Novinky

Kdo je Online

Právě přítomno: 269 hostů a žádný člen

4028664
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
938
2638
19371
2785117
83220
107865
4028664

Your IP: 18.204.227.117
2020-05-31 04:03

 

 

VÝKLAD

 

 

2001 - přehled:

 

 • Konec války z roku 1999*1
 • Dílčí úspěch Islámu*2
 • Smlouvy mezi islámem a křesťanstvím*3
 • Noví diktátoři v zemích bývalého SSSR*4
 • Staronové problémy s atomovými elektrárnami a zářením*5
 • Obrovské škody na životním prostředí způsobené válkou: vzduch je drahý protože se musí čistit!
 • Vegetace je zničena velkým suchem*6

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) V r.2001 skončí lokální válka. Islám dosáhne dílčího úspěchu, celkově však zvítězí západní spojenci. Vítězové slíbí poraženým svobodu vyznání a ochranu jejich víry. Nostradamus to později označí za falešné gesto. Dojde k smlouvě mezi islámem a křesťanstvím. Nostradamus poukazuje na to, že v příštích stoletích se o rozkvět islámu zasadí mnoho dosud nenarozených osobností.

2) Tento řádek předpovídá vývoj státního útvaru, který známe dnes ještě jako Společnost nezávislých států. Zavládne tam diktatura kvůli střetům s islámem, do nichž se bude snažit západ zasahovat. Rusko je opět pevně v rukou diktátorů. Muslimské obyvatelstvo je díky zvláštním opatřením rozptýleno. V r. 2001 se dá v bývalé sovětské říši očekávat ukončení národnostních nepokojů.

V druhé části verše Nostradamus popisuje podstatu problémů jaderných elektráren. Líčení muže, který žil před 450lety, je fascinující: "Žádný hák nebude držet nebezpečnou výzdobu záření vysílajícího nic." Radioaktivní záření je u Nostradama "vysílané nic". Geniální! "Nebude se držet nepřirozené chování vyšňořené vrchnosti sloupů, které sloupů znovu potemní." Vyšňořená vrchnost = palivové články v atomovém reaktoru.

3) Následkem války se dostaví rozsáhlá ekologická kalamita. Na územích zasažené válkou je možný život až po vyčistění ovzduší. Samotné dýchání se stane nákladnou a drahou záležitostí.Nostradamus používá barvitých slov při líčení důsledků této války.

Šéf vlády zahyne. Zbytek jeho národa zůstane bez vedení a ochrany, vydán na pospas zdevastovanému prostředí. Ti, kteří přežijí, nejprve ukončí utrpení umírajících spoluobčanů.Poté začnou s asanačními pracemi a budou pálit všechny zamořené předměty, až do poslední větve. Pak teprve se pokusí obnovit obyvatelé životní prostředí, což nebude levné. Na postižené oblasti vzápětí dopadne další metla - sucho. Vegetace je zničena.

4) S tímto veršem si autoři knihy nevědí rady:

"Prokletý zbytek, aby byl v rovnováze. Dvojnásobně narozeným zbývá poklad možnosti. Znovu se udrží bez dechu. Dvěma narozenými zloději, kteří přežijí, budou zklamáni, kde se udrží. Prokletí na Východě mají moc, jako králové mezi nahými. Pane Bože, přežili aby byli zotročeni nahými."

4.srpna 2002

 

 

 

2002 - přehled:

 • Světová hospodářská krize jako důsledek války a nové studené války*7
 • Rozdělení OSN do dvou, eventuálně tří menších bloků, jimiž budou: islámská unie, svazek zemí třetího světa, zbytek členských OSN
 • Závody ve vývoji atomových ponorek k dobytí a ovládnutí přírodního bohatství moří; již dnes dochází z tohoto důvodu k místním konfliktům
 • Zvrat v otázce emancipace žen?
 • Nový papež nebo třetí funkční období prezidenta USA

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) "Skryté galéry plují, aby koupili od nového. Vaše nezákonná válka. Váš ostrov člunů tohoto věku způsobí drahotu. Plachty opraví odraz vzduchu. Padesát člunů bude tyto klece nenávidět. Je to váš olej, o co jde, vůle kostela, která to způsobí."

Nostradamus popisuje začátek přípravy, či dokonce realizace expedice do kosmu. Může dojít i k zamýšlený let na Mars.

V r.2001 dojde v důsledku války k celosvětové inflaci. Flotila válečných lodí a výroba nových a rychlejších typů lodí na bázi vzduchových polštářů(vznášedla) přijde na velké peníze. Nastane napětí kvůli ropě, přičemž příčinou bude církevní(náboženské) dogma.

2) "Ti z vysokého stupně oddělí se od nižších. Slzy zchátralého osla se samy vhodně zařadí mezi holohlavé. Velmi tam mluví o snížení. Naplní se hoře vyražené tam v prosinci. Nastoupí osud. Rozčilí tam mnich, velmi. Nastane velkolepost moře, které je znechucené životem. Oloupení budou malí. Velké oddělení půjde, aby velmi zlatě mluvilo slovo indických předpisů."

Lidská společnost se začíná znovu formovat. Země třetího světa opouštějí OSN. V průběhu skončené války poražený islám spojil umírněné síly (Nostradamus použil dříve už dříve v souvislosti s islámem výraz "nadháněči oslů") s radikálně islámskými (vyholenými) silami. Tento proces uvnitř islámu je vlastně neblahým vývojem, protože následně, zhruba po deseti letech, povede k velké eskalaci této víry.

USA přijdou s novou doktrínou , kterou Nostradamus nazval "indickými předpisy". (Ve středověku se věřilo, že Kolumbus objevil Indii.)

3) "Deset lodí se blíží k bodu odrazu. 2010 nebude neštěstí. Blíží se zvrat. Deset dní se budou lodě blížit v soumraku. Věž nebude vytažena. Desátý den neuplyne. Dvě skály se neurazili. Je hodina hrobu nenarozených. Vzduch bude stlačen kousek jak potravina."

Zde se v předstihu dočtete o rozmíšce, která má podle Nostradama nastat za deset let. Prorok popisuje, jak se deset člunů (atomových ponorek?) blíží k místu, z něhož odpálí rakety. Je s podivem, jakým způsobem Nostradamus líčí ponorky. Věž periskopu nebude vytažena, tzn. že ponorky plují ve velké hloubce, kde je temno. Desátý den bude jasné, proč se celá akce koná. Obě světové velmoci se navzájem smrtelně urazili a vydali se na válečnou stezku. Noc se stala dnem. Stlačený vzduch bude prodáván jako potravina.

4) "Mnoho poražených se spojí v jedno společenství. Jaká neužitečná velkorysost. Jaké neštěstí spojí lačnost deseti indických předpisů. Hoře Evy. Nespojí úrodnou půdu nové země. Jesaiáš velkého žertu na Indii. Jaká ovce jako král, který nenechá dole toulec. Ježíš ve své dychtivosti. Jeden se maže třikrát."

V prvním desetiletí 21.století vzniknou buď tři nové bloky států, nebo tři nová uskupení v rámci OSN. Jedno bude z bohatých zemí tj. dnešní OSN; potom OSN islámského světa - to je druhá skála., o které se věštec zmiňuje a konečně OSN chudých zemí. Nostradamus s tímto vývojem nesouhlasí, neboť jej označuje za neužitečnou velkolepost.

Příčinou třetí světové války bude podle Nostradama sobecká koncepce doktríny o deseti tezích, kterou vypracují USA.

Nastane zvrat v otázce emancipaci žen? Proč by jinak měla mít Eva hoře? Dojde v Americe k vlně náboženských nepokojů? Nostradamus označuje amerického prezidenta roku 2002 za ovci, za horlivce, který se třikrát maže, tzn., že se možná změní pravidla volby prezidenta USA.

"Jeden se třikrát maže" může mít také ten význam, že bude zvolen nový papež nebo že americký prezident bude ve funkci tři období místo dvou!

13.srpna 2002

 

 

 

2003 - přehled:

 

Nová naděje: Nostradamus ohlašuje mj. zlatý věk - ovšem až po dalších letech hořkých bojů. Jako jednotlivé znaky této nepříliš vzdálené zlaté doby uvádí:

 

 • Téměř neohraničitelná délka života!
 • Konec bolesti a nemocí!
 • Bezpracné uspokojení základních tělesných potřeb!
 • Téměř absolutní volnost pohybu!
 • Náboženství je vědění a vědění je náboženství!
 • Dobytí makrokosmu v čase i prostoru!
 • Otevření mikrokosmu , toho "vše v jednom"!

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) "Protože potom ne pět opěrných bodů učiní mimo. Velká starost kvůli množství oddílů k 2001 a na schůzce se setká osm bohatých. Pro pět ubrusů následuje pomoc. V péči je společnost. Voda nebude mimo, protože poté je pět děr v kůži - pro mnohé žádný blažený čas."

Dojde k velké koncentraci vojska, a proto se mezi osmi mocnými národy světa uskuteční rozhovory o odzbrojení.*8 Současně bude probíhat humanitární akce ve prospěch pěti nejchudších zemí.

"Ubrus" = životní potřeby (v našem století). Na mnoha místech zeměkoule přetrvává katastrofální sucho a nedostatek potravin, způsobený zamořením životního prostředí po předchozí válce.

Nostradamus píše o "pěti děrách v kůži". Dřív než se nadějeme, může se stát, že ke dvěma dosud známým ozónovým dírám nad severním a jižním pólem přibudou další tři.

Následné změny v ovzduší a ve stratosféře by způsobily prohloubení hospodářských problémů.

2) "Koupí se tam oheň. Rychle prchající se vyzdobí. Pět nebude rychle prchat, protože pera budou odstraněna. Je hodina možnosti. Uzávěrka odchýlí. Neštěstí pro tento čas. Útěk je následek. Není hodina v Bohu narozených."

Nostradamus popisuje nový vědecký objev, něco "rychle prchajícího", tedy něco nestálého. Z pěti součástí je pět "prchavých". V této souvislosti to může být chemická sloučenina, jejíž bojové použití ve válce by mělo strašlivé následky. "Uzávěrka", tj. ochrana, není nic platná.

3) "Uděláno při deseti reptalech - pomoc přijde skrze zlatého. Pomoc přijde, která o blahobytu mluví. Tajné proudění. Špatné šepoty se nacházejí ve vzduchu. Špatné zdi ukrývají. Špatně použito - němé zdi. Omyl trůnu - sto, kde vzpomínka vědomí vlhne skrze vavřínový strom."

"Zdi pocení" jsou u Nostradama pyramidy (které pravděpodobně spatřil na vlastní oči! ). Tam se lidé pokusí v r. 2003 přivést něco k obnovení funkce, udělají to ale špatně. Následující verš pro r. 2004 jen potvrzuje, že téma pyramid je aktuální.

Nostradamus dobře věděl, že v politice se musí počítat s planými sliby. Možná to zde zdůrazňuje proto, že sliby a realita bývají v přímým rozporu, jak už to potvrzují zkušenosti z let a století minulých.

4) "Pán na stolici, pak zlatí budou opuštěni. Návnada je "F". Před "F" se bude plazit. Vodit se bude kobyla a následně bude dána na vědomí . Mizérie, která kvůli těm, kteří slaví sabat, není dárek věku. Osm vajec zlatého století této doby, která dáváme na vědomí."

Pán na stolici by mohl být jak papež, tak americký prezident. "Zlatými" by mohli být míněni relativně bohatí lidé, kteří se odvracejí od katolické církve a přiklánějí se k nové náboženské reformě. Nebo je možné že "zlatí" pocházejí z Asie, např. Číňani či Japonci, kteří jsou izolováni od zbytku světa.

Kdo nebo co se však se ukrývá za písmenem "F"? To doposud nevíme. Zřejmě půjde o hnací sílu zmíněného společenství. "Kobyla" by mohla označovat nějakou političku, která např. má ráda koně. V čele které země asi bude stát?

Nikoli Izrael jako stát, nýbrž jednotliví Židé, kteří přísně dodržují sabat, přinesou celému světu politický problém. Bude to reakce na částečnou porážku izraelského státu ve válce, jak je předpovězeno ve verších?

Osm vajec

Dostáváme se k Nostradamově věštbě, která slibuje mnoho dobrého a krásného, která je kladná, neobsahuje temné předtuchy a předpovědi nahánějící strach. Protože v dějinách lidstva jsou pozitivní období bohužel velkou vzácností, rádi bychom uvedli přehled těchto radostnějších předpovědí.

Patří k nim verše o zlatém věku, který Nostradamus slibuje na začátek 20.(!) století. Předpověď je sice lákavá, nicméně se bohužel zatím nenaplnila.

I to je pro Nostradama typické, že se v určitém okamžiku snaží ukázat pro každou generaci něco potěšitelného. Tyto optimisticky laděné dlouhodobé perspektivy jsou významným důvodem, proč Nostradamus sepsal svůj univerzální almanach a proč jej, po delším váhání a vnitřním boji, nakonec vydal.

Těmi "osmi vejci", která ještě nejsou vysezena, ale v zárodcích už existují, by mohly být ve své podstatě principy, které obsahuje základní věta pro r. 2003 a následné desetiletí :

1.vejce: Nebudou už žádné bolestivé nemoci.

2.vejce: Každý bude žít tak dlouho, jak bude sám chtít. Nostradamus píše na jiném místě o oleji pomocí něhož se dá "uměle" vyvolat přirozená smrt.

3.vejce: Uspokojování základních potřeb všech lidí - jídla a pití - bude bezplatné. Odpadne nutnost pracovat, aby se člověk uživil. O psychologických důsledcích absolutního "volna" se prorok nezmiňuje.Potraviny se budou získávat jak z vodstva, tak biogenetickými či geneticko-technickými postupy na základě kombinace rostlinné a živočišné potravy.

4.vejce: Dalším znakem zlatého věku bude absolutní mobilita. Ta by buď fungovala pomocí vozidel, která by už nezatěžovala naši planetu zplodinami(protože energetická a ekologická otázka bude vyřešena), nebo psycho-kinetickými a spiritisticko-meditativními metodami, které lidem dovolí cestovat v čase a v prostoru.

Vývoj počítačové techniky se bude ubírat cestou kyberprostoru a virtuálních světů. V psychologii a spiritistice jsou to astrální cesty, mimotělesné zkušenosti a opuštění těla pomocí vnitřních světelných a zvukových proudů.

5.vejce: Nostradamus dokonce předvídá, že už nebude žádná válka.

6.vejce: Náboženství je vědění a vědění je náboženství.Kdyby se toto proroctví ukázalo věštce ze Salonu ukázalo být pravdivým, bylo by to pro lidstvo velké vítězství. Protože jenom ryzí víra může být základem pro život a vývoj lidstva. Dogmata mocichtivých, plané rituály, pobožné sebeklamstvo jsou právě tak na překážku pro duchovní rozvoj lidí, jako cynická intelektuálština, lhostejnost, domýšlivost a bezohlednost tzv. přírodních vědců.Nostradamus měl prokazatelně vnitřní vztah k Bohu a k zázraku Stvoření. Přesně v takovém - otevřeném, kritickém, srdečném a pokorném - spočívá šance lidstva přežít na této planetě!

7.vejce: Dobývání makrokosmu v čase a prostoru začalo s objevením teorie relativity, počítačovou technologií a lety do vesmíru. My lidé podle Nostradama skutečně odhalíme, že nejsme jen pozemšťany, ale že dokážeme cestovat i ve vesmíru.

8.vejce: Dobýváním mikrokosmu toho "vše v jednom", je míněna cesta tam a zpět, objevení principu, který působí v největších i v nejmenších stálých, tvořivých zákonech. Známe princip hologramu ve fyzikální a technické rovině, princip genetických informací a buněk v rovině biologické atd.

Na jiném místě naléhá Nostradamus na čtenáře, aby kvůli jeho chmurným vizím nepropadly hrůze a skepsi, ale aby se důsledně a pozitivně osobně zasadili o prosazování pravdy, dobra a krásy!

Není na škodu připomenout si to dnes, v době, která mnohým přináší utrpení, nouzi a dezorientaci.

7.září 2002

 

 

 

2004 - přehled:

 

 • Teror a zase teror?
 • Tajemství pyramid rozluštěno!
 • Nový výklad bible?
 • Nostradamovo varování před třetí světovou válkou
 • Žena "původkyní" budoucího neštěstí?
 • Prolínání náboženství do politiky

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) Jasné upozornění na teroristické akce, s nimiž bohužel musíme v tomto desetiletí rozhodně počítat, především z islámské strany. "Sto hodin" je odkaz na to, že tyto s rozmyslem naplánované údery budou trvat čtyři až pět dní.

"O půlnoci" a "v noci" často u Nostradama znamená "tajně". Teroristické akce jsou zaměřeny nejen proti několika, nýbrž proti mnoha tisícům lidí. Tragédie. Teroristé však budou zahnáni do úzkých. Slovem "nazí" označuje francouzský věštec lidi neozbrojené či bezmocné.

Na závěr Nostradamus lakonicky konstatuje: Šťastný kdo je "na druhé straně tísně", tedy kdo není postižen těmito událostmi.

2) V r.2004 už bude OSN rozdělené - na skupinu složenou asi ze sta islámských zemí a zemí třetího světa na jedné straně a na skupinu okolo šedesáti zemí "bohatého" Západu a jejich spojenců na straně druhé. V tomto bloku se bude diskutovat o "zradě" - domníváme se, že každé zbrojení, které "sedm let nato" povede k 3.světové válce - po hektickém ekonomickém boomu. V druhé části tohoto výkladu 2. řádku je odkaz na tajemství pyramid.

Dále se objevuje naprosto převratná domněnka o tom, že budou odhaleny vědecké znalosti Ezaua. Tím dostává nový rozměr jedna část Starého zákona. Ezau podle Nostradama nevyměnil právo prvorozeného za "talíř čočky" , nýbrž za technicko-vědecké vymoženosti. Možná za "talíř" s funkčními kameny nebo stavebními díly ("čočka"). Co když opravdu vypadaly jako malé kotoučky či čočka?

Takové vsuvky, které jsme našli na více místech, nás nutí věnovat pozornost dosud nepublikovanému rukopisu Kopa galaktických ovcí(soukromý tisk). Najdeme v něm Nostradamovy odkazy na pět knih Mojžíšových, popisující pravdivý příběh útěku národa před jeho nepřáteli. Čteme-li tento díl Mojžíšových knih vyzbrojeni současnými vědomostmi, podivíme se, jak se události v něm popisované hodí na odchod lidstva do kosmického prostoru. Šokem může být pro nás poznání, že žijeme v soustavě umírajícího Slunce. Musíme vzít na vědomí, že jednoho dne se budeme muset vrátit do své pravé vlasti.

3) "Sedm plamenů" ukazuje na obrovský požár. Nostradamus proklíná v této souvislosti jakousi ženu, která není zostuzena. Bezpochyby jde o podíl nějaké osoby ženského pohlaví na válečných událostech, jejíž působení nebylo dosud patrné. Je to předsedkyně vlády a její funkční období neskončí předčasně (" její roky se nedají utnout"). Dokonce ani umělé vyvolání hladu a bídy, jako součásti politiky namířené proti ní, nevzbudí mezi lidmi touhu zbavit ji jejího úřadu.

Tato žena se stane nástrojem k naplnění strašného osudu.

4) Nostradamus se znovu zmiňuje o 3.světové válce, která má začít v r.2011 ("jednička"). Stranám to dává dobrý důvod ospravedlnit "omega" . "Jedenáct ran" = jedenáct provokací. "Tabule předpisů" je z dnešního pohledu statut světového pořádku, vyhlášený po skončení války z r.1999. Tyto předpisy budou měněny jen veřejně. V tom může spočívat příčina 3.světové války. Bude následovat změna, nebo se alespoň připravovat. Věž je figurka v ezoterické šachové hře, kterou Nostradamus jistě znal (a v tarotu), a funguje jako uklízeč, který všechno zboří a strhne masky...

S těmi událostmi má něco společného církev. Že by eventuálně částečné obnovení?

14. září 2002

 

 

 

2005 - přehled:

 

 • Upozornění na islámskou OSN
 • Nové světové politické hnutí z Portugalska
 • Nová zbraň a katastrofální nehoda
 • Partizánská válka ve tmě
 • Nové vědecké poznatky o našem slunci

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) "Nadace se nechá rozpadnout. Nový svaz udělají bílé a 100 hvězd. Zpráva ulehčení. Pěšky léčky dosaženy budou. Zastře, zahalí, co hned udělá."

Myslí se snad slovem "nadace" OSN? Vystoupí z OSN islámské státy, jejichž zástupci chodí oblečeni převážně v bílém? V předpovědích pro léta před touto událostí naznačuje Nostradamus, že muslimové se cítí být poškozováni. Ztratí OSN po odchodu islámských států na významu? Musíme vzít v úvahu, že v r.2005 má tuto nejprestižnější mezinárodní organizaci vystřídat jiná forma seskupení států. Světové veřejnosti to usnadní dohodu o míru.

Poprvé se u Nostradama objevuje pojem "léčky". V jeho podání odpovídá partyzánským přepadům v 2. světové válce. Někdy v r.2005 se má rozšířit "válka ze zálohy", vedená ve tmě.

Už deset let prorok příležitostně hovoří o vzniku nové ideologie, která všechny obyvatele planety zrovnoprávní. Její průkopníci s ní v r.2005 ještě nevystoupí na veřejnost a budou ji propagovat tajně, avšak v průběhu 21.století se stane jedním z nejvýznamnějších světových hnutí. Nostradamus sděluje svou vizi, jak se přibližně v r.2070 s velkou pompou rozvíjí "senát rovnostářství".

2) Z druhého řádku se o nové politické ideologii dá vyčíst dodatečná informace, totiž že rovnostářské hnutí zřejmě přijde z Portugalska. Je však docela možné, že prorok tak pouze označuje oblast portugalsky mluvící, např. Jižní Ameriku.

V počátečním stadiu uhodí hnutí na strunu nacionálního cítění Portugalců. Nostradamus má zakladatele této ideologie za pokrytce.

3) Dodatečné informace se ve skutečnosti mohou týkat nějaké místní záležitosti. Znamenají asi toto: Města utratila svoje finanční prostředky, nyní se dostavují následky. Mohou se však týkat něčeho jiného, neboť dále poukazují na události v oblasti vědy, objevů či na proměnu na Slunci. Obě předpovědi by mohly také označovat nějaký proces v kosmu, který v r.2005 nemusí být na Zemi ještě zjevný, ale na Slunci už začal.

4) Také zde by se mohlo jednat o událost uvnitř naší sluneční soustavy. Jestliže se toto dvojznačné pozorování vztahuje na technologii výroby zbraní, byl by to pravděpodobně popis nehody velmi nebezpečného zbrojního systému.

15.září 2002

 

 

 

 

2006 - přehled :

 

 • Sebevědomí Palestinci rozehřívají náladu
 • Vrchol světového ekonomického rozmachu
 • Snížení produkce ropy a boj o ni
 • Varování před velkou válkou od r. 2010/2011
 • Objev přístroje ke štěpení jádra
 • Konflikt mezi Itálií a Francií

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) "Olej země, kletba dědů bude nepravidelně po ruce. Čas nepřítomnosti, odnětí sebeodříkaného."

Od r.2006 dojde patrně k energetické krizi. Ta může být způsobena jak uměle, tak z nějakého jiného důvodu, který zatím neznáme. "Olej země" je zcela určitě ropa. Budou vyčerpány její zásoby?

Zajímavé v této souvislosti je, že Nostradamus vidí ropu jako "kletbu dědů", tedy politiků, kteří kolem r. 1930 stanovili podmínky pro využívání energie, hlavně ropy. V dalších poznámkách k věci popisuje Nostradamus jakési "poruchy" při těžbě ropy. Možná je to nový typ války, která se povede novými zbraněmi pod zemí.

2) " Co je prodejné za 60stop, bude necháno. Ostrovy bezpráví se naplní. Jaký rok přebytku. Zbožná díla a zřeknutí se jich. "

V r. 2006 půjde zřejmě o právo na těžbu ropy. Dohodu, při níž bude hrát roli určitá hloubka, např. vody, považuje Nostradamus za tak významnou, že se o ní výslovně zmiňuje. U Nostradama se často setkáme s tím, že nějaká skutečnost, v daném okamžiku okrajová, později sehraje důležitou roli.

Zdali "ostrovy bezpráví" mají co do činění s ropnými vrtnými plošinami, které si kupříkladu někdo protiprávně přivlastní či vybuduje, těžko dnes říct.

Tento rok je rokem ekonomického rozmachu a obdobím nadbytku, v němž se také ale zrodí a rozšíří hnutí plné pokání a odříkání.

3) "Východ bude naplněn deseti tlaky vody. Dvě od Brestu zářící věnec ranních červánků založí. "

Nostradamus zde patrně udává detaily nového druhu zbraně. Může však též popisovat velký počin v oblasti vědy. Lze se domnívat, že jde o první přístroj na štěpení vodíku. Podle toho my mohl nějaký vědec v "Bresle" - tak zní slovo v originále a může označovat Brest, Břeclav či Bratislavu.

4) " Turin vylévá vědro, co Gal zbrkle udělá. Je tvrdě zakořeněný/né, kdo z G dělá zákon. Šílená válka ve vzduchu skončí. "

Podle Nostradama dojde v r.2006 k prvnímu konfliktu mezi Itálií a Francií. Zkratku G doposud nikdo nerozluštil. Vše ale nasvědčuje tomu, že střet se může rozrůst v regionální válku.

28.září 2002

 

 

 

 

2007 - přehled :

 

 • Odkaz na hladomor trvající jedenáct let
 • Británie bude zemí nejvíce postiženou neštěstím
 • Spiknutí z Nancy
 • Tajemný odkaz na následky války

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) " Velký konflikt, který se připravuje skrze starého východního osla. Dva ostatně zůstanou v Nancy. Pro zákon beranů a ovcí žádný postel. Jaká to šikovná stolní společnost bydlí v Nancy. "

Nostradamus, jak už to udělal před první a druhou světovou válkou, začíná popisovat válečný konflikt a jeho následky čtyři roky před jeho skutečným vypuknutím. Podle toho je to starý východní vůdce, Nostradamem označený jako "osel ", kdo tuto válku připravuje, nebo přinejmenším hodlá vyvolat. Označení "osel" užívá Nostradamus na mnoho místech svých Proroctví jako synonymum pro "Araby". "Poháněči oslů" je například nenazývá z důvodů pohrdání, ale podle pracovního zvířete pro tuto oblast charakteristického.

Berana by sice rád viděl jako "zvířecí symbol" pro Němce, to ale není přesné přirovnání, protože beran je středem antické židovské víry.

Kromě toho uvádí Nostradamus francouzské město Nancy. Bude se v něm konat evropská konference, nebo se stane sídlem důležité instituce Evropské unie? Nostradamus nehledí na tuto společnost kulatého stolu nikterak příznivě.

2) " Úbytě hovoří ke všem. Podrobuji vás, abyste zapomněli na svou polívku a truhlu na mouku. Dokončení sporu - všichni poctiví jej chtějí omezit. Ježíš! Zapomeňte na pekařské necky. "

To je varování, jaké můžeme číst zhruba čtyři roky před oběma válkami. Ve verši k r. 1910 prorok varoval: "Kostry se posílají, dělejte byt." což je upozornění, že válka je na dohled. Před druhou světovou válkou hovoří Nostradamus o "pořádném úderu, který mohou Galové očekávat".

Třetí světová válka, kterou předpovídá zhruba na rok 2011, je skrytá u Nostradama pod titulkem: "Úbytě hovoří ke všem."

3) " Lilie zamilovaných se směje spálená do hněda. Objeví se neosolený ve slunci. Ostrov labyrintu uhrů se objeví. Nepřežije. Tiše, olejové je to."

Zde je výklad obtížný. Nostradamus popisuje něco, co vyznívá asi jako: "Umrlec se směje těm, kteří se v r.2007 zamilují a ožení." To je ale pouze chabý pokus, jak tento řádek vyložit. Doposud se to nikomu nepodařilo.

4) "Ó! Bože, pomoz! Dvakrát deset vláken, protože není čas dobré chuti. Napůl v poledne je PI (304). Dva čistí přístup. Pro tisíc je to tajné. Pomazání tisíců. Rudý střed - 50 PI ."

Ve svých prorockých verších pro dalších cca 2200let, které nám Nostradamus zanechal, jen zřídkakdy reaguje na události, které se mu zjevily, s takovým zděšením jako zde. V tomto řádku nacházíme jeho výkřik hrůzy. "Dvakrát deset" se dá vyložit jako 20 let hladu. Verš 7 pro toto 21.století náleží vůbec k nejtajuplnějším. Těžko říci, jestli se to, co je v něm napsáno, týká ještě vědy, nebo už popisuje následky války.

5. října 2002

 

 

 

 

2008 - přehled :

 

 • Začíná odpočítávání před velkým třeskem
 • Rozbití na dílky - velmi sporný vědecký objev
 • Neklamné znamení pro nadcházející válku: čtyři státníci zavražděni v sedmi dnech
 • Účinná látka z hluchavek by mohla ochránit
 • Změna ve vedení nového politického hnutí

 

 

 

podrobnější výklad:

 

1) " Indie u 10 je pulzující důkladnost. Doba nestydatosti. Metají nízké kameny. Bezbožně a koule se oddělily. Vyděšené protesty - zklamání."

Indií Nostradamus označuje Ameriku, kterou Kolumbus při své mořeplavbě objevil a mylně nazval Indií jen pár desetiletí pře prorokovým narozením. Slovem "důkladnost" označuje dle našeho soudu techniku. Na jiném místě užívá Nostradamus pojmu "pečlivost" a míní jim techniku, která dopravila prvního člověka na Měsíc. Verš dále hovoří o významných objevech vědy, o novém štěpení na dílky a o vydařeném vědeckém pokusu, který se podle Nostradama prohřešuje proti zákonům Stvoření. V celém světě se budou proti takovým pokusům konat protesty.

2) "Učení je v tom samém. 1 začíná počítat. Tabule jistoty - ostrovy držby. Z esence kamenného až k výpočtu tónu je to držba syna. Učení o rovnoprávnosti předá hrabě svému synovi."

Tento řádek znovu hovoří o možnosti nových objevů a vynálezů, zejména v oblasti přírodních věd. Znovu připomeňme, že tyto "události" předvídá člověk, který žil a studoval ve středověku. Opět se objevuje zmínka o Portugalcích. Nové politické hnutí, přicházející z Portugalska, si získává nové a nové stoupence. V tomto roce předá jeho zakladatel vedení svému "synovi". "Tabule" jsou nejspíš pravidla, rady a návody, podle nichž budou vytvořeny stanovy.

3) "Velkorysému příteli bez duše a ducha dva bradatí, zářící stromy na kraji stepi do obličeje se smějí. Skrze hluchavky ne do tísně. Častokrát rozptýlený jako obvykle. Hodiny modlení se naplní."

Nostradamus zřejmě popisuje velký počítač, který v pravý čas něco objeví, odhalí a provede analýzu. Možná jde o nějaký obranný systém s radarem, proto ten výraz "do obličeje se smějí". V dalším textu začíná Nostradamus dávat rady, jak se zachovat během katastrofy a v době po ní. Má se použít účinná látka, obsažená v hluchavkách. Aplikuje se vtíráním nebo jiným, dosud neznámým způsobem. Má se "častokrát rozptýlit" - snad nasypat na šaty? A člověk se má modlit.

4) "Pletivo v sedmi dnech smrtelně zraní. Tři v sedmi dnech zblednou. 60 mrtvých - tři tančí. Čtyři králové v sedmi dnech. Jedna hodina - dva provazy se zabijí. Německý medvěd smrtelně zraněn."

Má "pletivo" něco společného s dnešními obřími anténami? Před velkým neštěstím bude přerušen, či dokonce zničen obranný systém. V tomto smyslu by se dalo usuzovat na určité spiknutí, jehož členové si zvolí za cíl svých atentátů představitele států. Budou zavražděni v průběhu sedmi dnů. Spolu s nimi zahyne dalších 60 lidí. Těmi třemi, co tančí, pak musí být pachatelé, kteří se radují z vydařeného atentátu. Mohou to ale také být státy, které za vraždami stojí. Nedá se určit, zda má být text popisem obětí, anebo informovat o události.

Slovo "provazy" možná znamená telefonní vedení, databáze či nějaké jiné komunikační spojení, které bylo vyřazeno z provozu. Mezi obětmi atentátu je i spolkový kancléř Německa, nazvaný zde "medvědem". Jestliže víme, že Nostradamus charakterizuje osobnosti, o nichž se zmiňuje, jejich nápadnými rysy, pak to vypadá, že v r.2010/2011 bude stát v čele Německa někdo, kdo vzhledem či chováním připomíná medvěda. Uvidíme!

12.října 2002

 

 

 

 

Výhled do budoucna

 

Nostradamus předpovídá, že mezi koncem roku 2010(nebo začátkem 2011) a rokem 2015 budou rozpoutány dvě velké války, které na severní polokouli zredukují počet obyvatelstva na 50%. Ti, co přežijí vojenské údery, zahynou žízní nebo na následky použití chemických zbraní. Dále prorok upozorňuje, že kdo si v předcházejícím období - jež on sám označuje za éru největšího blahobytu v dějinách světa - zachová jasnou hlavu a připraví se na hrozící apokalypsu, ten bude v patřičný okamžik vědět, jak si má počínat. Nostradamus tvrdí, že jeho předpovědi jsou důležité zvláště pro generace žijící v letech 1615-1655, 1915 a 2015, kolem r. 2550 a 2700- 3080.

 

 

 

Slovo autora (knihy) :

 

Následující Nostradamovo proroctví by si mělo pozorně přečíst co nejvíce lidí. Přál bych si, aby jim porozuměli, vyvodili z nich pro sebe správné závěry a proměnili je v činy.

Je možné, že se Nostradamus mýlil. Mohl jsem se dopustit ve své práci zásadní chyby také já, a v tom případě prosím za prominutí. Přesto pomyšlení, že po přečtení dalších stránek budete připraveni na neblahou budoucnost, mne naplňuje uspokojením a přeji vám, kteří přežijete, a vašim potomkům šťastnou budoucnost navěky.

 

Manfred Dimde

 

 

Nostradamovo vylíčení tohoto katastrofického období lidstva by nemělo být rozmělňováno zbytečnými komentáři z pohledu současného člověka. To je také důvod, proč níže uvedené předpovědi necháváme bez komentáře, pouze si k některým dovolíme přiřadit pár heslovitých poznámek :

 

 

 

2009

" Pět set hvězd, které se ukážou - dny zrání. Z jedné mazané ženy vzejdou dva samostatní princové. "

Pět set států světa čekají dny zkoušky.

 

 

2010

" Čtyři nájemní vrahové - strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší ten děd - jedenáctka zplodí dvě války. Železem, ohněm, vodou - krvavé a nelidské."

Opět narážka na čtyři atentáty v průběhu jednoho týdne - válka postihne celé lidstvo. "Jedenáctka" = rok 2011.

 

 

2011

"Mezi Iónskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován - na trůnu se raduje vévoda z léčky."

Iónský - chemie. Dědičné hříchy pro děti - je šance přežít v horách a ve speciálních podzemních krytech.

 

 

2013

" Mezi nízkými - nezbytnost znovukoupených zvířat. Jeví se deset - vedeno k vítězství ve větru dvoupolitické ligy. Schovaní vojáci řídí hrozivé zbraně. Ne daleko čas vyzkoušení protipólného města."

Zamoření vegetace - hyne užitkový dobytek - jižní polokoule se též zamíchala do války - rakety.

 

 

2014

" Urna telete - když přijdou roky rad, které se samy vzdávají. Říká stádo plašit - z obavy před vítězným princem. Budou hojně provázeny sestrami hnisavých vřídků. Částečně se nestaly samotákami."

Konec katastrofického období - kožní onemocnění - nemocní nebudou izolováni - špatné ošetřovací metody.

 

 

2015

"Dvě války, provázené žízní, povede starý vůdce ve čtyřech letech. Mimořádného dne - syn zapře hlídače. Uprostřed moci života - přijde smrt - drsná a dlouhá v jedenáctém. Senát na ostrově umírá - dlouze a lehce.

Válku rozpoutá nějaký starý státník - na vrcholu blahobytu přijde nečekaně válka. V jedenáctém - ke konci r.2010 nebo začátkem 2011. V této válce bude hlavní úder namířen proti Velké Británii.

 

 

To jsou zajisté neradostné vyhlídky pro začátek tohoto tisíciletí. V roce 2115 (možná 2015, že by tisk.chyba?-pozn.autor) se bude svět nacházet doslova v troskách . Ale to nejhorší, co si světové dějiny v příštích 500 letech připíší na účet, teprve přijde.Už ve 20. století bylo vždy s poraženými agresory tvrdě zúčtováno;

po skončení této - první skutečně globální - války, to proběhne zvláště tvrdým způsobem. Podle Nostradama bude vzájemná nenávist křesťanů a muslimů pravou příčinou vzniku války. Ta skončí pomstychtivým tažením, v němž má být zničena Ka´ba, největší svátost islámu.

Nostradamus se na toto tažení, jehož důsledky zná, dívá s obavami. Se slovy "v Římě bude zvolen syn krvavé vlny" odsuzuje papeže, který volá po tažení volá. Co bude dál? Oběti války mají co dělat samy se sebou, celé oblasti jsou neobyvatelné, protože byly zasaženy chemickými bojovými látkami, infrastruktura zemí je rozbita. Nostradamus popisuje situaci na severní polokouli s tím, že náplní života lidí, co přežili, budou modlitby. Šok odezní a jedinci, kteří včas odešli na jižní polokouli či do hor, se vrátí a začnou budovat nový život. A jak jinak: Na celé severní polokouli začnou boje o pozemky a půdu, státní hranice...

 

 

Jak vidí Nostradamus osobnosti naší i budoucí doby:

Jak jsme už řekli, Nostradamus ve svých Proroctvích nikdy nepoužívá jasná pojmenování. Zejména u lidí se uchyluje k popisu jejich fyzických či duševních charakteristických znaků a vlastností. Prorok popisuje události v politice, vojenství, náboženství, vědě, medicíně a hospodářství, méně si všímá sociální sféry a přírody, a nikdy se nezmiňuje o kultuře. V jeho verších se nedočtete ani o umělcích, ani o architektech, ani o popových či filmových hvězdách (jak se někteří znalci mylně domnívají).

 

Tři funkční období pro amerického prezidenta:

"Jeden se maže třikrát" říká Nostradamus ve čtyrverší vztahujícím se k roku 2002. Je to snad upozornění, že prezident USA bude moci zůstat ve funkci tři období místo dvou, jak se o tom uvažuje už od dob Ronalda Reagana? Pak by byl prezident zvolený v r.2002(prezidentské volby, které vyhrál George W. Bush, však byli v r.2000-pozn.Webmaster) prvním americkým prezidentem, který by mohl stát v čele Spojených států třikrát čtyři roky.

 

Lady Di

Nové problémy v královském anglickém domě? "Z jedné mazané ženy vzejdou dva samostatní princové, "píše Nostradamus ve verši pro r.2009. Jsou to její synové, kteří se později utkají o dědictví, nebo se dokonce zřeknou královského trůnu? V té době by bylo Dianiným synům mezi dvaceti a třiceti lety. Je to období těsně před třetí světovou válkou, kterou Nostradamus vidí v letech 2011-2014. Stane se Diana královnou? " Královna bude zvolena - hvězdy vidí její ostrov poškozený. " To je z textu pro r. 2017. Musíme vycházet z toho, že žádný jiný právoplatný následník trůnu v Anglii nebude. Vše tomu nasvědčuje, zvláště když vezmeme v úvahu označení "mazaná" žena (kromě její smrti v r.1997, by tomu asi opravdu vše nasvědčovalo.. - pozn. Webmaster). Ve verších jsme kupodivu nenalezli ani jednu zmínku o princovy Charlesovi. Vypadá to, že mu věštec ze Salonu nepřisuzoval významnou roli!

 

Stane se španělský král králem Evropy?

Následník španělského krále Juana Carlose a jeho manželky Sofie, buď jejich syn, nebo synovec, bude po třetí světové válce vystupovat jako nový "král Evropy". V X. centurii, verši 48 pro r.2048 Nostradamus píše: "Nejzákladnější (techniku) vyučují Španělé. Získají špičku a konec Evropy."

 

Na cestě k třetímu tisíciletí :

 

 

Peníze

"V boha věříme," napsali praotcové Spojených států amerických (převážně svobodní zednáři a svobodomyslné duše) na svá nová platidla. Vyzdobili bankovky egyptskou pyramidou, okem Boha a tajemným mottem : "Annuit Coeptis Novus Ordro Seclorum." To znamená: "Nový pořádek světa slibuje nový začátek."

Peníze jsou svým způsobem moderní magií - každý sleduje jen události na burze..

 

 

Geniální věštec řekl něco i o penězích

Zhruba kolem r.2140 budou učiněny dva pokusy o zrušení peněz. Nostradamus mluví o tom, že peníze se mají stát "nezákonnými". Tyto snahy však budou úspěšné jen několik desítek let - peníze budou zavedeny jako platidlo za zboží a služby i jako prostředek moci. Bez nich se svět prostě neobejde.

 

 

Židovsko-křesťanské sjednocení

Okolo r.2070 najdou lidé při jedné neobvyklé expedici záznamy, které nejenže potvrdí staré biblické texty, ale též objasní pozadí některých věcí v nich obsažených, jež jsou nám dosud nejasné. Mnohé zprávy o Mojžíšovi budou nečekaně doplněny a vyjasněny. Pod tlakem tohoto nového nálezu a poznatků zkorigují svá dogmata jak křesťané, tak židé. Od té chvíle už nebude důvod k tomu, aby jedni bojovali proti druhým. Židé a křesťané se sjednotí v jedno světové náboženství !

30.listopadu 2002

 

 

Islám

Co by se nám dnes mohlo jevit jako hrůzostrašné, stane se v budoucnu skutečností. Přispějí k tomu mj. i klimatické změny: Itálie, bašta katolické církve, se prakticky vzdá křesťanství poté, co tam zavládnou extrémní vedra a sucho a stane se neobyvatelnou. Země se bude pozvolna vylidňovat a v r.2064 ji ovládne islám. Ten se v průběhu dalších 500 let rozšíří po celé jižní Evropě, s výjimkou Španělska a Portugalska. Severně od Alp zůstane křesťanství zachováno(podle obnovené křesťanské víry).Sídlo papeže bude přeloženo do střední Evropy.Během příštích 500 let se bude stěhovat ještě pětkrát. Jestliže se podíváme blíže na cyklický vývoj náboženství, dojdeme k závěru, že se islám nachází v agresivní fázi, v níž bylo křesťanství ve středověku. Tehdy došlo v důsledku křižáckých tažení k radikalizace davů, k pálení čarodějnic, k povstáním a četným pokusům o reformaci. Lze se domnívat, že za dalších 500 let bude islám tolerantnější.

 

 

Války

Co se větších válečných konfliktů týká, jeden, lokálně ohraničený, bude kolem r.1999/2000 na Blízkém východě a jeden vypukne okolo r.2011 na severní polokouli (třetí světová válka - Severní Amerika,Evropa,Asie). Válečný střet znamená údery a proti údery, které povede anglicky mluvící dvojstátí "Anglie a Amerika" (aspoň tak to vidí Nostradamus) proti světovému společenství všech islámských států, a naopak. Hrůzný přízrak války v r.2011 je reálný, neboť islámské státy by mohly intrikami přetáhnou na svou stranu některé státy SNS. Nakonec válku nikdo nebude chtít. "Mešita je ponížena, papežský stolec povýšen," říká Nostradamus a varuje křesťany, kteří přežili, před odvetnými trestnými akcemi proti muslimům. Tato pomsta, která se bohužel přes papežovo varování uskuteční, bude příčinou nesmiřitelného nepřátelství mezi křesťany a muslimy na dalších 500let.

 

 

Světonázorová hnutí

V následujících letech zažijeme celosvětové pacifistické hnutí, které dokáže lidstvu "nezdravou polívčičku uvařit": Odklon zájmu o bezpečí populace směrem k militaristickým záležitostem způsobí ohrožení milionů lidí.

Po třetí světové válce má vzniknout v euroasijské oblasti silné náboženské hnutí zbožných křesťanů, zpátečnického, téměř fundamentalistického charakteru, které bude udávat politický tón po celé století. Sto let bude také působit velmi početná, čistě feministická náboženská sekta. Nostradamus ji nazývá "vítězná matka".

V této souvislosti se zmiňuje o dvou zakladatelích náboženství. Na oba má pozitivní názor. Jednoho označuje jako "legitimního posla nebe" a druhého charakterizuje slovy: "Dokáže proměnit čtvrtek ve svou oslavu."

 

 

Věda a energie

Jako byl ve 20. století vědcem číslo jedna Albert Einstein, tak budou v příštím tisíciletí (3.tisíciletí-pozn.autor) vysoce vážení tři vědci, kteří vyvinou levnou, bezproblémovou a výkonnou technologií k získání prakticky nevyčerpatelného zdroje energie(asi kolem r.2030). Žádný vědecký počin všech dob se nedá srovnat s významem objevů těchto tří mužů. Mnozí čtenáři této knihy se toho jistě dožijí.

Nový vědní obor, který tak možná vznikne, prozkoumá nové možnosti využití energie k cestě do kosmu a s její pomocí se takový let uskuteční. Jde o to, zkonstruovat co nejrychlejší kosmická plavidla, blížící se rychlosti světla. Nostradamus předvídá na r.2065 a potom kolem r.2350 první větší úspěšné expedice, které proniknou daleko za naší sluneční soustavu. Hovoří o "prastaré umělé planetě", která krouží kolem slunce jako "orel".

Do kosmu budou umístěny velké počítače, protože v tamních podmínkách budou optimálně fungovat. Naše planeta bude v noci uměle osvětlena. (Kupříkladu v r.1993 proběhla televizí zpráva, podle níž Rusko zaměřilo na Zemi prostřednictvím oběžné družice sluneční reflektor, aby ozářil část Sibiře, na níž je v zimě téměř neustálá tma.)

Bude odhaleno deset velkých tajemství vědy o vzniku a funkci slunce ve vesmíru. Člověk dokonce dokáže zažehnout umělé slunce! (Tím se jasněji odkrývá výše uvedený "nevyčerpatelný zdroj energie", umělé slunce - fúzní reaktor, který dokáže stejně jako Slunce přeměňovat Vodík jader.reakcí na Helium. -pozn.webmaster)

 

 

Zbrojní systémy v kosmu

Zbraně a zbrojní systémy budou vždy nelidské. Okolo r.2060 dojde k prvnímu nasazení klimatických zbraní. Po r.2300 se přestěhují války do kosmu. Jedině drobné boje mezi náboženskými skupinami se ještě budou rozhodovat na zemi a "mečem". Jablkem sváru bude zásobování kosmických stanic a péče o ně. Bude na nich žít čím dál tím více lidí. Tyto stanice jsou jedinou nadějí na přežití lidstva jako druhu, doposud vegetujícího na přelidněné, zničené Zemi, kterou bombardují kosmická tělesa v důsledku změn v silových poměrech sluneční soustavy. Obyvatelé stanic budou potřebovat přísun potravin, ze Země jim ho možná budou odepírat.

 

 

Genetika

Nejvyšším cílem bude dosáhnout zkřížení rostlin se zvířaty, aby se dala vyrobit umělá živočišná bílkovina.(Už dnes byly v USA rybí geny uměle "vbudovány" do rajčat, aby získala lepší vlastnosti.) Příští vývoj bude zaměřen na vyřešení problému stárnutí a jeho genetické ovlivnění. Dramatické zásahy do přírody se očekávají teprve s rokem 2400. Na kněžích bude, aby genetickou technologii "uhlídali".

 

 

Příroda a vesmír

Příroda naší planety stojí před drastickou proměnou. Oteplování ovzduší a odtávání ledovců na obou pólech způsobí africké podnebí v Itálii a Norsko postihne jihoněmecké klima. Velké oblasti kontinentu naopak kvůli "době ledové" ztratí zelenou vegetaci až do r.2600. Viděli jsme už dříve, že věštec poukazuje na nebezpečí požáru v amazonských deštných pralesích a varuje před neuváženými zásahy do přírody.

19.ledna 2003

 

 

 

 1. Mohlo se jednat o válku v Čečensku, která opravdu začala a skončila v uvedených letech avšak mohla to být nějaká válka v arabském světě.
 2. Tím by mohly být snad teroristické atentáty z 11.září 2001.
 3. Určitě se nějaké smlouvy uzavřely. Jestli si někdo vzpomene, tak napište.
 4. Ano, nynější běloruský prezident Lukašenko si vysloužil titul posledního diktátora v Evropě.
 5. Všichni si jistě vzpomenou na loňské velké protesty a diskuse nejen o Jaderné elektrárně Temelín ale i o Jaderné energetice obecně.
 6. V oblasti středního východu opravdu bylo sucho nebo méně srážek. Avšak tyto předpovědi nelze brát jako ty nejdůležitější, protože přesně nevíme které místo Nostradamus myslí.
 7. V roce 2002 zažil svět spoustu ekonomických problémů od problémů s aeroliniemi - celosvětový pokles letání až po krachy velkých společností jako byl třeba Enron. Těžko říct kterou válku mohl Nostradamus myslet, avšak studenou válkou mohl myslet napětí mezi Irákem a USA.
 8. Nejspíš jde o odzbrojení Iráku, osm bohatých může znamenat skupinu nejbohatších zemí G7 plus Rusko které se tohoto setkání často účastní.

 

 

 

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.