Vytisknout
Zobrazení: 2982
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

 

Vědecko-odborný časopis Eniologie člověka

 

 

 

Tištěný časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním světem. Vědecké, inovativní a poutavé články, recenze, názory, rozhovory, rubriky. Pro odborníky i zvídavé a obeznámené laiky.

 

 

Redakční rada časopisu zve ke spolupráci vědce, profesory, docenty, biology, lékaře, psychology, pedagogy, trenéry, aspiranty, studenty a jiné specialisty, obeznámené laiky i kritické oponenty.

 

 

 

 

 

Poslání a cíle časopisu

 

Vědecko-odborný časopis Eniologie člověka si klade za cíl být komplexním zdrojem eniologických informací o člověku, o všech aspektech a sférách lidského života. Je to časopis o hmotné, duchovní, energetické a informační podstatě člověka, jejich jednotě, vzájemné závislosti, interakci a o vzájemných vlivech všech sfér společnosti, přírody, Vesmíru a člověka na jeho život, výchovu, výuku, zdraví, sociální, kulturní a duchovní postavení. Časopis zveřejňuje vědecké, teoretické, odborné, prakticko-metodické, technologické a vědecko-populární články, polemiky, rozhovory, kritické názory, recenze aj. z oblastí eniologie, enioanatomie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů. K publikování jsou přijímány články eniologického charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky, valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny, zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je nabídnout prostor vědecké, odborné a také obeznámené veřejnosti pro publikování informací z těchto oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum. Tyto eniologické obory vyjadřují a zkoumají energoinformační podstatu člověka, jsou z vědeckého a odborného hlediska dosud nedostatečně probádané, proto mají neomezený potenciál rozvoje. Samotná eniologie člověka je definována jako věda o zákonitostech informačně-energetické výměny člověka s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, Země, Vesmíru a jeho jakéhokoliv objektu.

 

Některé články a témata publikovaná v tomto časopisu mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků různých oborů. Všechny vědecké, vědecko-odborné a odborné články jsou proto ponechávány v původním rozsahu bez recenze redakční rady časopisu. Za důvěryhodnost informací ručí každý autor svým jménem.

 

To, že ze strany vědecké a odborné veřejnosti existuje objektivní zájem dívat se na člověka z hlediska jeho komplexní eniologické podstaty, dokazuje velké množství publikovaných článků z oblastí eniologie v různých časopisech, mnoho vydaných monografií a knih. V současné době vznikla naléhavá potřeba existence časopisu, v němž by byly sjednoceny, systematizovány a komplexně vysvětlovány všechny pro společnost prospěšně informace z oblastí eniologických oborů o člověku.

 

Časopis samotný je rozdělen na dvě základní části – vědeckou a odbornou. První, vědecká část, obsahuje vědecké a vědecko-odborné články ve standardní formě vědeckého článku. Je umožněno je zveřejnit komukoliv z akademické sféry. Článek může být zveřejněn v českém nebo slovenském jazyce. Druhá, odborná část, obsahuje odborné články, recenze, polemiky, kritické články, rozhovory, rubriky aj. Články ve druhé části časopisu mohou být napsány autorskou formou. Články publikované v časopisu Eniologie člověka mohou být se souhlasem autora a časopisu zveřejněny i v jiných periodikách, přičemž jsou dodržována autorská práva. Pravidla publikování v časopisu Eniologie člověka jsou zveřejněna v každém jeho vydání a zde na internetové stránce.

 

 

Podrobnosti a více informací najdete: http://www.eniologiecloveka.cz/