Vytisknout
Zobrazení: 3679

 

 

 

Etnická vojna

 

 

David Duke

 

Na prelome 19. a 20. storočia mali vodcovia židovského sveta len frakciu moci, ktorú získali na jeho konci. Na masovú komunikáciu ako tlač, časopisy a vydávanie kníh mali len malý, nevýznamný vplyv. Ich moc vo vládach západného sveta mala svoj limit daný zákonom a zvykmi a vo väčšine západných krajín mali len limitovaný sociálny styk s nežidovskou elitou. V tom období ich najväčšia moc pochádzala z ich bohatstva, keďže mali zastúpenie v medzinárodnom bankovníctve a obchode a patrili medzi najbohatších svetových finančníkov. Národ mohol vzrásť alebo padnúť len, ako to napísal Theodore Herzl, "strašnou silou peňaženky".

 

Potom sériou kataklizmatických udalostí učinili rýchly postup k svetovej moci, ktorý je snáď najohromujúcejší v svetových dejinách. Tak ako bolo dvadsiate storočie katastrofálne pre bielu rasu, toto storočie bolo neuveriteľne plodné pre Židov - ich sociálnu a politickú moc dosahujúcu nesnívané výšky.

 

Zdá sa až ironický fakt, že židovský vrah (Princip) vzplanul oheň prvej svetovej vojny zavraždením rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda v Sarajeve, čím sa začala prvá zo svetových vojen, ktorá dramaticky posilnila židovskú moc. Prvá svetová vojna splodila Židmi vedený sovietsky štát a vraždu nenávideného nepriateľa - vládnuceho kresťanského cára Ruska. Položila tiež základy sionistického štátu v Palestíne. Britská vláda urobila s Rothschildovcami dohodu na vydanie Balfourskej deklarácie a sľúbila Palestínu Židom ak zatiahnu Ameriku do vojny. Založenie sionistického štátu muselo ale počkať až do konca nasledujúcej vojny.

 

Pôvod druhej svetovej vojny, práve tak ako prvej, mal od roku 1933 významný židovský akcent, keď svetové židovstvo formálne vyhlásilo Nemecku vojnu. Sila ich tlače vytvorila démonickú predstavu Nemecka v západných krajinách a šikovne použili svoj politický vplyv na agitáciu vojny. Skôr než zazneli prvé výstrely v Poľsku v roku 1939, spojenci boli psychologicky na vojnu pripravení.

 

Napriek tomu, že holokaust je predstavovaný ako veľká tragédia židovského národa, kresťanské straty boli oveľa väčšie. Židovstvo sa však napriek tomu vynorilo po vojne silnejšie než kedykoľvek predtým počas svojej dlhej histórie. Samotný holokaust sa stal hlavnou zbraňou na ich povojnovom vzostupe k moci. Keďže v Európe bolo kvôli presunu a stratám vo vojne Židov málo, svetová moc sa premiestnila do Ameriky a s ňou aj moc židovská. Stala sa koncentrovanou, geopolitickou, povojnovou nadvládou. Z vládnej byrokracie povstala v Spojených štátoch nová svetová hegemónia.

 

Židovský mediálny vplyv rýchlo rástol od čias kúpy médií na začiatku storočia. V nasledujúcich desaťročiach značne rozšírili svoju účasť v tlačových médiách a obrátili svoju pozornosť na ohromne silné formy masovej komunikácie - rozhlas, filmy a televíziu. Efektívne tímové úsilie vytlačilo nežidovkých inovátorov a vynálezcov z filmu a televízie. Muži ako Thomas Edison a D. W. Griffith boli vytlačení Goldwynami, Mayersami a Selznicksami a títo "vyvolení" vládli tomu, čo židovský filmový kritik Neil Gabler pomenoval v titule svojej knihy: Ich vlastné impérium.

 

Pochopiac ohromnú silu rádia a televízie na propagovanie svojich politických a sociálnych cieľov, David Sarnoff, William Paley a Leonard Goldhenson (NBC, CBS a ABC) rýchlo ovládli televízne vysielanie. Títo traja tzv. Warm Jews (máme na mysli Židov, ktorí kladú Židov na prvé miesto), ktorých rodiny ušli z cárskeho Ruska, efektívne použili správy a zábavné médiá na sledovanie židovských cieľov.

 

Na začiatku 20. storočia bola židovská finančná moc limitovaná na ich najznámejšiu profesiu - požičiavanie peňazí. V prvých dvoch desaťročiach získali však strategické pozície v politických a ekonomických sektoroch po celom svete, používajúc svoje bohatstvo na ceste do radov prezidentov a premiérov. Dominovali medzinárodnému bankovníctvu a obchodu. Židovskí finančníci ako Jacob Schiff a Bernard Baruch kontrolovali medzinárodné finančné inštitúcie a burzy. Schiff bol schopný financovať úspešnú japonskú vojnu proti Rusku, čo oslabilo cára a vydláždilo cestu pre boľševizmus.

 

Židovskí finančníci sa tešili možnosti financovania všetkých antagonistov prvej svetovej vojny. V zúfalstve vojny sa židovskí medzinárodní finančníci stali nepostrádateľní pre amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, britského premiéra Lloyda Georgea, francúzskeho premiéra Goergesa Clemenceaua a nemeckého cisára. Ich finančný bojkot podpísal rozsudok smrti pre cára a jeho rodinu.

 

V Amerike si Bernard Baruch, Jacob Schiff a mnohí ďalší upevnili moc nad americkým bankovým systémom pomocou Federal Reserve Act. Od svojho založenia v roku 1913 bol Federal Reserve Corporation súkromný podnik, ktorého vrchné pozície menoval prezident, značne ovplyvnený židovskými bankármi a ekonómami až po jeho predsedu Alana Greenspana. V politike sa Židia presadili ako hlavní sponzori a prispievatelia politických strán v Amerike až do bodu, kedy sa Clintonov Biely dom stal exkluzívnym hotelom pre najbohatších a najmocnejších Židov a hollywoodskych pánov.

 

Ovplyvnili aj hlavné politické strany v Európe a vnikli do najvyšších úradov vlád na oboch stranách Atlantiku. Do 30-tych rokov získali ohromnú moc v tlači, rozhlase, divadle, filmovom priemysle a knižnom vydavateľstve. Spojením ich mediálnej a politickej sily Židia podnietili vznik druhej svetovej vojny. Museli zničiť ich poslednú hrozbu v celosvetovom merítku – národno-socialistické Nemecko. Po vypuknutí vojny chceli zároveň uchrániť svoj sovietsky výtvor pred nemeckým dobytím.

 

Akumulácia vládnej a mediálnej moci na konci druhej svetovej vojny viedla k vyplneniu ich mesiášskeho sna. Po dobu dvoch tisíc rokov bolo ich dennou modlitbou "nasledujúci rok v Jeruzaleme" a ten rok teraz nadišiel. Zrodil sa židovský rasistický, sionistický štát, vybudovaný vojenským ovládnutím a vyvlastnením Palestínčanov.

 

Izrael nebola krajina na zhromaždenie všetkých Židov sveta, bolo to centrum na koordinovanie ich svetovej moci! Súčasne s vyvlastnením Palestínčanov urýchlili svoje úsilie na démonizáciu, kriminalizáciu a vytlačenie všetkých, ktorí odporovali ich supremácii. Využili k tomu svoju mediálnu, vládnu a finančnú moc. Šikovne začali organizovať útok voči všetkým aspektom tradičného západného zriadenia:

 

 

Cez kontrolu médií sa najrasistickejší ľudia na Zemi úspešne zobrazujú ako obete rasizmu! Ktokoľvek, kto odhalí židovskú nenávisť k ich etnických nepriateľom je obvinený z nenávisti. Ľudia, ktorí sa prezentujú ako morálne a intelektuálne nadradení, vraj vyvolení Bohom, pokrytecky charakterizujú nežidov, ktorí sa odvážia postaviť ich nadvláde ako nenávistných antisemitov. Jedine cez ich dominanciu v médiách môže byť takéto skreslenie reality úspešne dávkované verejnosti. Každá vedúca nežidovská verejná osoba sa rýchlo naučí ako sa pokoriť pred vyvolenými a prosiť ich o požehnanie a odpustenie. Každý mladý nežid alebo kresťan sa naučí lekciu médií - tí, ktorí sa odvážia postaviť vyvoleným sa stanú prototypom zla.

 

 

Po dlhých stáročiach sú nakoniec Židia slobodní, aby vykonali svoju pomstu za činy Faraona, Hamana, Cézara a Hitlera. Oddávajú sa jej cez naše vyvlastnenie a degeneráciu a tiež cez:

 

 

Dvadsiate storočie bolo storočím židovskej moci a najdevastujúcejším a najnebezpečnejším počas dlhých dejín bielej rasy. Naša politická suverenita je vytláčaná v našich vlastných krajinách a teraz je dokonca ohrozená naša samotná existencia v našej vlasti. Amerika, Kanada, Anglicko, Francúzsko, Austrália, Taliansko a dokonca aj málo zaľudnené škandinávske krajiny ako Nórsko a Švédsko sa rýchlo menia pod vplyvom neeurópskych menšín.

 

V najsilnejšej západnej krajine - Amerike a susednej Kanade sú belosi len pár rokov od doby, kedy sa stanú menšinou. Teraz je čas na stvorenie vlastnej evolučnej stratégie, plánu na našu záchranu a pokračovanie evolučného vývinu.

 

 

Zdroj : Moje Prebudenie

 

 

Převzato:  http://www.europskenarody.info/