která se omezí na analýzu jejich fotografií, videa a dalších popisů? Je třeba ji vidět na vlastní oči, takový důkaz nelze vyvrátit. Díky příležitosti pracovat na Borneu jsem udělal osobní výlet do jednoho z již v minulosti identifikovaných tunelů, který vykazuje všechny náznaky, že byl vytvořen UFO. Jedná se o známou " jeskyni Deer " neboli "Jelení jeskyní", která se nachází v Národním parku Mulu v malajské provincie Sarawak na Borneu. Jeskyně mi nesmírně zaimponovala. Její hodnota v oblasti cestovního ruchu je obrovská. Musíte to vidět na vlastní oči. Pokud bude hledání UFO tunelů v Babí hoře s morální podporou a zajištěním oficiálně doloženo v případě ukončení akce úspěchem, bude její výsledek velmi přínosný pro celý region a všechny, kdo se o záhady tohoto typu zajímají.

 

 

(13) Psaní této studie

Poté, co jsem obdržel několik zpráv od pana Kazimíra Pańszczyka, začalo být jasné, že hledání UFO tunelu v Babí hoře na jedné straně vypadá velmi povzbudivě, což se týká informací shromážděných k vlastnímu průzkumu, na druhé straně je ale skutečnost, že předložené důkazy bude nesmírně obtížné ověřit -  a k vyhledávání jsou stále otevřené. Připomněl jsem mu, že vyhledávání vstupu je příslovečnému „hledání jehly v kupce sena“. Bylo jasné, že je potřeba pro tyto průzkumy získat podporu většího počtu lidí a pokud možno také institucí, které by mohly mít zájem na otevření systému UFO chodeb v Babí hoře pro turisty a návštěvníky. Tak se zrodila myšlenka k napsání této studie.

 

 

* * * * *

 

 

Samozřejmě, že to, co je popsáno v této části historie, není dosud uzavřeno. Jako v každém jednotlivém případ, také u tunelu v Babí hoře půjde o další fázi hledání a rozvinutí metod, které by umožnily přiblížit se k odhalení dávného tajemství. Již v této fázi pátrání lze poukázat na to, že oblast Babí hory je jednou z nejtajemnějších přírodních forem na této planetě, srovnatelnou s egyptskými mystérii. Autoři také doufají, že v určité fázi vývoje této historie, v některém z příštích vydáních této studie budou mít možnost informovat čtenáře, že systém neobvyklých chodeb z Babí UFO hory byl otevřen, a to i pro veřejnost. Nejvíce fascinující na historii, která je zde popsána, je skutečnost, že se nyní můžeme všichni podílet na její podobě a průběhu.

 

 

 

 

Příklady již nalezených podzemních tunelů UFO


Jednou z charakteristik diskového magnokraftu (popsáno výše) je to, že vytváří magnetické obvody, které ve vhodném režimu (tzv. "viru magnetického módu“) tvoří vír kolem svého pláště. Po změně na rotační pohyb těchto obvodů ionizujícího vzduchu generující typ plazmy, která obklopuje plavidlo. Plazma, působící svými destruktivními účinky na materiál, je již dlouho používána v konstrukci hořáků schopných řezání nejtvrdších materiálů. Pokud něco nelze zpracovat broušením nebo obvyklými metodami, pak se sahá až k plazmovému hořáku. Točivé plazmy magnokraftu, to jsou jenom střední hořáky, které umožňují hoření i v nejtvrdší hornině. Tato skutečnost na oplátku umožňuje lety lodi stálou rychlostí např. v hornině, kterou spaluje ve skleněných tunelech. Neobvyklý způsob tváření horniny způsobuje a ukazuje, že počet unikátních vlastností tunelů, které byly uvedeny a podrobně probrány výše, je značný. Mají např. trojúhelníkový kříž, pokud běží směrem k rovníku (např. z východu na západ), nebo jsou-li eliptické, běží ve směru poledníkovém (např. z jihu na sever). Nejslavnější z těchto neobvyklých podzemních chodeb objevil Juan'a Móricz v červnu 1965 v provincii Santiago-Moron v Ekvádoru, podrobnosti pak rozpracoval ve dvou knihách Erich von Däniken. Jeho popis byl citován výše.

 

Četné příklady podobně dlouhých tunelů rovných jako šíp, hladkých, pravidelných, geometricky tvarovaných a zmagnetizovaných jsou popsány a ilustrovány v různých dalších knihách. Například v knize autora Bena Lyona "Nové cestování do nebezpečí Underground -  závalová příručka" (EP Publishing Ltd, 1983, ISBN 0 7158 0825 7), která si zaslouží zvláštní zmínku, jsou obsažena jména a fotografie z celé řady těchto druhů tunelů. Jeden z tunelů, jak je uvedeno v této knize, je slavný Mammoth jeskynního systému v Kentucky, USA. Do dnešní doby bylo zjištěno, že má k dispozici více než 300 km podzemních křižovatek. Dva další příklady uvádějí podobné tunely; jeden se nachází na ostrově Malta a jeden v Cuzco v Peru, který vede přes hranici do Bolívie (dohromady měří téměř 2000 km), jsou popsány v knize autora Williama Gordona Allena "The Tesla Steiner Enigma Fantastique ", pages 80 – 85.

Neobvyklé skleněné tunely vytvořené pravidelně uměle (technologicky) byly prezentovány i některými nedávnými televizními programy. Jednen z nich je uveden v televizní sérii "Zázraky Západní Austrálie" Guy'a Baskina, Channel 9 from Perth, Austrálie a tzv. „Jeskynního systému Cocklebiddy". Další byly uvedeny v televizním dokumentárním programu "Skočit z letadla na Autan", natočeném pro mezinárodní programy (Výrobce: Adrian Warren). Tento program ukázal, že existují záhadné tunely pod posvátnou horou Autan ve Venezuele. Jsou také velmi jednoduché a geometricky (tj. magnokraftově) vytvořené. V jedné z jeskyní, formované UFO v průsečíku dvou tunelů, je patrná perfektní spirála s drážkami ve skále. Tato spirála má přesný tvar magnetického víru vyrobeného magnokraftem (a UFO). Ukazuje to takovým způsobem, že vyvrátí jakékoli pochybnosti o tom, že tyto tunely z Autan byly vyprodukovány UFO.

Přesto jiné technologie tunelů, které se nacházejí na vrcholu Mount Chester v USA, byly prezentovány v americkém televizním seriálu "Více skuteční lidé", který pochází z produkce George Schlattera z Los Angeles, Kalifornie. Místní obyvatelé tvrdili zcela vážně, že tyto tunely jsou obydleny některými telepatickými bytostmi (jakýmisi "skřítky" podobnými s našimi ve Slezsku). O geometrii těchto neobvyklých tunelů nelze pochybovat, argumentace místních lidí však nevyvolala žádný další průzkum.

V knize Brian Lumley'a "V Burrowers dole", která je nyní k dispozici také v Polsku pod názvem "Pravítka z podsvětí", Bydgoszcz 1993, ISBN 83-85475-0502, Dům Wydawniczy limbu (85-900 Bydgoszcz 2 , PO Box. 21, tel.: 28-79-74), patří spektra sérií na stranách 16 až 23 k nejzajímavějším popisům podzemních tunelů, které dokonale zapadají do profilu tunelů UFO. Zde jsou některé citace z popisu těchto tunelů. Str. 17: "Tunely byly vyloženy a nikoli sníženy, nebo alespoň vypadaly tak, jako kdyby byly zevnitř oblepeny vychladlou lávou." Str. 19: "strašně smrdělo - ještě nikdy před tím jsem nenarazil na takový smrad, ale nebyl to žádný škodlivý plyn. Jen velmi nepříjemný zápach." Str. 20: "Na stropě tunelu, kterým jsem chodil, se vyskytovaly velké díry s vyglazovanými zaoblenými hranami, jako kdyby byl pod vlivem velké teploty ...brzy jsem vešel z tunelu do rozsáhlé jeskyně. Alespoň tak se mi to zdálo v počátku, ale když jsem přišel blíž, ukázalo se, že nejsem v jeskyni, ale v místě, kde se křižovaly tucty tunelů. ... Tohle je místo, kde jsem si všiml obrysů, tvarů připomínajících chobotnici, vyrytých na stěnách ... nezdržel jsem tam dlouho (ten zápach byl k nevydržení), především však třeba poznamenat, že na místě, které má samo o sobě asi patnáct metrů napříč, byly stěny jako oblepené nebo hladké, podobně jako od lávy. " Str. 21: "Jeden z nových tunelů byl jakoby uhelný, průzkumem jsme zjistili, že tam stěny nebyly oblepené látkou podobnou lávě, ale černým dehtem, přesně tak, jako v horké uhelné peci na koksování, která vychladla a je tvrdá jako skála ... "

Korespondoval jsem jednou s vedoucí národního parku na Havaji, původně geoložkou. Její průzkum odhalil eliptický, dokonale rovný průřez a jednoduchý závěr byl, že tunel má na stěnách točité drážkování jakoby vzniklé případným poškrábáním od obrovského stroje. V dopise jsem jí položil několik otázek, např. zda tunel pokračuje směrem sever-jih nebo zda dochází ke zbytkové magnetizaci. Ve své reakci se omezila pouze na pokyny a sdělila mi, že tam tunel nemohl vzniknout pomocí technologie, protože se jedná o kanál přírodních dutin po vytečení lávy ze sopky. Jeho následná reorganizace v uspořádání téměř do vodorovné a svislé ideální orientace se vyskytla v důsledku zemětřesení, které způsobilo změny v topografii pozemku (kolik různých nepravděpodobných jevů a sil přírody někteří vědci používají k ospravedlnění "přirozených" tunelů bez původu UFO). Vědomě ve svém vysvětlení opomíjí, proč je tento tunel na skalních stěnách opečený, a přišela s vysvětlením, že jde o horniny přetvořené zemětřesením.

Vzhledem k tomu, že z prezentovaných důkazů nepochybně vyplývá, že dopravní prostředky jiných civilizací vytvářejí tunely, jak bylo popsáno výše, je docela logické a lze očekávat, že jejich další systémy budou odhaleny náhodou při podzemních inženýrských pracích (např. při frézování podzemích silnic a cest, v hornictví, ve stavebnictví podzemních drah atd.) nebo při průzkumu jeskyní či potápění na mořské dno. (Setkal jsem se s informacemi, které naznačují, že tyto tunely byly objeveny i ve Washingtonu DC, bohužel je potíž při dosahování cíle zdrojů této informace.

Dnešní vědy přidělují všem podzemním jeskyním existujícím na naší planetě pouze přírodní původ. Zároveň platí, že existuje poměrně značný počet případů, u kterých jsme již určili jejich technologický původ (důsledek letu magnokraftu Machine-Like, tj. UFO). Vzhledem k tomu, že neexistují jiné závěry týkající se posouzení neobvyklých vlastností některých z těchto podzemních tunelů, není s čím srovnávat naše poznatky a názory. Všechny pokusy o vysvětlení podstaty jevu podléhají výše zmíněnému tvrzení o jeho přírodním původu.

Je zřejmé, že také v této oblasti vědy by se měla vyskytovat racionalita, objektivita a smysl pro čest, co se týká přístupu k závěrům. Není pochyb o tom, že ve většině případů je typický přírodní původ jediným přijatelným vysvětlením pro vznik podzemních jeskyní. Jsou však případy, kdy takové zevšeobecňující vysvětlení popírá existenci výjimek. Tyto výjimky představují hmatatelný důkaz o něčem, co může mít mimořádný význam pro pokrok naší civilizace. Takže, aby nedošlo ke ztrátě této důležité informace, bylo třeba ji upravit tak, že jsme prezentovali přístup k objasnění příčin některých jevů a vzali v úvahu podíl extra-terestriálního života. Nyní uzrál čas, abychom přehodnotili celou řadu skutečností, a tunely popsané v této studii pro to poskytují vynikající příležitost. Nezmizí ani nemůžou být zatajeny, když je někdo bude chtít za výzkumným účelem navštívit a prozkoumat či se jen o jejich existenci třeba i hmatatelně přesvědčit.

 

 

 

 

UFO tunely v Polsku


UFO tunel, který existuje v Babí hoře, je jen první tohoto druhu, jehož existenci v Polsku se podařilo zjistit. Nicméně při studiu pramenů, které byly určeny a zaměřeny na zjištění babíhorského tunelu, se postupně začaly objevovat informace o tom, že v naší zemi byly takové UFO tunely kdysi známé mnohem více. Takže teď uděláme stručný přehled shromážděných informací o těchto UFO tunelech z dalších míst v Polsku.

Jedním z důsledků uvolnění v tisku, který zveřejnil Vincentovu legendu popsanou na začátku,  bylo mimo jiné obdržení zajímavého dopisu a vzhledem k jeho přímé souvislosti s obsahem této studie se o něm musím na tomto místě zmínit. Byl to dopis od někoho, kdo žil na jednom z jezer v Polsku (v tuto chvíli si ale nemohu vzpomenout, kde). V jeho dopise je popsán ostrov, na kterém bydlel. O tomto ostrově mezi místními lidmi obíhají legendy téměř totožné s tím, co je popsáno ve Vincentově vyprávění. Tvrdí, že se na něm nachází dobře skrytý vchod do podzemního tunelu, který sestupuje prudce dolů a vede k rozdělení komory; přes ni je připojen na jiné tunely vedoucí prakticky na všechny kontinenty světa. Tato legenda je tak důležitá proto, že se potvrdil nezávislým způsobem příběh Vincenta. Zkušenosti získané během průzkumu UFO tunelu v Babí hoře a další informace by mohly být užitečné při hledání jiných takových tunelů včetně UFO tunelu z tohoto ostrova. Tento dopis jsem považoval za velmi důležitý a pečlivě jsem ho střežil před náhodnou ztrátou. Během posledních pobytů na Novém Zélandu jsem se k němu chtěl vrátit a zveřejnit údaje, které jsou obsaženy v monografii. Vyšlo však najevo, že se nenachází ve složce, do které jsem ho uložil. Poslední dobou mě pronásleduje „epidemie“ záhadných zmizení důležitých dokumentů vztahujících se k UFO stejně jako jiné takové ztráty za dosti tajemných okolností. Píšu o svých podezřeních v monografii a důvod zmizení dopisu přisuzuji tomu, že obsahoval důležité informaceoUFOnautech okupačních sil, které pro nás mohou být za určitých okolností velmi nebezpečné (objevili jsme např., kde je vstup do druhého tunelu nyní používaného UFO). Ve snaze zabránit dalšímu odkrývání skutečnosti se někdo rozhodl "přivlastnit si" moji dokumentaci (možná UFOnauti, ale třeba i CIA). V tomto bodě bych chtěl požádat o pomoc čtenáře. Pokud někdo náhodou víte, na kterém jezeře v Polsku se nachází ostrov, k němuž se váže místní legenda o podzemním tunelu vybudovaném neznámými tvory, prosím podělte se se mnou o podrobnosti. Samozřejmě, pokud by se někdo někdy setkal s jinou místní legendou o podzemních tunelech propojujících kontinenty, budu také vděčný za kontakt.

K tomu bych měl ještě dodat, že těsně před zveřejněním této studie jsem obdržel dopis od lorda Petera Danilkiewicze (ul. Traugutta 15 m. 6, 80-221 Gdaňsk), který naznačuje širokou škálu příběhů o UFO činnosti v okolí i na dně jezera Gdaňsk-Stogach. Bohužel žádný z nich nevypovídá o vnitřku ostrova, a tak se zřejmě nejedná o stejnou lokalitu, jako je ta ze ztraceného dopisu.

 

 

Následující citáty jsou od čtenářů:

Paní Zofia Piepiórka (Malé Stawiska 10, 83-431 Staré Bukowiec, woj. Gdaňsk) ve svém dopise ze dne 29. prosince 1999 píše, že v knize Eleanor "S deník Jasnowidzącej - Secrets kamenné kruhy" (nakladatelství Sadhana, Katowice 1998, ISBN 83-910018-1-4, 199 stran, pb.) jsou obsaženy informace o podobných tunelech v Odrách (kk) a Gdyni. Stejně jako v Babí hoře, také v Odrách existují krátery v zemi. Existuje spojitost s místní legendou, která tvrdí, že na místě byl postaven kostel, který nebyl na straně ďábla, což způsobilo jeho zřícení do země. Výše uvedená kniha se také zmiňuje o dalších existujících podzemních tunelech v Gdyni.

Grzegorz, (obec Węgielnia 16-421, woj. Suwalki) v jednom ze svých dopisů uvádí, že existuje mnoho legend o ďáblech, kteří se údajně skrývají v suterénu na hoře Łysej Łysicy a v hoře Svatého kříže. Na těchto horách měli také kouzelníci a čarodějnice provádět Sabat. Pan Wojciech Krysiński (Bogusławice 24, 56-400 Olesnica Sl.) se ve svém dopise ze dne 11. 3. 99 zmiňuje, že tunely podobné babíhorským jsou také umístěny na horní Ślęzą. Existuje o nich mnoho legend velmi podobných těm z okolí Babí hory. Bohužel, když jsem se s ním setkal,     nemohl si přesně vzpomenout, kde to slyšel.

Naopak, pan Czeslaw Stuchlika (ul. Urocza 10, 43-418 Pogwizdów 205, woj. Śląskie) ve svém dopise ze dne 10. dubna 1999 popsal UFO tunely, které jsou v Koniakowie - podle Ochodzitą - a to zejména v rámci "Kocim hradu." V Maďarsku byl postaven hrad, který je svázán s Polskem. Místní lidé vyprávějí zajímavou legendu o vzniku a zániku hradu. V pozdější době byl na zmiňovaném místě zřízen lom a v okolí se často vyskytovala celá řada paranormálních jevů.

 

Samozřejmě těch míst s podzemními tunely, které popisují legendy, je v Polsku pravděpodobně mnohem více. Pokud se kterýkoli z čtenářů rozpomene na něco, co s těmito jevy souvisí, byl bych velmi zavázán, pokud mi dáte vědět.

 

 

 

 

Průzkum tunelu UFO pod Babí horou


Motto této kapitoly: "Největší tajemství je obvykle ukryto jen na dosah našeho nosu."


Masiv Babí hory je jako mocná obranná zeď a je přístupný z obou stran, z jihu a severu. Na konci XV. století začínají do těchto oblastí postupně proudit lidé, kteří je trvale osidlují dodnes. V období XVI. až XVII. století do oblasti dnešního Oravska přichází valašská pastorační populace z oblasti dnešního Maďarska a Rumunska Mimo jiné z tohoto důvodu vznikla na tak malém prostoru samostatná subkultura, která se od ostatních liší kroji, tradicemi, folklórem a celou řadou detailů.

Vždy tvrdili, že jejich Babí hora je velmi krásná z Oravy, tedy z jihu. Ve skutečnosti mají severních svahy Zawoja mnohem členitější tvarování. Celá konfigurace půdy je na severu velmi odlišná od jižní strany. To je zvláště patrné z vrcholové partie, kde je na severních svazích sklon v úhlu 60-70° a často dochází k velkým sesuvům půdy. Terén je rozryt žleby a propastmi a na mnoha místech je osázen balvany, takže zanechává v návštěvnících tohoto malebného koutu naší země neobvyklý dojem a respekt.

Svahy na jižní straně Babí hory ze směru od Oravy jsou méně rozeklané, divoké, nepřístupné a strmé. Místní horniny obsahují převážně směsici magurského pískovce a břidlice. Tam, kde je svah relativně přístupný, bylo možné najít skrytý vchod do tajemných UFO skleněných tunelů.

Přísnost podnebí, kde na každých sto metrech teplota klesá v průměru o 0,5°C, dala vznik různým patrům vegetace včetně alpského regionu. A tak se na mnoha vrcholcích (1725 m n. m.) průměrná roční teplota pohybuje mezi 2°- 0°C, zatímco průměrná výše srážek např. na Diablaku je 1300 mm. To je o něco méně než na sedle (1406 m n. m.) s perspektivou srážek 1500 mm za rok. Důvodem je, že velmi nízký strop mraků v této roční době nechává Diablak často mimo srážkový dosah. Proto není bez důvodu, že se v minulosti Babí hory vyskytuje i název "Matka špatného počasí."

Celé seskupení Babích hor má velmi významné klimatické rozdíly. Musíte si uvědomit, že směsice vlivů horských větrů, dešťů a sněhu působí na mnoha místech odlišně. A je dobře známo, že v kraji jsou kotle, kde návěje sněhu padají v teplejším období v podobě lavin. Sníh proto v kotlích zůstává až do července, dokonce i do začátku srpna (zejména v jižním kotli vedle přístřeší BV).

Již v osmnáctém století Františka Kniazin a Seweryn Goszczyński varoval: "Prokletá Babí dračice, matka všeho špatného počasí!“ (výňatek z "Orava"). Kontinuální počasí v kombinaci s kolapsem hromových větrů a častým sněžením byly často příčinou lidské tragédie.

Např. 3. srpna 1925 během dlouhotrvajícího zhroucení počasí zahynul Vincent Żywczak,  "wolarz" zodpovědný za pasení stád. Podobný osud potkal také dva pastýře, Charlese Lacha a Emeryla Szklarczyka. Tragédií je mnoho až do dnešních dnů.

Pro většinu roku jsou vrcholky pahorku zakotveny v oblacích, což jim dodává téměř hororovou atmosféru obestřenou nejednou záhadou. Je pochopitelné, že místní obyvatelé odedávna vidí na hřebenech „posazené zlo“, což je příčinou zrození mnoha legend, mýtů.

Etymologie názvu Babí hory souvisí s údajnými čarodějnickými slety-sabaty, tajnými obřady, které se na ní odehrávaly, a lidé údajně viděli sedět na kopci bytosti podobající se babiznám.

V populárním folklóru je Babí hora fascinující a záhadné místo. Je to skrýš tajemných pokladů, chcete-li se jí dotknout ze strany nadpřirozeného jevu. K tomuto tématu se váží desítky legend a příběhů.

Jako příklad lze použít i příběh "Zlého údolí", které začíná před Diablakem, červená trasa ze sedla nad Sokolicy Lipnicki. Údolí odvozuje své jméno od dobové loupežnické historky, podle které v něm mají být pohřbeny poklady nashromážděné zawojańskými lupiči. Podle legendy má jít o dvanáct sudů mincí, které mají být zabaleny v dehtu, a jeden sud vína. To vše bylo pohřbeno a zakleto bandou Rogue údajně s mrtvým tělem člověka. Legenda neříká, kdo to byl, snad jeden ze zbojníků, který má střežit poklad. Kdo se ho rozhodne hledat, je v každém případě vystaven zlým mocnostem, které se snaží střežit nečisté peníze. Od té doby má údolí tak špatnou pověst a jeho jméno přetrvalo až dodnes. Později jsme shromáždili ještě další legendy, které určitě přidávají této velkolepé hoře na barvitosti.

Zdá se, že záměrem zlých sil bylo, aby se toto místo stalo bydlištěm „špatného“ Boha, nazývaného „Černobohem“, a progresivní křesťanství je nakonec nazvalo peklem.

Diablak, Ďáblova kuchyně, Trůn pekla, Pekelná tabule - trochu podivný je počet těchto názvů a jejich neustálá rotace kolem témat démonů a nadpřirozeného. Z toho, co jsem slyšel, např. na Kuchyni (Kuchynia nesmí být zaměňována s Ďáblova kuchnia, nachází se na vrcholu v 1720 m nad mořem - viz náčrtek výkres C2 a porovnejte ji s mapou obr. C1) se ujal název nějakého světla, které jako by tam podle tvrzení stále v noci svítilo. Jsme proto přesvědčeni, že ďáblové tam kuchtí něco ve „své“ kuchyni. Mimochodem na Kuchyni je skvělá plošina, ideální místo pro přistání UFO. Plošina je velmi zploštělá - ve spojení s Wolarnią je dostačující, v rozměrech zhruba 800 m široká x 200 metrů dlouhá. Všechno se zdá být symbolem toho, co nemohlo být racionálním způsobem vysvětleno. Samozřejmě všechno, co padlo mimo běžné normy, bylo přisouzeno peklu. Zbožný životní styl opravdu přikazoval, že vše, co připomínalo oheň, co bylo černé a létalo, musí pocházet od zla a se zlem je nakonec spojeno.

 

 

[4b], obr. C1. Plán Babí hory s body zájmu hlášenými ve studii

Skica mapy Babí hory z ledna 1998 zobrazuje hlavní body uvedené v této studii. Místa označená a, b, c, d, představují symetrické uspořádání do sekcí, kde se v dávných dobách konalo vyhledávání neidentifikovaných objektů. Body rozmístěné na mapě vytvářejí tvary, geometrické obrazce - typické "brány", které představují tyto pozice na zemi:

Část (a) (starý název "Bear Hole"). Je umístěna vedle Świstowych Skałek, tj. asi 1418 metrů nad mořem;

Část (b) Nightingale (starý název "Zbójnické Grotto"). Je umístěn v Zbójeckim Wąwozie (bývalý název "strmé rokli") po Izdebczyskach je výšce kolem 1412 m nad mořem;

Část (c) Kuchyňa (starý název "ďáblova kuchyně", "Kuchynia"). Nachází se v nadmořské výšce asi 1450 metrů;

Část (D) Orawskie sklepy. Jedná se o nejvyšší bod rozpadliny Babí hory, sahající až k dómu Diablaka, tj. ve výšce asi 1680 metrů nad mořem;

Na této mapě je znázorněn nejpravděpodobnější průběh UFO sklo tunelu (viz dvě paralelní linie). Začíná přibližně na Diablaku a vede dolů směrem k první církevní stavbě v Rabczycach a potom k Oravskému Podzámku na Slovensku (jejich celková vzdálenost je přibližně 35 km, tj. asi 28 km Orava Podzámok - Rabczyce a asi 7 km Rabczyce - Diablak). Tunel je již známý svými vstupy, kterých bylo více, hlavně v blízkosti hranice nebo pár metrů za ní, v nadmořské výšce asi 1666 m nad mořem (kupodivu opět "ďábelské číslo" 666). Místo pro vstup podle obr. C5. Zajímavé je, že prodloužení tunelu by směřovalo k horní části, k tzv. Širokému  žlebu - viz také obr. C6.

 

 

Samozřejmě, že najít UFO tunel v Babí hoře je mnohem složitější problém, než se na první pohled zdá a než je možné si představit. Kromě toho je vše komplikováno následujícími obtížemi:

 

- Pozemky, na nichž se pravděpodobně tunel a UFO výstup nacházejí, jsou součástí Babíhorského národního parku (BNP). To znamená, že každý průzkum si zakládá na oficiální potíže.

 

- Jak je to dlouho, kdy byl člověk zastaven pasoucím se dobytkem a ovcemi (před rokem 1955). V současné době na celé horní ploše roste kosodřevina a občas je tato oblast naprosto nedostupná. Například v létě 1997 jsme se rozhodli, že se projdeme Zbójeckiego roklí. Řítili jsme se Fordem Escort 1,3 po vytáhlé stezce Krowiarki po červené na vrchol (Diablak) ve směru brány, abychom vstoupili do rokle. Pokračovali jsme Suchym Potokiem, pak směrem na severozápad, kudy bychom měli dojít k propasti. Co se stalo? Ukázalo se, že posouvání v džungli metr vysoké kosodřeviny asi 200 metrů trvalo hodinu. V jistém okamžiku jsem se mimoděk podíval dolů na své nohy. Stál jsem nad korytem suchého potoka, které bylo asi 5 m pode mnou, ale není vůbec zaznamenáno v mapě.


- Pokračuje výměna generací, odcházejí ti, kteří by případně mohli přinést něco k případu. A velkým překvapením pro mě bylo, že někteří mladí lidé v Lipnice nikdy nebyli na vrcholu hory (ptají se, proč!).

 

- Žádný průvodce s vámi nikdy nepovede rozhovor o Zbójeckim Wąwozie. Je to již více než 70 let, kdy v létě 1925 Wladyslaw Midowicz odkryl znaky o Zbójeckim Wąwozie.

 

- Sníh na Babí hoře zůstává v průměru 180 až 200 dní v roce. Například v Zbójeckim Wąwozie je to obvykle ještě v červnu.

 

- Průměrné množství srážek v letním období je dvakrát větší než v jiných částech Polska (tj. na 1200 až 1600 mm).

 

- Filozofie a mentalita osob s trvalým pobytem v okolí Babí hory není příliš příznivě nakloněna takovéto činnosti. Obíhají například zvěsti, že v letech 1975 až 1978 byl učiněn archeologický objev vedoucí k vykopávkám v Lipnice Wielkej. Tento nález byl odhadnut na 10 - 11 tisíc let. Ale někdo z místních měl údajně systematicky naleziště zasypávat. Na otázku proč odpověď prý zněla, že "to, co jsme zjistili, je důvodem, že by bylo lepší tam nehledat nic“. Výše uvedené ukazuje, že chce-li někdo získat místní spolupráci a podporu, bude potřebovat specifický přístup.

 

- Wpleciona v kulturní tradici těchto oblastí ukazuje, že poskytování informací vždy nevyhnutelně znamená problém. Nicméně je zde malá komunita. Proto informace téměř vždy znamenají ztrátu anonymity a zároveň, např. během nacistické okupace a pak v letech komunismu, je správa osobních dat nevyhnutelně spojena se začátkem vážných potíží, které mají místní obyvatelé stále na paměti.

Všechny tyto výše uvedené okolnosti jednoznačně negativně ovlivňují celé vyhledávání.

 

 

 

[4b], obr. C2. Zobrazení masivu Babí hory z Oravy

Tyto dvě překrývající se linie označují vedení úseku tunelu a již byly identifikovány s UFO. Místa označená a, b, c, d představují oblasti intenzivního hledání. V takto označené oblasti byla zaznamenána celá škála starých legend. Mohou být tvořeny v geometrickém tvaru jako vyryté značky, obrazce nebo typické "brány".:

Část (a) (starý název "Medvědí jáma"). Je umístěna vedle Świstowych Skałek, tj. asi 1418 metrů nad m. Byla objevena v roce 1922 Z. Stiebergem.

Část (b) Nightingale (starý název "Zbójnickie Grotto"). Nachází se v Zbójeckim Wąwozie (bývalý název "Strmé rokle") v Izdebczysku (systém roklí) o výšce kolem 1412 m nad mořem. Objevil ji v roce 1925 Wladyslaw Midowicz. Nejstarší datum tam bylo podle Midowicza vyryto v roce 1643. Bohužel strop je zavalen a datum není k dispozici. Nejstarší viditelné nápisy pocházejí z roku dosud zjištěného - cca 1865, zatímco na obr. 8 to vypadá, jako by byl letopočet upraven - z 8 na 6, což by mohlo znamenat 1665.

Část (c) Kuchyňa (starý název "Kuchynia") leží v nadmořské výšce asi 1450 metrů nad m. Místo jeskyně nebo rozpadliny, která je zavalena, je dnes nepřístupné. Podle starého pasáka dobytka místní obyvatelé nechtějí, aby v tomto prostoru zvířata přes noc ležela na zemi. Zde jsou legendární skryté poklady, kterých se účastní Babiogórski stvoření. Ostatní administrativa tvrdí, že už byly dávno ze země vykopány, což s největší pravděpodobností souvisí i s názevem  místa ("Kuchyňa" z kuchyně, kde gotują Diaby).

Část (D) Orawskie sklepy. Jedná se o nejvyšší bod rozpadliny Babí hory, sahající až k dómu Diablaka, tj. do výšky asi 1680 metrů n. m.  Jsou odtaženy do hlubin svahu. Pro úzký vstup nebyly nikdy vytěženy. Podle některých má zde být „hrozná“ dlažba (sklo-tunelu UFO) a údajně byly jednou použity babíhorskými zbojníky.

 

 

 

 

Podmínky, které skutečně existují, tunel UFO


Je pravděpodobné, že ve starých časech byly alespoň z části známy vchody do tunelu. Okruh lidí, kteří je znali, byl pravděpodobně zanedbatelný. Záměrně drželi informace v tajnosti, možná s cílem najít nějaké poklady, nebo dokonce, aby sloužily jako spolehlivý úkryt. Technické vlastnosti tunelů nemají pro více než skromného člověka žádný význam, byť jsou po vědecké stránce převratné, a strach z průzkumu podzemí byl obrovský. Tunely o přibližné délce 36 km začínaly u Diablaku a vedly většinou v přímé linii do Oravského Podzámku. Legendy, které se jich týkaly, nejasně vypovídaly o děsivém tajemství podzemí, aniž by se zmiňovaly o jeho technické stránce. Pravděpodobným důvodem možná je, že se nikdo neodvážil jít dál, což bylo samozřejmě spojeno s nedostatkem základního vybavení k prozkoumání jeskyně a u většiny obyčejných lidí se strachem a úzkostí. To ale neznamená, že je s průzkumem konec.

 

 

Obr. C3: Stav směru UFO tunelu z masivu Babí hory

Tato mapa je nakreslena v dubnu 1998. Tlustou černou čárou s kombinací lokalit, které jsou v současné době známy, je znázorněno podzemí lesklých UFO tunelů. Začínají v blízkosti Diablaka a shodují se s linií na Rabčici, potom směřují k Oravskému Podzámku na Slovensku. Celkově tedy jde o vzdálenost asi 35 km, tj. asi 28 km Oravský Podzámok - Rabčice a asi 7 km Rabčice - Diablak. Již známé jsou jeho vstupy, kterých tam bylo objeveno více, než linie ke zdrojům vody na západěpoblíž k hranici státu, v nadmořské výšce asi 1666 m nad mořem, a ke kostelu v Rabčicích. Přibližné umístění vchodu v blízkosti řečiště vody je na obr. C5. V současné době však není známo, zda to byl jeden a tentýž meridiánový tunel, nebo celý systém chodeb, provedený UFO meridiálně a paralelně k sobě navzájem a sloučený s ostatními. Například popis tvaru daný knězem z kostela v Rabčicích naznačil, že tento tunel postupoval rovnoběžně a není meridiální. Avšak pouze meridiální tunely jsou zhruba trojúhelníkového průřezu (nebo horní poloviny nástinu spodku) - jak je popsáno knězem.

Samozřejmě, že bychom měli akceptovat bez ohledu na již určenou část tunelu zobrazeného na mapě, že Babí hora skrývá ještě další UFO tunely, které jsou buď propojeny, nebo existují zcela nezávisle na sobě. Například zde je poměrně dlouhý tunel z Mokrého rybníka. Nemusel by proto být odpovědný za dobře usazené popisy ve staré legendě a kronikách. Jev vyskytující se v tomto malém jezírku je popsán jako vlnění, mizení vody a opětné naplňování a vyplavování žluté barvy do vody rybníka, ať už byly hlášeny ve starých časech ve spodní části jeskyně, v nižším "větrném rámu“. Tak daleko sahají důkazy shromážděné o jeho chování v Izdebczysku, ale - v souladu s těmito legendami - dál půjde jen o tunely.

 

 

Každé z tajemství se dříve či později vymaní z kontroly lidí, kteří o něm vědí. Totéž platí i o různých legendách a příbězích, které jsou v oběhu až do dnešního dne. Téměř v každém z těchto příběhů je zapojena do jisté míry existence ďábla, čerta nebo jiného druhu zlé síly. Nezapomínejme však, že peklo ovládá nitro země. Každý tunel nebo díra odstrašovaly  potenciální badatele, protože si v nich představovali zlo, které bezednými pekelnými propastmi bránilo v přístupu do vnitrozemí. Proto si myslím, že všechno zacházení s  neznámým dodávalo průzkumu podobu hororu, někdy přebytečně korespondujícímu s ďáblem.

Představte si hypotetickou situaci: na jižních svazích Babí hory je technologie cizí inteligence, je noc, vozidlo emituje světlo různých barev, vydává jiskry, možná je doprovázeno zvukovými efekty letu. První věc, která přijde na mysl pozorovateli, je to, že v té oblasti jsou ďáblové a třesou horou. Předpokládáme, že tyto průniky se opakovaně objevovaly ve všech staletích a že je skutečně možné, aby v místních obyvatelích zanechaly dostatečně silný dojem. Proto nelze s konečnou platností vyloučit, že tyto jevy jsou příčinou vzniku různých legend mluvící o ďáblech, pokladech a tunelech. Je důležité si uvědomit, že neznámo je páteří legend "přebarvených", což jim v příběhu dodává samozřejmě více či méně absurdnosti.

Pro příklad třeba jeden takový příběh: Legenda říká, že Babí horu oblévají jezera. Jedním z jezer je Hust a zvyšuje nebo snižuje hladinu. Údajně má mít propojení s mořem. Staří oravští horolezci říkají, že moře je bouřlivé jako jezera na Babí hoře na Hustu. Další legenda prohlašuje, že ve spodní části Mokrého rybníka se nachází jeskyně, kde fouká vítr. Někdy je natolik silný, že vylévá vodu do úpatí Babí hory. Je legenda o Mokrém rybníku jen výmyslem nevzdělanců, divoká fantazie smíšená s neznalostí lidí kdysi žijících v této oblasti? Ne tak docela. V babíhorském masivu se nachází jen o něco více než tucet podobných jezer, ale v žádném případě nejsou impozantních rozměrů. Nicméně je skutečností, že existují.

Legenda je však přidělena pouze jednomu z nich. Hlášení v souvislosti s mořem budou brána jako fikce, ale musíte si uvědomit, že bylo logické pokusit se objasnit neobvyklé znaky tohoto specifického jezera jako vysvětlení, jak je tomu v případě Hustu.

Samozřejmě, že dříve se neusilovalo o vysvětlení těchto geologických jevů, jako např. vody v jezírku Hust. Teprve rozvoj znalostí a změny v našem způsobu myšlení podporují jejich zkoumání. Zvažte proto poslední část legendy. Říká: „ .. kde vítr ještě fouká a vylévá vodu do úpatí Babí hory“. V současné době největší hloubka tohoto malého jezírka nepřesáhne tři metry. Čistá voda znamená, že v době slunečního svitu a bezvětrných dnech je dno rybníka jasně viditelné. Co tedy vedlo k tvrzení o existenci jeskyně, která je na vrcholu a mohla by být bezedná? Vzhledem k tomu, že dno je jasně vidět, všichni je mohou pozorovat i dnes. Nemuselo to ale tak být v pradávných dobách. Nikoli. V některých suchých létech rybníky téměř úplně vyschnou. Je proto stále divnější, že legenda o jeskyni má v sobě něco silného.

Předpokládáme samozřejmě, že legenda ani toto místo nejsou pouhým výmyslem. Každý si může o této jeskyni vytvořit svou vlastní hypotézu. Ale já jsem ochoten věřit, že v dávných dobách existovala velká puklina. Možná, že byla dokonce značně velká. Toto místo bylo ďáblem systematicky zasypáváno kameny. V  důsledku toho byla puklina v průběhu staletí postupně zasypána. Pokud je tento kámen, který leží vjižní části dna rybníka, čistý, nepokrytý žádným nánosem, je jasné, že nespočívá na dně příliš dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že svahy mají pouze deset metrů v průměru na výšku a  stálý a přirozený spad sutě trvá stovky ne-li tisíce let, měla by voda v procesu hnití takové nánosy obsahovat. Další okolností, která hovoří o tom, že jeskyně nebo puklina byla zasypána, je skutečnost, že větší srážky v tomto století jsou velmi vzácné, dokonce i několik desítek let. Příčinou zasypání může být padání úlomků z legendární skalní jeskyně, která byla s největší pravděpodobností pod vodou pocházející z vyšších dávek vody během silných dešťů. Větry, které údajně proudily v této jeskyni, byly přímou příčinou přenosu do rybníka. Taková je alespoň snaha vysvětlit tento jev. A co píše autor Adam Łajczak ve vynikající knize "Babiogórski stezky", který v posledních třiceti letech putoval přes malebné masivy a znal téměř každý jejich kout? V některých jeskyních, jak bylo zmíněno, se větry hurikánu pohybují ven a dovnitř, ale jsou také názory, které by mohly ukazovat na některé primitivní kombinace podzemních tunelů. Takže, jak můžeme vidět, legenda nemusí být nutně pohádkou, i když někdy je náš výklad „zla“ velkou absurditou.

 

Z pověstí kolem Babí hory je nyní dosti obtížné zjistit původ jednoho názvu, i když ve světle toho, co prof. Spider uvádí, název začíná být velmi zajímavý. Je to "Smrdutá voda“. Smrduté proudy vody tečou přes hranice Slovenska poblíž Przywarówky v lipnické oblasti, kde nesou název Lipnica. Tyto zdroje vody mohou být nalezeny ve výšce 1125 - 1200 m velmi blízko u hranic. To znamená, že jsou velmi blízko místa, kde údajně probíhá meridián tunelu viz nákresy C2 a C3, aby přímka začínala od Diablaka a běžela na jih na linii procházející vody ze smrdících vodních zdrojů. Přestože dnes již není identifikovaná, pokud je název pramenů původní, nelze vyloučit, že vody byly skutečně smradlavě nasyceny, protože to byl smrad biologicky aktivní atmosféry interiéru UFO tunelu. Víme, že v dnešní době voda již nezapáchá.

Původ jmen jako Diablak, Tabule pekla, Peklo hradu a konečně Ďáblova kuchyně ztratil z dnešního pohledu logický důvod své existence. Ale přesto existují a nesou něco z počátku svého zrodu. Nyní již nemůže být prokázáno, kdy se objevila a co bylo podnětem k jejich vzniku. Lze však spekulovat, co všechno se v těchto souvislostech mohlo v pradávných dobách stát. Hlavní problém spočívá ve slově "ďábel", od kterého se názvy odvozují. Z vědeckého hlediska však ďábel neexistuje. Jeho vzhled je pouze výsledkem lidové představivosti, nebo se má za to, že se objevily skutečné faktory způsobující jednotlivé pozice na Babí hoře, které začaly být přisuzovány ďáblovi?

Ve snaze přiblížit se k vyřešení problému souvislosti čertů s místními jmény, se nabízí pracovní hypotéza, proč jsou tyto názvy právě na tomto místě. Moje hypotéza uvádí, že to bylo pozorování UFO. Podporují ji všechny názvy v masivu Babí hory, které mají vztah k "ďáblovi", a podle legend by opravdu mohly souviset s pozorováním přítomnosti nebo činnosti UFO.

Chcete-li ověřit správnost této hypotézy o faktických materiálech z místa v horách, zvažte Babí kuchyni. Jeden pastýř vyprávěl, že tady jednou v noci viděl svítící přerušované výpary, a právě tato činnost světel dala základ názvu Dáblova kuchyně. Otázka je, jak tato světýlka vznikají.

Zmínky o jeskyních na Babí hoře lze také najít v příběhu Stanislawa Witkiewicze "O smrti", jehož hrdina Mysliwiec strávil zimu v Kuchyňské jeskyni na příkrém svahu (v současné době ve jménu "Kuchyňa", starý název byl "Ďáblova kuchyně"). Zde je to, co píše v příběhu:
"Kromě vylámané hory je tady obrovský kámen k uzavření vchodu ke gangsterským pokladům. Chcete-li získat tyto poklady, musíte přijít na Kuchyni na Květnou neděli, když jsou suché Rogue Dukaty."

Jaké otvory má Stanislav Witkiewiczow na mysli? Mají být totožné s otvory, které popsal profesor Paják v příběhu Vincenta? Existují-li záhadná světla, trvalé satanské ohňostroje, zvony bijící v hloubkách Babí hory, jezera, kymácející se, až vyletuje blesk, co držel nepoctivé dukáty, je pochopitelné, že v dávných dobách nebylo možné najít racionální vysvětlení. Každá éra a každý věk s sebou přinášejí svá tajemství a toto bylo přeneseno až do dvacátého století, které má jednu z největších hádanek: Co je fenomén UFO?

Kromě již známých se vyskytly další zmínky o tunelech v Babí hoře v podobě pohádkového příběhu, že tunel byl osídlen drakem, že drak byl schopen rychle vytvořit černý mrak, že "draci" byli používáni čarodějníky jako dopravní prostředek. Pojem "drak" mohl v průběhu časů označovat to, co bychom nyní nazývali "UFO vozidlem, a že černokněžníci mají zvyk ulétávat na "dracích" do mraků znamená v této souvislosti let do vesmíru. (Nebo to také mohou být dračí bytosti, ještěrčí lidé dnes známí jako Reptiliáni, Drakonická mimozemská rasa. Dost často se tyto entity vyskytují v tunelech v USA, ale i jinde po světě. Pozn. autora s odvoláním na čl. „Čerti, peklo, ďáblové“.)

 

 

 

 

Vchod do Babí hory Diablakem


Všechny průzkumy týkající se legendárního tunelu jsou stále otevřené, zatím se ale nic nepodařilo dovést k nějakým závěrům. Přestože obě legendy a Vincentovo vyprávění   důvěryhodně určují místo tunelu nebo jeskyně, všechny terénní diagnózy nepřinesly požadovaný výsledek.

Existuje velké množství rozporů, pokud jde o místo. A tak je příběh Vincentova vchodu, který se nachází někde na jižních svazích Babí hory zhruba v její jedené třetině, zpochybněn tím, zda se nachází na slovenské, nebo na polské straně. V jeho příběhu je o místě jen letmá zmínka týkající se strany, kterou k němu přicházeli. Může se také nacházet za hranicemi. Hledání komplikuje také okolnost, že nejsou podrobněji popsány horniny v jeho nejbližším okolí. Vzhledem k tomu, že přicházeli ze strany československé (nyní slovenské), lze předpokládat, že údaj by měl být situován někde v pohraničí v kterékoli z těchto částí. Většina legend zmiňujících se o vstupu v severních oblastech Babí hory uvádí, že je jen málo pravděpodobné najít ho z jižní strany, z Kuchyně, značně vzdálené od hranic. Tato informace ovšem způsobuje další zmatek.

Vzhledem k tomu, že legenda myslím nic nového nepřinese, rozhodl jsem se ji obejít trochu jiným směrem, poptávaje se mezi staršími obyvateli Oravy, zda něco o tomto problému vědí. Zapojil se také můj kolega, který je v regionu Oravy častým návštěvníkem z důvodu svého povolání.

Ze slov jednoho dědy vyplývá, že ještě v roce 1936 byly ve spodní části asi 200 metrů od kostela v Rabčicích otevřené tunely přístupné každému.

Například zdroj potoční vody, který je pod nejvyšším bodem Babí hory, po absolvování několika set metrů náhle zmizí, a to i přes skvělý výkon okolo 5 litrů za sekundu. Během okupace, mezi rokem 1942 a 1943, byl tento fenomén středem zájmu Německa. Obarvili vodu barvivem v naději, že naleznou pokračování toku. Bohužel bez efektu. Ukazovalo se, že někde v hlubinách masivu jsou podzemní trhliny a možná i připojení k legendami popisovanému tunelu! Nicméně vchod do tunelu by měl být umístěn velmi blízko potoční vody (ve stejném tunelu by měla údajně téci "řeka"), což dále posiluje tvrzení mnoha lidí z Oravy, že existuje přechod z podzemí kostela v Rabčicích (Slovensko) na svahy Babí hory. Samozřejmě to lze považovat za legendu, ale jak se říká, v každé legendě je zrnko pravdy. Bohužel v dnešní době nejsou průzkumy tohoto typu uskutečnitelné, můžete si dokonce říci, nelze je realizovat. Jak je to vysvětleno výše, od roku 1955, kdy jsou hory opuštěné voly a ovcemi pasoucími se na jižních svazích, zarostlo všechno kosodřevinou. Přechod v některých oblastech se stal téměř vyloučený. Dokonce najít po roce stejné místo je velmi obtížné.

Pokud UFO tunel postupoval, jak jsem popsal výše a jak je uvedeno na obrázku C6, pak by jeho prodloužení vypadalo tak, že se nachází v horní oblasti prostoru na severním svahu Babí hory, nazývaném " Široký žleb“. Jedná se o druh rokle, skalní průrvy dlouhé zhruba 400 metrů a široké asi 80 metrů. Takže teď mě začíná zajímat, zda dnešní konfigurace Volného žlebu nebyla náhodou způsobena UFO odjezdem z horní plochy. Existují příběhy, které, jak se zdá, potvrzují tuto možnost. Pokud skutečně rokle vznikla právě v důsledku vylamování skály na zemském povrchu jedním UFO, pak jsou někde pod přisypávajícím se horním fragmentem závaly kamenů, kterými by měl být zasypán vstup do skleněného tunelu od UFO.

Další zvláštností tunelu Rabčice-Diablak je v tom, že jakékoliv jeho rozšíření by mohlo vést k obci Sucha Beskidzka. Úžasná náhoda, že v blízkosti Sucha Beskidzka přibližně v roce 1573 zmizel navždy za neobjasněných okolností muž jménem Twardowski. Oficiálně se tvrdí, že byl zavražděn. Legendy říkají, že byl vzat do pekla na opuštěný Měsíc.

 

Po mnoha měsících výzkumu jsem byl již schopen přesně určit, kde byl kdysi vjezd do UFO tunelu z Diablaku. Nyní jsou známa jeho přesná umístění a s odstupem času teď mohu posoudit, jak přesná označení byla získána od jednotlivých informátorů. Několik dalších nezávislých osob stanovilo, že leží na Babí hoře v partiích vrcholů. Je třeba zdůraznit, že nikdo z těchto lidí nikdy osobně tunely nenavštívil. Věděli pouze o vstupu do nich nebo o tom slyšeli. Zatím se objevila ještě nová věrohodná svědectví, že někteří měli ohledat části tunelu zevnitř.

Drtivá většina svědků tvrdila, že tunel je spojen se zlem, i když s nějakou špatností neměli prakticky žádné zkušenosti.

 

 

 

 

Vstup do kostela v Rabčicích


Několik legend vyprávěných kolem Babí hory naznačuje, že v hloubkách masivu se nacházejí obrovské jámy vyhloubené kdysi dávno démony. To přináší rozpor ve vztahu k vrcholu Babí hory (tj. od Diablaku). Z této koncepce se vymyká rabčický kostel (Slovensko) a pak dále území do Oravského Podzámku, také na Slovensku - viz znázornění na obr. C3.

Jeden z vchodů do jámy byl kdysi umístěn v rabčickém kostele. Díky příležitosti, tedy pobytu ve Spojených Lipnicách, se hosté 4. ledna 1998 spolu s jedním člověkem a paní Wegrzyn snažili dozvědět něco o tomto zápisu. Jedním z prvních okruhů zájmu, které jsou pak identifikovány, je historie místních soch, jako je ďábel v rabčickém kostele (viz jeho fotografie z obr. C4). Průvodkyně nám vyprávěla příběh o tom, kde se v kostele vzal ďábel. Příběh se podobá legendě, ale přístup pohledu je více ze strany historie. Při příležitosti obnovení kostela by se údajně nikdy nesměla odstranit soška ďábla. Přikovaný ďábel je v kostele dodnes. To vše v souladu s tvrzením, že ďábel tam musí být a v opačném případě odstranění ďábla silou by mohlo vést ke zhroucení kostela.

 

 

 

[4b], obr. C4 (A). Nákres pekla (UFOnauta) z kostela v Rabčicích

Socha hlavy a rukou ďábla z kostela v Rabčicích (Slovensko). Fotografie (níže) pořídil dne 11. dubna 1998 Kazimierz Pańszczyk. Ďábel je jedním ze dvou známých soch, které se nám v naší části světa snaží odevzdat Podobenství o této látce (druhý reliéf Ďábla je ve Vysokých hradech v Malborku, u vchodu do germánské toalety). Socha ďábla z Rabčic ukazuje pouze jeho hlavu (asi 30 cm vysoká) a ruce (rozpětí 120 cm), což má symbolizovat, že se vynořuje z podzemí. Jedním z možných vysvětlení polohy jeho rukou ukazujících do oltáře, je souvislost s místy, kde jsou zazděné bývalé vjezdy do UFO tunelu. Sousoší a v něm zakódovaný údaj bylo vytesáno pravděpodobně v roce 1720 a je umístěno nad kazatelnu ve výšce 5-6 m nad podlahou.

Pod názvem "Devil" na str. 37 v "Encyclopedia Americana", svazek 9, Grolier Incorporated, 1993, ISBN 0-7172-0124-4 (set) je uvedeno, že podobné sochy ďábla na světě jsou stále v dalších čtyřech církevních stavbách, jmenovitě v katedrále Notre-Dame v Paříži a katedrálách v Autunu, Chartres a Vézelay.

Část (a), obr.XY: Fotografie čerta z Rabčic provedená Kazimírem Pańszczykem dává čtenáři možnost utvořit si detailní představu o vzhledu tohoto sousoší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4b], obr. C4 (c). Zvětšenina ďábla (UFOnauta) z kazatelny v Rabčicích

Část (c) Zvětšení tváře ďábla na fotografii v části (b). Je třeba poznamenat, že její rozlišení poukázuje na (psí) uši a převrácené vyčnívající kosti. (bohužel nekvalitní foto).

 

 [4b], obr. C4 (d). Foto reliéfu ďábla (UFOnauta) letícího ve vzduchu z Vysokého hradu v Malborku. Pochází ze středověku, ukazuje jeho podstatu a je menší než 25 cm na výšku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4b], obr. C4 (e). Jedno z nejlepších podobenství pekla (UFOnautů), které bylo zveřejněno v polském časopise Nevysvětlitelného. Kdo UFOnauty poznal osobně, viděl něco podobného tomuto pekelníku. Tato fotografie ukazuje starou sochu, která velmi realisticky odhaluje pravděpodobný vzhled ďábla - UFOnautů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale kde se tam ďáblova socha vzala? Legendu spojenou s touto událostí mi vyprávěl pan Jan Bandyk, senior žijící ve Spojených Lipnicách, zvaný lord John. Jeho příběh o rabčické historii církve a ďábla byl velmi pestrý.

Lord John byl svědkem události, která mu zvláště utkvěla v paměti. V roce 1935 jsem byl ještě chlapec a pomáhal jsem za Świerczkuli na přístřeší BV. (Świerczkula  potom byla vlastníkem přístřeší "Lesníků" pod Diablakem, dřívější název útulku vybudovaného v roce 1905 Němci je "Beskidenverein" /BV/. Byl vypálen za neobjasněných okolností v roce 1949. Zříceniny nakonec zanikly v roce 1981.)

 

„V zimě, ani nepamatují, co to bylo za měsíc - prosinec či leden, ale bude to jistě v roce 1935, padala kometa a světlo bylo tak silné, že nebylo možné se podívat z okna. Museli jsme zavřít žaluzie. Pamatuji si, jak se sníh obarvil září na modro-fialovou barvu, která se zdá být v rozporu s vysvětlením vlastností těchto astronomických objektů. Z dalších novinek jsem se dozvěděl, že světlo padalo z vrcholu (nebe) a zářilo jen jednu noc!“ Lidé tvrdili, že šli spát, a ráno byl sníh normální. Všichni svědci nevěděli, co to bylo. Nechtěl jsem se k tomuto fenoménu vyjadřovat, protože moje znalosti ufologie jsou nedostatečné. Nicméně tento jev byl pouze lokální (Babí vrchovina). Žádná z osob, které žily v roce 1935, nikdy nepozorovala něco podobného v jiných místech nebo oblastech. A tato kometa by byla jistě viditelná i v dalších místech, což ale dosud nebylo potvrzeno“.

 

Na závěr návštěvy jsme lorda Johna znovu požádali, aby nám řekl, kde leží vchod do podzemního tunelu. Vchod byl vzdálen pár metrů a možná i desítek metrů od slovenské hranice od ubytovny Świerczkuli, trochu výše. Prý byl blíže od přechodu vody a ležel u něj takový velký plochý kámen jako podvozek“. Tato voda je zdrojem "potoční vody?" zeptal jsem se. „Jo, tam“. V lednu, žehnaje se pan John slíbil, že pokud dožijeme, můžeme jít v létě společně na toto místo a ukáže přesně, kde to bylo. - Viz obr. C5.

 

 

obr. C5. Plán okolí na Babí hoře -  útulky BC s označením mají nyní zasypaný vchod do tunelu UFO.

Náčrt jeho okolí v blízkosti přístřešků Beskidenverein (Leśnik) zobrazuje polohu bývalého vjezdu do tunelu od Babí hory. Nakresleno v březnu 1999. Nejpravděpodobnější umístění vchodu do tunelu je označené jako malý zakřížkovaný čtverec.

Důležitost jednotlivých orientačních bodů: 1 - nový památník na Diablaku (Jan Pavel II.), 2 - stará památka na rok 1782, 3 - symbolický náhrobek Slováků (dnes málo viditelné), 4 - staré německé trasy, 5 - velký plochý kámen, 6 – BV- zřícenina přístřeší nebo Beskidenverein nebo Leśnik (1616 m), zakřížkovaný čtvereček - místo lokalizace vchodu do tunelu, který předložil Jan Bandyk.

Tato mapa byla zpracována jako podkladový materiál, aby se zachovaly všechny zjištěné informace pro další průzkumy. Nepodařilo se určit pravděpodobné místo bývalého vjezdu do tunelu vpravo s přesností vyšší, než je uvedeno zde. Jasně ukazuje umístění vstupu (což znamená, že vstup je na přechodu několika přímých linií, z nichž každý přeletěly nějaké zřetelně viditelné objekty z vesmíru). Pokud by byl některý z čtenářů inspirován našimi informacemi k vlastnímu průzkumu, doporučujeme tuto mapu k použití.

 

 

Jednou jsem navštívil Rabčice, protože jsem kdysi zjistil, že místní kněz o babíhorském UFO tunelu ví. Ukázalo se, že o tom skutečně slyšel hodně, i když si nevzpomene na detaily, protože toto téma nikdy nebylo středem jeho zájmu. Podle něho k tunelu vedlo kamenné schodiště, které vypadalo jako v majáku u moře - bylo zatočené. Podzemní prostory začínaly buď na místě starého kostela, nebo pod ním. Také poznamenal, že zde nejsou žádná zářící světla. Tunel měl podobné klenby ve tvaru trojúhelníka.

Dnešní kostel v Rabčicích se začal stavět v roce 1715. Byl postaven vedle starého, existujícího z roku 1655, postaveného na starším hřbitově. Množství peněz, které byly třeba na postavení kostela, daly rodiny Klimowskich. Klimowscové byli místními zbojníky.

Tak tedy, asi v r. 1665 tunel Babí hory existoval a byl používán zbojníky - a samozřejmě, také "ďáblem".

Ďábel sám se v kostele v Rabčicích ukázal pouze s hlavou a oběma rukama, jak ho znázorňuje sousoší. Číslo symbolizuje, kdy se vynořuje ze země. Zajímavé je, že jeho levá ruka ukazuje na oltář kostela. Mohl by v tom být skrytý smysl, pod oltářem se může nacházet tajný tunel, například s dnes zazděným vstupem s vinutými schody, které vedou z kostela směrem dolů k tunelu? Nicméně ve starých časech bylo téměř tradicí, že se výstavba nových kostelů prováděla na místě různých ukrytých vstupů do objektů v podzemí atd.

 

 

 

 

S největší pravděpodobností jsou ukryty jiné vstupy


Na Babí hoře jsou čtyři jeskyně. Vlastně to nejsou typické jeskyně, vhodnější název by byl "rozpadliny hory". Za starých časů možná štoly. Jednalo se o jeskyně - viz obr. C1 a C2:

 

 

(A) pro Cylem jeskyně (zlatá) Další ze Świstowych skalek - na slovenské straně.

(B) na jeskyni Izdebczyskach (štola Gorge) vede do sedla hory - Polsko.

(C) Jeskyně v Kuchyni (nepříjemné Upłaz) - polská strana.

(D) Oravské jeskynnísklepy (Pod Diablakem) - na slovenské straně.

 

 

Jsou-li tyto body vyznačeny na mapě, připomínají tvar diamantu. Na křižovatce linek, které jsou v průsečíku úhlopříček, stojí kostely. Není podivné, že hroty jsou ve stejné vzdálenosti? Nicméně příroda nemá ráda přímky nebo pravidelné geometrické tvary.

Jak již bylo zmíněno, staré lidové zvěsti nebyly sto poskytnout uspokojivou odpověď na otázku, kde je tajemný tunel. Na základě těchto převodů lze však spekulovat o pravděpodobném průběhu tunelu - viz obr. C6.

 

 

obr. C6. A Cross-sekce masivu Babí hory ukazuje průběh tunelu, známý jako UFO.

A Cross-sekce masiv Babí hory zobrazuje, jak nejpravděpodobněji projít přímo do UFO tunelu. Nicméně to je stav z dubna 1998. Směr osy je obnoven na základě údajů shromážděných tak, jak jsou v oblasti v oběhu starých příběhů a svědectví těch, kteří se pokusili je zadat. Celková délka úseku tunelů již byla popsána a je podle stávajících podkladů asi 35 km. Rozkládal by se v okolních oblastí Diablaka, a to prostřednictvím církevních objektů v Rabčicích až po Oravský hrad - viz také obr. C3. Jejich délka by mohla být samozřejmě podstatně vyšší, takže při absenci starého vybavení je pro průzkum jeskyní vhodný zejména spolehlivý zdroj světla a s největší pravděpodobností nikdo, kdo by později mohl poskytnout informace o jeho průběhu, by nebyl schopen jít nad rámec Oravského hradu.

Část (nahoře): Vertikální Babí hora v poledníkové rovině, kde je zobrazen nejpravděpodobnější průnik a spojení na povrchu podle dosud publikovaných poznatků.
Část (dole): Pohled z vrcholu Babí hory, znázorňující průběh již určené jižní části UFO tunelu, jehož základ šel z kostela z Rabčické Kuchně, nasměrován přesně na horní partie Volného žlebu (je-li to v souladu s hypotézou pana Pańszczyka). Je třeba poznamenat, v případě, že tunel byl skutečně vypálen UFO-typu K7, jak se zdá a jak naznačují rozměry v Širokém žlebu, pak by to mohlo být velmi spektakulární - průměr více než D = 70,22 metrů.

 

 

V příběhu hovoří Vincent o znacích, které ukazuje otec, jako by byly vrostlé do tunelu. Bohužel Vincent podrobněji nepopisuje, jak vypadají jednotlivé znaky. (Nemyslím si, že jde o znaky vytvořené návštěvníky v průběhu staletí, ale znaky tvůrců tunelů. Pokud byl povrch tunelů makakové hustoty, že nešel vrtat ani diamantem, těžko je mohl někdo z lidí vytesat majzlíkem nebo jiným nástrojem. Jsou vypáleny přímo do stěny! Proto si myslím, že nemají žádný vztah k povrchovým značkám.) Vzhledem k tomu, že na Babí hoře jsou alespoň dvě místa, kde jsou staré znaky odhadovány na sto třicet až dvě stě let, rozhodl jsem se k návštěvě těchto míst v naději, že tam budou nějaké stopy vypovídající o tom, kde je vjezd do tunelu, a potvrdí legendu.

První takové poměrně snadno přístupné místo je na západ Cyla (Malá Babí hora, 1517 m). Druhé je na Wąwozie v Zbójeckim - viz obr. C7. Ve skutečnosti existují náznaky, které zůstaly v relativně dobrém stavu. V kontrastu se samostatnou otázkou je význam znaků poněkud záhadný. Co to znamená, to bohužel zatím nebylo možné zjistit. Jediný existující „materiál“, který zatím nepomohl odhalit skutečnost, je stav předpokládaných míst jako pozůstatek po hledačích pokladů. Co vedlo bývalé hledače kopat právě v těchto místech, není známo. Alespoň dnes tam není nic, co by mohlo dát jakýkoli náznak existence zlata, stříbra nebo možná některé další vrstvy rudy. Navzdory tomu tam bylo bezcitně kopáno ještě na začátku našeho století!

 

 

 

obr. C7 (top). Nightingale, vertikální Cross-sekce, kde je dobře vidět, kde kdysi došlo k vjezdu do tunelu UFO (nyní zavaleno). Nightingale dobře Zbójeckim Wąwozie (Izdebczyska). Koncepce z ledna 1998.

Tento údaj ukazuje fyzickou podobu této rozpadliny v jámě, v níž údajné Wladyslaw Midowicz nalezl v roce 1925 předpotopní vrak. Celý okres Izdebczysk je hustě pokrytý příkopy a rozvalinami, z nichž největší a nejhlubší kaňon se nazývá Zbójeckiego (starý název "Strmé rokli"). Cestou na sever kaňonu jsou patrné dvě menší rozpadliny. Jméno Izdebczysk je s největší pravděpodobností odvozeno od slova "komorní" nebo "izbiska", kde přírodní Rowach měl jednou pověst o odhaleném zbojnickém úkrytu.

Část (vysočina). No Nightingale vertikální Cross-bod v rovině sever-jih. Jedle jsou uvedeny na levé straně jam v roce 1998, které měly asi 8 m na výšku. Zajímavým jevem je, že zpočátku než jsme začali terén studovat, byly svahy ploché, ale směrem na sever právě nad jeho okrajem náhle začínají klesat pod úhlem přibližně 70°. To může vysvětlit mechanismus původu z přírodních pramenů prostřednictvím uvolnění suti, zdůrazňujícího hranu. Samozřejmě, že se jedná o případ přirozeného původu, není ovšem vyloučena možnost, že by jeden z otvorů byl před zahájením studie zavalen ve spojení s možným UFO sklo-tunelem, je-li realizován v jeho blízkosti.

 

 

obr. C7 (DOL). Zobrazení Nightingale Wells na západě s uvedením vzniku falešných znaků

Části (dna) - fragment Zbójeckiego rokle, kde je zachycen pohled od západu na východ. Symboly I, II, III, znamenají použití starých znaků od neznámého "hledače pokladů." Symbol IV znázorňuje dnes již zavalený vchod do Nightingale No. Možná, že jde o stopy, které vedly od vchodu do UFO tunelu Izdebczysk.

 

 

Je jasné, že tam nejspíš horníci vyhledávali zlato a možná i legendární poklad, který má být skryt uvnitř Babí hory. Lze také předpokládat, že legenda o skrytém pokladu existovala mnohem dříve, a to na základě bývalé pověsti o tom, že tam někde bude vchod do podsvětí,  a     v tomto směru je možné dostat se k tunelu. Je toto umístění úplná náhoda, nebo spíše hraje roli okolnost, že hledající si jsou vědomi bývalého dolu a doufají, že najdou poklad? Pouze stopy, které se dochovaly, svědčí o skutečnosti, že nejméně před sto třiceti lety přilákala pověst hledače na místo k pomyslnému pokladu.

 

Během příští zimy máme s kolegou v plánu vydat se na Babí horu prozkoumat další podivné místo, které se nachází ve východní části Kuchyni a někteří ji, nebo ho směrují nahoru. Jde o kámen plochý jako stůl, dokonale rovný o průměru asi 60 metrů, pokrytý mírnou vrstvou půdy. Na stejné Polance roste jen velmi malé množství brusinek a existence jiné vegetace nebyla prokázána, je vylámaná nebo vypálená. Na hranicích kosówki byl sníh po pár metrech uložen ve vrstvě asi 1,5 metrů. Kolega tvrdil, že tam musí být nějaká turbulence vzduchu, protože sníh byl odpařený nebo odtátý téměř bezezbytku. Profesor Paják (P2.1) v podkapitole své monografie [1 / 3] píše, že letiště UFO na čerstvém sněhu nemohou být zachována, protože na Zemi se po dlouhou dobu projevuje silná magnetická energie UFO, která  vyzařuje energii, což způsobuje odpařování vody ze sněhu. Chtěl bych prověřit, zda to tam nebude stejně. Pamatuji si, že půda na Polance byla v minulém roce zmrzlá. Nicméně nebyly na ní žádné stopy zvířat. Teprve asi 100 metrů východně od Polanki, v místě, kde téměř začíná proud Spoda Jam, jsme našli stopy LYNX až po několika desítkách metrů. Babí vstup do zimní hory je tak mnohem atraktivnější než v létě. S některými rozpadlinovými příkopy, například Orawskie sklepy v bývalé ubytovně BV, je téměř rovná vrstva sněhu někdy dosahující 8 metrů. Od konce prosince je sníh již tak zmrzlý a vypulírovaný větrem, že je jako beton. Dáte-li se do průzkumu v zimě, můžete někdy vidět zajímavé fenomény, které letnímu pohledu pozorovatele ujdou. Například během zimního období pro vstup v neděli 14. března 1999 jsem na severním svahu, kde jsou Oravské sklepy, asi 50 metrů východně od místa tašek, zpozoroval natavenou díru ve sněhu pokrývajícím náběžné hrany této rozpadliny. Vypadalo to, jako kdyby tam vystupoval teplý vzduch, případně byl zdroj tepla. To se však ukázalo jako problém, protože toto místo dobře znám a nic takového tam není. To znamená, že tam neexistuje ani jiný zdroj ani jeskyně nebo něco v tom smyslu. Odtavené místo směřovalo šikmo dolů tak, že bylo viditelné pod kameny, které byly suché. Neexistují žádné náznaky vody, půjde spíše o teplý vzduch. Po vzniku opatření vedoucího k viditelným námrazám bylo možno pozorovat nerovnoměrné kamenné otvory. Neexistuje žádný důvod k oteplení tohoto otvoru. Při této příležitosti jsem si uvědomil, kolik sněhu tady asi leželo v zimě ve stejné rovině - kde je dutina ve sněhu, bylo navátého sněhu asi 5 až 7 metrů. Naproti tomu v kotli na přístřeší BV bylo sněhu ještě více. Ještě v létě tam zůstaly zbytky sněhu i v červenci (tj. 5. července 1999) o tloušťce asi 0,5 metru.

 

 

 

obr. C9. Tajemné kanály vyhřáté ve sněhujinak pokrývající svah Babí hory (pravděpodobně vyhřáté teplým vzduchem z tunelu vlétajícím UFO)

Umístění a provedení daného kanálu ve sněhu, který byl pozorován během zimní expedice na Babí hoře v neděli 14. března 1999. Dokumentováno v srpnu 1999.

Na ilustraci jsou ukázány škvíry odtáté teplým vzduchem proudícím ze země, který se pak šířil po první zledovatělé vrstvě ztvrdlého sněhu. To znamená, že tam, kde z kanálu proudí teplý vzduch, je trhlina, kterou proniká vzduch z podzemního UFO tunelu. Bohužel proudění vzduchu je velmi malé na to, aby se dal zaznamenat nějakými citlivými přístroji vycházející puch.

 

 

obr. D1. Nákres UFO tunelů pod Babí horou

Tento nákres Babí mapy zobrazuje samozřejmě hypotetické tunely UFO. V křížení dvou linií řádků je vidět písmeno "K"-  poledníkový a rovnobežkový průchod UFO tunelem. Jejich přechod "C" představuje místo, kde je pravděpodobně distribuce podzemní komory. Dvouřádková linka označuje část poledníkového tunelu - jak již bylo potvrzeno na základě skutečností zjištěných panem Pańszczykem. Úhel sklonu a část UFO tunelu jsou určeny na základě toho, jaké místo na mapě zaujímá kostel v Rabčících. To je nesmírně důležité  zejména  proto, že rozhoduje o přesnosti, s níž lze očekávat další průběh poledníkového tunelu stejně jako umístění v buněčné distribuci.

Z výše uvedených a vykreslených předpokladů je patrné, že pro nákres bylo třeba schematického zjednodušení (vysvětleno výše), např. všechny dráhy tunelů jsou znázorněny přímkami. Samozřejmě, že realita může být jiná podle toho, jaké manévrovací pohyby je třeba v různých místech tunelu provádět.

 

 

Během noci ze 4. na 5. červenec 1999 byl zaznamenán na Babí hoře neobvyklý jev tichého bzučení. Během 1. až 2. hodiny v noci nebyl vítr nijak abnormální, i když na hoře fouká neustále. Slyšeli jsme neustálý jednotvárný zvuk jako z transformátoru, který byl tichý a nenápadný, ale dobře slyšitelný, podobný zvuku z vysokého napětí.  Problém ovšem byl ten, že v okolí 10-12 km není uvedeno žádné elektrické vedení nebo napětí. Kolem 2. hodiny v noci zesílil vítr natolik, že nebylo nic slyšet, byl tak silný, že nebylo možné kolem 5. hodiny ranní ani fotografovat a museli jsme se schovat.  Profesor Paják později o tomto efektu prohlásil, že by to mohl být zvuk blízkého neviditelného UFO, jehož silné pulzující magnetické pole vyvíjelo vibrace v okolní přírodě a jeho projevem byl zvuk. Ovšem pokud tomu tak bylo, zajímavé je, že nebyly zaznamenány žádné jiné úkazy spojené s UFO. Během této noci vystoupilo na Babí horu několik účastníků, kteří nafotili několik obrázků. Z následné analýzy těchto fotografií vyplynulo, že tři z nich ukázaly přítomnost neobvyklých osmi světle bílých jazyků, z toho dva byly deformované.

 

Jak již bylo zmíněno, Němce za II. sv. války z nějakého mimořádného důvodu zajímala Babí hora a tajemství, ukryté v jejím nitru.  Jedním z projevů tohoto zájmu bylo obarvení vody ztrácejícího se potoka s nadějí, že se někde na jiném místě objeví, ovšem bez výsledku.

Bohužel naše současné znalosti o tom, co Němci objevili nebo možná vytušili, jsou téměř nulové. O výsledcích můžeme pouze spekulovat. Nicméně pokud chceme spekulovat, porovnejme hypotetické výsledky se skutečnostmi nám dnes již známými a můžeme dojít k šokujícím závěrům, že Německo bylo informováno o existenci nějakého UFO tunelu pod Babí horou a možná i těžilo z jednoho z  těchto tunelů nebo jejich částí informace pro obohacení ve výzbroji. Zde se tedy pokusíme ukázat, jaké skutečnosti se podařilo zjistit.

Čtenáři jistě už něco slyšeli o diskoplánu V7 „Belonzo“ jako o tajné zbrani Třetí říše, který je dost podobný dnešním UFO. Podle některých odborníků skutečně konstrukčně pochází z UFO. Tvrdí se, že v roce 1930 byly talíře UFO rozebrané někde v Bavorsku, kde se v průběhu let ukryly zbytky UFO. Zároveň se intenzivně pracovalo na výrobě podobného zařízení, které by se stalo Hitlerovou tajnou zbraní V7. Tajemství této výroby bylo tak hermeticky utajeno, že tolik let po válce v podstatě skoro nic nevíme. Je to o to záhadnější, že například raketa V2, i když to byla supertajná zbraň, je dnes popsána v různých knihách s takovou přesností, že na ní můžete spočítat i množství použitých nýtů, zatímco o V7 se neví prakticky nic. Je toto tajemství ukryto někde v zemi? Zdá se, že V7 mohlo být skutečně ukryto pod zemí v oblasti Babí hory a že o tom existuje důkaz.

Čtenáři jistě slyšeli o německých pokusech s V zbraněmi v regionu Babí hory. V současné době je poměrně velmi dobře známé, že takové pokusy byly prováděny v blízkosti sedla Krowiarski. Ovšem je záhadou, do jaké míry byly tyto pokusy utajeny, protože nelze vyloučit prozrazení jejich účastníky. Není jasné, jak to udělali s přepravou z místa zkoušky, protože to mohlo vést k velkému riziku prozrazení. Existuje domněnka, že V7 by mohlo být ukryto někde v tunelech Babí hory.

Pokud jde o obranu supertajného projektu, který byl realizován v suterénu Babích hor, muselo se předpokládat, že i v německé armádě mohly být jisté netěsnosti, co se týká vyzrazení, a bylo třeba počítat i s agenty stran válčících s Německem. Další záhada této války byla, že Němci po celé dva měsíce usilovně bránili území Spojených Lipnic. Ovšem usilovný odpor byl i na jiných místech, kde bránili sklady zbraní nebo továrny. Ze skutečnosti urputné obrany ve Velké Lipnici a v Rabčicích, která trvala až do začátku dubna 1945, nelze však nic odvodit. V průběhu února až dubna nebylo možné se pohnout dopředu nebo dozadu ani o krok. Pak bylo překvapivě zabito velké množství vojáků i mezi samotnými Němci. Byli zákeřní a pokud některý věděl něco, co by mohlo být prozrazeno, byl zlikvidován. Proč, to dodnes nevíme. Pracovali snad v podzemních laboratořích na prototypu supertajné zbraně nebo se pokoušeli zamaskovat stopy po něčem, co se nesmí vidět?

Zde platí, že Rusově se také chovali neobvykle s dotazováním, co se tam Němci snažili ukrýt, že se tak bezcitně bránili. Na vrcholu Babí hory byla např. zřízena základna pro 7. posádku sovětských vojsk, tj. BV.  Oficiálně chtěla prý tato skupina odhalovat ohniska dělostřelecké palby. Ovšem ten, kdo je v úkrytu BV, snadno zjistí, že z tohoto místa vůbec není vidět do okolí Spojených Lipnic a Rabčic. K tomu je třeba dodat, že Rusové jasně něco hledali v úkrytu BV. Němci se také chovali divně, protože v Rabčicích měli dělostřelecké postavení vzdálené pár záběrů ve směru k útulku BV a jednou při střelbě zranili jednoho z ruských vojáků. Přesto nestříleli a neprojevili žádné větší úsilí, i když věděli, že základna je obsazena Rusy, a mohli je bez problému zničit dělostřeleckou palbou. Něco je zastavilo, ale co to bylo?

Dalším příznakem podivného chování bojujících stran byla „evakuace“ obyvatel Velké i Malé Lipnice do okolí, údajně pro jejich bezpečnost. Je to dost divné chování, o kterém jsem slyšel poprvé v celé historii II. sv. války, že Sověti evakuovali civilní obyvatelstvo pro jeho bezpečnost! A důvod k evakuaci může být třeba takový, že vyhledávali něco, co bylo tajné a mělo obrovskou váhu, a aby zakryli pravý důvod, vysvětlovali to obavami o bezpečnost obyvatelstva.

Bohužel současných znalostí o těchto aspektech, o tajemstvích Babí hory je velmi málo. Svědci těchto událostí, kteří by na toto téma mohli přinést něco nového, vymírají a stejně tak jsou tyto události pokryté mlhou neznalosti. Avšak i letmý pohled naznačuje, že kromě tajemství kosmického původu může Babí hora uvnitř i v okolí skrývat tajemství V7, tj. nejtajnější zbraně Hitlera.

V této studii jsou prezentovány skutečnosti, které bijí do očí. Je to zjištění, že systém skelných UFO chodeb v Babí hoře skutečně existuje a že okupanti Země, UFOnauti, se o ně živě zajímají. Nicméně důkazy o existenci tohoto systému již byly shromážděny do rozsáhlého souboru průkazných materiálů - od lidí, kteří vstoupili do tunelu, prohlášení těch, kteří věděli o jejich existenci (např. lesník Ficek, anonymní lovec Łajczaka), přírodní jevy, které lze vysvětlit pouze tehdy, pokud fenomén UFOtunelů existuje (vlnění vody v Mokrém rybníku, potok mizející v zemi), staré legendy a popisy, umělecká díla atd. Současně s tím existuje skutečnost, že UFO průběžně a intenzivně zasahuje do našich pokusů nalézt vchod do tunelu. Je třeba poznamenat, že všechny tyto důkazy a potvrzení pocházejí z navzájem naprosto nesouvisejících zdrojů a tím pádem jsou na sobě nezávislé, což je pro vyvozování závěrů pozitivním faktorem. Kromě výše uvedeného tato studie zveřejňuje přesné místo, kde kdysi byly známy některé z dříve používaných vstupů do systému chodeb.

Jak vyplynulo v této studie, všechny dříve zjištěné vstupy do skleněných tunelů pod Babí horou nyní již nemůžou být okamžitě použity, takže vyžadují otevření (odkopání). Ve spojení s faktem, že se tyto útvary nacházejí v Babíhorském národním parku, je zřejmé, že případní hledající budou muset překonat širokou škálu byrokratických překážek (právní, finanční, organizační, atd.). Vzhledem k tomu, že podzemní tunely jsou také součástí přírody v BNP a že spolu s ostatními jeho částmi by měly sloužit lidem pro obohacení jejich pohledu na svět, je nutné otevřít je pro veřejnost. Naštěstí se s největší pravděpodobností objevily další vstupy do tunelu. Tyto vstupy budou stále očekávat své další objevitele a nesmí se dopustit, aby byla omezena jejich přístupnost.

 

 

* * * * * * * *

 

 

Rozsáhlá studie Kazimierza Pańszczyka s dodatky profesora Dr. Pajáka je velmi zajímavá. Do tohoto článku jsem z ní vybral to podstatné a nejzajímavější.

Vynechal jsem desítky stran obsáhle a detailně rozebírajících některá témata, protože s některými závěry až tak nesouhlasím a čtenáře by mohly poplést a zavést v případných úvahách o Babí hoře a skelných tunelech někam jinam.

Prof. Paják např. obšírně vysvětluje a popisuje, jak by se daly nalezené tunely případně využít pro blaho lidstva, jak by to přineslo turistický ruch a samozřejmě zisky, kde by se postavily cesty a hotely, co by se všechno mohlo nabídnout turistům od léčení až po parapsychologické zážitky apod. Myslím si, že napřed je důležitější tunely najít, a pak spekulovat o tom, jak je využít. Všechno by také mohlo být jinak a z Babí hory by se třeba mohl nakonec stát přísně utajený vojenský prostor s účastí NATO, jakékoliv spekulace o podnikání by byly k ničemu a případní zájemci by utřeli nos.

Dost podstatným problémem je i to, že oblast je národním parkem, rezervací, která je chráněna zákonem a nelze zde nic podnikat. Tedy ani kopnout krumpáčem či provádět jakékoliv terénní úpravy. V této souvislosti chci upozornit na jeden zvláštní fakt. Mnoho zajímavých lokalit s tajemnou pověstí a záhadnou minulostí třeba i spojenou s aktivitami nacistů je prohlášeno za národní parky a rezervace. Začaly vznikat v  50. letech a vznikají dodnes. Nemají nic společného s ochranou přírody. Je to jen náhoda? Nebo je to jen šikovný tah zabránit odhalení jistých tajemství? Takto je tajemství chráněno zákonem. Proto například okolí Babí hory, před válkou skoro holý kopec, kde se pásly ovce, je dnes naprosto nepřístupné místo zarostlé kosodřevinou tak, že je terén naprosto neprůchodný. Provádět jakýkoliv terénní průzkum vedoucí k jakémukoliv odhalení je dnes velmi obtížné. A nebyl to právě záměr?

Paják  v textu rovněž popisuje a prosazuje svou teorii o „MAGNOKRAFTECH“ technicky založených na řízeném pulzujícím magnetickém poli. Tyto létající stroje, které ztotožňuje s nynějšími UFO talíři nebo stroji používanými mimozemskou civilizací, mohou podle jeho představ nejen létat, ale dokonce prolétat Zemí jako máslem, přičemž za sebou zanechávají stopu skleněných tunelů.  Tento princip, který objevil a vypracoval, má technicky na papíře, ovšem jak jsem zatím zjistil, nepostavil ho, aby prokázal svou teorii a dokázal, že tato UFO jsou toho schopna. A je nepodstatné, jestli je to konstrukce Pajákova „magnokraftu“, nebo mimozemské UFO.  Něco o UFO vím a myslím si, že existuje takové kvantum informací, abych si mohl dovolit posoudit, jestli je to možné. Prostě tohle mi hlava nějak nebere.

Uvedu jednu námitku, proč tomu moc nevěřím. Pokud by UFO bylo schopné prolétat horninou jako máslem, proč tedy dochází k haváriím srážkou se zemí? Mohly by ji přece proletět! A pak, jeho teorie popisuje, že tyto magnokrafty zanechávají při průletu zbytkovou stopu nespálené a přetvořené horniny, že více než třetina tunelu je za tímto strojem zpětně zasypána. Proto na povrchu dochází při nárazu k okamžitému závalu. Tyto vstupy uplatňuje na některých místech na Babí hoře.  Navíc mohou stroje v podzemí létat tímto způsobem jen totožně s magnetickými siločárami Země (meridiány), to znamená jen dvěma směry.

Vincent ve svém vyprávění, a já je beru doslovně, neříká nic o tom, že by skleněný tunel byl do jedné třetiny zasypán nebo že by se chodilo po nějakých balvanech nebo suti. Říká: „Vyrazil do tunelu, který začínal hned za skálou a vedl strmě dolů. Tunel byl obrovský a vešel by se do něj nejen povoz, ale i celý vlak. Vedl rovně jako podle pravítka. Měl skoro kruhový průřez, ale byl tak trochu zploštělý.“ Nic jiného! Tento tunel byl úplně jiný, než jak by měl vypadat podle Pajáka. Není tam nic o závalech u vchodu ani nikde jinde. Hladký a čistý tunel začínal hned za kamennými vraty, které otevřel spolu s otcem. Proto jsem neuvedl a nepřeložil dalších asi 50 stran jeho studie, kde je mnoho zajímavých informací. Není to jen jedna vada na Pajákových teoriích. Jak by třeba tyto technické stroje vyráběly centrální šachty? O tom se ve svých teoriích vůbec nezmiňuje. Když jsem tak pročítal jeho studie o mimozemšťanech a jejich technologiích, nějak mi připadalo, že informace pocházející od vážných badatelů z USA a z jiných koutů světa zřejmě moc nezná nebo je nestudoval, anebo se možná mýlím - nevím. Omlouvám se, ale jeho úvahy jsou někde jinde. Svůj názor a své teorie uvádím v druhé části tohoto článku.

Na závěr musím napsat ještě jednu poznámku k tunelům, jejich vzniku a účelu použití. Jak jsem už napsal v jiných článcích, tunely na Zemi jsou vyrobené, jak někteří zcela vážně tvrdí, dávnými pozemskými civilizacemi, další zase, že jsou výtvorem mimozemských entit, a to v průběhu ne několika tisíců let, ale statisíců a někteří tvrdí že i miliónů let. Používají se jako podzemní komunikace k dopravě na různá místa po celém světě a jsou také tak propojeny. Věřím, že vypadají tak, jak je popsal Vincent ve svém příběhu. Jsou hladké, rovné, suché, s tvrdým povrchem jako sklo a zároveň mají neobvyklé vlastnosti.

Podívejme se na to z jiné stránky. Na tomto webu jsem už popsal, jaké tunelovací stroje, které bezezbytku vytaví otvor tunelu rychlostí minimálně 6,5 míle za den (to je zhruba 10 km denně, to je 3650 km za rok u jednoho stroje) používají v USA zhruba od 60. let. To je lidská technologie 20. století. Mimozemské civilizace, které jsou v mnoha případech ve vývoji až milión let před námi, mají jistě daleko progresivnější technologii k výrobě tunelů, v tom se mnou jistě budete souhlasit. Pokud na to měly tolik času, je jasné, že v průběhu historie planety a jejích civilizací mohly protunelovat Zemi jako ementál. Vytvořily tak obrovskou podzemní říši, o které se nám ani nesní a fantazie ji nedovede vykreslit, a teď ji udržují jen tunely. Netvrdím, že jsou všechny funkční a dodnes používané. Na druhou stranu, podívejte se třeba, jakým způsobem dnes vytvářejí tunely v USA, třeba v podzemní základně Dulce a mezi jinými základnami. Podobně jako US-army s již popsanou technologií, stejným principem ovšem s jinou energií, ne jako my atomovým reaktorem, mají mimozemšťané lepší možnosti. Nepoužívají k budování podzemí létající disky nebo jinou létací technologii. Disky používají pouze k přepravě a pravděpodobně mají i jiné prostředky na dopravu podzemím. Když jsem tak o tom přemýšlel, podotýkám, že nejsem vědec vzhledem ke svým skromným znalostem, představil jsem si, jak by asi takový průlet zemí „magnokraftem“ probíhal. Jaksi mně přišlo, že při prudkém vypařování a rozkladu horniny způsobeném elektroplazmou by muselo zákonitě dojít k prudké reakci rozpadu hmoty. Možná se mýlím, ale pak by nastal obrovský výbuch a uvědomte si, že nepoužívají atomové jaderné reaktory jako my lidé, ale daleko účinnější. Při jakékoliv poruše či nedopatření by se mohlo stát, že by tyto stroje v hornině doslova zamrzly a zůstaly uvězněny navždy někde v zemi. Myslím si, že tito UFOni by byli vesmírní kamikadze! I když musím připustit, že mimozemské technologie jsou schopny prolétat hmotou nadsvětelnou rychlostí, ale to je jiná kapitola, která sem nepatří.

Tímto ovšem nechci Pajákův badatelský výzkum a obsáhlé studie nijak bagatelizovat nebo znevažovat. Naopak! Nesmírně si vážím dlouholetého výzkumu Kazimierza Pańszczyka i prof. Jana Pajáka, který je obrovským přínosem v bádání a odhalování záhady kolem Babí hory a skleněných tunelů.

 

 

Pokračování v druhé části

 

 

Přeložil a zpracoval Gaspar

 

 

 

Poklady Juana Moridze v Ecuadoru

 

 

 ZLATO BOHOV

 

Vlastnícky doklad Juana Moricza • V jaskyniach pod Ekvádorom •

Siene ako letecký kryt, 240 m pod zemou • Lúče neznámeho pôvodu •

Zoologická záhrada neusporiadanosti • Kovová knižnica • Prvé písmo

ľudstva? • Amulet zo strednej doby kamennej • Kamenná platňa s

dinosaurom • Prvá kupolovitá stavba všetkých čias • Strážené divokými

Indiánmi • Prvá správa o zlatom poklade pátra Crespiho v Cuenke •

Zlaté plastiky rozprávajú • Hady, symboly kozmonautiky? • Chybné

vedecké výklady • Pyramídy mali tých istých konštruktérov • Veda

napráva omyl: Inkovia mali písmo • Tri zlaté modely lietadiel • Zlatá

guľa z Cuenky a jej matrice v Istanbule • Zmätený počtový systém Inkov

• Zlaté majstrovské dielo s bombou • Čo si myslí vedec o zlatých

pokladoch: najväčší nález od objavenia Tróje! • Prečo v Ekvádore

nemajú na výskum • Senzačný objav v Peru v roku 1971: jaskyňa s

dverami z kameňa s hmotnosťou niekoľkých ton • Čo Pizarro nenašiel •

Jaskyne: obydlie praotca ľudstva a zlaté trezory • Otázky!

 

Pokladám to za najneuveriteľnejšiu a najnepravdepodobnejšiu udalosť tohto storočia. Mohlo by to byť science-fiction, keby som to neuveriteľné sám nevidel a nefotografoval.

To, čo som videl, nie je ani sen, ani fantázia, je to skutočnosť. Hlboko pod juhoamerickou pevninou sa nachádza gigantický tunelový systém, dlhý niekoľko tisíc kilometrov, ktorý kedysi ktosi vybudoval. V Peru a Ekvádore ich už stovky prešli a zmerali. Je to však iba začiatok a svet o tom nič nevie. 21. júla 1969 Argentínčan Juan Moricz uložil u notára Dr. Gustáva Falconiho v Guayaquile právoplatnú listinu, podpísanú niekoľkými svedkami, ktorá potvrdzuje, že je objaviteľom tunelového systému.Tento dokument, napísaný v španielčine, som si dal preložiť jednému ztlmočníkov OSN.

Jeho najdôležitejšie časti teraz uvádzam na začiatku správy o neuveriteľnom.

 

Ja, Juan Moricz, argentínsky štátny príslušník, narodený v Maďarsku, pas č. 4 361 689 som objavil vo východnej oblasti provincie Morona-Santiago, na území Republiky Ekvádor, drahocenné predmety s vysokou kultúrnou a historickou hodnotou pre ľudstvo. Sú to hlavne kovové platne; obsahujú pravdepodobne historický prehľad nejakej stratenej civilizácie, o ktorej ľudstvo nemalo doteraz am tušenie, ani dôkazy. Predmety sa nachádzajú v rozličných jaskyniach a sú rozličného druhu. Objav sa mi podaril za priaznivých okolností...

Ako vedec sa zaoberám folkloristickými, etnologickými a lingvistickými hľadiskami ekvádorských kmeňov...

Predmety, ktoré som našiel, majú tieto zvláštnosti:

1. Predmety z kameňa a kovu rozličných veľkostí a farieb.

2. Kovové tabule (listy) s vyrytými značkami a písmom. Ide pritom o ozajstnú kovovú knižnicu, ktorá obsahuje súhrn dejín ľudstva, pôvod človeka na Zemi a poznatky o zničenej civilizácii.

Skutočnosť, že som tieto popísané kovové platne a ostatné predmety objavil, ma podľa čl. 665 občianskeho zákona oprávňuje stať sa ich zákonným vlastníkom.

Pretože však podľa môjho presvedčenia ide o predmety nepredstaviteľnej kultúrnej hodnoty, ktoré som našiel na vlastnom pozemku, odvolávam sa na čl. 666, podľa ktorého mnou objavené bohatstvo zostáva síce v mojom osobnom vlastníctve, ale bude pod štátnou kontrolou.

Prosím Vás, vážený pán prezident republiky, aby ste vymenovali vedeckú komisiu, ktorá moje oznámenie preskúma a určí hodnotu nálezu...

Tejto komisii ukážem presnú zemepisnú polohu a miesto vchodu, jako aj predmety, ktoré som tam doteraz objavil...

 

 

 

Moricz počas svojich výskumných prác, pri ktorých mu boli dobrými pomocníkmi a obratnými sprostredkovateľmi peruánski Indiáni s ich kmeňovými príslušníkmi, narazil v júni 1965 na podzemné chodby.

Svojou povahou opatrný a ako vedec skeptický tri roky mlčal. Až keď prešiel veľa kilometrov podzemných štôlní a našiel pozoruhodné predmety, vyžiadal si roku 1968 prijatie u prezidenta Velasca Ibarru. Lenže prezident krajiny, v ktorej takmer všetkých jeho predchodcov zvrhli v povstaniach ešte pred uplynutím funkčného obdobia, nemal čas pre jednotlivca a jeho hlásenie o nesmiernom náleze. Palácoví pätolízači usúdili, že nedisciplinovaný archeológ je síce veľmi milý, a po dlhom čakaní ho aj ubezpečili, že ho pán prezident prijme o niekoľko mesiacov.

A tak Moricz dostal termín až na rok 1969. Rozhorčený zaliezol do svojho podzemného labyrintu.

S Juanom Moriczom som sa stretol 4. marca 1972.

Jeho právnik Dr. Matheus Pena z Guayaquilu sa ho dva dni pokúšal niekde zastihnúť telegramami a telefónom. Priznám sa, že som sa dosť nervózny usadil v kancelárii, kde som mal čo čítať. Podľa všetkých opisov bol Moricz ťažko prístupný človek a prejavoval hlbokú nedôveru ku každému, kto mal niečo spoločné s písaním. Jeden telegram ho zastihol. Poznal moje knihy! „S vami sa pozhováram!“ vyhlásil.

V noci na 4. marca tu stál dohneda opálený, svalnatý, sivovlasý muž medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou. Patrí k ľuďom, na ktorých třeba hovoriť, sami toho veľa nenahovoria. Moje naliehavé otázky ho rozveselili. Pomaly začal vecne a plasticky rozprávať o „svojich“ jaskyniach.

„Ale to neexistuje!“ zvolal som.

„A predsa je to pravda!“ povedal advokát Pena. „Sám som to všetko videl!“

Moricz ma pozval na prehliadku jaskýň. Moricz, Dr. Pena, Franz Seiner (môj sprievodca na ceste) a ja sme nastúpili do terénneho auta. Počas 24-hodinovej jazdy k cieľu sme sa striedali za volantom. Skôr, jako sme vošli do jaskýň, dožičili sme si výdatný spánok. A keď sa na rannom nebi ohlásil horúci deň, začalo sa naše dobrodružstvo, najväčšie v mojom živote.

 

 

 

široký ako vráta na stodole. Krok za krokom sa denné svetlo náhle zmenilo na najčernejšiu tmu. Popri hlavách nám preletovali vtáky, bolo cítiť závan vzduchu. Sklonili sme hlavy. Zažiarili reflektory na prilbách a vreckové baterky. Pred nami otvorila svoj pažerák vstupná šachta. Kĺžeme sa po lanovom kladkostroji dolu na prvú plošinu do hĺbky 80 metrov, odtiaľ ešte dvakrát po 80 metroch dolu a dolu. Začína sa pochod do tisíc rokov starého umelého podsvetia cudzej, neznámej rasy.

Podzemné chodby sú napospol pravouhlé, raz úzke, inokedy široké, steny sú hladké, často akoby vyhladené, strop rovný, potiahnutý akousi glazúrou. To nie sú chodby, ktoré vznikli prirodzenou cestou – tak vyzerajú dnešné letecké kryty.

Keď som skúšal a ohmatával steny, začal som sa srdečne smiať. Ozvena mi smiech vracala z tunela. Moricz mi posvietil do tváre:

„Čo je? Stalo sa niečo?“

„Chcel by som tu teraz vidieť archeológa, ktorý mi vysvetlí, ako túto prácu uskutočnili kamennými pästnými klinmi!“

Moje pochybnosti o realite týchto skutočností zmizli a naplnil ma pocit veľkého šťastia. „Chodby, ako je tá, ktorou práve ideme,“ tvrdí Moricz, „sa ťahajú pod Ekvádorom a Peru v dĺžke stoviek kilometrov.“

„Teraz zahneme doprava!“ volá Moricz.

Stojíme pri vchode do siene, veľkej ako hangár pre Jumbo-Jet. Mohla by to byť dajaká rozdeľovňa alebo sklad materiálu, myslím si. Tu sa končia, vlastne začínajú chodby rozbiehajúce sa na rozličné smery.

Kompas, na ktorom chcem zistiť kam, štrajkuje. Zatrasiem ním, ale

ručička sa nepohne. Moricz ma pozoruje:

„To nepomôže. Tu dolu je žiarenie, ktoré znemožňuje orientáciu podľa kompasu. Nerozumiem žiareniu, len ho pozorujem. To je práca pre fyzikov.“

 

 

 

Na prahu jednej z bočných chodieb leží kostra, je taká čistá, ako keby ju anatóm pripravil na poučenie svojich študentov a posypal ju zlatým prachom. Kosti svietia vo svetle reflektorov ako rýdze zlato.

Moricz nás žiada, aby sme zhasli svetlá a šli pomaly za ním. Je ticho. Počujem naše kroky, náš dych a šelest vtákov, na ktorých si člověk rýchlo zvykne. Tma je černejšia ako noc.

„Rozsvieťte!“ zvolá Moricz.

Stojíme ohromení a očarení v obrovskej sieni. Moricz, pyšný objaviteľ, pripravil svoj zlatý klinec práve tak dobre ako obyvatelia Bruselu, ktorí podobným trikom zoznamujú cudzincov so svojím osvetleným Grand’ Place, azda najkrajším na svete.

Táto bezmenná sieň, do ktorej vedie siedma chodba, má stiesňujúcu výšku, stuhnutú krásu a ušľachtilé proporcie. Dozvedáme sa, že jej pôdorys má 110 x 130 m. Napadne mi, že to sú takmer rozmery slnečnej pyramídy v Teotihuacane, ani tam ani tu nikto nevie, kto boli stavitelia, vynikajúci technici.

Uprostred siene stojí stôl.

Je to stôl?

Pravdepodobne, lebo pozdĺž neho stojí sedem stoličiek.

Sú to stoličky?

Asi sú to stoličky.

Z kameňa?

Nie, nevyžarujú kamenný chlad.

Z dreva?

Určite nie. Drevo by si po tisícročiach nezachovalo takú stabilitu.

Sú z kovu?

Myslím, že nie. Na dotyk pôsobia dojmom, ako keby boli z temperovanej umelej hmoty, ale sú ťažké a tvrdé ako oceľ.

Za stoličkami stoja zvieratá; jaštery, slony, levy, krokodíly, jaguáry, ťavy, medvede, opice, bizóny, vlky - lezú tu jašterice, slimáky, raky. Jako odliate do foriem, zoraďujú sa vedľa seba nenútene a priateľsky. Nie v pároch, ako pri znázorňovaní zvierat v arche Noemovej. Nie tak, ako by chceli zoológovia - podľa pôvodu a druhu. Nie tak, ako by to chcela biológia - v poradí prirodzeného vývoja.

Je to zoologická záhrada neusporiadanosti a jej zvieratá sú z rýdzeho zlata.

 

 

 

 

V sieni je aj poklad najvzácnejší, kovová knižnica, o ktorej sa hovorí v notárskom doklade a ktorú som si nijako nevedel predstaviť.Oproti zoologickej záhrade, vľavo za konferenčným stolom, stojí knižnica z kovových platní. Sú to jednak platne, jednak milimeter tenké kovové fólie, ktoré majú zväčša rozmery 96 x 48 cm. Po dlhom kritickom pozorovaní ostáva pre mňa záhadou, aký materiál môže mať takú pevnosť, ktorá umožňuje takým tenkým a takým veľkým fóliám stáť. Stoja totiž vedľa seba ako zviazané listy obrovského foliantu.

Každá tabuľa je popísaná, má značku, je rovnomerne vytlačená akoby strojom. Moriczovi sa zatiaľ nepodarilo zrátať stránky svojej kovovej knižnice. Prijímam jeho odhad, že ich môže byť niekoľko tisíc. Písmo na kovových platniach je neznáme, som však presvedčený, že vzhľadom na množstvo porovnávacích možností sa dá relatívne rýchlo rozlúštiť, ak sa príslušní vedci dozvedia o existencii tohto unikátu.

Nech bol autorom a tvorcom tejto knižnice ktokoľvek, tento veľký neznámy a jeho pomocníci ovládali nielen techniku zhotovenia kovovej fólie v takom množstve „na mieru“ - toto dielo je tu - , ale poznal aj písmo, ktorým chcel bytostiam vo vzdialenej budúcnosti oznámiť niečo dôležité. Túto kovovú knižnicu vyrobili tak, aby pretrvala veky, aby zostala naveky čitateľná. Ukáže sa, či naša prítomnosť má skutočne záujem o to, aby sa toto obrovské tajomstvo odhalilo.

Záleží jej vôbec na rozlúštení prastarého diela, ktoré by mohlo vyniesť na svetlo pravdy, schopné postaviť celkom na hlavu ten krásny, ale zároveň taký pochybný svetový poriadok?

Neboja sa napokon predstavitelia všetkých náboženstiev odhalení, ktoré by mohli nahradiť vieru o stvorení poznatkami o stvorení?

Chce vôbec človek vziať na vedomie, že história jeho pôvodu bola celkom iná, ako je zbožná rozprávka, ktorú mu naočkovali? Hľadajú prehistorici naozaj, usilovne a bez klapiek na očiach skutočnú pravdu?

Nikto nerád padá z mrakodrapu, ktorý si sám postavil. Steny a chodby tunelového systému sú holé. Nie sú tam nijaké maľby ako v hlbokých hrobkách v Údolí kráľov pri Luxore, nijaké reliéfy, aké nájdeme v prehistorických jaskyniach na všetkých miestach sveta. Zato sú tu kamenné figúrky, o ktoré sa potkýname na každom kroku.

Moricz má 12 cm vysoký a 6 cm široký kamenný amulet. Na jeho prednej strane je postava so šesťhranným trupom a guľatou hlavou, akoby vyrytou detskou rukou. Figúrka drží v pravej ruke mesiac, v ľavej slnko. V poriadku, nie je to nič prekvapujúce. Ale stojí pevne, oboma nohami na guľatej zemeguli! Nie je to jednoznačný dôkaz, že už v čase, keď do kameňa vyryli prvú primitívnu kresbu, prinajmenšom elita našich najranejších predkov vedela, že žijeme na guli? Zadná strana je označená polmesiacom a žiariacim slnkom. Vidí sa mi nepochybné, že tento amulet, objavený v jaskyniach, je dôkazom toho, že tunelový systém existoval už v strednej dobe kamennej ( 9000-4000 pred n. l.).

Na kamennej platni vysokej 29 cm a širokej 53 cm je vyryté zviera. Domnievam sa, že predstavuje dinosaura: tento druh vymretých pravekých zvierat sa po zemi pohyboval pomocou dlhých zadných nôh, ako to znázorňuje rytina. Obrovský vzrast (dinosaury boli až 20 m dlhé) sa dá vycítiť aj v skrátenom prevedení ťažkého tela. Aj nohy s troma prstami potvrdzujú moju domnienku. Ak moje určenie tejto kresby „sedí“, potom to začína byť veľmi, preveľmi záhadné. Tieto vyhynuté plazy žili na Zemi v období vrchnej kriedy, čiže pred 135 miliónmi rokov, keď dnešné kontinenty nadobúdali svoju podobu. Neodvážim sa o om ďalej uvažovať. Len si v tejto súvislosti kladiem otázku: Ktorý mysliaci tvor videl živého dinosaura?

Pred nami leží kostra človeka vytesaná z jedného kusa kameňa. Narátam 10 párov rebier. Existovali azda kedysi anatómovia, ktorí pitvali telo pre sochárov? Wilhelm Conrad Röntgen objavil „nový druh lúčov“, ktoré označil ako lúče X, až v roku 1895! V jednej kancelárii, pardon, v jednej štvorcovej kamennej sieni mi Moricz ukazuje kopulu. Okolo jej základne sú ako strážcovia zoradené figúry s tmavými tvárami, na ktorých trónia špicaté klobúky. V rukách majú predmety podobajúce sa na oštepy, pripravené na obranu. Nad kopulou sa vznášajú, lietajú postavy. Za „románskym“ vchodom do kopuly vzadu rozoznávam vo svetle baterky skrčenú kostru. To ma nešokuje, šokuje ma tento model kupolovitej stavby.

 

 Kupolovitú stavbu po prvý raz našiel Heinrich Schliemann, keď v rokoch 1874 - 1876

objavil hrad a mesto Mykény v severovýchodnej časti Peloponézu.

Kupolu mali postaviť Achájci koncom 14. storočia pred n. 1. V škole som sa dokonca učil, že Panteón v Ríme, postavený v rokoch 120 až 125 pred n. 1. za Hadriánovej vlády, mal byť prvou kupolovitou stavbou. Túto kamennú prácu teda pokladám za najstarší model tejto stavby.

Na kamennom podstavci sedí šašo s nosom ako guľa. Malý chlapík pyšne nesie prilbu, ktorá mu zakrýva uši. Na ušiach má slúchadlá ako u našich telefónov. Na čele prilby je prilepené guľaté puzdro s priemerom 5 cm a hrubé l cm, má 15 otvorov, ktoré môžu slúžiť ako zásuvky. Okolo krku sa mu hompáľa článková reťaz, na nej visí puzdro s otvormi podobajúcimi sa na číselník našich telefónov. Aj jeho oblek je pozoruhodný - sú v ňom náznaky príslušenstva oblekov kozmonautov s rukavicami, prsty v nich sú dobre chránené pred nebezpečnými kontaktmi.

Okrídlenému materskému tvorovi, ktorému medzi rukami kľačí šikmooké dieťa s cyklistickou prilbou, by som nevenoval nijakú pozornosť, keby som nevidel takú istú figúru, pravda hlinenú, při návšteve Amerického múzea v Madride. O týchto jaskyniach a ich pokladoch by sa dali napísať knihy. Aj sa napíšu! Potom sa v nich bude okrem mnohého iného hovoriť aj o kamenárskych dielach vysokých dva metre, ktoré predstavujú tvory s troma a siedmimi hlavami, o trojuholníkových platniach s písmom pripomínajúcim prvé pokusy žiaka v písaní, o kockách, na ktorých na šiestich plochách sú zobrazené geometrické obrazce, o plochom kúsku mastenca dlhom 114 cm a širokom 24 cm, ohnutom ako bumerang a posiatom hviezdami...

Nikto nevie, kto vybudoval tunely, nikto nepozná sochárov, ktorí tam uložili svoje diela. Iba jedno sa mi vidí jasné.

Konštruktéri jaskýň neboli súčasne kamenármi, účelné, jednoduché chodby „hovoria“ proti dekoratívnym požiadavkám. Možno klenuté podzemné pivnice ukazovali prominentným osobám a možno to, čo videli a počuli, stvárnili v kameni a uložili v hlbinách...

Vchod k podzemnému trezoru ľudskej histórie až dosiaľ pozná iba niekoľko dôveryhodných osôb a strážia ho divokí Indiáni. Nevidení Indiáni číhajú v húštinách a sledujú každý pohyb niekoho cudzieho.

Náčelník strážcov jaskýň a jeho traja príslušníci, ktorí udržiavajú príležitostný kontakt s civilizáciou, prijali Moricza ako priateľa, čiže jako priateľa celého kmeňa.

 

 

 

 

Raz do roka, 21. marca, na začiatku jari, náčelník sám zostúpi do podzemia až k prvej plošine, aby tam vykonal rituálne modlitby. Na oboch lícach ma také isté znaky, aké sú vyznačené na skalách pri vchode do tunela. Kmeň strážcov jaskýň aj dnes vyrába masky a rezby „ľudí s dlhými nosmi“ (plynové masky?) a ako mi oznámil Moricz, rozprávajú si o hrdinských činoch „lietajúcich bytostí“, ktoré kedysi prišli z neba.

Ale Indiánov ani darmi ani sľubmi nemožno prinútiť, aby s nami šli do jaskýň.

 

 

 

 

 

 

 

„Nie,“ vysvetľujú Moriczovi, „tam dolu žijú duchovia!“ Je veľmi zaujímavé, že indiánsky náčelník z času na čas zlatom vyrovnáva dlžoby, ktoré majú v civilizovanom svete, alebo priateľom, ktorí kmeňu preukázali dajakú službu, daruje drahocenné zlaté predmety z ich dávnej minulosti.

Počas nášho pochodu mi Moricz veľakrát bránil fotografovať. Vždy mal dajakú zámienku. Raz to boli lúče, ktoré aj tak zničia negatív, inokedy zasa bleskové svetlo by mohlo poškodiť knižnicu. Spočiatku som nevedel pochopiť dôvody. Až po niekoľkohodinovom pobyte v podsvetí som prišiel na zmysel zvláštneho Moriczovho správania. Človek sa nemôže zbaviť pocitu, že ho niekto ustavične pozoruje, že by mohol zničiť dajaké kúzlo a spôsobiť pohromu. Zatvorili by sa východy?

Zapálilo by bleskové svetlo nejaký synchronizovaný laserový lúč? Už nikdy neuvidíme denné svetlo? Pochabé úvahy mužov, ktorí by chceli prísť veciam na koreň? Možno. Kto to tam dole zažil, pochopí podobné absurdné myšlienky. Iba modernými technickými pomôckami sa dá preveriť, či tu hrozí nejaké nebezpečenstvo.

Keď som pred sebou videl tú kopu zlata, ešte raz som poprosil, aby som si mohol urobiť len jednu jedinú snímku. Opäť ma odmietli: museli by sa zlaté kusy z kopy povyberať, to by mohlo narobiť hluk a ten by mohol ako lavína uvoľniť kamene zo stropu. Moricz pozoroval môj hnev a smial sa:

„Ešte dostaneš pred kameru dosť zlata, len nie v takom množstve.

Spokojný?“

Dnes viem, že najväčší zlatý poklad z tmavých jaskýň nie je ani v jednom juhoamerickom múzeu. Leží v zadnom dvore kostola chudobných Maria Auxiliadora v Cuenke v Ekvádore, v pútnickom kostole 2 550 m nad morom.

Páter Carlo Crespi nahromadil neoceniteľné skvosty, a to len podľa ceny rýdzeho zlata. Žije tu v Cuenke už 45 rokov.

 

 

Má povesť spoľahlivého priateľa Indiánov, ktorí mu v predošlých desaťročiach darovali a aj dnes dávajú najcennejšie zlaté a strieborné umelecké diela, ktoré kus za kusom vyťahujú zo svojich úkrytov. Vopred ma varovali: páter je vtipkár, rád si zo svojich návštevníkov vystrelí. Rýchlo to skúsil aj u mňa. Celkom vážne mi ukázal predmet, ktorý bol nesporne spodkom žehličky, a povedal: „Pozrite sa, to je dôkaz, že už panovníci Inkov si dávali žehliť nohavice!“ Smiali sme sa a Crespi, ktorý ani okom nemihol, nás viedol po svojej klenotnici. V prvej miestnosti boli kamenárske práce, v druhej ležia výrobky Inkov zo zlata, striebra, medi a mosadze. V tretej uschováva zlatý poklad, ktorý ukazuje nerád a zriedka. Cuenca má „Zlaté múzeum“, ale s Crespiho pokladmi nemôže súťažiť.

Preto ak sa ďalej bude hovoriť o zlate, o rýdzom zlate, treba to v každom prípade chápať doslovne.

Nádherná stéla, 52 cm vysoká, 14 cm široká a 9 cm hrubá. V 56 štvorcoch je „vyrazených“ 56 rozličných znakov. Na fóliách v kovovej knižnici vo veľkej sieni som videl rovnaké písmená. Tvorca tejto stély zo zlata ovládal nejaký kód (abecedu?) z 56 písmen alebo symbolov, ktoré boli zoradené do písma. Je to tým pozoruhodnejšie, že sa až doteraz tvrdí, že juhoamerické kultúry (Inkovia, Mayovia atď.) nemali nijaké písmo založené na abecede.

„Videl si túto dámu?“ volá Moricz.

Je 32 cm vysoká, samozrejme z rýdzeho zlata. Má hlavu z dvoch prekrývajúcich sa trojuholníkov, na ich stranách akoby boli privarené krídla. Z uší jej vyrastajú pokrútené káble, iste to nie je nijaký klenot, lebo náušnice sú zachytené v ušných lalôčikoch. Dáma má správne, hoci trojuholníkové proporcie, dobre tvarované prsia a rozkročené nohy. Že nemá nijaké plecia, to jej neuberá na kráse. Zato nosí elegantné dlhé nohavice. Nad hlavou sa jej vznáša guľa a mne sa zdá, že i hviezdy vyryté vedľa jej lakťov ukazujú na jej pôvod.

Hviezda minulej epochy? Dievča z hviezd? Je tu aj zlatý disk s priemerom 22 cm. Nemôže ísť o ochranný štít, ako by ho archeológovia zapísali do katalógu. Je príliš ťažký a na zadnej hladkej strane nemá nijaké držadlo. Domnievam sa, že i tento disk bol nosičom správ. Dve štylizované, ale neuveriteľne verne zobrazené spermie, dve usmievajúce sa slnká, kosáčik ubúdajúceho mesiaca, veľká hviezda, dve štylizované trojuholníkové ľudské tváre. Uprostred sú body, ktoré vo svojom usporiadaní poskytujú pozorovateľovi estetické uspokojenie.

Pravdepodobne chceli oznámiť niečo viac a niečo iné, než len zapôsobiť.

Páter Crespi vlečie pred kameru ťažkú zlatú platňu.

„Toto je, mladý priateľu, niečo zvláštne pre vás. Tento kus pochádza z čias pred potopou...!“ Upreto na mňa hľadia tri tváre, ktoré predkladajú vysokú platňu s akýmisi kresbami. Páry očí sú také podobné, ako keby hľadeli cez okuliare. Ľavé horné monštrum ukazuje guľu, práve trčí od hlavy po päty v akomsi po stranách znitovanom obleku a na hlave pyšne nesie trojhrannú hviezdu. Nad tabuľou s kresbami sa vznášajú dve gule zasadené v krídlach. Čo tie monštrá predstavujú? Niečo ako morzeovku - bodky, čiarky, volanie o pomoc? Elektrickú rozvodnú dosku alebo iné elektrické zariadenie? Všetko je možné, ale mám taký pocit, že na tejto tabuli nie je nijaké písmo, skôr technické analógie... A pochádzajú z čias pred potopou, ako vraví páter Crespi, ktorého Vatikán uvoľnil na archeologické výskumy.

Čestné slovo. Pri pohľade na poklady na zadnom dvore kostola Maria Auxiliadora sa človek musí poriadne ovládať, aby nepodľahol zlatému opojeniu! Lenže nebolo to množstvo zlata, ktoré ma vzrušovalo. Na stovkách zlatých platní svietili vyobrazenia hviezd, mesiacov, sĺnk... a hadov, ktoré sú nepochybne symbolmi kozmických letov.

Vyťahujem niektoré zvlášť fotogénne exempláre týchto kresieb z údajne nezvestného dedičstva Inkov, ktorí dobre poznali znamenie hada a vedeli ho majstrovsky uviesť do súvislostí s ich panovníkom - „Synom Slnka“.

Zlatý reliéf s pyramídou. Strmé steny vrúbia hady. Sú tam dve slnká, dve postavy astronautov, dve zvieratá podobajúce sa na jeleňov a krúžky s bodkami. Označuje ich súčet počet astronautov pochovaných v pyramídach?

A ešte jedna zlatá platňa s pyramídou. Dva jaguáry, symbol sily, šplhajú sa hore po stenách. Na úpätí pyramídy je jasne zreteľné akési písmo, vpravo a vľavo od neho slony, ktoré žili v Južnej Amerike asi pred 12 000 rokmi, keď údajne ešte neexistovala nijaká kultúra. A hady sú opäť raz tam, kam patria - na oblohe. 

Do zlata vyryté pyramídy z pokladu pátra Crespiho podľa môjho názoru vylučujú nesprávne výklady. Až dosiaľ panoval názor, že juhoamerické pyramídy i pyramídy Mayov zo Strednej Ameriky vznikli bez akejkoľvek súvislosti s egyptskými. Tieto kolosálne stavby tu boli hrobkami, tam iba nádhernými konštrukciami, na najvyššej plošine ktorých boli vybudované chrámy. Tunajšie zlaté platne neukazujú ani v jedinom prípade na špičke dajakú plošinu a na nej chrám! Sú to tie isté formy pyramíd ako v Egypte. Kto od koho kopíroval? Kto prvý budoval pyramídy, Inkovia, alebo Egypťania? Neskoršie falzifikáty to nemôžu byť. Falzifikátori by museli mať k dispozícii viac zlata, ako ho leží vo Fort Knoxe. Museli by zamestnávať množstvo umelcov, museli by mať dôkladné vedomosti prastarých národov a ovládať ich kultúru. A okrem toho by tieto grandiózne falzifikáty museli vzniknúť ešte za čias Inkov.

 

 

 Z fenickej abecedy s 22 znakmi sa vyvinuli všetky písmové abecedy sveta. Tvrdilo sa doteraz.

 

Som zvedavý, akým fígľom sa „znesie zo sveta“ tento obrovský poklad neoceniteľnej archeologicko-historickej hodnoty, ktorý sa tu po prvý raz opisuje a ktorý, ako sa zdá, sa nehodí do tohto sveta. Je možné, aby všetky pyramídy vo svete mali tých istých konštruktérov?

Na zobrazených zlatých plastikách z Cuenky sa často dá rozoznať písmo. Je staršie ako všetky doteraz známe písma.

 

Nepatrná časť pokladov z dvora mariánskeho kostola v Cuenke, ktorú mi ukazujú, je ešte nepatrnejším zlomkom drahocenností, ktoré odpočívajú v jaskyniach Juana Moricza. Sú to orgie dejín ľudstva v zlate.

Aký je účel týchto zlatých výtvorov Inkov? Sú to iba primitívne, drahé hračky? Nie sú to náhodou posolstvá z veľmi dávnych čias, ktoré nevieme rozlúštiť?

Dr. Miloslav Stingl je popredný amerikanista krajín východného bloku. Promoval na tému starých amerických kultúr a je autorom archeologických a etnologických prác. Jeho kniha Za pokladmi mayských miest (1971) má vysokú úroveň. Dr. Stingl, ktorý bol hosťom v mojom dome, si prezeral snímky, ktoré som urobil v Cuenke.

„Ak sú tieto obrázky pravé, a všetko tomu nasvedčuje (v zlate sa nerobia falzifikáty, a ešte v takom množstve), potom je to najväčšia archeologická senzácia od objavenia Tróje! Pred rokmi som sám ešte zastával názor, že Inkovia nepoznali písmo v alfabetickom zmysle. A teraz tu stojím pred písmom Inkov! Musí to byť veľmi, veľmi staré písmo, lebo sa v ňom dajú rozoznať prechody od ideogramov k písmu.“

„Ako posudzujete tieto rytiny, ako by ste ich zaradili do existujúceho systému?“

„Aby som mohol zaujať presné vedecké stanovisko, musel by som každú platňu dôkladne a dlho skúmať, každú porovnávať s materiálom, ktorý je poruke. Teraz môžem povedať iba toľko: Som uchvátený! Na dosiaľ známych rytinách Inkov bolo slnko často súčasťou dajakej scenérie, ale človek sa nikdy nerovnal slnku - ako opätovne vidím na týchto fotografiách. Tu sú obrazy ľudí so slnečnými lúčmi okolo hláv.

Symbolom ,svätej sily’ bola vždy hlava. Na týchto obrazoch však hlava je súčasne slnko alebo hviezda! To ukazuje na nové, priame súvislosti.“

„Aký význam prisudzujete ,bombe’ na tej nádhernej platni?“

Známy muž vzal lupu a dlho mlčky pozoroval fotografiu. Potom takmer zlostne povedal:

„Akýkoľvek výklad je nemožný. Je to všetko celkom nové! Povedal by som, že totemisticky vysvetlené žiariace bytosti s hviezdami hore a so symbolmi hadov dolu ukazujú na spojenie neba so zemou. A to znamená, že hviezdne bytosti a slnko by boli v nejakej súvislosti s obyvateľmi Zeme.“

„A ináč?“

„Nedá sa to vysvetliť! Známe je iba slnečné koleso, ale ani tu nie je isté, či ide o slnečné koleso, pretože uprostred je tvár, čo je zvlášť protikladné. V každom prípade sa zdá, že všetky tie figúry, vtáky, hady, bytosti s prilbami a všetko, čo je tu zobrazené, pochádza z nejakého vysnívaného sveta, z mytológie...“

„Mytológia, ktorá získava denne hmatateľné a realistické pozadie!“

„Musím uznať,“ povedal, „že vo svojej skladačke máte argumenty, ktoré zarážajú a nútia premýšľať aj takého starého lišiaka, ako som ja.“

Kto bude skúmať jaskyne a poklady pod Ekvádorom, kto vrhne objasňujúce svetlo vedeckých výskumov na senzačné archeologické nálezy? Človek taký bohatý ako Heinrich Schliemann, ktorý objavil Tróju a Mykény, nie je v dohľade. Keď Moricz objavil tunelový systém, bol chudobný ako kostolná myš. Od tých čias našiel železné a strieborné bane, ktorých licenciu odovzdal železiarňam, dosiahol obstojný blahobyt a využíva ho vo svojom nenáročnom spôsobe života výhradne na svoje výskumné práce. Ale Juan Moricz nie je taký bohatý, aby mohol sústavne pokračovať vo svojej práci a najať si zaškolené pomocné sily.

Vie, že by hneď dostal pomoc od špekulantov, zlatokopov ako na „divokom západe“. Lenže musel by im ukázať časť lákavého množstva zlata v jaskyniach pod Ekvádorom. Ale on nechce takýto spôsob pomoci, lebo by sa to zvrhlo na rabovanie a ľudstvu by to nijako nepomohlo. To je dôvod, prečo je také ťažké zostaviť nezištnú expedíciu, ktorá by slúžila iba výskumu. Už v roku 1969, keď si Moricz pozval hostí, dal ich skupinu sprevádzať niekoľkými ozbrojenými ochrancami. Čím hlbšie prenikali do labyrintu - rozprávali Moricz a Pena, tým kritickejšia a podráždenejšia bola nálada a napokon skupina dostala strach zo svojich ochrancov, ktorých zachvátila zlatá horúčka, zlaté opojenie. Museli sa vrátiť.

Prečo Ekvádor nepodnikne nič na záchranu, na podporu vedeckej expedície, ktorá by preslávila túto krajinu?

Ekvádor so svojimi piatimi miliónmi obyvateľov patrí k najchudobnejším krajinám Južnej Ameriky. Pestovanie kakaa, banánov, tabaku, ryže a cukrovej trstiny neprináša dostatok devíz na nákup moderného technického zariadenia. Indiánske poľnohospodárstvo vo vysoko položených oblastiach produkuje zemiaky a obilie, chovajú sa tu ovce a lamy. Už nie je dopyt po kaučuku, ktorý sa predtým získaval vo východných lesoch. Možno v budúcich rokoch prinesie nejaký zisk ťažba nerastného bohatstva (zlato, striebro, meď, olovo, mangán) podporovaná štátom, alebo i ropa, ktorú našli pri pobreží. Zatiaľ však všetok výnos spotrebovali vopred, aby zmiernili značnú chudobu. Zatiaľ nikto nemá pochopenie s výdavkami, ktoré by neslúžili na potlačenie hladu.

Juan Moricz odhaduje, že len prehliadka tunelového systému, bez podrobnejšieho prieskumu, by stála viac ako milión švajčiarskych frankov. Musí sa inštalovať elektrická stanica, treba založiť sklady na zariadenie a potraviny, čiastočne budú nevyhnutné aj banské práce.

Na základe presných poznatkov týchto nevyzdvihnutých pokladov histórie ľudstva znovu vyslovujem požiadavku, ktorú som napísal v roku 1968 v Spomienkach na budúcnosť:

„Rok archeologickej utópie dozrel. V tomto jednom roku by sa mali archeológovia, fyzici, chemici, geológovia, metalurgovia a všetky príbuzné odvetvia zaoberať jedinou otázkou: Navštívili našich predkov hostia z vesmíru?“

V susedstve, v peruánskych Andách, objavil Francisco Pizarro (1478-1541) na hore Huascaran, 6 768 m nad morom, vchody do jaskýň, ktoré boli uzavreté kamennými platňami. Španieli predpokladali, že sú za nimi zásobárne.

Až v roku 1971 si na tieto jaskyne Inkov spomenuli speleológovia. Časopis Bild der Wissenschaft referoval o expedícii vybavenej všetkými technickými prostriedkami (lanami, elektrickými káblami, banskými lampami, kyslíkovými fľašami), ktorá do nich vstúpila neďaleko peruánskej dediny Otuzco. 62 m pod zemou vedci uskutočnili ohromujúci objav - na konci niekoľkoposchodových jaskýň sa náhle ocitli pred dverami z obrovských skalných platní, 8 m vysokých, 5 m širokých a 2,5 m hrubých. Napriek obrovskej hmotnosti mohli štyria muži, ktorí sa o ne opreli, dvere otočiť: Spočívajú na kamenných guliach v ložisku vo vodnom kúpeli.Časopis píše:

 

Za „šiestimi dverami“ sa začínajú mohutné tunelové stavby, před ktorými od závisti blednú dokonca aj moderní banskí technici. Tieto tunely vedú, čiastočne so spádom 14 percent, pod zemou šikmo k pobrežiu. Dlážka je vyložená priečne ryhovanými kamennými platňami proti pošmyknutiu. Ak je dnes dobrodružstvom preniknúť týmto 90 až 105 km dlhým tunelom k pobrežiu a napokon dosiahnuť čiaru 25 m pod hladinou mora, aké to prinášalo ťažkosti v 14. a 15. storočí pri doprave tovaru hlboko pod Andami, aby sa odstránil z dosahu Pizarra a španielskeho miestokráľa! Na konci podzemných chodieb „ z Guanape“ (názov vznikol podľa ostrova ležiaceho pri peruánskom pobreží, pretože existuje domnienka, že chodby kedysi viedli pod morom k ostrovu) striehne Veľký oceán. Potom, čo chodby v hlbokej banskej tme niekoľkokrát stúpajú a klesajú, k uchu prenikne šum a čudne znejúci príboj. Nasledujúci svah sa vo svetle reflektorov končí na okraji vody čiernej ako smola, ktorá sa identifikuje ako morská. Tu v podzemí sa začína aj dnešné pobrežie. Bolo to kedysi inak?

 

Pátranie na ostrove Guanape vedci pokladali za nezmyselné, pretože nič nepoukazovalo na to, že by tam niekde ústila na svetlo nejaká chodba z pevniny. „Nikto nevie, kde sa tieto podzemné cesty Inkov a ich predchodcov končia a či neotvárajú cestu k naplneným klenotniciam dávno minulých svetov.“

Tvrdím: Tunelový systém existoval už tisícročia skôr, ako vznikla ríša Inkov. Ako a čím mali Inkovia vytvoriť stovky kilometrov tunelových chodieb pod zemou? Tunel pre diaľnicu pod prieplavom La Manche plánujú inžinieri nášho vysoko technického storočia už 50 rokov.

Doteraz nie je jasné, akou metódou sa má tento - v porovnaní s tunelovým systémom „úbohý“ - tunel vybudovať! (Tunel v súčasnosti je už v prevádzke, pozn. prekl.)

Tvrdím: Vládnuce vrstvy Inkov poznali tieto prastaré tunelové systémy. (Po zavraždení Atahualpu posledný Manco Capac dal zozbierať všetky zlaté poklady roztrúsené v slnečných chrámoch po celej ríši a uložiť ich do existujúcich a jemu známych jaskýň, aby ich zabezpečil

pred bielymi votrelcami.)

 

Tvrdím: Zlaté poklady pod Ekvádorom a Peru pochádzajú z omnoho starších čias, ako je vznik ríše Inkov a jej kultúry. Okolo roku 1570 pátral španielsky kronikár páter Christóbal de Molina po motívoch na stavbu jaskýň Inkov. V knihe napísanej roku 1572 pod názvom Ritos y fabulos de los Incas Molina informuje, že praotec ľudstva sa po vykonanej práci, keď sa tvorenie dokončilo, uchýlil do ústrania, do jaskyne. Toto tajomné „retiro“ však malo byť miestom zrodenia mnohých národov, ktorí z „nekonečnej noci“ vystúpili. Ako Molina hovorí, tieto jaskyne mali súčasne slúžiť z pokolenia na pokolenie ako trezory na bohatstvo pre národy, ktoré sa dostali do tiesne. Prísne zachovávanie tajomstva malo byť železným zákonom v okruhu tých, ktorí o skrýšach vedeli. Porušenie zákona sa trestalo smrťou. (Pri svojej ceste po Ekvádore roku 1972 som mal možnosť sa dozvedieť, aký je ešte dnes živý tento tradičný zákon!)

Korunným svedkom o predkresťanskom pôvode zlatých pokladov sa stane vatikánsky ochranca páter Crespi v Cuenke, ktorý mi povedal:

„Všetko, čo mi priniesli Indiáni z tunela, pochádza z doby pred Kristom!

Mnohé zlaté symboly a preddejinné vyobrazenia sú staršie ako potopa sveta.“

V jaskyniach a sieňach pod Ekvádorom a Peru sú na vyzdvihnutie poklady trojakého druhu:

1. Nesmierne dedičstvo budovateľov tunelového systému,

2. kamenárske práce prvých inteligentných ľudí, ktorí pravdepodobne boli žiakmi budovateľov tunelov,

3. zlaté a strieborné poklady Inkov, ktoré tu boli ukryté po roku 1532 pred španielskymi dobyvateľmi.

Lenže základná otázka znie: Prečo boli jaskyne vybudované?

 

Copyright © Erich von Däniken

Translation © Vladimír Roškovský, 1996

Slovenské vydanie © Remedium, Bratislava 1996

 

Kruh sa uzatvára. Lord Kelvin sa domnieval, že začiatok života na našu planétu „privialo“ z vesmíru. Puccetti zo zistených faktov o vzniku všetkého života vyvodzuje, že zákony vývoja všade boli a sú rovnaké.

Joseph Kraut je presvedčený, že príroda na planétach podobných našej Zemi musela riešiť svoje problémy rovnako ako u nás.

Albert Einstein hovorí: „Pýtam sa sám seba, či príroda nehrá stále rovnakú hru.“

Ak niekto chce (alebo smie) pripustiť, že na miliónoch iných planét existuje inteligentný život, myšlienka, že tento život bol (a je) starší, a preto v každom smere pokročilejší ako pozemský, je síce špekuláciou, ale nemožno ju pri tom všetkom odmietnuť. Nemali by sme starého Adama ako „korunu tvorstva“ konečne pochovať? Svoju teóriu sice nemôžem „dokázať“, ale nikto nemá argumenty, ktorými by ma mohol presvedčiť o opaku. Takže pokračujem vo svojej teórii:

Súperiace strany v kozme mali rovnaké matematické vedomosti, tie isté skúsenosti a rovnaký stupeň technického vývoja. Porazený súper, ktorý unikol z boja v kozmickej lodi, musel zamieriť na planétu podobnú svojej vlasti, tam pristáť a vytvoriť civilizáciu (pretože nijaká nebola).

Porazení vedeli, aké veľké je nebezpečenstvo hroziace z kozmu, vedeli, že víťaz ich bude hľadať s nasadením všetkých technických prostriedkov. Začala sa hra na schovávačku, v ktorej šlo o prežitie. Astronauti sa po pristátí uchýlili do podzemia a tam sa usadili. Vybudovali podzemné spoje na veľké vzdialenosti, oporné body, ktoré im poskytovali ochranu, mohli z nich obhospodarovať nový domov a zahrnúť ho do premyslenej infraštruktúry.

Námietku, že by sa stavitelia tunelov museli „prezradiť“ obrovským množstvom vydolovanej horniny, môžem vyvrátiť. Prisudzujem im veľmi vyvinutú techniku, už disponovali pravdepodobne tepelným vrtákom, o ktorom dňa 3. 4. 1972 Der Spiegel písal ako o najnovšom vynáleze. Tento tepelný vrták vyvinuli vedci z atómového výskumného laboratória v Los Alamos po poldruharočnej práci. S dnešným vŕtaním tepelný vrták nemá nič spoločné. Špička vŕtacieho zariadenia je z wolframovej ocele a rozžeraví sa tepelným článkom z grafitu. Z vyvŕtanej diery nezostane nijaký odpad. Tepelný vrták rozžeraví kameň, cez ktorý prechádza, a pritisne ho na steny, kde vychladne. Jako oznamuje Der Spiegel, prvý skúšobný model sa prevŕtal bez hluku cez 4 metre hrubé kamenné bloky. V Los Alamos už existuje plán konštrukcie tepelného vrtáka, ktorý pracuje s miniatúrnym atómovým reaktorom.

Tento vrták „má prevŕtať asi 40 km hrubú zemskú kôru a vziať vzorky horúcej magmy, ktorá sa nachádza pod ňou“.

Myšlienky nepodliehajú clu, a preto pokladám za možné, že utečenci z kozmu mali možnosť použiť pri svojich podzemných prácach aj elektrónové lúče. Na horúcej katóde nechali elektróny „odparovať“ a urýchlili ich v elektrickom poli medzi katódou a anódou. Prúd „odparovaných“ elektrónov skoncentrovali do jedného lúča. Táto technika nie je produkt mojej fantázie. Americká firma Westinghouse vyvinula elektrónový lúčový generátor na pokusy so zváraním v kozmickom priestore. Elektrónový lúč je veľmi vhodný na lámanie kameňa, pretože tvrdosť kameňa mu nie je prekážkou. Ak elektrónový lúč zasiahne kameň, termoelektrickým napätím roztrhne aj najhrubšie bloky.

Mali azda stavitelia tunelov k dispozícii kombináciu tepelného vrtáka a elektrónového dela? Možné je všetko. Keby vrták narazil na mimoriadne tvrdú geologickú vrstvu, mohla by byť roztrhnutá niekoľkými dobre namierenými zásahmi dela. Do vzniknutého sloja by sa vtlačil opancierovaný tepelný vrták a roztavil by balvany do tekutého stavu. Roztavené kamene by sa hneď ochladili a vytvorila by sa tak glazúra tvrdosti diamantu, ktorá by chránila tunelovú sústavu před vodou, a ďalšie výstuže jaskyne by boli zbytočné.

Podnet na tieto úvahy mi dal tunelový systém v Ekvádore. Juan Moricz sa domnieva, že najmä steny dlhých priamych chodieb majú glazúru a že veľké priestory vznikli trhaním. Pri vchode do tunelov sa dajú zreteľne rozoznať vrstvy kameňa oddelené odstrelom, ako aj pravouhlá brána vyrazená odstrelom v skale. Vrstvenie kamenných platní a dielcov, pripomínajúce ukladanie v modernom stavebníctve, nemohlo vzniknúť prirodzenou cestou, napríklad prívalom vody. O technickej dôkladnosti, s akou sa plánoval tunelový systém, svedčia aj 1,8 až 3,1 m dlhé a 80 cm široké vetracie šachty, rozmiestnené v pravidelných odstupoch. Cez tieto šachty denne opúšťajú tmavý labyrint kŕdle vtákov podobných myšiakom. Denne sa tam vracajú a nakoniec zahynú v úkrytoch.

Tu, v nepreniknuteľných hĺbkach, keď už poľavil strach před objavením, sa „bohovia“ rozhodli stvoriť človeka „na svoj obraz“.

Popol Vuh, posvätné písmo Indiánov Quiché z veľkej rodiny Mayov, ktorá žila v Strednej Amerike, nás informuje o „stvorení“ v tejto dávnej dobe:

 

 

 

 

 

Ale názov miesta, kam zamierili Balam-Quitzé, Balam-Acab alqui-Balam, bol Tulská jaskyňa, Sedem jaskýň, Sedem priepastí. Pobrali sa tam aj Tamubovia a Ilocabovia. Tak znel názov mesta, kde prijali svoje božstvá... Postupne opúšťali svojich bohov a Hacavitz bol prvý...Aj Mahucutah tam zanechal svojho boha. Ale Hacavitz nesídlil v lese, ukryl sa v holom kopci...

Teraz sa v Popol Vuhu vyskytuje miesto, ktoré som už citoval a ktoré však vzhľadom na jeho pozoruhodný obsah v tejto súvislosti musím znovu uviesť:

„Len stvorení, vraj len urobení boli: nemali matku, nemali otca.

Hovorilo sa im muži. Neporodila ich žena, ani Alom a Coholom. Iba zázrakom, iba kúzlom boli stvorení...“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemné podzemí

 

Skleněné tunely a Babí hora

 

 

ČÁST II.

 

 

Měsíční jeskyně na Slovensku, která je známá a popisovaná po celém světě, je jenom jedním tajemstvím. Já bych spíše napsal, že je prvotním článkem, který upozorňuje na další a celosvětový fenomén, a to jsou skleněné tunely a jiné záhadné stavby v podzemí, jejichž účel není znám. Nevíme, kdo je stavěl, jakou technologií, jakého jsou stáří. Sahají daleko do historie lidstva, možná tak daleko, že současné vědomí naší známé historie je pouhou minutou na ciferníku hodin lidské minulosti. V tomto článku rozebereme trochu podrobněji záhady kolem Babí hory na slovensko-polském pomezí nedaleko českých hranic a naznačíme spojitost a propojenost se všemi okolními státy. A nejen to, jak už jsem několikrát napsal, zjistíme, že „všechno je spojeno se vším“. Rovněž tato záhada upozorní na skutečnost, že na této Zemi nejsme první civilizací, pozemskou ani vesmírnou.

Tento článek je sepsán s použitím mnoha pramenů a dovolím si do důležitých míst vepsat osobní poznámky a postřehy (modré písmo) jako u jiných článků, abychom neztráceli souvislost a  nezamotali se do ohromné kupy informací, v kterých se ztratí bez povšimnutí mnohdy možná důležité detaily. Rovněž vás chci upozornit, že tyto články jsou úvodní a tomuto fenoménu se budeme věnovat také v dalších článcích, pokud najdeme i s vaší pomocí další informace od dalších badatelů. Chci naplánovat a uskutečnit expedici do těchto popisovaných míst a osobně je prozkoumat a pokusit se tak poodhalit tyto záhady osobně. Než se tak ovšem stane, očekávám vaši spolupráci a věřím, že společnými silami posuneme   laťku neznáma o trochu níž.

A teď už ke skleněným tunelům a záhadám Měsíčních a jiných jeskyní.

 

 

 

 

Skleněné tunely

 

 

V předešlém článku v první části jsme vyslovili hypotézu, že Měsíční jeskyně a systém „skleněných tunelů“ na slovensko-polském pomezí, o kterých se dozvěděli vynikající polský fyzik profesor Dr. Jan Paják a Robert K. Lesniakiewicz, a Horákova „Měsíční šachta“ jsou jen dvěma aspekty téhož problému. Na začátku předložíme obsáhlé fragmenty z původní zprávy profesora Pajáka.

 

 

Motto této kapitoly: "V každé z legend leží pravda."

 

 

V této části si detailně rozebereme legendu Vincka, tak jak ji zaznamenal prof. Paják a s mým rozborem.

 

 

 

 

Rozbor článku Dr. Miloše Jesenského

 

 

 

Příběh Vincka popsaný prof. Pajákem:

 

Navštěvoval jsem maturitní třídu gymnázia, když jsem poprvé uslyšel o skleněných tunelech, které vypadají tak, jako by je ve skále vyhloubil ohromný stroj. Osobu, která mně o nich vyprávěla – říkejme mu Vincent – jsem poznal v souvislosti z jinými neobvyklými pověstmi, které drasticky narušovaly můj vědecký pohled na svět. Když jsem vyslechl následující vyprávění, nepřikládal jsem mu zvláštní význam a bral jsem ho jen jako zábavu. Časem jsem zapomněl některé podrobnosti. Například si už nejsem jistý, jestli tunel začínal na Babí nebo Beraní hoře (?), na jaká místa vedl, jak byl označený, jak se otvíral (?) a pod. Proto také uvádím verzi ve formě vyprávění, jak jsem si ho zhruba zapamatoval.

Jak to bylo obvyklé v šedesátých letech v zimním období, toho večera znovu vypadl proud. Seděl jsem se skupinkou lidí u hřejících kamen a poslouchal praskání dřeva. A Vincent začal s vyprávěním.

„Když jsem byl ve tvém věku, jednou večer mi otec oznámil, že se následujícího dne vydáme na dalekou cestu. Druhý den ráno mě udivilo, že místo přípravy na jarmark otec zabalil jen petrolejku, zápalky a také zásobu jídla. Moje zvědavost ještě narostla, když jsme se na cestu vydali pěšky a ne jako obvykle žebřiňákem.

Jen co jsme překročili hranice naší vsi, otec, který do té doby mlčel, řekl: „Vincku, přišel čas, abys poznal tajemství našich předků. Odevzdáváme ho už dlouho z otce na syna. Uctíváme ho v rodině pro případ zlých časů. Kromě mě ho zná jen několik členů rodin roztroušených po jiných vesničkách. Tím tajemstvím je ukrytý vstup do podzemí. Dávej teď dobrý pozor na cestu, protože ti ji ukážu jen jednou. Musíš si ji proto dobře zapamatovat“.

Další cesta probíhala mlčky. Přišli jsme na úpatí hory z české strany. (Autor měl na mysli zřejmě slovenskou stranu, protože Babí ani Berani hora nemá svahy na českou stranu hranice. Poláci nikdy moc nerozlišovali mezi Čechami a Československem, což obvykle platí dodnes. (pozn. M.J.) (To znamená, že Vincent a jeho otec byli Poláci a bydleli v nějaké vesnici v Polsku v blízkosti Babí hory.) Otec se znovu zastavil a ukázal na skálu ve třetině úbočí té hory. „Vincku“, řekl, „podívej se na tu skálu, protože ta skrývá vstup do podzemí“.

Vyšplhali jsme k ní, ale mě udivilo, že nebyl vidět žádný vchod. Otec se zády opřel o hranu a začal tlačit. Stál jsem tam jako opařený, protože z blízka vypadala skála příliš velká na to, aby se dala odtlačit. „Sakra“ zaklel otec, „dlouho ji nikdo neotvíral, musela se vzpříčit. Nezahálej! Pomoz mi ji odtlačit!“ Přiskočil jsem, zatlačil, skála se zatřásla a po počátečním odporu se odsunula až podivuhodně lehce. Objevil se otvor tak velký, že by jím mohl projet i celý vůz. Otec zapálil petrolejku a pak zatlačil skálu na původní místo tak, že úplně zakryla vstup. Vyrazil do tunelu, který začínal hned za skálou a vedl strmě dolů. Tunel byl obrovský a vešel by se do něj nejen povoz, ale i celý vlak. Vedl rovně jako podle pravítka. Měl skoro kruhový průřez, ale byl tak trochu zploštělý. (V polském originálu je napsáno, že je tunel se shora trochu zploštělý.) Povrch byl pokrytý jemnými záhyby, jako by byl vyhloubený hrotem obrovského vrtáku.

(Samotný vstup mohl být rozměru např. max. 3x3m, až následný tunel měl rozměry větší. Je to jen úvaha, protože si nedovedu představit manipulací s většími kamennými vraty třeba 8x8m, i kdyby byly na kulovém čepu. Při určité tloušťce by dosahovaly mnoha tun, možná i desítek. Další nutností je, že skalka s vraty musela být minimálně pod úhlem 90°, jinak by nebylo možné je otevřít, musí být otevíratelné a zavíratelné z obou stran a to lehce, jak popsáno za použití síly maximálně dvou lidí. Proto je vyloučeno, aby vchod byl plochým balvanem uložený v horizontální poloze. Zde je další problém, protože taková skalka ve svahu Babí hory by byla docela nápadná a viditelná, pokud by byla ve vertikální poloze, pokud ovšem nebyla úmyslně zaházena nebo zavalena sesuvem.)

Stěny se třpytily, jako by byly ze skla. Chodba klesala dolů, byla obdivuhodně suchá, ani stopa po vodě stékající po stěnách a stropu. Také jsem si všiml, že naše boty, kráčející po skleněné podlaze, nevydávaly téměř žádný zvuk, jaký by člověk očekával při chůzi po skále – ozvěna kroků byla tlumená, jako by byl prostor vyložený nějakým izolačním materiálem. (V polském originále je napsáno, „jako by byl povrch pokryt igelitovou vložkou“.)

Po dost dlouhém pochodu tunel vyústil do ohromné komory ve tvaru šikmo stojícího válce. Stěny této komory byly skleněné jako stěny tunelu, kterým jsme přišli, ale neměly rýhy. (Zde je jediná podoba s Měsíční jeskyní v popisu Horáka.) Zato strop byl zformovaný do jakéhosi zvláštního figurálního vzoru, který připomínal zmrzlý vodní vír. Do této komory ústilo několik tunelů, některé s trojúhelníkovým, jiné s kruhovým výřezem.

Otec položil lampu na zem a na chvilku si sedl, aby si odpočinul, a já si začal prohlížet jeskyni. U stěn od ústí tunelů, byla podlaha pokryta nějakými předměty, truhlicemi, sudy a také rozličnými zbraněmi. Viděl jsem součásti zbroje, kyje, meče, šavle i starobylou střelnou zbraň.

Vzal jsem pušku, abych si ji prohlédl, případně abych si ji vzal domů, ale otec mě okřiknul. „Nech ji, to všechno tady musí zůstat na horší časy“.

Přisedl jsem si k otci a on začal vyprávět: „Tunely, které tady vidíš, vedou do každé země, do každého kontinentu. Můžeš se jimi dostat, kam jen chceš, samozřejmě pokud víš, jak se v nich orientovat. Tunel vlevo vede do Německa, potom do Anglie, dál až do Ameriky, kde se spojuje s tunelem z pravé strany. Tunel z pravé strany postupně vede do Ruska, potom na Kavkaz a do Číny, dál do Japonska a nakonec do Ameriky. Do Ameriky můžeš dojít i ostatními tunely vedoucími pod póly Země. V každém tunelu je po určité vzdálenosti místnost podobně velká, jako je tato, co v ní právě stojíme, kde se tunel spojuje s jinými tunely vedoucími jiným směrem. V tomto labyrintu by si mohl lehce zahynout. Proto už naši předci používali návěstí, aby je informovala, který tunel si vybrat – pojď, ukážu ti, jak některé značky vypadají.“ (Jakým způsobem zjistili tyto informace, kam tunely vedou? Dostali je od uživatelů podzemí, nebo je postupně generačně prozkoumali?)

Vešli jsme do jednoho z tunelů. Tehdy jsem při vchodu do něj zpozoroval množství primitivních obrázků malovaných černou barvou nebo zaschlou krví. Otec mi ukazoval obrázek po obrázku a vysvětloval mně jejich význam. Jeden z nich označoval Wawel v Krakově. (Královský hrad Wawel v Krakově stojí na vyvýšenině, která skrývá celý podzemní labyrint. Jedna ze zpřístupněných jeskyní se nazývá „Dračí jáma“ – „Smocza jama“ – pozn. M.J.)

Když mi vysvětloval jednotlivé znaky, najednou se ozvalo dunění, syčení a kovové řinčení. Připomínalo to projíždějící vlak s parní lokomotivou, který projíždí výhybkami nebo brzdí. Otec zmlkl a řekl: „Zpátky, vysvětlím ti to cestou, teď se musíme rychle vrátit“. Začali jsme tedy rychle stoupat vstupní chodbou, následováni stále hlasitějším duněním a řinčením kovu. Znepokojený otec se často ohlížel za sebe. Když jsme dorazili ke skále u východu, hluk byl tak silný, jako by tajemný vlak už skoro brzdil za našimi zády. Jakmile jsme byli venku a zavalili otvor balvanem (kamennými vraty), otec padl úplně vyděšený k zemi. Až po dost dlouhém odpočinku začal znovu vysvětlovat.

„Tunely, které jsi viděl, nepostavili lidé, ale všemocné bytosti obývající podzemí. (Jsou tyto bytosti mimozemšťané, Grays nebo Reptiliáni – viz. můj článek „Čerti, peklo, ďáblové“ - či jiní, jako v USA, kteří prohlásili, že tyto tunely vybudovali? Nebo bytosti podobné lidem,   patřící do dávných civilizací?) Tito tvorové používají tunely k přesunům pod zemí z jedné strany světa na druhou. K tomuto účelu používají ohnivé létající stroje. Kdybychom na takový stroj v podzemí narazili, nepochybně by nás to spálilo. Naštěstí se ozvěna nese dost daleko a je dost času, aby se jim dalo uhnout z cesty. (Jsou v určitých vzdálenostech nějaké komory, kde se dá schovat a uhnout z cesty?) Tito tvorové obývají jiné části světa a sem přilétají jen zřídka. Naši předci využívali tunely jako úkryt před nájezdníky nebo k rychlému přesunu na jiná místa“. (Pokud tunely a komory sloužily v minulosti jako skrýš před nájezdníky, museli mít jistotu, že je neznámé létající technologie nespálí, proto tento argument podporuje jisté úkrytové komory v liniích tunelů. Z popisu je rovněž zřejmé, že v minulosti se podzemím přesouvali do různých oblastí i lidé. To je opravdu zajímavé.)

Na zpáteční cestě mi otec vysvětlil význam ostatních znaků. Také mi přikázal, abych ve vhodném čase odevzdal toto tajemství někomu dalšímu, aby neupadlo v zapomenutí.

 

 

*  *  *

 

 

Základní otázkou zůstává původ zmíněného tunelu. Pravděpodobně jde o dílo, které tu zůstalo po bytostech žijících pod povrchem naší planety, tedy po civilizaci Agarthy a Shambaly. Zmiňovali se o nich významní esoteričtí autoři jako Helena P. Blavatská, Ferdinand A. Ossendowský, Brinsley le Poer-Trench či dokonce samotný Umberto Eco! Ale o tom na jiném místě. (Je to jen jedna z teorií, mohou to být i jiné bytosti z vesmíru.) Teď se pokusme zaobírat styčnými body ve zprávách o Měsíční jeskyni a skleněných tunelech pod Babí horou.

 

 

 • Popis tunelů a šachet je založen na zvýraznění jejich obrovských rozměrů, stěny a stropy jsou lehce pokryty záhyby, hladké stěny jsou vyložené nějakým neobvyklým materiálem (v případě Babí hory) nebo kovem (Měsíční jeskyně), bez stékající vody. (Horák pouze označil stěnu jako kovovou, je to jen posouzení neznámého materiálu – Vincent popisuje, že stěny jsou vyloženy nějakým neobvyklým materiálem, „jako by byl prostor vyložený nějakým igelitovou vložkou“ – pro projevující se vlastnosti, přitom výše popsal, že stěny byly jako ze skla a třpytily se, ovšem v podstatě měly tlumící vlastnosti. Donce v jednom překladu jsem v této souvislosti četl, že stěny byly z umělé hmoty.) V Horákově textu se sice hovoří o stalagmitech a stalaktitech, ty se ale nalézají mimo vlastní šachtu v jeskyni. Její tvar je velmi atypický – nakloněný válec nebo zešikmené šachty s polokruhovým „půlměsíčním“ půdorysem. Trojúhelníkový tvar chodby a tunelu také charakterizuje oboje vyprávění. (V Horákově popisu není nic o tvaru trojúhelníku.);
 • Jevy objevující se v jeskyních: převážně akustické fenomény přisuzované lidské činnosti nebo účinkování cizích bytostí;
 • Obě šachty se nalézají na Slovensku, resp. ve slovensko-polském pohraničí;
 • Obě šachty byly vybudovány neznámými staviteli a jsou neznámého stáří.

 

 

Kde se nachází vchod do „skleněných tunelů“? V postřezích a námitkách vyjdeme  z Vincentova vyprávění, ve které se zmiňuje o Slovenské straně Babí hory. Zmíněnou Beraní horu nebudeme zatím brát v úvahu, a to hlavně proto, že přes její úbočí nikdy nevedla žádná státní hranice. Vchod by se měl nacházet v jedné třetině výšky, tedy zhruba v 1200 m n. m., v údolí potoka Bystrá. (V popisu Vincka není nic o potoku Bystrá. Rovněž není přesně udáno, zda se jedná o jednu třetinu výšky kopce měřenou od spodu, nebo shora. Proto uvedená výška 1200 m je spekulativní a zavádějící. Já bych se přikláněl spíše ke spodnímu měření, protože více odpovídá logice.) Problém ale spočívá v tom, že za štítem Diablaka, představujícím skalnatý ostrůvek v okolním terénu, nemá Babí hora na jižních svazích žádné skály. To je jasný fakt a první námitka.

Druhá námitka by se mohla týkat rozporů ve Vincentově textu. Pokud byla označení chodeb namalována barvou, nebo dokonce krví, jak mohla vydržet takový smrtící žár podzemního stroje, který procházel chodbami a komorami? Jak by těmto vysokým teplotám odolaly dřevěné a textilní předměty shromážděné v popisované komoře? Logicky by měly být zničené už po prvním přechodu prvního transportéru. Že by nebyl žár přicházející spolu s tajemným zařízením až tak strašný, jak uvádí Vincent? Nejednalo se spíše o ionizující než tepelné záření? (V tunelech je podle popisu poměrně sucho, a proto je možné tyto věci historické hodnoty přechovávat po staletí i déle, proto souhlasím, že nejde o tepelné záření, ovšem může jít o světelný projev, který může dovést logicky k myšlence ohně.)

Je možné vyslovit hypotézu, že v případě „skleněných tunelů“ by se de facto mohlo jednat o Měsíční jeskyni. Vincentovo tvrzení o východu z chodby na svahu Babí hory jednoduše zavedlo profesora Pajáka do slepé uličky. Proč by nakonec měl mít vypravěč vždycky pravdu? Pokusme se zvážit následující úvahu: Jestliže je existence chodby až takovým tajemstvím, proč by se ho měl dozvědět právě profesor Paják, u kterého nebylo možné získat záruku mlčenlivosti? A tak se znovu objevuje myšlenka, že jde o Babí dolinu v Belanských Tatrách. Těžko totiž připustit, že by existovaly dvě různé geologické struktury s tak mimořádnými vlastnostmi. (Bohužel tuto hypotézu považuji za nelogickou a scestnou, vedoucí k zmatenému bádání a výsledkům. Paják uvedl Beraní horu právě záměrně ke zmatení. Nicméně jeho pozdější pátrání probíhalo pouze v okolí Babí hory a ne jinde, z čehož je zřejmé, že znal lokalitu přesně. Jak je vidět, povedlo se. Mnoho badatelů takové výroky svedly na scestí a nakonec hledali na jiných, nesmyslných místech. Jsem přesvědčen, že jde o dvě různé lokality na různých koncích Tater, tak jak je popsáno. Babí horu a Horákovu Měsíční šachtu v Belanských Tatrách. Jednu spojitost ovšem obě místa mají. Technologické provedení výroby možná stejného stáří a jak předpokládám, obě místa jsou propojena podzemními tunely. Horák se dostal jen do okrajové části věže zevního pláště a nebyl za vnitřní stěnou, proto nikdo -ani on- neví, jak byla tato stavba veliká. Mohl jen podle rádiusu velikost předpokládat, ale v žádném případě nelze tušit, do jaké hloubky a co vlastně v podzemí bylo. Vinckův otec popsal, kam tunely směřují, a je možné, že Horákova Měsíční jeskyně je nad tunelem vedoucím do Ruska, jak říkal Vincentův otec. Je tu jistá podobnost, a to v náklonu šachty, který je totožné jak u Vinckova popisu „ohromné komory ve tvaru šikmo stojícího válce“, tak u Horáka v šikmé stěně ve tvaru půlměsíce. Dále nelze připustit výrok autora, že vypravěč nemusí mít pravdu. A proč by nemohl? Vždyť Vincek neprozradil, kde je vchod, a to je zásadní. Nicméně otec Vincentovi na závěr přikázal, aby toto tajemství časem předal: „Také mi přikázal, abych ve vhodném čase odevzdal toto tajemství někomu dalšímu, aby neupadlo v zapomenutí“. Jak je vidět, doposud i přes prozrazení tajemství nikdo vchod nenašel a marně se hledá dosud. A proč nelze připustit, že jde různé geologické struktury, když jimi vůbec nejsou, protože jsou umělého původu a ne jedinou na Slovensku, ale dokonce na světě. Níže si povíme, proč.)

V souvislosti s tím se objevuje další postřeh. Vincent hovoří o členech rodin, nositelích tajemství jako o obyvatelích „jiných vesnic“. A jak je známo, mnoho polských rodin má příbuzné na Slovensku. Nakonec si lze představit i situaci, kdy se Vincent a doktor Horák potkali se stejnou záhadou. (Nějak mě ta představa nejde, je to nepodložená spekulace. Nejde   určitě o stejnou lokalitu ani o stejnou dobu, do které jsou příběhy situované!)

 

Zde u tohoto příběhu a popisu lze vidět, jak je možné některé věci překroutit, nebo dokonce zpochybnit. Já mám s podobným pátráním a studováním praktické zkušenosti a vím, že podobné texty legend a příběhů se vyplatí brát vážně a doslova. Jsou předávány z generace na generaci po mnohá staletí i tisíciletí a jsou v textu stále stejná a neměnná, pokud jde o důležitý přenos informací. Je to stejné, jako když se v dětství naučíte dobře a nazpaměť básničku a do smrti text a obsah nezapomenete: i kdyby vás někdo probudil o půlnoci, jste schopni ji odrecitovat. Další generace je na tom stejně a další rovněž. Za celá staletí se nic nezmění! Tato skutečnost je známá u všech kultur až k těm nejprimitivnějším kmenům žijícím v pralese.

Jiná věc je, a v tomto případě to platí, pokud je informace zaznamenána přenosem z druhé ruky a vyslyšena jen jednou, jako v případě přenosu prof. Dr. Janem Pajákem, který to sám přiznává a upozorňuje na to. Není to podání z první ruky, předávané z generace na generaci jako přirovnání k básničce. Jeho výpověď je v detailech nepřesná. Druhou a důležitou věcí jsou různé přepisy a překlady, kde se také může objevit mnoho nepřesností a desinformací. Například v článcích popisujících obsah deníku Horáka je vidět, kam mohou některé badatele dovést některé zaviněné opisy a mnoha překlady. Nikdo z nich neviděl originál deníku, snad jen J. Bergier, který v podstatě poprvé deník zveřejnil, a z jiných pramenů lze usoudit, že měl s Horákem osobní spojení. Proto nastal takový zmatek v popisu a jménech vesnic a pod. Například Horák ve svém deníku jasně uvedl, že se musí dostat na jih směrem ke Košicím k jednotce, což by zvládnul za pár dní, a přesto oblast Měsíční jeskyně někteří badatele směrují na opačný konec Tater. A tak můžeme pokračovat v analýzách a rozborech dále a dále. Nicméně snad se podaří tyto nečistoty odstranit.

Tyto naznačené problémy, a je jich mnohem víc, dovedou badatele a výzkumníky mnohdy do slepé uličky.

 

 

 

Jaké poznatky má ve svém bádání UFO výzkumník Robert Leśniakiewicz?

 

 

Ve své knize o skelných tunelech v Babí hoře pt. "Tunely pod Babí horou" (Krakov 2001) prof. Jan Paják popisuje příběh člověka jménem Vincent, který pocházel z jedné z podbabíhorských vesnic. V přetrvávajících legendách o tajemných tunelech na svazích hor, z nichž některé údajně vedou až do Ameriky, se objevují jména vesnic, jako např. Spojená Lipnica, Lipnicy Malá Zubrzyca či Sidzina. Tyto vesnice jsou roztroušeny na jižních svazích Babí hory na hranici se Slovenskem. Trochu nás překvapilo, že Vincent zradil tajemství tunelu - ve skutečnosti tento druh tajemství horalské rodiny a především takzvané podklady spisů  jsou drženy jako přísně důvěrné a jako pojistka posledního útočiště v případě ohrožení nesmějí vejít ve všeobecnou známost. Vyvstává otázka: proč Vincent porušil zákon? Odpověď je jedna - mohl tak učinit v případě, že vchod do skleněných stěn tunelu byl zavalený ve čtyřicátých letech Rusy. (Kámen, tedy kamenná vrata, jak tvrdím, mohl zaházet a zamaskovat samotný Vincent se svým otcem ze strachu, aby nebylo odhaleno tajemství skleněného tunelu z důvodů blížící se hrozby války. Nevíme, v kterém roce se tento příběh udál, ale lze předpokládat, že to bylo právě z těchto důvodů.)

Jak se to stalo? V popisech knih o zbraních W-7 při sběru materiálů, se poukazuje na to, že v letech 1945-46 v oblasti Babí hory operovala sovětská vojska, která prováděla meteorologická měření. Není divné, že vojáci-meteorologové provádějící měření na Babí hoře? Je to nesmysl! Jde o jasné zkreslení této historické skutečnosti. Můžeme bohužel jen odhadnout, co hledali a co znamená "měření". Možná výzkum skelných tunelů byl využit, tak aby zabránily úniku ze sovětské obsazené zóny  všem hitlerovským zbloudilcům, kteří mají důvod k úniku z tohoto tzv. "ráje pro pracující lid měst a vesnic" do Ameriky nebo kamkoli jinam. NKVD a SMIERSZ jistě přesné informace o existenci těchto a dalších tajemstvích tunelů měli stejně tak, jako jejich kolegové z gestapa a SD, kteří by se tak mohli vyprostit z mučení Poláků či Slováků. Takže obsah legendy přišel vhod profesoru Spiderovi. Jedná se pouze o hypotézu, protože - jak tvrdil Peter Listkiewicz - pokud tam skutečně byl takový vstup a Němci věděli, kam tunely vedou, Babí hora a celá oblast by byla obsazena oddíly SS po celou okupaci, jak bylo uplatňováno ve všech oblastech se strategickým významem. Skutečnost ale nemusí být tak jistá, jak se zdánlivě jeví, protože tajemství mohlo být známé pouze elitě (včetně Himmlera) a zvýšená aktivita SS by mohla na tuto lokalitu upozornit, a tak dali raději přednost tomu, že se to celé stalo soukromou akcí. Dějiny Třetí říše znají podobné případy. Totéž platí i o Měsíční jeskyni. (Já si osobně myslím, že Němci o této lokalitě sice věděli, ale vchod nenašli nebo ho nechtěli hledat, protože už měli jiný. Co se týká Rusů, platí v podstatě totéž. Nic nenašli.)

 

 

V listopadu a prosinci 1998 vyšly v časopisu "Fantastická Fakta" dva důležité materiály o Měsíční jeskyni, jako příklad znepokojivé hádanky, s kterou se mohou setkat vědci zabývající se prehistorií při zkoumání lokality na Slovensku.

 

 

Poslední novinky na webu ze dne 18. dubna 2000 přinesly zajímavé informace.

Díky zveřejnění výsledků našeho vyšetřování na internetu nám přišel 11. října 2002 e-mail od

pana Petra Parachuza z Kanady, který referoval s místními, tj. americkými badateli v záležitosti Měsíční jeskyně.

 

Sir Robert!

 

 

Zde zdraví Peter Parachuz z Kanady. [...] Jen pro informaci, četl jsem na webové stránce CBUFOIZA téma o Měsíci jeskyni. Tento příběh je téměř totožný s jiným, který jsem slyšel v místní rozhlasové stanici v prosinci 2001 a byl velmi zajímavý [...].

V tomto programu, 29. prosince 2001proběhl rozhovor s Tedem SEM-Phillipem, který je americkým výzkumníkem přírodních jevů z UFO divné. V roce 1970 někde v USA potkal zkušeného, 72 roků starého českého geologa (možná to byl samotný Horák viz jistá spojitost s čl. „Tajemné podzemí (1) - Na Slovensku i v Čechách“), který v roce 1944 byl v armádě, a popsal historii téměř totožnou s Antonínem Horákem, prezentovaný Dr. Milošem Jesenským. Bohužel Phillips neuvádí jména ani místa, nebo, jak řekl později, musel pracovat v utajení, protože pracoval pro zpravodajské vládní služby, a tak jeho Phillipse jméno nebylo uvedeno. Phillips řekl, že byl v dubnu 2001 na výletě v Evropě a po třech měsících hledání nalezl vstup do jeskyně. Neříkal, kde přesně, ale asi ukázal fotky z Belanských Tater. V chodbě jeskyně také našel vyškrábané iniciály tři vojáků z roku 1944. Po vstupu do jeskyně Phillips procházel podél koridoru téměř 200 metrů, kde byla jeskyně zavalena. Řekl, že je možné prohlédnout si i další chodby můžete, ale skály jsou nejisté a hrozí zavalení, takže pro jistotu odešel pryč. Rozhodl se tam vrátit znovu nejpozději v roce 2002 již s vhodným vybavením a pokusit se jít dál.

Vchod do jeskyně se nachází asi 750 m pod vrcholem hory, asi 100 metrů od místa, kde v roce 1944 havarovalo sovětské letadlo. Na tomto místě je památník havárie, ke které došlo  z podivných důvodů – na palubě letadla vypnula veškerá instalace elektrických a elektronických zařízení. Ted Phillips říká, že existuje mapa, kterou má český geolog. (viz článek „Tajemné podzemí (1) - Na Slovensku i v Čechách“) Když jsem šel po povrchu země podél koridorů, dorazil jsem do oblasti, kde mapa toho geologa ukazovala vstup do jeskyně, a naměřil jsem podivné magnetické pole nízké frekvence. Uvnitř se přístroje chovaly nenormálně. Elektromagnetické pole každý metr skočila každé dvě sekundy v pravém horním rohu to zní nelogicky a divně  a kompas  také pulsoval frekvencí 0,5 Hz.

S pozdravem!

Peter Parachuz

 

 

 

Dopis byl jakmýsi průlomem a záležitost byla hned uvedena do tempa. A opět využíváme podklady, které obsahují informace o nacistických tajných zbraních hromadného ničení v zapadlých místech bývalé generální vlády v letech 1943-44, získané během našeho pátrání a průzkumu..

Dnes jsou v oblastech v okrese Suskiego a Nowotarskiego v pohořích kde většinu vysokých bodů v této oblasti tvoří Babí hora v Polsku, Beskydské hory, vyšší než 1725 m nad mořem, oravská hradba na severní a jižní bráně z Malopolska. Na křižovatce silnic vedoucích do Slezska, Slovenska a Maďarska a také na Krakowském a průsmyku přes Nowy Sacz jsou tyto okolní oblasti zahaleny do legend o dracích, zbojnících, neobjevených pokladech shromážděných ďáblem v některých slabých místech v Diablaku a obsahuje právě tato i novější data - tunel do Agarthy v Babí hoře, nacistické pokusy v Krowiarkach,  tajemné bunkry v Grzechyni a sovětské vyhledávání uranových rud v Osielcu a na hřebenech.

Vím, že okouzlení Hitlera okultismem určitě není důvod ke kutání hornin a budování podzemních úkrytů v Krkonoších, Sowiech horách a mimo jiné také v Beskydech.
Tajemství zbraní W-7, která jsme uveřejnili v knize s názvem Wunderland stejně jako práce na bombě pro Hitlera, H nebo D, mají své pokračování. Jedná se o komplexy bunkrů budovaných Italy, Ukrajinci a Poláky v rámci nucených prací pro nacisty v Grzechyni v letech 1943-45 (až do příchodu sovětských vojsk), které byly pod druhé světové válce zasypány. Dnes je už málo žijících svědků toho, co se stalo v případě Německa v Grzechyni, Osielcu a na sedle Krowiarki. Vojáci národní armády byli během války posláni na práce do areálu Der Riese v regionu Oberwiesegiesdorf (dnes Głuszyca horní). Na základě rozhovorů, které s nimi a s rezidenty ze Sucha Beskidska uskutečnil Tadeusz Lukawski, lze dojít k závěru, že se jedná o stejné objekty.

Knihy s podobnou tematikou:

 

33Zob. Ribadeau-Dumas F. - "Tajemné záznamy mages Hitler", Varšava 1992; Jesensky M., R. Leśniakiewicz - "Wunderland: Mimozemský technologie Třetí říše", Ústí nad Labem 1998, Varšava 2001.

 

 

 

Co mají objekty budované Němci společného?

 

1. Obě konstrukce byly prováděné v obtížných terénních podmínkách - v horách.

2. V obou lokalitách budovali koncentrační tábory prostřednictvím vězňů a válečných zajatců.

3. Stavbu prováděli zaměstnanci stavebních inženýrů z Německa a Itálie.

4. Dozorci byli vojáci skupin SS, později vojáci Wehrmachtu.

5. Obě konstrukce byly situovány v místech mimo směr útoku polských a sovětských vojsk.

6. Oba objekty se nacházely v blízkosti důležitých tras.

7. Obě budovy stály v těsné blízkosti center pro vědecký výzkum (Polsko, Česká v Praze a Krakově).

8. Nedaleko byla ložiska uranové rudy!

 

 

Během druhé světové války Němci prováděli v regionu Babí hory intenzivní průzkum. Vojáci Grenzschutzu a Ge-birgsjagerregimentu a akademičtí pracovníci vysokých škol prováděli v Krowiarkach experimenty progresivních zkoušek super děl W-3 - známých pod označením codenames: Hochdruckpumpe, Schnelle Elise, nebo TausendfuBler - kalibr 5 "nebo 127 mm. Pokusy s takovými super děly byly prováděny současně na ostrově Wolin. SG George Archackiego od Zakopaného slyšeli o těchto testech ještě v 60. letech, kteří sloužili jako stráže WOP ve Spojených Lipnicách, stejně jako pracovníci zdravotnické záchranné služby a TOPR GOPR ve městech Zakopane a Nowy Targ. Děla měla praktický dosah 50 až 55 km a Hitler měl v úmyslu ostřelovat s nimi Londýn z francouzského města Epperleques přes Lamanšský průliv. Orientační hodnoty z těchto zkušeností by mohly být ve vesnici Grzechynia, kde Němci postavili několik objektů neznámého určení v letech 1942-43.

Víme od našich maďarských kolegů, že Němci hledali v komplexu jeskyně Domica-Baradla v Slovenském krasu (Aggteleki Nemzeti Park) na hranici mezi Slovenskem a Maďarskem, kde chtěli najít mýtický vstup do Agarthy. Jestli ho našli - nevíme. Víme však, že bezprostředně po válce byl obsazen prostor na jižním svahu Diablaka tuctem sovětských vojáků, kteří tvrdili, že na Babí pozorují počasí. Po nějaké době sešli dolů do údolí, kde měli dříve přístřeší a vrátili se v roce 1947 do Sovětského svazu. Co tam vlastně dělali, to nikdo neví. Informace o německé a sovětské aktivitě máme z první ruky - od žijících svědků, kteří dosud žijí ve Spojených Lipnicách a Horní Zubrzycy, kteří si vzpomínají na tyto střelby v období 1942-43 a průzkumy v horách - jakýchsi polských a slovenských partyzánů, o kterých je známa skutečnost, že není známo, ke komu patřily. Můžete přidat příběhy lidí z Yordanova, Maków Podhalańskiego a Grzechynie, kteří ještě pamatují na práce v Grzechyni. Málo víme o tom, že se Německo v roce 1942 zabývalo intenzivním průzkumem rud uranu, thoria, manganu, molybdenu a titanu v blízkosti Yordanova, Osielca, Bystrej Podhalańska, Sidziny, Żarnówki a Zawoja.

 

 

3. května 2002 jsme obdrželi e-mailovou zprávu od dobře známých Varšavských seniorů- polského ufologa pana Kazimierziče Bzowskiego - bývalého plukovníka národní armády bojujícího ve Varšavském povstání, který vypátral mnoho tajemství o nacistických tajných zbraních V. Ve svém dopise popisuje následující události:

 

[...] Právě jste psal o horách Luboniu. Ve skutečnosti vím o jeskyni už od doby, kdy jsem jako dítě byl několikrát na dovolené v Rabce Grzebieniówce v letech 1931-39. Pamatuji si, že na turistické mapě byl na úbočí nejvyšší úrovně označen vchod do jeskyně. Jednalo se o starou vojenskou mapu z dob Rakouska-Uherska. Vchod nebyl vyznačen ani na mapě pro vojenské účely z prosince 1944 (rok výsadku pobočky partyzánské AK)?? ani na polských poválečných mapách

Již před válkou novinky psaly, že tunel vede od vchodu k nižší úrovni Mszany. Byl jsem v červenci roku 1963 na sedle vrcholu. Hledal jsem přechod, ale vše bylo zarostlé lesem. Soudě podle popisu "tunel na Dolním Mszany", je vysoce pravděpodobné, že to je stejný tunel jako pod Babí horou, o kterých profesor napsal. Bylo by užitečné podívat se na staré mapy ze záznamu. [...]

 

 

Ve svém dalším e-dopisu ze dne 4. května pan Bzowski doplňuje tuto informaci takto:

Pamatuji si dokonce, že na dvou posledních výletech na Luboni hovořili lidé o tom, že turisté byli v tunelu. V roce 1939 mi bylo 14 let a neodvážil jsem se na osamělý výlet. Po válce mezi lety 1962 a 1963 rovněž v průběhu roku jsem uskutečnil několik výletů do Luboně ve společnosti horolezců z Rabki, kteří patřili do části lesního hospodářství v Luboniu, a slyšel jsem od nich, že skupiny Węglarz utekly v prosinci 1944  tunelem na úrovni hor a že zdaleka nejde o jeskyni, ale o něco úplně jiného. To je hádanka těchto hor. (Že by Němci skutečně něco věděli a našli nějaké tunely?)

Zmizel tam i německý tank, který v zimě roku 1945 unikl z obsazené oblasti na hřbetech Lubonia před Rusy na západ - tj. od Yordanova a zmizel v lese, odkud se nevrátil ani neodjel a zůstal tam na vždycky.

 

 

 

 

20. září 1972 jsme se vypravili (pan Bzowski?)spolu se Stanislawem Łopatou na Rabki Lubonia na okraj vlastního lesa sbírat borůvky, které tam údajně rostly. V lese nás zastihla taková mlha, že nebylo vidět na krok. Bloudili jsme neurčitě oblastí zarostlou lesy a narazili jsme na vozidlo obrněného rezavého vraku. Vzhledem k tomu, že mlha byla hustá, žlutá jako hrášková polévka, nemohli jsme ani určit místo nálezu nebo dokonce, co to bylo, ale vypadalo to, že vozidlo bylo roztrhané jakoby vnitřním výbuchem. Na konci jsme natrefili na koryto potoka a sešli jsme jím v jižním směru dolů. S výsledkem, že tento tank je někde na západním svahu Velkého Lubonia (1022 m) pod vrcholem zadního spojujícího s Małym (869 m).

V Beskydech přetrvávají legendy vypovídající o tajemných podzemních tunelech a průchodech.  které objevili horníci z Wieliczka. Ale jsou i jiná místa vypovídající o tunelech!

Maciej KUCZYNSKI

 

 

 

 

A ještě jeden hlas k rozpravě. Také v květnu 2003 nám koordinátor Katedry Podkarpacki CBZA, pan Arkadiusz, zaslal dvě zajímavé novinky o podivných podzemních stavbách, které obíhají v legendách regionu.teč Tady jsou:

Deník o údajném podzemním tunelu na Podkarpacku Pstrągowa, který vypověděl Kazimír Skworzca dne 3. března 2003 v  Będzienicy. Následující příběh slyšel pan Kazimierz jako malý kluk od svého dědečka.

Objev podivného tunelu přišel několik let před vypuknutím první světové války v roce 1914, v obci Pstrągowa. Kazimierz řekl, že vykopali a vybetonovali asi 5-6 metrů hlubokou jímku navodu. Když byla vykopána, naplnili ji pomalu vodou, ale po několika dnech voda zmizela a jímka byla prázdná, což obyvatele udivilo. Rozhodli se zjistit, co by mohlo být příčinou zmizení vody. Kazimír Skworzca řekl, že jáma byla dobře vyrobená, a tak se spustili na lanech dolů. Ukázalo se, že na dně je puklina, kterou zřejmě uniká voda. Zvědavost lidí se ukázala být silnější, a tak se rozhodli prohloubit otvor, aby zjistili, co je na dně. Dva lidé, kteří se odvážili jít dolů s lampami, řekli, že tam je tunel, který měl polokruhový tvar. Jeho velikost musí být rovněž významná, protože - jak tvrdil pan Kazimierzi - by se tam snadno vešly povozy s  koňmi.

Zřejmě to nebyl pouze jeden tunel, protože trochu dále bylo několik dalších. Bohužel žádné bližší informace si pan Kazimierz nepamatuje. Navíc jde o příběh, které slyšel v dětství od svého dědečka. Nevíme, co se stalo dále, ale  nejpravděpodobnější je, že byly zasypány.
Slyšeli jsme, že v Pstrągowej jsou i dnes díry v zemi s velkou hloubkou. Je možné v tomto případě, že jde o slavné "skleněné tunely"?

 

Podivný jev u Magury a záhadná světla na svazích - bezedné dutiny - pohřešované osoby, aniž by byla hromová bouře - lidé z noční oblohy,č objevující se na červených Wierchach – stále se vracející témata.

Tento příběh má jistou podobnost s případem Měsíční jeskyně. Autor Augustin Vitaz popsal události, které mají vztah k prof. Pajákovi stejně jako k Dr. Horákovi a odpovídají okolnostem souvisejícím s tunelem v Babí hoře. Příběh je tak neobvyklý, že ho nemůžeme opominout v psaní o tajemství ze slovenských hor.

 

 

 

 

Jiná zajímavá legenda z historie

 

 

Na Slovensku jsou stále místa, která jsou lidmi jen zřídka navštěvovaná. Jednou z takových oblastí je pohoří Beskyd, Oravské hory na slovensko-polské hranici. I dnes obydlená severní část je velmi opuštěná, v hustých lesích je tam ticho a klid. A právě zde, před téměř 200 lety se rozehrály podivné události popsané níže.

V devatenáctém století v oblasti Oravských Beskyd byla bohem zapomenutá zem, kde ďábel osadníkům dával ke spaní "Dobrou noc" na svazích hor a v údolích přisedlých malých vesnic a lidských sídel. Existuje možná jediný příběh - nyní zcela zapomenutý v sedimentech času - který se stal v průběhu jednoho podzimu a udála se tam celá řada neobvyklých jevů, které jsou vyprávěny jen ústně, nikdo je nemá sepsané, ale přežily dodnes. Slyšel jsem o nich při rybolovu v 60. letech od manželů, jejichž předkové žili v oblasti Magury - 1018 m.n.m. V dnešní době je velmi obtížné určit spolehlivost těchto příběhů, protože informace pocházejí z druhé a třetí ruky. Po desátém týdnu pobytu pověděli??, co se naučili od svých rodičů a ti od svých atd. Po tolika letech od těchto událostí je nesmírně obtížné oddělit skutečné jádro od legend, které se v průběhu času nahromadily. Je proto nezbytné, aby přístup k tomuto příběhu byl brán s rezervou, přestože se v porovnání s legendami z různých konců světa ukazuje, že je pravděpodobný.

 

: SVitaz, A.: "Magurská záhada", "UFO magazín", díl 12, č. 2 (2003), ss.13-15.

 

 

Je těžké určit datum začátku série tajemný události. K této historce můžeme pouze konstatovat, že události se odehrály na podzim, pravděpodobně před revolučním rokem 1848. S největší pravděpodobností to bylo v letech 1813, ale není možné to prokázat.

Začalo to na konci podzimního odpoledne. Počasí bylo ošklivé - deště trvaly několik dní, vše bylo promočené a obloha měla barvu olova. Krátce po západu slunce pozorovali obyvatelé osady podivnou úzkost u zvířat. Selata zmateně běhala v chlívcích, krávy nervózně bučely, psi stále štěkali a utíkali se schovat domů se zježenými chlupy na krku. Lidé to nepovažovali za vyjímečné, dokud chování zvířat nepotvrdilo, co se stalo v noci.

Po setmění krátce přestal drobný déšť, vítr se utišil a bylo doslova vesnické pohřební ticho. Vesničané slyšeli hučení horských potoků, které nikdy předtím nevnímali. Zvuky se nesly daleko a každý krok vydával zvuk jako plácání od slona. Na všech vrcholcích stromů se místy objevily jiskry - poukazovaly na skutečnost, že se blíží silná bouře. Najednou v noci nastalo naprosté ticho. Není známo, kdy to přesně bylo, ale zdá se, že někdy mezi půlnocí a svítáním začaly silné otřesy doprovázené podzemím hukotem a lomozem, které řádně vystrašily vesničany, vybíhající ze svých domovů. Původně si ti, kteří sloužili v armádě, mysleli, že to byla dělostřelecká palba, ale zemětřesení, které se po nějaké době objevilo, stále trvalo. Tyto zvuky se ve skutečnosti nedaly srovnávat s ničím podobným, co znali. Podle popisu se snad dá vzít v úvahu, že takový zvuk může být srovnatelný s kontinuálním hromem nebo ozvěnou vydávanou z velké ocelové pece.

Když začalo být jasné, že žádný se zvuků není střelba a majetek je celý, vesničané se trochu uklidnili.. Po několik okamžiků se zvuky ozývaly ze směru - Magury - ze severního svahu. Lidé venku v neproniknutelné tmě čekali na pokračování a nemohli dělat vůbec nic jiného. Silné zvuky skončily stejně náhle, jak začaly, netrvaly déle než pár desítek vteřin.

Když se lidé se vrátili do svých domovů, po několika chvílích náhle uslyšeli silné vysoké skučení. Zvuk nesoucí se ve všech směrech jim pronikal až do kostí, nepomáhalo ani ucpání uši a šířil se dál do noci. Po chvíli byl doprovázen světlem. Na druhé straně Magury létala směrem k zachmuřené obloze zářivě blikající světla. Nemohl to být, obyčejný blesk, protože výboje vylétaly k obloze! Kromě pískání nebyly slyšet žádné jiné zvuky.

Celé šou "světlo a zvuk" netrvalo dlouho - jen pár desítek sekund.

Obyvatelé obce dlouho stáli v očekávání, že nepříjemné úkazy budou pokračovat.teč Ale bylo už jen ticho kromě nočních hlasů zvířat a ptáků z okolních hustých lesů.

Legenda praví, že silný rachot a světla také probudily obyvatele osad a vesnic na druhé straně Magury. Pištění bylo zřejmě slyšet i v Oravskiej Polhore (asi 7 km v přímé linii od Magury), ale nemáme o tom žádné potvrzení.

Druhý den vyšla skupina mužů z vesnice na obhlídku na protější svah Magury, odkud slyšeli  záhadné zvuky a pozorovali podivné světlo. Během celodenního pátrání v hustých lesích nenašli vůbec nic. Nikde nebylo ani stopy po tom, co se během poslední noci stalo. Po západu slunce vesničané s hrůzou očekávali návrat záhadného jevu, ale celou noc se nevyskytl žádný zvuk ani světla.

Asi po třech týdnech se na stejném místě ozval krátký, ale silný zvuk a někteří lidé to přirovnávali k obřímu ržaní koní. V sousední vesnici říkali, že s večerem zmizeli stařečci, žijící na okraji obce poblíž stěny lesa. Doma nic neubylo, nebyly žádné známky násilí nebo boje. V troubě byl ještě horký popel, což znamenalo, že starší lidé odešli z chaty odpoledne.
Zmizelo několika chovných zvířat, kuřat, krav, koz a psů. Nebyly nalezeny žádné stopy, které by svědčily o tom, co se s nimi stalo. V průběhu několika příštích dnů zmizelo ještě několika dalších zvířat.

Čtvrtý den po popsané události hledal jeden z venkovských pastevců na svahu Magury zatoulanou ovci. Nedaleko v lese narazil na "bezednou" díru v zemi. Byla dokonale kulatá a unikal z ní hrozný puch. Shepherd poznamenal, že větve jehličnatých stromů kolem otvoru byly pokroucené a bez jehličí. Vzhledem k tomu, že věděli o událostech před čtyřmi dny, rolníci zalarmovali usedlíky, aby se okamžitě zapojili do průzkumu podivné díry v souvislosti s nočním světlem, které je v posledních dnech tak vystrašilo. Slyšely zase divný rachot, který se zdál unikat z hlubin Země. Znělo to jako z velké vzdálenosti. Nebylo pochyb o tom, že se tam na dně něco pohybuje.

Lze dojít k závěru, že díra byla vytvořena svisle ve svahu hory, a také lze připomenout, že vnitřní stěny byly dokonale hladké. Její průměr byl asi 50-60 cm. I když byli vystrašení, rolníci spustili do studny kámen uvázaný na laně k změření hloubky, ale lano nedosáhlo dna. (25-30 m!). Ani jeden člověk se neodvážil vlézt do díry a zjistit, co se v ní skrývá, pro odporný zápach vystupující ze studně. Omezili se pouze na prohlídku prostor v naději na nalezení stop zvířat. Našli jen kus plátna a kravský roh. Plátno bylo z košile a kravský roh byl také krátce před tím nalezen v lese čistě odříznutý z hovězí hlavy před pár dny.

Se skromnými výsledky hledání se vesničané vrátili do vesnice. To, co viděli, nedokázali v žádném případě vysvětlit. O dírách v lese předtím nikdo neslyšel, i když některé rodiny žily pod Magurou mnoho generací.

Země se zatřásla v ten samý večer před půlnocí. Šok trval jen několik sekund (podle legendy to trvalo tak dlouho, než napočítáte do deseti,  asi 8-12 sekund), ale stačilo to k tomu, že lidé vybíhali ven z chat. V tomto směru je nutné poznamenat, že na druhé straně Magury opět vyzařovalo silné světlo, které žárem rozsvítilo noční oblohu. Opět platí, že slyšeli silný rachot, podobný tomu, který je vystrašil několik týdnů před tím. Hluk se ve stejném čase postupně přeměnil ve vysoké pištění.  Ve stejném čase také žhavící světlo zhaslo.

O několik dní později došlo několik nejodvážnějších rolníků na místo, z něhož vyzařovalo světlo a zvuky. Všimli si, že tam došlo k sesuvům půdy. Našlo se několik vyvrácených stromů, svah se trochu změnil, záhadná díra zmizela. Prostě zmizela. Není po ní žádné stopy dodnes! ...

A tak končí legenda, kterou mně před více jak 40 lety vyprávělo pár vesničanů. Podle nich pak v budoucnu nic dalšího nebylo. Žádná světla, zvuky nebo neobvyklé pozorování. Žádní chybějící lidé ani zvířata. A nikdo neví, co se opravdu stalo.

Studiem literatury lze narazit na informace z různých částí světa, které jsou překvapivě podobné této události.

 

 

 

 

Zajímavá událost z nedávné doby

 

 

Teď bychom se chtěli podělit se čtenáři o další podivnou událost, i když nemá mnoho  společného s hlavním tématem této práce. Vnáší ale trochu světla do problému  Měsíční jeskyně a celého podzemního světa.

Oznámení vypovídá o podivných jevech v okolí Krakowa, spojených s fenoménem s názvem Meteorit Jerzmanowice. Tento název pochází z vesnice Jerzmanowice, ležící ve vzdálenosti 19 km severozápadně od Krakova Ceratophyllum, trasa č. 94 (E-40), na 15 km před O'Leary. Vzhledem k tomu, že případ spadá do zájmů Centrum pro výzkum anomálních jevů a UFO,   v Krakově jako blízký druhé schůzce Genesis, vzhledem k tomu, že podpis CE2 Jerzmanowice 19930114-A stále sbírá materiály v naději, že jednoho dne vysvětlí záhadu. - A nyní stručný popis akcí:

 

Večer 14. ledna 1993 kolem 19:00 hodin v Jerzmanowicach něco strašně blýskalo s hlukem, který bylo slyšet v okruhu minimálně 30 km. Ve stejné vesnici přestala fungovat televize, telefony, rádia a další elektrická zařízení, a to nejméně v okruhu 1000 metrů od epicentra   exploze. Co bylo příčinou výpadku elektrické rozvodné sítě,  nebyl nikdo schopen vysvětlit. V okamžiku po výbuchu lidé cítili zkažený zápach jako po azotoxu nebo jiném přípravku akutního insekticidu. V celém příštím týdnu se lidé cítili příliš aktivní nebo naopak apatičtí. Obdobně to platilo i pro domácí zvířata.

Epicentrum exploze se nacházelo na vrcholu kopce zvaného Babí hora, která leží na 50 ° 12'25 "s. š., 019 ° 45'30" E. Muselo dojít k velmi silné explozi jejíž energie roznesla po okolním území malé kuličky centimetrového průměru z vápna a úlomky ve tvaru elipsy o velikosti plochy  200 x 700 m, od SE k SZ. Spočítali, že takový destruktivní účinek by mohl na Babí hoře vyvolat výbuch 80-100 kg trinitrotoluenu - TNT, prostě tritolu. Výbuch exploze údajně viděli i v Zawoji - obci  nacházející  se asi 70 km od pozemního centra tajemného výbuchu.

A teď to nejdůležitější. Dne 15. ledna 1993 v 7:00 byla nedaleká hora Babí hora a Sikorka obklopena vojenskou policií, kordony, které nedovolovaly nikomu, aby pronikl do místního terénu exploze. Podobně, jak tomu bylo v kýčovitých seriálech vyrobených v Hollywoodu. Po nějaké době na pozici spolupracovali ostatní vojáci z armády chemiků z Krakova, kteří - podle svědků příběhu - něco společně studovali pomocí detektorů kovů a pultů GM. Tyto práce byly prováděny nesmazatelně na Babí hoře a Sikorce. Po týdnu, nebo dokonce dvou vojenské oddíly odešly z oblasti s tvrzením, že nenašly nic a nechaly na místě meteorology a astronomy z Jagellonské univerzity a dalších domácích i zahraničních univerzit. Ti rovněž nenašili nic. Ani sběratelé, kteří našli úlomek meteoritu, - neposkytli velké množství pomoci, nebylo nalezeno nic kromě několika kuliček vápence, které výbuch proměnil na vápno z hornin Babí hory.


50Leśniakiewicz, R.: "Unknown orbitálních objektů" v "Neznámý svět", č. 3 (99) (1999), ss.42-44, Leśniakiewicz, R.: "Tento projekt Tatry", Krakov 2002, ss.192 - 196

 

 

 

Po několika měsících se objevují první analýzy tohoto jevu v různých i odborných časopisech, které zkoumali  vědci Dr. John Mietelski v "Znalostni a život", no 5,1993; Janusz Płeszki a Thomas Ściężora v "Pokrok v astronomii," No 4,1994 a Uranii "No 6,1993 a Christopher Wlodarczyk, a na "mladých techniků 'Ne 5,1993.

 

 

Začaly nejasnosti a ...

Ukazuje se, že není známo a není taky jasné, jaký byl směr, ve kterém jakýsi podivný objekt z vesmíru přišel do Jerzmanowice! Existují čtyři verze příjezdu Jerzmanowickiego divu, jak jsme viděli živě: Rudnik, Jerzmanowice, Przegini, Krakov, Szklar, Sąspowa, Za-bieżowa, Birkenau, Psara, Siedlce, Miękini, Písař, LAZ, Baltské moře a Skawiny Zawoja - obec nacházející se - ve vzdálenosti 0,5 až 70 km od epicentra. Svědci viděli stopu letu ve stopových pozůstatcích ohnivých pruhů jako kondenzace. Koule byla zlatité barvy přecházející z červené na oranžovou. Tento BOLIT vybuchl na Babí hoře, roznesl horninu v horní části velmi silným bílomodrým bleskem světla tak, že by odhadovaná energie výbuchu byla 100 MJ.

 

A je zde ještě další problém - ohnisko této události mělo způsobit místní zemětřesení. Seismická stanice v Geofyzikálním ústavu Akademie věd 3 km od pozemního bodu nahrála čas 18h58m54s = první šok, když nastal druhý seismický šok v 19h00ml7s ze směru od Jerzmanowice, a jejich záznamy naznačují, že Babí hora dostala ... dva "ZÁSAHY!" Je pravda, že v ten den se navíc v atmosférické oblasti pohybovala studená fronta, která mohla být doplněna bouřkovými oblaky, vystřelujícími výboje. Který šok v pořadí - je-li tomu tak - byl z výbuchu Jerzmanowickiego Dziwa?

 

Třetí tajemství - po explozi, která roznesla povrch z vápna z Babí hory, nebylo na odštěpcích nalezeno působení tepla. A mělo by tam být, už jen proto, že bílomodrý blesk exploze ukazuje na teplotu v hodnotách > 100.000 K. To je teplota syntézy. I když byly zjištěny "známky blesku" na Babí hoře, kde je nějaký pozůstatek meteoritu, který by udeřil do Babí hory, protože v jiném případě by bylo pravděpodobné, že by existovaly nějaké stopy po kráteru při nárazu dopadu.

 

Čtvrtá záhada - co způsobil výpadek elektrické sítě a všech přijímačů na ni napojených? Vysvětlením by mohlo být nalezení elektromagnetického meteoritu. A zde slovo k vysvětlení. Jedná se o meteority, které průletem v atmosféře produkují různé audio-vizuální efekty, což znamená, že za jejich letu vzniká vysoce ionizovaný plyn v podobě plazmy, který je zdrojem elektromagnetického vlnění způsobujícího efekt PM - magnetické pulsní šumy a různé zvuky (stejně tak vznikají akustické efekty nejen v uších, ale primárně v lidském mozku).

 

Další věc - to, co  explodovalo, muselo být umělého původu, protože na místě impaktu nebyly nalezeny typické meteorické zbytky, ale našly se ...hliníkové kuličky jednoznačně umělého původu. Svědčí o tom jejich prozkoumání při použití ve výzkumu skaningových a elektronových mikroskopů, byly získány z  přízraku EDS testovaných vzorků. SEM-EDS spektrum ukázalo velké množství hliníku a poněkud méně železa, ve dvou vzorcích je úplná absence dalších prvků, zatímco v jiném vzorku je křemík, hliník, vápník, draslík v podstatně vyšším zastoupení než v ostatních dvou s obsahem železa. Vědci našli třetí vzorek typický pro zemi v důsledku běžného znečištění draslíku, vápníku a křemíku, zatímco ostatní dva, jak je typické extra-suchozemské - mohou být odpadem z meteoritu. Autoři argumentují tím, že snad to byly fragmenty asteroidu 6344 PL Apollo Group, který se "ztratil" před několika lety. Astronomické výpočty ukazují, že planetka 6344 PL by ve dnech 14. a 30. ledna 1993 téměř vyhladila zemskou atmosféru.

 

Pokud ano, pak Jerzmanowickiego objekt byl velice zajímavý: chemicky téměř čistý hliník smíchaný se železem! Mám na mysli, že by spíše odpovídal umělé družici Země a ne  meteoritu! A může to být také tak, že planetka 6344 PL uvrhla do zemské atmosféry některé umělé družice, které spadly těsně pod Jerzmanowicami? Poznámka, že něco podobného by se mohlo stát, je ze dne 15. dubna 1995 v blízkosti Wegorzewo, kde spadl některý nezn létající objekt, který byl následně pozorován chlapci a pár lidmi z Varšavy v neznámém směru - to, co napsal o této době, Bronislaw Rzepecki v „Časopisu o UFO“

"Mohla by to být tajná vojenská umělá družice Země, jak je známo z případu z 21. ledna roku 1959 s některými SSŽ sovětské nebo USA, které klesly na bazén č. IV v přístavu v Gdyni, a tak šla fáma o pádu UFO na pobřeží. Je to další z událostí, o kterých jsem psal v rámci polské asociace Meteorytowego. Dovolte, abych v tomto článku sdělil pár zásadních informací, protože poskytují určité vyjasnění v tomto případě:

[...] Vlastně nevíme, co to bylo. Meteorit? Proč v tomto případě, nemáme úlomky? Armáda je posbírala, ale proč? Blesk? Dva blesky narazily do stejného místa v krátkém časovém intervalu a daly podnět k tomuto jevu: Tok elektřiny dopadl nejprve na povrch skály na apozvolna pronikl do horniny a způsobil odpařování vody, nebo dokonce i jeho disociaci na vodík a kyslík, které mohou vést k výbuchu vzniklé směsi. A konečně, katastrofa – mohlo jít o špionážní letadlo, výbuch bomby, rakety nebo granátu - je ta nejpravděpodobnější domněnka a zdůvodnění pobytu ZW a vojenských expertů, kteří se  snažili získat zbytky“něčeho“, co nemělo padnout do „špatných“ rukou.

(Je tu ještě jedna možnost, že těsně nad povrchem havaroval a vybuchl létající UFO talíř. Nasvědčují tomu všechny indicie a zdá se mě jako nejpravděpodobnější.)

 

 

 

 

Zajímavá zpráva z Argentiny

 

 

Tato zpráva má jistou souvislost. V srpnovém vydání britského časopisu "UFO Magazine" z roku 2003 je informace, kterou je zajímavé si připomenout a kterou citujeme v plném rozsahu:

 

 

Strange RÁDIOSIGNÁLY  zachycené SPOD země v Argentině

 

Dva výzkumní vědci pracující pro Fundacion Instituto Biofsico - FICI v Argentině oznámili, že objevili neobvyklou úroveň radioaktivity, mikrovln, elektrické energie a vibrací, přicházející z vnitřku Země. Omar Hesse a Jorge Millstein prováděli v červnu tohoto roku měření v horách v okolí Cachia v Argentině. Došli k závěru, že tyto úkazy - považovali je za signály - nejsou přírodního původu, ale pocházejí ze strojního zařízení fungujícího velmi hluboko v zemi.

Vibrace jasně ukazují, že mnoho kilometrů pod zemským povrchem jsou vlny generovány v elektrické energie, což znamená, že se jedná o určitý druh strojů pro práci - říká Hesse.

Pozemek nebyl vybrán nahodile. Volba byla založena na základě čtyř filmů natočených místním horalem Antonio Zuletem v roce 2002. Všechny ukazují podivné, rychle se pohybující světla, která se zdají vycházet z terénu na stejném místě. „Musíme se vrátit na toto místo s jiným zařízením s větší citlivostí a přesností“, řekl Millstein. - Jde o jedno z nejznámějších horských míst na naší planetě, pokud jde o podzemní činnost. Netýká se to ale jen hor, rozkládajících se od La Poma na Cayafate. Oba výzkumníci se domnívají, že tyto signály nejsou z tohoto světa. Nám je nabízeno k úvaze, že to jsou cizí plavidla, která vstupují na Zemi a zde v Andách to není nic nového. Ukazuje se to v mnoha skalních kresbách a vytesaných obrazcích.

 

 

 

 

Další slovenská záhada

 

 

Na našich internetových stránkách se zatím neobjevilo nic o tom, že by někdo učinil podobné měření. Takové studie by mohly přinést zajímavé výsledky z polských a slovenských Tater, jako tomu bylo v případě zjištění záhadného objektu v prostoru obce Vikartovce, kde se v říčce objevil tajemný objekt vymykající se jakémukoli zařazení mezi přírodní útvary.

Vikartovce je vesnice v Nízkých Tatrách, s počtem 1600 obyvatel, která se nachází v průsečíku zeměpisných souřadnic 48 ° 56'N - 020 ° 10'E v příjemném dolince s výhledem na masiv Kratovej díry a Kozí chrbat. Pracovníci  hydrotechniky objevili umělý objekt ve vzdálenosti 2 km na západ, směrem ke zdroji Hornádu. - ve nejhlubším místě toku byla nalezena struktura pravidelného deltoidu, vyčnívající ze skalní stěny. Jeho tvar jednoznačně vyčníval z vrstev okolních hornin. Také hustota byla jiná než vrstvy hornin, ve které ležel. Okolí bylo podle příznaků vystaveno vysokým teplotám. Průzkumníci z Košic pod vedením Dr. Martin Schustera se pokusili získat vzorky z krunýře objektu. S pomocí rypadla odkrývali část zařízení, ale akce musela být přerušena kvůli hrozbě sesutí tisíce tun zeminy a kamenů ze svahu. K objektu se nedokázali dostat, protože ležel v rychlém proudu. Několika výsledků dosáhla bratislavská skupina Dr. Udomfra Valenčíka, která se sice dokopala do spodní části skály, ale došlo rovněž k tak sesunutí svahu:

Hádanka na místě se ukázala být ještě tajemnější - říká Dr. Valenčík – pro komplexní laminace, stopy působení vysokých teplot, geofyzikální anomálie. Podařilo se částečně vykopat hlavní objekt. Jeho rozměry jsou impozantní. Podařilo se prozkoumat více než 10 metrů multizařízení, připomínajícího obří kyklopský štít.

Na místě bylo zjištěno - říká Dr. Schuster - že voda vymlela hluboké erozivní rokle 0,5-3 m a 3-5 m široké v dolní části, kde je podivné, jak objekt je silně uváznutý v pískovcové hornině. Voda pravděpodobně zničila poslední část tohoto podivného tělesa, na povrchu s železitými minerálními látkami, které mohou být přírodního původu, ale podívejte se, jak je velmi staré železité konstrukce. Tato schránka byla uprostřed pravděpodobně prázdná, protože se naplnila zemí stejnou jako zem okolní. "Zbroj" musel mít tloušťku 2 cm, zvenku byl dokonale hladký, černý, s viditelnými stopami uvrstvení. Místy jsou otvory, které se podobají malým sopečným kráterům, způsobené vlivem tepla zvenčí. Ve spodní části "testu" byl perforovaný a pevně srostlý se skálou. Naměřené rozměry části byly - 2,6 m pod hladinou - byla 3 m široká a vysoká 1 m 53cm.

Chemický rozbor materiálu z vnitřku objektu vykazoval poměrně vysokou koncentraci solí těžkých kovů ve srovnání se vzorky z externích půd a hornin. To platí především pro obsah takových prvků, jako jsou železo, mangan, olovo, kobalt, nikl, chrom a titan. Množství objevených prvků se pohybovalo byly v mezích 1-5%.

Zajímavým faktem je, že v případě Vikartowskiego byly mezi prvky zjištěny pozitivní korelace a že se prokázala přítomnost radioaktivních nerostů. Nedávno odtajněný materiál naznačuje, že byly provedeny geologické studie hřbetu v Kozí, které vedly k dalšímu objevu ve vzdálenosti několika set metrů od zjištěného objektu. V okolí byla nalezena ložiska poměrně bohatá na rudy olova a uranu z období permu (tj. min 220-270 mil. let), které byly která bya spojena s abnormalitou uhlíku paluby. A tady je to zajímavé, protože GM košického tachometru neprokázaly žádné známky zvýšené radioaktivity. V žádném případě naše analýza neříká nic o přítomnosti uranu - říká Dr. Schuster. - Naleznete zde 40 dalších prvků - jejichž obsah ve vzorcích byl 0,001% - uran ale nebyl nikde.

A to je místo, které bylo určeno k provozu! Nezapomeňte, že je to srdce-země, kde ďábel řekl dobrou noc.

 

53Zob. M. Schuster - "Záhadný dům v Tatrách" ve "Fantastická Fakta" No 9/-2000, s. 10


Co je to za objekt a dva další doprovodné s ním nalezené, což je modrá "kůže z podivné plastelíny a bílé korálky, které byly nalezeny v blízkosti tohoto artefaktu?

V blízkosti tohoto artefaktu byla nalezena modrá „kůže“ z plastelíny nebo podobné hmoty a bílé korálky (zatím není známo nic bližšího, žádná zmínka o tajemné látce - která by se podobala plastelíně, tmavě zelené látce). Mohl by to být tepelný štít objektu, který má chránit v pískovcové skále níže položený objekt, který je pod vodou. A nebyl to meteorit, nebo dokonce vesmírný artefakt? Možná jazyk lávy, tvořící průniky? Ale jak potom vysvětlit vznik dutiny ve skále? Možná je to obrovská geoda? Ale v tomto případě neexistuje žádný důvod, proč v ní nevyrostly křemenné krystaly.

Nezapomeňte také, že je to právě v této oblasti, kde je první umístění Měsíční jeskyně. Zdá se však, že na vyřešení tohoto rébusu budeme dlouho čekat.

Zajímavá je i skutečnost, že vědecké výsledky rozborů i akci spojenou s nálezem mělo zájem utajit StB a celou dobu se o průzkum intenzivně zajímali. Veškeré dokumenty pak byly uloženy k utajení do archivu. Proč? Co bylo tak tajného a zajímavého, že se do celého projektu zkoumání angažovala StB? Naštěstí se podařilo některé dokumenty odhalit a zveřejnit.

Tento případ okamžitě vzbudil zvědavost, protože téměř okamžitě napsal radiestéd z Krakova - MSc Gregorczyk Stefan Thomas, který nám zaslal příběh o záhadných otvorech v Pieninach a Beskydech.

 

 

 

 

 

Další zpráva

 

 

Tento poslední tištěný text - nechci říct, že je normální, a je pro něj spousta vysvětlení (Tohle je poznámka autora? Je velmi nejasná. Co je normální?)... Ale odbočíme.

V  červenci  roku 1963 jsem byl jako třináctiletý skaut (harcer) na letním táboře. Nedaleko od tábora byla Niedzica, vesnice „na hradě“. Zdálo se, že je často navštěvovaná a bylo známo, že na spojnici s obcí Czorstyn směrem od říčky Niedziczanky se asi 200 – 300 m od hradu nachází známá díra v zemi, údajně velmi hluboká a zajištěná pouze dřevěným kolíkem. V nově opraveném kostele postaveném v roce 1400 rodinou Berzeviczkych  se má za oltářem nacházet sestup do podsvětí (podobně jako v Rabčících na jihu Babí hory). Tedy, na cestě do Frankowej hory (přes hranici) jsme objevili podzemní tunel v šíři asi 11 kroků (o něco více než 10 metrů). Někde ve svahu Frankowej hory je zasypán (nebo jinak izolován) vjezd do tunelu. Ale tento tunel není hlavní, vede do boční větve.

Thomas. Gregorczyk Krakow on. 21. července 2003“.

Velká škoda, že pan Thomas Gregorczyk nejeví žádný zájem o bližší prohlídku této tajemné díry v Pieninach.  Možná to byl vstup do systému jeskyní, které sahají k Pieninam.

 

 

 

 

 

Nacisté, tunely, Agartha

 

 

Jak to vlastně začalo? Koncem 19. století vzrůstal v Evropě národní nacionalizmus. Začaly vnikat různé organizace a okultní společnosti. Německý nacionalizmus vyvolal první a později i druhou sv. válku. Například český nacionalizmus, který byl zaměřen proti Němcům na našem území, vedl po skončení války k rozpadu Rakouska-Uherska a k vytvoření Československa. Podobně to bylo v Maďarsku. V 19. století vznikaly organizace a tajné společnosti, z kterých se formovaly různé politické směry jako sionizmus, socializmus, komunizmus a nacizmus. Za všemi těmito podobnými společnostmi ovšem byly, věřte -  nevěřte, opět illumináti a zednáři. Jejich cílem bylo zničení monarchie a nastolení „Nového světového řádu“, podobně jako za napoleonských válek. Všechny tyto společnosti měly cíl zvrátit vývoj lidstva a ovládnout ho. Mnoho článků a odkazů najdete na tomto webu. Nás ovšem v této chvíli zajímá Německo a pozdější vývoj a zájmy, které se týkají tohoto článku.

V 19. století existovaly v Německu tajné okultní společnosti, které se snažily pomocí politické a mocenské síly a ovládnutí určitých kruhů, ovládnout svět. Jenže vyvolaná válka měla dopad potupné prohry. Už v té době tyto okultní společnosti prohlásily, že už nikdy nesmějí prohrát, a proto ke svým cílům – nastolení III. říše, začaly hledat spojence, jejichž prostřednictvím by získaly všeobecnou moc a nadvládu nad světem.

Těmito okultními společnostmi, které měly původ vzniku v Anglii, byla založena odnož s názvem Tule. Tato společnost byla vytvořena v Mnichově třemi muži v r. 1917 a v r. 1921 Hitler byl údajně inspirovaný společností Tule, když se zrodil jeho plán tisícileté říše. Osobně si myslím, že byl touto společností zasvěcen do plánu “Nového světového řádu”, který přijal a stal se později vůdcem tohoto hnutí.

V souladu s těmito plány byla pak následně založena společnost Vril, která se zformovala v roce 1919. Tato okultní skupina zahrnovala ve svém středu experty na antické filozofie a zápisy, zvláště o Summeru a Babylónu. Jejími členy byli také dva vědci, kteří měli hluboké znalosti v oblasti alternativních energií. Jejich cíl byl komunikovat se světy z minulosti a dokonce cestovat v čase.

V prosinci 1919 přijal malý kruh osob z Thule, Vril a DHVSS telepatické přenosy s technickými údaji pro konstrukci létajícího stroje. Podle Vril dokumentů tyto telepatické zprávy přišly ze sluneční soustavy Aldebaran, který je 68 světelných let daleko v souhvězdí Taurus.

Sluneční soustava Aldebaran má slunce, kolem kterého se otáčejí dvě obydlené planety tvořící říši "SUMERAN". Populace systému ALDEBARAN je rozdělena do mistrovské rasy "lehkých Božích lidí" (Aryans) a několika jiných lidských ras, které se vyvíjely v zápornou mutaci odvozenou? od "Božích lidí".

O něco později došlo k osobnímu kontaktu, při kterém bylo získáno mnoho významných informací k nepředstavitelným technologiím. Od tohoto setkání skupina společnosti vymýšlela podivný plán, jak použít jejich znalosti, aby postavili mimo jiné např. stroj času. Experimentovali se strojem po dobu  dvou let a co se jim podažilo vymyslet a zkontruovat, není známo. (pro zajímavost; podobnou myšlenkou a vědeckým výzkumem se zabývali v utajení sovětští vědci v 70. letech a údajně docílili pozoruhodných výsledků se strojem času.) Co je ovšem nicméně známo z tajných archivů SS, je fakt, že toto studium se stalo východiskem pro vývoj Vril disků, levitační hnací jednotku. Můžete věřit, že tento stroj byl očividně důkladně testován v r. 1924 (!!!) v německé továrně Messerschmitt. Tyto informace i následné jsou získány z tajných spisů SS.

Himmler se připojil k polovojenské nacionalistické organizaci a účastnil se v Mnichově Beer-Hall puče v listopadu 1923 jak standard-bearer na straně Ernsta Röhma, sekretáře Gregora Strassera a jeho zástupce okresního vůdce v Bavorsku, Švábsku a Palatinate a hrál také roli propagandistického vůdce NSDAP od r. 1925 - 1930.

Za reformace strany byla jeho pečlivost a loajalita odměněna, když byl jmenován hlavou Hitlerovy osobní tělesné stráže v lednu 1929. Black-shirted Schutzstaffel, lépe známý jako SS, měl v té době malou skupinu 200 mužů. Pod jeho vedením tato malá organizace začala být všeobsáhlou nezávislou říší uvnitř nacistické Třetí říše (SS pozice).

Nacismus a mýtus z "master-race" Heinrich Himmler, hlava SS, vyvíjel nacionalizmus a rasistické mýty k urychlení  nacistické moci. Když se Himmler připojil k nacistické straně v r. 1925, byl už členem společnosti Tule, která založila organizaci Ahnenerbe, a tato už před válkou i během ní vyslala archeologické expedice do Bulharska, Chorvatska, Řecka, Polska, a Rumunska ke spoluprácí s místními úřady. Ahnenerbe také řídila podobné operace v později obsazeném Rusku a severní Africe. Byli také velmi aktivní na Dálném východě, většinou v Tibetu. Další expedice bádaly v Andách, v horách na severu Matto Grosso a pohoří Santa Catarina v jižní Brazílii, v Československu a jižní části Anglie.

Himmlerův nejbližší kontakt v Ahnenerbe byl Ernst Schäfer, který velel “Ústavu pro vnitřní asijský výzkum”, a byl nakonec zodpovědný za všechny vědecké projekty uvnitř Ahnenerbe. Schäfer navštívil Tibet v 1930 ve výpravě organizované Akademií přírodních věd v Philadelphii. V r. 1931 se vrátil znovu do Tibetu, kde byl chvíli členem americké Brooke Dolan expedice, která také navštívila Sibiř a Čínu. V Tibetu Ahnenerbe hledali mimo jiné jejich vlastní zkroucenou značku Shangri-La (taky hákový kříž), zdroj germánského nadčlověka a pramen ztracených znalostí Aryan.

Ovšem zakladatel Tule společnosti von Sebottendorf hledající Agarthu navštívil Tibet už v roce 1919 a získal mnoho informací.

Badatel Terziski tvrdí, že němečtí okultisté získali vstup do podzemních archivů pod Tibetem s pomocí ahrimanských a luciferských tajných společností v té zemi, kde jejich prostřednictvím získali přístup ke starověkým záznamům od dávné civilizace, která se vyvíjela vlastními formami pomocí okultních technologií. Podle Vladimíra Terziského, nacisté získali kontakt s polovinou „běžných“ mimozemských civilizací včetně zlomyslných Reptilianů, a tak lze vysvětlit to, proč byli tak úspěšní v německých technologických výzkumech, které jsou dodnes většinou utajeny.

Nedá se přesně zjistit, jakou primární úlohu - která se historicky ukazuje,  hráli a jak se promísili významní členové SS (Hitler, Himmler, Harrer atd.) a okultní nacisté - ve  spojení s Tibetem. Čtrnáctý dalajláma v tomto spojení hraje klíčovou roli.

Z výše stručně popsaného je zřejmé, že nacisté měli dostatek informací o Agartě a Shanbale a měli kontakty nejen s Ariany, ale i s dalšími mimozemšťany. Z toho důvodu věděli jak z legend, tak i z informací přímo od pramene z výzkumů v Asii, že existují nejen podzemní města, ale i síť tunelů po celém světě. Proto je už od počátku 20. století hledali a mapovali. Měli v celé Evropě, ale i jinde na světě zmapovanou každou díru a znali každou místní legendu o podzemí a v momentě obsazení území jiných států skupiny Tule a Ahnenerbe byly okamžitě na určených místech a prováděly další výzkumy, které později využily k budování podzemních továren.

Pokud začneme uvažovat trochu do hloubky, a upozorňuji, že následující je jen má úvaha, byl to geniální plán k ovládnutí světa. Stačilo najít podzemní tunely a v jistém naplánovaném bodě, podle vývoje, jich mohli využít k invazi a svou taktiku bleskové války použili na celý svět právě pomocí těchto tunelů, protože se tak mohli nepozorovaně dostat do jakékoliv časti světa. Nemyslíte, že by to mohla být pravda?

Další postřeh je ten, že v některých místech předpokládaných hlavních podzemních tunelů stavěli nacisté podzemní továrny. Mohli plánovat, že se později napojí na podzemní systém tunelů proto, aby jimi přepravili vyrobenou válečnou technologii do určených míst kdekoliv na světě. Z pohledu bleskové války by byla invaze dvojí. Jednak vzduchem, pomocí disků, které dosahovaly na tehdejší dobu ( 30. léta) nepředstavitelnou rychlost přes 4.000 km/h. Existuje o tom nespočet dokladů. Pozdější a dokonalejší technologie těchto talířů byly konstruovány s antigravitačním pohonem, které byly postupně vyvíjeny, aby mohly být nosiči jaderných zbraní a tyto mohly cestovat i mimo planetu. Jisté záznamy a informace potvrzují, že nejen že plánovali ovládnout vesmír, ale že tam i letěli.

Druhá cesta utajení by byla podzemími tunely, kterými by se dopravili na určené místo podzemím. Tam by se nachystala armáda a válečná technika a v určité chvíli by se vyrojili z podzemí jako kobylky, nečekaně a zákeřně na území, které chtěli obsadit. Během několika hodin, maximálně dnů by musel po takové invazi každý stát kapitulovat.

 

 

Pozor, tento plán lze použít i dnes!!!

 

 

Já si myslím, že kolem tunelů, jejich tras a samozřejmě i vstupních nebo výstupních šachet se aktivně angažovali nejen nacisté za II. sv. války a před ní, ale rovněž mimozemské entity až do současnosti. Šlo o to, aby mohli vstupy vniknout do podzemních tunelů a základen a aby kontrolovali stav nebo jejich případné narušení lidskou civilizací, a nedopustili tak odhalení podzemního tajemství. To je jen jeden důvod.

UFO aktivita se děla mnohem dříve tady v Evropě, než došlo v roce 1947 k známé havárii UFO v Novém Mexiku v USA.

Možná v souvislosti s navázanými kontakty s civilizací Aldebaranu a jinými nacistickými společnostmi Tule a Vril docházelo i tady ke kontaktům s UFO. Existuje zpráva havárie UFO v Itálii v roce 1933 a konstrukční detaily a informace, získané z  jeho trosek byly podkladem pro Mussoliniho, a pomohly Belluzziovi k vývoji jeho létajícího talíře.

Existuje informace, že  UFO havarovalo v Černém Lese v roce 1936 v samotném srdci nacistického Německa, které snad, podle tajných dokumentů tam havarovalo úmyslně, aby se nacisté mohli dostat k mimozemské technologii. To proto, že ve vesmíru mezi civilizacemi existuje zákon nezasahování! Toto UFO mělo být rozebráno a důkladně prostudováno odborníky členy společnosti Vril. Zatímco neexistuje žádný historicky ověřitelný důkaz pro tento příběh,  informace o cizí technologii, která padla do rukou výběrové skupiny Vril, byla už námětem filmu v Německu v roce 1920. Dva roky po porážce Německa v První světové válce!

Německý spisovatel John Von Helsing popisuje objev rozbitého talířku v Černém Lese blízko Freiburgu v roce 1936 a říká, že tato technologie byla získána a spojena s informacemi společnosti Vril, které přjímala přes sdružené telepatické kanály a byly použity do dalších projektů s názvem Haunebu.

 

 

 

HaunebuI. byl “pravděpodobně” první velký létající talíř vyvinutý v Německu. Podle plánů z klasifikovaných německých SS souborů, Haunebu I. měl údajně rozměry sedmdesát pět stop v průměru a pravděpodobně se vznesl poprvé v srpnu 1939, několik týdnů před vypuknutím II.  světové války. Byla to jedna z tajných Hitlerových zbraní, a proto mohl zahájit válku.(Jenže tento typ měl už antigravitační pohon a nebyl prvním prototypem!)

 

 

 

 

Krátce před II. světovou válkou, v létě 1938, v blízkosti obou vesnic Czernica a Kopaniec, na Kaczawskýche horách, v provincii Jelenia Gora, došlo k zvláštnímu incidentu. Obyvatelé vesnic si všimli podivného, disku podobnému UFO, který spadl z nebe (místo označeno hvězdičkou na mapě. obr. nahoře). Po tom, SS vojáci z posádky Jelenia Gora dorazili na místo a odvezli disk do města Jelenia Góra, kde ho zkoumali tři němečtí nacističtí vědci: Prof. Max von Laue, prof. Wernher von Heisenberg a prof. Otto Hahn. Otto Hahn. Toto UFO, bylo odesláno buď do zvláštního institutu v Berlíně - Dahlem, nebo do tajných podzemních prostor v Sovích horách. Legenda praví, že Němci tam pracovali na nacistické A-bombě. A konečně, v roce 1944-45 jsou zkonstruovány další diskovitě tvarované stroje známější jako W-7 nebo Vril Haunebu , Hitler's miraculous weapon. Haunebu, Hitlerova zázračná zbraň. Zde se informace poněkud rozcházejí. Šlo o jinou událost, nebo jich bylo více?

 

Another version of the crash: Další i jiné verze havárie:

Umístění. Blackberry Německo (Východní část, která je nyní území Polska)

Datum: léto 1937

Čas: neznámý

 

Mnohobarevná koule nebo tvarované UFO bylo pozorováno na podzim v poli (nebo v blízkosti oblasti) patřící k rodičům Evy Braunové (to byla budoucí manželka Adolfa Hitlera). Tato oblast byla oblastí jednotek vojsk SS ve městě Jelenia Gora (Hirschberg). Tento havarovaný disk byl převezen do Hirschbergu, základny, kde byly SS ve vysoké pohotovosti a strázní důslednosti. Tento disk měl 7,6 metru v průměru a byl 3,8 m vysoký. Skládal se z velké kabiny, po obvodě s plochým úzkým vnějším okrajem, a menší ploché báně na dně s plochou ve spodní části. Plavidlo mělo 6 oválných otvorů tvarem připomínající okénka, které nebyly průhledné, nebo zařízení, vydávající některé typy vyzářeného světla, které se nachází v blízkosti základny v horní části kupole.

Na spodní části vnějšího povrchu plavidla byl ráfek, který měl 12 světel. Barva disku byla kovově temně šedá. Na kupoli byl znak připomínající písmeno "T" s dvěmi ornamenty na jeho stranách. Vstup do disku se nacházel na straně horní části kupole. V obecném tvaru disk připomínal helmu německého vojáka s malým výčnělkem na dně. Uvnitř kruhové kabiny byly 3 malé sedačky, a ovládací panely po obvodu kabiny, kde byly nalezeny 3 cizích bytosti: jedena byla mrtvá, další dvě byly živé. Jedním z živých cizinců zemřel brzy po pádu a druhý cizinec zůstal naživu v německém zajetí  po dobu asi 1,5 měsíce a pak zemřel.  Postava cizinců byla velmi malá, asi 0,9-1,0 m do výšky, s velkou bezvlasou hlavu tvaru hrušky, malý nos a ústa, dlouhé úzké ruce se čtyřmi prsty, šedavá kůže a velké tmavé předpojaté oči. Němci se báli, přesunout disk do více vzdálených lokalit, a to z obavy, že by mohly během přepravy vybuchnout a během dlouhé cesty. (Grays?) Němci se báli přesunout disk do vzdálenějších lokalit, a to z obavy, že by mohl během přepravy dlouhé cesty vybuchnout. Takže výzkumná laboratoř musela být budována v blízkosti. (Vy, co čtete stránky tohoto webu, nepřipomíná vám popis cizince někoho? Mě ano! Já bych si dovolil tvrdit, že ti tvorové v UFO talíři byly Grays!)

 

 

Zde je snímek důstojníka armády, který si podává ruku s mimozemskou bytostí nápadně se podobající Grays.

 

Disk z  From Hirschbergu byl z místa pádu odstraněn a dopraven do více zabezpečené podzemní lokality, nacistického továrního podzemního komplexu v nedalekých horách (Sowie Gora, nyní v jihozápadním Polsku), který byl s největší pravděpodobností nazván "Der Riese". Druhá stránka budování podzemí a využití komplexu bylo těžení uranové rudy. Tento komplex měl rozsáhlou síť podzemních hangárů, které jsou propojeny tunely. Cizinec, který žil o trochu déle než měsíc, zřejmě dodal Němcům některé potřebné typy informací a  zoufale prosil nacistického lékaře o pomoc, ale nebylo to možné, protože měl jinou biologickou strukturu těla.  Zemřel na neznámou nemoc.

Původ havarované technologie byl patrně z dvojitého hvězdného systém známého jako RA,  na Zemi známého jako 78-1 Cygni, vzdáleného 73,1 světelných let.  Mezi získanými informacemi byla i ta, že cizinci si vybudovali podzemní základnu v polární oblasti na severu území, možná na kanadském Baffinově ostrově. Tyto údaje byly následně dodány samotnému Adolfu Hitlerovi.  Ale žádná podstatná technická data nebyla ve skutečnosti zjištěna, i když měli cizince, který by byl mohl pomoci nacistických vědcům vypořádat se s cizími technologiemi. Snaha o získání těchto údajů byla jen zoufalým pokusem, protože by je stejně - podle vyjádření cizince - nepochopili. Pozůstalý cizinec rovněž informoval, že v Německu havarovali z důvodu technické závady.

Adolf Hitler a někteří další vrcholní nacističtí vědci včetně Wernhera von Brauna a maršála Hermanna Göringa se zúčastnili inspekce havarovaného disku a konzultovali vše s nacistickými vědci ve snaze o využití technologie objektu pro vývoj supertajné zbraně.  Mezi těmito vědci zapojenými do vyšetřování/zkoumání havarovaného disku byli Max von Laue, Otto Hahn (který objevil jadernou fúzi) a Werner Heisenberg. Naštěstí (a bohužel pro nacisty) cizinecká technologie byla velmi sofistikovaná a těžko pochopitelná.  Disk skutečně inspiroval některé nacistické vědce k výstavbě různých modelů diskového tvaru letadla a tzv. létající bomby. Tato havárie a držení mimozemšťana z kosmické lodi byl jedním z faktorů, které možná inspirovaly Hitlera k extrémní sebedůvěře na začátku druhé světové války. Doufal, že tuto technologii použije jako jakousi superzbraň, která by mu nakonec pomohla dobýt svět. V době, kdy se blížila sovětská vojska, byl celý podzemní komplex uzavřen a disk a cizí bytosti byly pohřbeny v jednom z podzemních tunelů, vchod byl zabetonován a zamaskován v labyrintu obrovských skal. Disk prý tam stále existuje bez vědomí polské vlády, stále hrozí zářením ze svého reaktoru, ale nelze ho odhalit proto, že se nachází v uranových dolech, a tak zůstává nezjistitelný.

(Já teda nevím, ale závěr tohoto výňatku mě moc nesedí, vzhledem k tomu, co bylo napsáno výše, kde jsou prameny z tajných archivů SS. Autor buď neměl informace, nebo zaběhl do všobecnosti povrchních informací.)

 Podzemí sestávalo ze sedmi podzemních komplexů, které souvisely se samotnou těžbou, rafinací, výzkumem a vývojem uranu pro výrobu vvv strojů a válečných zbraní. Tunely z většiny celků jsou téměř 3km dlouhé.

Robert Lesniakiewicz, polský inženýr a člen výzkumné skupiny odpovědné za zahájení průzkumu a zmapování "Der Riese".

 

"UFO bylo viděno také v Jordanowě, oblasti Beskidských Hor [správně sever hranice mezi Polskem a Slovenskem]."

Oblast je známá jeho obyvatelům jako Malopolska ["Malé Polsko"] a je to území jednoho z mimozemských tajemství II. světové války.

Někde v oblasti Jordanowa, Beskidských hor a dál mezi Krakowem a horským pohořím až k městu Zakopane (kde je nyní hranice mezi Polskem a Slovenskem) havaroval talíř v raných dobách nacistické války. 6. září 1939 německá 14. armáda pod velením polního maršálka Wilhelma von Liste obsadila Zakopane a Jordanow. Za týden, z důvodů nikdy vysvětlených, byla oblast vystavena přímé kontrole SS a zůstala v nacistickém držení až do příchodu sovětských vojsk v lednu 1945.

Himmler navštívil Zakopane dvakrát: jednou v zimě 1939-1940, aby se tam setkal s vysokými úředníky NKVD, a znovu v r. 1943. Během své druhé návštěvy v horském rekreačním městě Himmler osobně vedl vyhlazování všech polských a židovských obyvatel beskidské Malé oblasti. Všichni místní lidé byli posláni do koncentračních táborů. Himmler očividně poslal SS k Jordanowu na "magickou misi".

Podle místní legendy tam hledali vstup do Agarthy nebo Interterry (také známé jako "Podzemní Svět"), umístěný na jihozápadním svahu Babí hory jenom přes okraj na Slovensku. Himmler poslal několik tuctů speleologických expedic do hor Tater a Beskyd. Rovněž pokud jde o slovenské, české a maďarské hory, byl obzvláště zaujatý jeskyní Domica-Baradla ve slovensko-maďarském pohraničí. Doufal, že jeho lidé najdou vchod do Shambaly, ale nedokázali to. Nicméně dlouho před tím, než se stal Reichsführerem SS a samozvaným "Pánem Atlantis" zajímal se o oblast Jordanowa a o místní pověsti o přechodu k „Podzemnímu Světu“.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

 

Zpět k Vincentovu příběhu

 

 

Zde musím více rozvést otázku tunelů. Dost jsem o tom přemýšlel a rozebíral jednotlivé studie i samotnou legendu od Vincenta. Došel jsem k několika pracovním hypotézám a teoriím, o které se s vámi musím podělit.

Pokud budu věřit popisu v legendě, samozřejmě s určitou rezervou, musím dojít k jistým závěrům a předpokladům. Jde především o to, co ve vyprávění tvrdí o tunelech Vincentův otec. Ještě jednou si je přečtěme:

 

Tunely, které tady vidíš, vedou do každé země, do každého kontinentu. Můžeš se jimi dostat, kam jen chceš, samozřejmě pokud víš, jak se v nich orientovat. Tunel vlevo vede do Německa, potom do Anglie, dál až do Ameriky, kde se spojuje s tunelem z pravé strany. Tunel z pravé strany postupně vede do Ruska, potom na Kavkaz a do Číny, dál do Japonska a nakonec do Ameriky. Do Ameriky můžeš dojít i ostatními tunely vedoucími pod póly Země. V každém tunelu je po určité vzdálenosti místnost podobně velká, jako je tato, co v ní právě stojíme, kde se tunel spojuje s jinými tunely vedoucími jiným směrem.“

 

 1. Pokud šli rovně šikmo dolů, jak Vincent popisuje, došli do komory. Museli tedy logicky přijít ze slovenské strany, protože tunel z pravé strany vede do Ruska a nalevo vede do Německa. Za zády tedy měli tunel, kterým přišli.
 2. Nebyly tam jenom dva tunely, napravo a nalevo, ale bylo jich tam víc v různých směrech a různých tvarů.Do této komory ústilo několik tunelů, některé s trojúhelníkovým, jiné s kruhovým výřezem.“
 3. Jeden z tunelů směřoval směrem ke Krakowu.Jeden z nich označoval Wawel v Krakově (Královský hrad Wawel v Krakově stojí na vyvýšenině, která skrývá celý podzemní labyrint. Jedna ze zpřístupněných jeskyní se nazývá „Dračí jáma“ – „Smocza jama)“ To je tedy třetí popsaný tunel se směrem určení.

 

 

Máme tedy tři jisté směry tunelů a lze předpokládat, protože jich tam zřejmě bylo více, že bude i více směrů.

Jak popsal Paják ve svých studiích, na polské straně Babí hory je mnoho místních názvů obcí spojených s ďáblem, peklem a podsvětím, a mnoho míst spojených historicky s mnoha nevysvětlitelnými úkazy a zkušenostmi. Tímto směrem by měl vést i tunel směrem na Krakow a  hrad Wawel. Je možné, že kromě těchto vstupů pod Babí horou bylo na polské straně několik vstupů do podzemí, vytvořených lidmi v průběhu mnoha staletí až tisíciletí za účely skrýší v době nájezdů apod. zrovna tak, jak je tomu na hradě Wawel v Dračí jeskyni a na mnoha zatím neobjasněných místech v Polsku a jinde na světě. Tyto lidmi vytvořené tunely či chodby byly napojeny na skleněné tunely. Naznačuje to i zmínka o tunelech, kterými utekli Němci na Luboni a popsaná legenda z okolí Magury(viz výše).

Otvor, kterým prošel do podzemí Vincek, byl originální vstup vytvořený neznámou civilizací, protože hned za kamennými vraty byl popsaný skleněný tunel a ten zřejmě nevytvořili lidé. Z historického pohledu není známa žádná technologie na tak vyspělé úrovni k budování tak rozsáhlé sítě tunelů.

Dalo by se teoreticky spočítat, jak dlouhý byl přístupový tunel, než narazili na komoru, i v jaké hloubce se komora i přilehlé tunely nacházejí. Mohli klidně ujít přístupovou šachtou (tunelem) i několik kilometrů. Problém tedy je určit, v kterých místech je pomyslně kříž tunelů s hlavní šachtou.

Hlavní komunikační tunely byly naprosto rovné. Nemohly být jiné s nějakými zatáčkami apod., musely být rovné pro vysokou rychlost dopravních létajících strojů.

„V každém tunelu je po určité vzdálenosti místnost podobně velká, jako je tato, co v ní právě stojíme, kde se tunel spojuje s jinými tunely vedoucími jiným směrem.“ Otázka celkem podstatná a důležitá je, v jaké vzdálenosti jsou podobné místnosti – říkejme jim raději šachty – které jsou zároveň oficiálními vstupy a výstupy z podzemí, a je jedno, jestli funkční, nebo dnes zaslepené a uzavřené, tedy nefunkční (podobně jak Horákova Mesíční jeskyně).

 

Tyto šachty je bezpodmínečně nutné hledat v zájmu záchrany lidstva a tím získat aspoň částečnou kontrolu nad možnou invazí a okupací ufonautů (mimozemšťanů)!

Jedna z těchto šachet je Horákova „Měsíční jeskyně“ v Belanských Tatrách. Šachta (budeme ji pracovně označovat VVŠ, vstup-výstup-šachta) – Měsíční jeskyně – je napojena na tunel z Babí hory vedoucí do Ruska. Směr a umístění tomu jasně napovídá.

Jeden z těchto tunelů podle výzkumů a studie Pajáka vede z Babí hory na slovenskou stranu přes Rabčice směrem na Oravský Podzámok. Každá VVŠ se jako pavouk dále rozvětvuje do dalších míst,č jak výše popsáno, kde ovšem může vést hlavní, centrální trasa. Paják rovněž naznačil, vycházeje z poznatků okolního bádání, že jisté body označující tunely odpovídají tvaru diamantu.

 

 

 

 

Kam tedy tunely vedou?

 

 

Při dalších úvahách jsem si vzal na pomoc mapu, počítač a chytré programy. V Evropě vím o několika VVŠ. Jeden je na Maltě a druhý někde ve švýcarských Alpách, další pravděpodobně ve Španělsku a, jak již jsme se dočetli, jeden v jižní Anglii. Jisté možnosti jsou i v Nizozemí. Víc toho zatím nevím.

 

Jak je uvedeno v bodě 1-3 jsou naznačeny tři směry tunelů a čtvrtý Pajákem. Tunely tvoří tedy základní kříž. (vyznačen na mapě červeně)

 

 • nalevo do Německa, Anglie až do Ameriky (pracovně označen T1a)
 • napravo do Ruska, na Kavkaz, do Číny, Japonska a do Ameriky (pracovně označen T1b)
 • na sever do Krakova (pracovně označen T2a)
 • na jih k Rabčickému kostelu a Oravskému Podzámku, Maguře (pracovně označen T2b)

 

Body označeny zeleně jsou lokality uvedené v článcích

 

 • Na T2a je nad centrálním bodem červeného kříže zelený bod označující horu Diablak na polské straně opředenou pověstmi o pekle a podzemí a nahoře Krakov s hradem Wawelem s rozsáhlým podzemím a Dračí jámou.
 • Na T2b pod centrálním bodem červeného kříže je zelený bod označující Rabčice, kde je pověstný kostel se vstupem do podzemí a pekla. Níže je zelený bod označující Oravský Podzámok. V trase je i Magura.
 • Na T1b označuje zelený bod předpokládané místo Horákovy Měsíční jeskyně.


Tato pracovní hypotéza nasměrování tunelů je základní a vychází ze čtyř základních směrů. Značně se liší od hypotézy Pajáka, který tvrdil, že tunely vytvořené UFO mohou být jen v souladu s magnetickými siločárami. Zde je jistý rozpor. Směr od Babí hory není přímo na sever a ostatní směry tunelů rovněž neodpovídají jeho teorii.

Vincek však hovořil o dalších tunelech směřujících jinam. Popsal: Do této komory ústilo několik tunelů, některé s trojúhelníkovým, jiné s kruhovým výřezem“.

Otázkou a záhadou je, kolik tunelů vlastně do komory ústilo. Předpokládám, že hlavní trasy tunelů byly kulatého průřezu a vedlejší třeba s trojúhelníkovým. To naznačuje, že celkově bylo tunelů více a otázka je, kam vedly ty vedlejší. Pokud vezmeme v úvahu, že systém tunelů má jistou geometrickou zákonitost, pak by k základnímu kříži (červeně) přibyly další do tvaru hvězdice (modře). A protože nevíme, kolik tunelů tam celkově bylo, mohou vzniknou další dvě verze, a to s celkovým počtem osm až dvanáct tunelů.

 

Verze osmi tunelů

 

K tomu, aby se daly odhalit předpokládané trasy tunelů, může být několik vodítek. Především místní pověsti o pekle, čertech, podzemí, rytířích a záhadných bytostech v podzemí, pověsti o Agartě a vstupy do ní a v neposlední řadě také podivná aktivita nacistů, kteří hledali vchody do Agarthy. Tyto informace by bylo dobré v širší spolupráci zaznamenat, seřadit a ověřit ty, které jsou v předpokládané linii tunelů, protože kolem těchto linií ve vzdálenosti kilometru i více lze vytušit napojení na podzemí tunelů. Nemusí to být přímo v linii. Tam by se daly předpokládat pouze šachty VVŠ z dávné minulosti, tak jak popisoval Vincent nebo Horák, a nebo z již zmíněného hledání šachty severně od Poličky. Ale v minulosti docházelo postupně k napojení k tunelům klasickými chodbami k hradům, jeskyním a jiným systémům podzemí. A to může být i ve vzdálenosti deseti kilometrů. Proč ne?

Upozorňuji, že umístění základního (červeného) kříže na mapě je jen orientační, protože nelze odhadnou přesný střed šachty, do které přišli Vincent a jeho otec. Stačí kříž, tedy střed posunout výše či pootočit a máme jiné výsledky. Proto je vše jen přibližné.

Verze osmi linií tunelů mě v průzkumu nikam nedovedla a nic nenaznačila. Podívejme se podrobněji, jak by vypadalo schéma třeba s dvanácti tunely, kam vedou a co významného lze potkat na cestě kolem. A tady to začalo být zajímavé.

 


 

 

Tunel T1a

Hlavní tunel (červeně) z Babí hory (dále BH) směrem na Soví hory s podzemní továrnou Osovka - přes Krkonoše a pak přes Německo, Nizozemí do Skotska a do Kanady, New Fouland a Qébec.

V Nizozemí existuje legenda o svatém městě v podzemí. V Anglii a především ve Skotsku existuje několik legend a je tam mnoho záhadných míst už od starých Keltů. Pro zajímavost jedna z nich i když je trochu stranou od uvedené pomyslné linie. Ale to není na závadu, protože nevíme, v kterých místech a jak daleko od sebe jsou další VVŠ s křížovatkami a dalšími směry. Legenda popisuje: “Někdy během 12. století zaznamenal klášterní kronikář Gervase z Tilbury v Anglii divný popis dvou "dětí", které se najednou objevily blízko anglického městečka Bury St. Edmunds - vylezly z jeskyně a nenašly cestu zpět. Nejvíce šokující věc na dětech, s kterými se obyvatelé Wolfpittes setkali,  bylo to, že měly kůži olivě zelené barvy, přestože jejich ostatní rysy byly stejné  jako u průměrného Angličana. Vypravovaly, že žijí v prostorném podzemním světě nadměrné velikosti, země, který by se mohl jmenovat "St. Martinova Země". Země, ve které žily, byla popisována jako 'soumrak', ve skutečnosti tam zatím byla velká podzemní řeka, na jiné straně byla další země, jasněji rozsvícená.” To je historický fakt, zapsaný v kronikách!

 

 

Tunel T1b

Babí hora - Horákova jeskyně. Zde musíme směr brát jen orientačně, protože neznáme přesnou lokalitu této Horákovy VVŠ. Ale přesto jsem to zkusil. Víme, že tunel „vedl do Ruska, potom na Kavkaz a do Číny, dál do Japonska a nakonec do Ameriky“. Orientačně jsem linii tunelu nasměroval v pokračování T1a tímto směrem, opět za předpokladu, že tunel povede naprosto rovně. A výsledek? Babí hora – přes území Belanských Tater (Horákova jeskyně) – kolem Prešova – přes Karpaty – poloostrov Krym – celé pohoří Kavkaz – pod Kaspickým mořem – až do Himálaje a Číny. Odtud to může vést kamkoliv, třeba i do Japonska a Ameriky. Prostě kamkoliv.

Je opravdu zajímavé, že linie cestou prošla hlavním pohořím Kavkazu, oblastí, kde existuje nespočet legend, jejichž stáří nelze dohledat. Říkají, že v těch místech je výstup z tunelu (VVŠ), který vede do Agarthy. Z těchto míst vyšli na povrch lidé po potopě světa, která byla pře 12. tisíci lety a zapříčinila zánik Atlantidy a vyhubení většiny světové populace. Odtud vycházeli lidé v různých časových etapách, aby opět zalidnili svět. Co se dělo a kolik jich z podzemí vyšlo, se nedá nijak doložit, jistým vodítkem snad může být z části zmapovaná migrace lidí. Ovšem před 6000 let po malé potopě vyšli odtud předchůdci Sumerů, které následně ovládli Anunnakové a kteří se po potopě vrátili, aby založili novou civilizaci (otroků), z které vznikla Sumerská říše. V pozdějších etapách vyšly z podzemí další vlny osídlení a jednou z nich byli i severští Slované. Tolik dějiny a legendy.

Jenže nejzajímavější je, že pomyslná linie tunelu se v Himálajích ocitla zhruba v oblasti, kde má být podzemí Agarthy, tedy potomků Árijců, s kterými chtěli navázat kontakt nacisté v Tibetu, nacházejícím se rovněž v této oblasti.

 Kroužek na mapě označuje místo, kde má být v podzemí obrovská základna UFO a město předpotopní vyspělé civilizace. V oblasti a v jejím širším okolí je velice často frekventováno UFO a je intenzivně sledováno z povrchu i ze vzduchu všemi okolními státy.

 

 

 

 

Tunel T2a

Vede z Babí hory kolem Krakova přes Polsko – Litvu – Lotyšsko – Estonsko – Rusko přes celou Sibiř. Prochází i ostrovem „Nová země“ na Sibiři, kde je lokalizována podzemní UFO základna.

 

 

Tunel T2b

Babí hora – Rabčice - Oravský Podzámok. Při prodloužení osy v uvedené linii jsem došel přímou cestou na Maltu! Je to náhoda? Ovšem za předpokladu, že tunely vedou rovně, jak je popsáno i v jiných článcích potvrzených výpovědí mnoha svědků (viz. podzemí USA).

Vstup na Maltě je lokalizován blízko malé vesnice "Casal Paula." Tento vstup je známý jako "Hypogeum Hala Saflienti." Z Malty vede linie do Tripolisu, pak přes celou Afriku až do Antarktidy. V Antarktidě bylo území dračí civilizace Reptiloidů, která bojovala a Agarťany (Ariany) o nadvládu nad Zemí, jak je uvedeno v jiném článku. Bylo tam vybudováno rozsáhlé podzemí a je tam dodnes. Podzemní základny si tam vybudovali i nacisté – Nové Švábsko, kde se podzemím spojili s Reptiloidy, kteří tam mají být dodnes i s převratnou technikou létajících talířů a jiných zbraní. Z této základny prováděli průzkumy létajícími disky označenými německým křížem nad Argentinou až do USA. Byly vyfoceny ruskou výpravou v Antarktidě, ale i jinými v Argentině i v USA a existuje dokumentace z 50. a 60. let 20. stol.

 

 

Tunel 1a.)

Další zajímavý tunel by mohl směřovat do Německa a následně dále.

První zajímavá lokalita je hned před Ostravou, kousek nad Nýdkem, přesně na hranicích s Polskem, a to je Velká Čantoryje (995 m.n.m.). Tato hora skrývá tajemství opředené legendami, které jsou podobné blanickým rytířům, ale o i peklu, čertech a podzemí.

Jak linie pokračuje od Babí hory dál, na trase se objevily zajímavé lokality. Mezi Poličkou a Babí horou leží přesně v trase hrad Sovinec a nedaleko i Bouzov, který patřil řádu německých rytířů. Za války tam měly sídlo speciální oddíly SS, kterým zároveň patřil hrad Veveří. Tyto operující složky patřily mezi nejvyšší složky SS a zabývaly se okultismem a magií apod. Mimochodem, na hradu Sovinci údajně nacisté pod kontrolou SS budovali rozsáhlé podzemí, které dosud nikdo neobjevil. Tato informace je od francouzských zajatců z nedalekého pracovního tábora, kteří se na budování podíleli. Mimochodem o hradu Veveří se v pověstech říká, že je pod ním až 30 km chodeb. To tvrdili i nedávní historici.

Další zajímavá lokalita je dále po trase. Vzpomeňte si na předešlý článek Skleněné tunely (část I.). Zmiňuji se tam o ní ve spojení s Měsíční jeskyní, která se s mezinárodní účastí hledala v Čechách (viz. článek „Tajemné podzemí (1) - Na Slovensku i v Čechách“) a ne na Slovensku, což nijak nedává smysl. Hledalo se severně od Poličky. Z jakých informací vycházeli?

V linii se objeví za Poličkou z  mytologie známá lokalita, opředená záhadnými legendami, a tou je Blaník! Druhá podobná lokalita!

Pokračujeme-li dále od Poličky směrem na západ, linie protne v blízkosti kupodivu tajemnou a záhadnou lokalitu Bezejovice u Benešova, kde nacisté od r. 1944-45 rovněž budovali záhadné podzemí. Mimochodem 5. května 1945 z polské strany Krkonoš (od Jeleních hor), kudy vede předešlá předpokládaná linie T1a, odletěl nacistický létající talíř a přistál na letišti v Neveklově u Benešova, odkud nikdy neodletěl a nikdy se nenašel. Jsou o tom svědecké výpovědi. U Bezejovic zmizel náklad několika transportních vlaků, mnoha letadel a transportů nákladních aut. Jedno letadlo s cenným nákladem rovněž beze stopy zmizelo jako zmíněný talíř.

Linie pokračujeme dál těsně kolem Plzně až k jihu Anglie (kde údajně nacisté také hledali vchod do Agarthy) a pak až do Ameriky. V Atlantiku přetíná podmořskou VVŠ zaznamenanou jinými badateli a dále směřuje do Venezuely a Kolumbie.

 

 

Tunel 1b.)

Opačný směr vede přes Ukrajinu až do Číny přes poušť Gobi. Tam by měla být Šambala. Legenda vypráví, že v dávné době tam místo pouště bylo velké jezero s ostrovem. Pod ním bylo vybudováno rozsáhlé podzemí bájného města.

 

 

Tunel 2a

Vede opačným směrem tunelu 2b směrem do Egypta – linie běží přes Polsko – Dánsko – Finsko – Grónsko – Kanada – a podržte se - přes ostrov Prince Charlese nebo jinak ostrov Baffin. Mimochodem i středem státu Nevada, kde je mnoho podzemních základen. Vzpomeňte si na příběh výše popsané havárie UFO v Polsku v roce 1938, jak přeživší Gray zajatý nacisty tvrdil, že mají vybudovanou základnu na Baffinově ostrově. Je to jenom náhoda? Možná v trase této linie je někde blízko Krkonoš v místech havárie tohoto UFO  další VVŠ, kterým se chtěla posádka dostat do podzemí, aby mohla opravit poruchu na talíři. Z nějakých důvodů se jim to nepovedlo a havarovali třeba proto, že VVŠ byl v průběhu času uzavřen tak jak BH a Horákova MŠ.

 

 

Tunel 2b

Nacisté usilovně hledali vchod do Agarthy na Slovensku v jeskyni Domika na hranicích s Maďarskem. Proč zrovna tam? Kupodivu tato linie od Babí hory vede přímo k Domice. Je to opět náhoda?

Následně vede linie přes Maďarko – Rumunsko – Bulharsko – část Makedonie – Turecko – až do Egypta k pyramidám do nejznámějších a nejstarších kulturních center staré egyptské civilizace. Pod pyramidami, sfingou, pod samotnou Káhirou a v okolí u jiných lokalit je mnoho podzemních prostor, záhadných chrámů a tunelů. V Bulharsku je rovněž záhadné podzemí (viz čl. „Co hledala v podzemí bulharská armáda?“). V Turecku je také záhadné podzemí, vstupy do Agarthy. Turecko je známé mnoha zatím objevenými lokalitami s podzemními městy a tunely známými už Chetitům a o mnohých se tvrdí, že jsou tak staré, že si nikdo nepamatuje, kteří neznámí stavitelé je v dávnověku stavěli. Některá podzemní města byla schopna pojmout až 300.000 lidí. A v Turecku je několik pověstí o vstupech do Agarthy. Kupodivu na východní straně Turecka měli podzemní základny i Anunnakové.

 

 

Tunel 3a a 3b

V této linii nebylo v trase nic zvláštního. Jižně vede přes Albánii, následně středem celé Afriky až na střed jižního pólu. Tak severní cestou na severní pól. Je to jediná linie, která je totožná s magnetickými siločarami. Sever – jih. Ovšem existují jisté informace, že na obou pólech jsou centrální vstupy pro UFO. Na jižním pólu objevil rozsáhlé podzemní prostory admirál Richard E. Byrd. V Tichém oceáně protínají Cookovy ostrovy, Havaj a severně přes Špicberky, Norsko, Švédsko.

 

 

Tunel 4a

Vede přes Polsko – Ukrajinu – Bělorusko – směrem na Moskvu – Ural a středem Ruska přes celou asijskou část. Na Sibiři je v této trase mnoho zajímavých lokalit jako „Údolí smrti“ (viz. článek) a dosud mnoho neobjasněných úkazů (Tunguska).

 

 

Tunel 4b

Směřuje přes Karpaty – Vídeň směrem na Alpy. Je známo, že v Alpách (místo přesně neznám a možná je jich tam více), je také jedena VVŠ, odhalená jinými badateli. Předpokládané místo předmětného údolí je známo a tato linie je v blízkosti této lokality. Babí hora je důležitý tunelový uzel. Ovšem podobných uzlů může být na každé trase mnoho! Trasa vedle přes Alpy a Pyreneje do Španělska zhruba přes Lisabon a přes ostrov Madeira, Atlantik do Jižní Ameriky - Brazílie. V Brazílii má být předpotopní podzemní město Atlanťanů budované před katastrofou. Z tohoto města vede tunnel severně do podzemního města Lemurie v USA (obrázek a popis níže).

V blízkosti této linie ve Španělsku existuje legenda o podzemních tunelech hory Moncayo, která je na okraji španělských provincií Castilla a Aragonu, lokalizovaná asi 100 kilometrů (60 mil) západně od Zaragozy a 200 kilometrů (120 míl) severovýchodně od Madridu. Hora je 2.332 metrů (7,695 stop) vysoká a nedaleko je město Soria. Poblíž vede právě tato linie tunelů. Legendy vyprávějí podobné příběhy jako v okolí BH. Jsem převědčen, že tam je další VVŠ. Nicméně tato linie se opět setkala v Atlantiku s objevenou podmořskou VVŠ.

 

 

 

Dole je mapa světa s některými lokalitami VVŠ. Výše popsané předpokládané linie tunelů se shodují s jednotlivými body (červené přímky)

 

 

Na mapě jsou sice uvedeny přímky, ovšem neodpovídají úplně předpokládaným směrům, protože linie musí jít sinusoidně, pokud předpokládáme, že tunely jdou rovné. Země je kulatá! Proto jsem použil program Google Earth, kde se dá použít simulace obletu Země v přímce. Proto by měly být přímky zakřivené a ne rovné. Například přímka č. 7 nevede k Baffinovu ostrovu kde se stáčí potom od pólu směrem do USA k Sam José. Zrovna tak tunel č. 5

 

..........

Podzemní město (říše) Telos koncentrované kolem Mt. Shasta v severní Kalifornii. Obyvatelé jsou vysocí a světlovlasí. V podstatě to jsou potomci Telosianů z vesmíru, kteří založili civilizaci Lemurie a Mu.  Město postavili ve své kolonii pod touto horou, je  napojené na jeskyně od válek s Atlanťany, když se blížil zánik ostrova Lemurie. Následně začali budovat podzemní město i Atlanťané v Brazílii, která byla jejich kolonií. Po potopě světa obě civilizace zůstaly už v podzemí. Obě civilizace byly jedny z prvních, které budovaly postupně podzemní tunely po celém světě a byly tak propojeny podzemím i s asijskými podzemními městskými centry.

 

 

 

Domnívám se, že tyto podzemní tunely musí vést rovně. Ovšem je možnost, že v určitých úsecích a v určitých vzdálenostech se mohou lomit a změní částečně směr, aspoň ty hlavní tunely. Po určitých vzdálenostech jsou VVŠ, které mají odbočky do dalších lokalit, jako je u Babí hory. Těch může být cestou mnoho. Pak jsou centra, velká podzemní města, jako je třeba Agartha v Himálajích, Šambala, podzemní města Atlantidy a Lemurie, která jsou hlavní křižovatkou všech směrů. Nám blízká Babí hora je VVŠ křižovatka středního typu, křižující hlavní trasy. Možná, že existují hlavní tunely, které vedou naprosto rovně a obíhají celou Zemi, a tak lze v jednom tunelu vyrazit z jednoho místa, projet podzemím po jejím obvodu a druhou stranou se dostat na výchozí místo. Výpověď Vinckova otce tomu napovídá. Proč musí být tunely naprosto rovné?

Rovné musí být proto, aby se v nich dalo létat rychlostí několik tisíc kilometrů v hodině. Například v jedné legendě se praví, že z brazilského podzemního města Atlanťanů lze do podzemního města Lemurie Telos v USA dorazit za pouhou hodinu. To je obrovská rychlost! Předpokládám, že pokud by tunely nebyly rovné, nebylo by to možné. Rychlost cestování v podzemních tunelech je umožněna kvalitou tunelů. Jak jsme uvedli, přímost je jedna z podmínek. Druhá podmínka je povrch. Je hladký – skleněný. Tunely jsou trvanlivé, nepodléhají geologickým deformacím. Jsou stabilní po tisíce, desetitisíce a snad i statisíce let, kdo ví. Je těžké to odhadnout, můžeme o tom jen spekulovat. Faktem je, že jsou v podzemí dlouhou dobu a některé jsou stále funkční, využívá se jich k provozu dodnes. Potvrzují to mnohá svědectví. Netvrdím ale, že všechny tunely, které byly vybudovány za mnoho tisíc let, jsou průchozí, průjezdné a funkční. Je logické, že jich mohlo mnoho v průběhu času zaniknout. Nedošlo k obnově. A tak lze předpokládat, že funkčních, probíhajících kolem celé planety je jen několik a možná také už žádný. Pověsti a legendy však vypovídají, že tu jistě byly.

Proto byly některými lidmi vzneseny námitky, že není možné, aby tunely bez poruchy a destrukce vydržely tak dlouho. Z pohledu nám známých technologií, i těch nejmodernějších, to má jistou logiku. Ale tyto skleněné tunely jsou vyrobeny jinak a jinou technologií. Nejsou raženy klasicky ale vrtáním nebo odpalováním výbušnin, což narušuje okolní horninu, a pak se obetonují s armaturou. To vše je nestabilní a dočasné. Takové tunely vydrží maximálně sto a více let.

Ovšem podobné technologie vytvářející skleněné tunely (jsou popsané v článcích „Podzemní základny, tunely, systémy“ a „Říše snů ve Skalistých horách“) používá americká armáda. Tyto tunely ovšem nejsou tak dokonalé, jako ty tisíce let staré. Jak jsem se dozvěděl osobně od jednoho inženýra v USA, tyto stroje vyvíjené a konstruované v Los Alamos tvoří sice skleněné tunely, ale povrch stěn praská. Dochází k pnutí snad zaviněnému rozdílnými teplotami a rychlým ochlazováním. Možná je to dnes už jinak a technologie pokročila ve vývoji.

Problém je asi ten, že Američané možná nepoužívají přídavné směsi do taveniny, které změní strukturu tavené hmoty. Vincek popsal, že stěny tunelu jsou jako z umělé hmoty a přitom tvrdé jak sklo. I z výpovědí dalších lidí, kteří navštívili podobné tunely jinde po světě, vyplývá, že stěny nelze vrtat ani diamantovým vrtákem. Navíc některé tunely dokonce svítily nazelenalým světlem tak, že bylo vše naprosto viditelné. Nebylo nutné požívat žádná osvětlení. To jasně naznačuje, že do roztavené horniny byly přidávány chemické sloučeniny, které zaručily trvalé osvětlení. Nejsme ale schopni zjistit, jaké látky byly do taveniny přidávány, aby zaručily maximální tvrdost povrchu, pružnost, stabilitu a odolaly vnitřnímu i venkovnímu pnutí.

Musíme si rovněž uvědomit skutečnost, že tunely byly budovány ve značných hloubkách několika kilometrů. Těžko říct, do jaké hloubky až sahají, když musíme vzít v úvahu, že procházejí i pod oceánským dnem. A to nás přivádí k dalšímu faktu. Pokud jsou tunely umístěny ve větších hloubkách, jakékoliv geologické změny tam probíhají úplně jinak než blíže k povrchu. Pokud jde např. o zemětřesení, destrukce se projevuje především na povrchu, ne v hloubkách několika kilometrů.

Pro představu uvedu názorný příklad, i když přesně nekoresponduje se situací hluboko v podzemí. Když budete mít trubku z kvalitní oceli velké hustoty, obalíte ji plastickou hmotou a nakonec gumou, dostanete předpokládaný model tunelu. Tuto trubku zabetonujete do nosníku a začnete zkoušet všechny možné destruktivní metody, beton se rozpadne, ale trubka zůstane celá. Možná jen částečně zdeformovaná pokroucením.  To samé se děje hluboko v podzemí.

A oblasti s vyšší teplotou horniny? I to se dá vyřešit přidáním jistých přísad do taveniny horniny tak, aby se zvýšila teplota natavení či tání pláště tunelu. Ve výše uvedených článcích je popsáno, že horniny se taví při teplotě 1500ºC. Některé potřebují jen o málo vyšší. Pokud má plášť tunelu tavicí teplotu 2500ºC, může procházet i sopečným územím.

Jsou to jen hypotézy a úvahy. Musíme brát v úvahu, že nevíme, kdo tunely stavěl, kdy, jakou technologii použil a jaké dosahují kvality. Zatím jsem nikde nečetl, že by ve známých přístupných tunelech byly provedeny nějaké rozbory a vědecká zkoumání. Mnohé by bylo objasněno a pro lidstvo by to mělo nepopiratelný přínos. Zatím se tak nestalo a to je jen na škodu.

 

 

 

Co vyplývá z výše uvedeného? Obrovský a vážný problém! Pokud je aspoň část uvedených informací pravda, naskýtá se otázka, co s tím jako lidstvo uděláme. Existují tisíce informací, které nás neustále varují a potvrzují, že svět je jiný, než si naivně myslíme. Všechny dostupné informace do sebe zapadají a další průběžně se objevující potvrzují vyvozované závěry.

Moje teorie o – zatím - hlavní síti tunelů procházející Evropou do dalších koutů světa není zatím nijak potvrzena, i když mnoho indicií kolem lokality Babí hory tomu nasvědčuje. K potvrzení nebo vyvrácení je nutné uskutečnit mnoho dalších badatelských kroků, na které ovšem nestačí jeden člověk. Po tunelech a VVŠ je potřeba pátrat po celé Evropě.

Je nutné vytipovat místa s historickou minulostí zatíženou pověstmi a legendami o podzemních tunelech, zvláštních chodbách a prostorách, souvisejících s peklem, ďáblem, draky a čerty, podsvětím apod. Rovněž je sem třeba zahrnout záhadné úkazy a anomálie vztahující se k těmto místům, tyto okolnosti spojit s výskytem UFO, ať už z pohledu historie, nebo současného, vytvořit mapu podezřelých lokalit a propojovat je mezi sebou. Vlastně podobnou činnost provedli polský fyzik profesor Dr. Jan Paják a UFO badatelé Robert Leśniakiewicz s Milošem Jesenským, kteří podrobně zmapovali okolí Babí hory z polské i slovenské strany. Tak je to potřeba udělat po celé Evropě.

Věřím tomu, že časem by se našly spojnice a ukázaly by možné směry tunelových sítí i VVŠ. Následně, což je důležité, je nutné tyto lokality proměřit geofyzikálními přístroji, které by byly schopny odhalit nejen podzemí, ale při dlouhodobějším použití sledovat i průjezdy létajících (levitujících) technologií. Jsem přesvědčen, že průlet podzemím vyvolá magnetickou anomálii, která musí být zaznamenatelná. Musí se ovšem vědět, kde měřit.

Vím, že je to nepředstavitelná a náročná činnost, ale já ji považuji za nutnost v zájmu lidstva.

K dosažení cíle je potřeba spojit se s historiky, kronikáři, geology, archeology a jinými vědci, propojit s nimi výzkumníky a badatele UFO a jiných záhad, psychotroniky a lidi s parapsychologickými schopnostmi po celé Evropě, najít média použitelná k hypnóze a především všechny, které toto téma zajímá. Internet má ohromnou síť a pokud se v této oblasti zkoumání propojí všichni badatelé a lidi, co k tomu chtějí nebo mohou něco přinést, dokáže se obrovský kus práce.

Je na čase odhalit skutečnost pozemských i mimozemských civilizací a jejich činnost. Možné to je!

 

 

 

* * * * * * *

 

 

Dadatek

 

K doplnění pár zajímavých lokalit s údaji k tunelům, VVŠ a vstupům do Agarthy. Všechny nebo alespoň většina jsou propojeny tunely. Seznam není zdaleka kompletní, pouze evropská část. Celosvětový soupis tunelů sice z větší části existuje i s moderními komunikacemi a základnami, ale zabral by ve stručnosti několik set stran. Snad se mně podaří evropský seznam časem obohatit.

 

 

Údajné vchody do Agharty:

 

 • Hora Epomeo, Itálie
 • Staffordshire, anglický vstup - v okolí Staffordshire v Anglii na neznámém poli dělník objevil pod hlínou velký železný talíř. "Palubní" jícen byl velký a oválný s železným prstenem. Tento vstup vedl do tunelů.
 • Karpaty v Maďarsku
 • NEW YORK TIMES ( 8. listopadu 1967, str.2) popisuje objevení přes 60 mil starověkých tunelových * * systémů neznámého původu a účelu, které byly objeveny pod městem Egera v Maďarsku. Část byla zavalena. Civilizace, která stavěla tunely, musela být pokročilá v inženýrství, vědě a organizaci k vytvoření takového podzemního systému.
 • Ve 13. století historik Saxo-Gammaticus sepsal legendy a mýty Skandinávie. Popsal starověkou vikingskou víru v 'Haddingovu zemi', podzemní svět, kde žili obří superlidé a 'hadí lidé'. Tyto divné bytosti a zvířata se občas vynořovala z podzemí  - z tunelů a v okolním světě a způsobovala zmatek."
 • V Norsku, sto mil SW od Trondheimu z jihu vbíhá do Sundalenského fjordu malé údolí. Podzemní chodba prochází od svahů Fjeld Kalken přes Yulevolden až od Hovedalen k Lilledalen. Uvnitř je železná brána uzavírající průchod .
 • Na Maltě tradice hovoří, že několik tunelů mohlo vést pod zemí z jednoho konce Malty na druhý. Jeden z labyrintů objevený při pracích rypadly je v jeskynním komplexu Hypogeum Hal Saflienti, kde bylo objeveno přes 33000 lidských koster lidí, obětovaných během starověkého pohanského neolitického kultu. Maltský Národní Zeměpisný list popisuje, že v dubnu 1940 v Hypogeu zmizelo beze stopy asi 30 školních dětí. Zaměstnankyně britského velvyslanectví slečna Lois Jessupová přesvědčila průvodce, aby jí dovolil prozkoumat jednu čtvercovou "pohřební síň" v katakombách. Neochotně souhlasil. Když se plazila přes otvor na podlaze, vynořila se na jeskynní římse nad hlubokou propastí. Dostala šok, když uviděla průvod TALLA humanoidů s bílými vlasy oblečených do zvláštních šatů procházet podél další * římsy asi o 50 stop níže na protější stěně, kde byl nějaký další průchod. Později zjistila, že ve stejném místě zmizelo 30 školáků. Truchlící matky přísahaly, že pro týdnu nebo i déle po zmizení mohly slyšet svoje děti, jak křičí a křičí, jako z podzemí. Jiné zdroje říkají, že existují podzemní tunely dlouhé stovky mil protínající katakomby mezi Maltou až pod kopec Vatikánu v Římě.
 • V Irsku stará legenda říká, že rytíř Owen navštívil v roce 1153 jeskyni na ostrově v kraji Donegal, která vedla do podzemí.teč Tam se setkal s mnichy, kteří jej varovali před peklem. Rytíř pak cestoval do černé ledové oblasti sirnatých dolů roztaveného kovu, v kterém trpěli zlí lidé, a nakonec přišel k pozemskému ráji pod zemí.
 • V Německu v oblasti středověkého Pruska [nyní Německo] mniši v klášteře Brunia,  založeného Karlem Velikým (Charlemagnem), údajně zachytili člověku podobnou bytost malého vzrůstu ve sklepích kláštera v  roce 1138, poté co mniši objevili několik vyprázdněných sudů vína. Odchytili malého muže, který po dobu 14 dní odmítal mluvit, jíst a pít do okamžiku, než se mu podařilo uprchnout do sklepa. Mniši pak objevili ve stěně vyvalený kámen a za ním po krátké vzdálenosti skeněný tunel vedoucí šikmo dolů do podzemí.
 • Ve Francii se stal známým děsivý příběh mladé lékařky, která byla unesena jakousi výtahovou šachtou do jeskyně a uvězněna spolu s jinými ženami, znásilňovanými a mučenými mužskými bytostmi-kanibaly. O několik měsíců později byli tito zvířecí muži najednou napadeni a zabiti bledými lidmi * * * oblečenými do šedých kovových uniforem. Mluvili francouzsky s divným přízvukem a vzali ženy do "záchranného vozidla", které bylo zaparkováno v blízkém tunelu. Později byla vrácena zpět do Paříže, vyvedena nahoru přes bludiště tunelů, které protínaly pařížské kanály. Dozvěděla se, že bledí lidé byli propojeni s  vesmírnou alianci, která je zde jako pozorovatel nadcházející války mezi povrchovými armádami a zvířecími jeskynními lidmi, kteří získali starověkou technologii a používají ji proti těm na povrchu.
 • V Liverpoolu existuje pod městem komplex bludišť podzemních tunelů.
 • V Staffordshire v roce 1770 chtěl dělník na poli odstranit velký plochý kámen a pod ním objevil sestupné kamenné schodiště, které pokračovalo hluboko do země. Šel po schodišti do okamžiku, než se dostal do tunelů a velké podzemní komory několik set stop pod zemí, která byla naplněna podivnými předměty a velkými stroji a osvětlená podivnou luminiscenční koulíte Vzal ji do ruky, aby si ji prohlédl. Najednou paprsky odhalily muže na trůnu, zahaleného do pláště. Muž na trůnu uviděl vetřelce a postavil se s obuškem v ruce.  Dělník se k smrti vyděsil, světelná koule mu vypadla z ruky a rozbila se. Následně se vrhl z komory do tmy a klopýtal k povrchu v překvapení a děsu. Příběh rozšířil pověsti o tajných komorách, kde rosenkruciáni hromadili svá vědecká tajemství.
 • V 1968 archeologové prozkoumali pohřební síně, tunely a katakomby (podzemní město) s několika patry v blízkosti Derinkuya v Turecku s deseti oddělenými úrovněmi. Některé odhady říkají, že tam byla adekvátní obytná plocha pro přinejmenším 20 000 lidí. K jakému účelu toto město sloužilo, nebo kdy bylo postaveno,č nelze přesně určit. V hloubce asi 900 stop byli archeologové najednou napadeni skupinou asi 7 stop vysokých albínů, troglodydes. Jeden týmový člen byl zabit a další několik měsíců hospitalizován pro vážná zranění.
 • Betty Andreassonová mluví o šedém cizinci, který se vynořil z "díry v hoře" blízko Westminsteru v Anglii, když jí bylo 12 let. Od té doby došlo k řadě únosů do podzemní oblasti s šedými cizinci.
 • Jeskyně přilehlá k zříceninám chrámu Apolóna v Pamukkale [dříve Hierapolis] vybudovaného za starověkého Řecka, je pověstná několika podivnými zmizeními již v té době. Řecký filozof Strabe [asi 63 př.n.l.] zaznamenal, že mnohá zvířata, která vstoupila do jeskyně, se již nikdy neobjevila a také mnoho lidí, kteří šli podél ústí jeskyně, se nikdy nevrátilo. Jediní kouzelníci ve starověku, kdo zřejmě uzavřeli dohodu s "bohy podsvětí", byli schopni vstoupit. Několik australských studentů vstoupilo do jeskyně v 1987, zmizeli a nikdy se už neobjevili.
 • V Británi je po staletí známý Avalon v Glastonbury, legenda říká o vstupu k Annwn, britsko-velšské jméno pro Podsvětí.
 • Rozsáhlé podzemí s tunely je i pod starobylým Kartágem, je napojené na současné vojenské podzemní sklady. Byly tam očitými svědky viděny ještěrčí bytosti.Zpracoval a sepsal Gaspar

 

 

Copyright © 2017 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.